Jozef Korený
Autorské stránky


 Obsah: 
Životopis autora Jozefa Koreného    Pridané 12.1.2017.

 • Životné jubileum Jána Fabuša. Autor: Jozef Korený, 2013.   Pridané 16.1.2019.
 • Politické a spoločenské pomery v Trenčíne v rokoch 1945 – 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
 • História pošty v Trenčíne 1945 - 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
 • História filatelie v Trenčíne 1945 - 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
 • Pamiatke tých ktorí nedoleteli - padlí čs. letci a leteckí špecialisti v " Bitke o Angliu " narodení na Slovensku Autor: Jozef Korený    Pridané na Silvestra roku 2016.
 • Juraj VII. Turzo vo filatelistických súvislostiach. Autor: Jozef Korený    Pridané 9.1.2017.
 • Druhá svetová vojna 1939 - 1945 Autor: Jozef Korený    Pridané 9.1.2017.
 • Turzovčania na bojiskách 1. a 2. svetovej vojny Autor: Jozef Korený    Pridané 9.1.2017.
 • Z histórie pošty v Uhrovci a Uhroveckej doline Autor: Jozef Korený    Pridané 9.1.2017.
 • Stručné dejiny 2. svetovej vojny na poštových a filatelistických artefaktoch – Európa (1. časť)   Autor: Jozef KORENÝ, npráp. v. v.    Pridané 10.1.2017.
 • Stručné dejiny 2. svetovej vojny na poštových a filatelistických artefaktoch – Európa (2. časť)   Autor: Jozef KORENÝ, npráp. v. v.    Pridané 16.3.2017.
 • Samostatnosť v predvečer vojny   Autor: Jozef KORENÝ, npráp. v. v.    Pridané 31.1.2017.
 • Uvedenie poštovej známky Jozef Miloslav Hurban 1817 - 2017   Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 23.3.2017.
 • Stratený Turzovčan Vincent Tkačík   Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 25.3.2017.
 • Osudy vojakov Slovenskej armády z Kysúc, ktorí bojovali, dezertovali a padli zo Zaisťovacej divízie, Rýchlej divízie a Slovenských vzdušných zbraní v rokoch 1939 - 1944 v ZSSR   Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 25.3.2017.
 • V pamäti Slovenska nesmú byť obete II. svetovej vojny zabudnuté   Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 10.4.2017.
 • Zoznam pečiatok útvarov poľnej pošty dislokovaných v obvode 2. vojenského okruhu Trenčín v roku 1955.    Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 25.5.2017.
 • Abecedný prehľad posádkových podacích staníc 2. vojenského okruhu Trenčín k 13.9.1954    Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 25.5.2017.
 • Poľná poštová služba Slovenskej armády na východnom fronte proti ZSSR v rokoch 1941 - 1943    Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 1.6.2017.
 • Listové zásielky príslušníkov ČSĽA v Dozornej komisii neutrálnych štátov v Kórei 1953 - 1993    Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 3.6.2017.
 • Nemecká poľná pošta v rokoch II. svetovej vojny 1939 - 1945    Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 5.6.2017.
 • 32. bitevný letecký pluk - Vojenský útvar 1110 v Trenčíne    Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 3.10.2017.
 • Druhá svetová vojna v zrkadle poštových a filatelistických artefaktov - III. záverečná časť.   Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 3.10.2017.
 • Letecká havária lietadlá Lisunov LI - 2    Autor: Jozef KORENÝ    Pridané 25.10.2017.
 • Stručné dejiny 2. svetovej vojny na poštových a filatelistických artefaktoch: Vojenské operácie a udalosti v Európe 1944 – 1945, príprava a priebeh SNP, Karpatsko-duklianska operácia a oslobodenie Slovenska, vojenské operácie v severnej Afrike 1940 – 1943 a vojenské operácie v Tichomorí 1941 – 1945 (3. časť)    Autor: Jozef KORENÝ, npráp. v. v.    Pridané 25.10.2017.
 • Slovenskí vojaci padlí v Taliansku v rokoch 1943 - 1945    Autor: Jozef KORENÝ, npráp. v. v.    Pridané 7.12.2017.
 • 90. výročie I. slovenskej výstavy poštových známok v Trenčíne 1928 - 2018    Autor: Jozef KORENÝ, npráp. v. v.    Pridané 11.12.2017.
 • Slováci v národno - oslobodzovacom boji v Juhoslávii v rokoch 1941 - 1945    Autor: Jozef KORENÝ, npráp. v. v.    Pridané 12.12.2017.
 • Kysučania pochovaní na vojenskom cintoríne z I. svetovej vojny Kubra - Zábranie v Trenčíne. Autor: Jozef Korený    Pridané 20.1.2018.
 • Trenčianska chybotlač 40 / 200 jej vznik a osudy. Autor: Jozef Korený    Pridané 10.2.2018.
 • 50 rokov Klubu filatelistov 52-19 ... Trenčín 1963 – 2013. Autor: nadpráporčík vo výslužbe Jozef Korený    Pridané 10.2.2018.
 • História a osobnosti trenčianskej filatelie. Autor: Jozef Korený    Pridané 10.2.2018.
 • Vojna v Kórei v rokoch 1950 - 1953. Autor: Jozef Korený    Pridané 14.3.2018.
 • Činnosť spravodajských orgánov OBS a VKR ČSĽA od roku 1945. Autor: Jozef Korený    Pridané 18.3.2018.
 • Nikto nebude zabudnutý! Autor: Jozef Korený    Pridané 5.4.2018.
 • 80 rokov Klubu filatelistov v Trenčíne. Autor: Jozef Korený    Pridané 5.4.2018.
 • Zomrel PhDr. Štefan Kollár,PhD. Autor: Jozef Korený    Pridané 22.4.2018.
 • Obnova armádnych štruktúr ČSA na Slovensku a v Trenčíne v rokoch 1945 - 1949. Autor: Jozef Korený    Pridané 13.5.2018.
 • Tabuľa s menami padlých v II. SV 1939 - 1945 v Turzovke na pamätníku padlých a nezvestných z I. SV 1914 - 1918. Autor: Jozef Korený    Pridané 10.6.2018.
 • 100 rokov od vojenskej vzbury Slovákov v srbskom Kragujevaci 8.6.1918 - 2018. Autor: Jozef Korený    Pridané 10.6.2018.
 • Generálny štáb Armády Slovenskej republiky Trenčín 1.9.1994 - stav k 15.5.1995. Autor: Jozef Korený    Pridané 15.6.2018.
 • Oravčania pochovaní na vojenskom cintoríne Trenčín - Kubra - Zábranie z rokov 1915 - 1918. Autor: Jozef Korený    .
 • Obete II. svetovej vojny z veľkej Turzovky 1939 - 1945. Autor: Jozef Korený    .
 • Česko - Slovensko v kontexte II. svetovej vojny 1939 - 1945. Autor: Jozef Korený    Pridané 9.9.2018.
 • Slováci pochovaní na " zabudnutom " a obnovenom vojenskom cintoríne v Trenčíne - Kubra - Zábranie z rokov 1915 - 1918 z okresov Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Považská Bystrica, Partizánske a Žilina . Autor: Jozef Korený    Pridané 9.9.2018.
 • XXIII. Medzinárodný vojenský výstup na Kriváň . Autor: Jozef Korený    Pridané 9.9.2018.
 • Plukovník v.v. Mojmír Reich - letecká legenda Trenčína. Autor: Jozef Korený    Pridané 12.10.2018.
 • Slováci pochovaní na vojenskom cintoríne v Trenčíne - Kubra - Zábranie v rokoch 1915 - 1918 zo súčasných Vyšších územných celkov SR Trnava, Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Prešov, Košice mimo Trenčiansky samosprávny kraj,okresy Čadca, Žilina a Orava. Autor: Jozef Korený    Pridané 12.10.2018.
 • Spolupráca KF 52 19 Trenčín s HBSV - ARGE MILITARIA AUSTRIACA PHILATELIA WIEN. Autor: Jozef Korený    Pridané 23.10.2018.
 • Holokaust Židov z Turzovky v kontexte holokaustu Židov na Slovensku a v Európe. Autor: Jozef Korený    Pridané 13.11.2018.
 • Výstava 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku Československa 1918 - 2018. Autor: Jozef Korený    Pridané 26.11.2018.
 • História armády a Slovensko v rokoch 1918 - 2018. Autor: Jozef Korený    Pridané 30.11.2018.
 • Generalita Armády slovenskej republiky vo filatelii. Autor: Jozef Korený    Pridané 3.1.2019.
 • Výstava Generál Štefánik. Autor: Jozef Korený    Pridané 28.2.2019.
 • Kysučania s generálskymi epoletami. Autor: Jozef Korený    Pridané 6.3.2019.
 • Udalosti ktoré predchádzali začiatku II. svetovej vojny 1.9.1939. Autor: Jozef Korený    Pridané 6.3.2019.
 • Život a dielo generála PhDr. Milana Rastislava Štefánika. Autor: Jozef Korený    Pridané 15.4.2019.
 • Slovenské národné povstanie v roku 1944 v kontexte vojnových udalosti v rokoch 1944 - 1945. Autor: Jozef Korený    Pridané 30.6.2019.
 • Represívne nemecké a slovenské orgány a ich predstavitelia na Slovensku v rokoch 1939 - 1945 . Autor: Jozef Korený    Pridané 18.7.2019.
 • V sťah katolíckeho kléru k fašizmu, nacizmu a antisemitizmu v rokoch 1935 - 1945. Autor: Jozef Korený    Pridané 24.7.2019.
 • Príslušníci Slovenských vzdušných zbraní v Poľskej obrannej vojne v roku 1939 a ich osudy. Autor: Jozef Korený    Pridané 4.8.2019.
 • Dozorná komisia neutrálnych štátov v Kórei v rokoch 1953 – 1993. Autor: Jozef Korený    Pridané 13.8.2019.
 • 100. rokov slovenského gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Autor: Jozef Korený    Pridané 9.11.2019.
 • Inaugurácia poštových známok v Trenčíne a okolí. Autor: Jozef Korený    Pridané 6.1.2020.
 • Trenčiansky filatelistický rok 2019. Autor: Jozef Korený    Pridané 15.1.2020.
 • Generáli pôsobiaci v Trenčíne v rokoch 1935 - 2020. Autor: Jozef Korený    Pridané 6.2.2020.
 • Náš jubilant Ondrej Sulo 80. ročný. Autor: Jozef Korený    Pridané 11.2.2020.
 • Zosnuli Slováci z I. svetovej vojny a pochovaní na Mestskom cintoríne v Trenčíne v rokoch 1914 - 1920. Autor: Jozef Korený    Pridané 29.4.2020.
 • Náš jubilant 70 ročný plk. v. v. Ing. František Horečný. Autor: Jozef Korený    Pridané 14.5.2020.
 • Poľná pošta Sovietskej armády po dobu okupácie ČSSR od 21.augusta 1968 do roku 1991. Autor: Jozef Korený    Pridané 5.7.2020.
 • História 6. roty chemickej ochrany - VÚ. 9389 Havlíčkuv Brod. Autor: Jozef Korený    Pridané 14.7.2020.
 • Medzinárodná komisia pre kontrolu a dohľad nad prímerím v Južnom Vietname roku 1973 ( ICCS) dokumentovaná v poštovej prevádzke. Autor: Jozef Korený    Pridané 14.7.2020.
 • nadpráporčík v.v. Jozef Korený - moja služba vlasti v útvaroch  ČSĽA, ČSA a ASR v rokoch 1957 - 1993. Autor: Jozef Korený    Pridané 12.8.2020.
 • Oddiely raketového vojska v Československej armáde. Autor: Jozef Korený    Pridané 13.8.2020.
 • Míľniky trenčianskej filatelie 1925 - 2020. Autor: Jozef Korený    Pridané 13.8.2020.
 • Východný vojenský okruh a Trenčín v roku 1968. Autor: Jozef Korený    Pridané 7.10.2020.
 • Obchodníci a firmy v Trenčíne roku 1928. Autor: Jozef Korený    Pridané 17.10.2020.
 • Jubilant Michal Kiššimon - 80 ročný. Autor: Jozef Korený    Pridané 19.10.2020.
 • Bibliografia II. Jozef Korený - vojak vo svete vojenskej histórie, pošty a filatelie. 1997 - 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané 10.1.2021.
 • Vojenské dejiny Trenčína 1945 - 2000. Autor: Jozef Korený    Pridané 28.2.2021.
 • Pohrebné služby v roku 1942 - 1943 v Trenčíne. Autor: Jozef Korený    Pridané 28.7.2021.
 • Za Michalom Kiššimonom. Autor: Jozef Korený    Pridané 27.4.2022.
 • Náš predseda pplk.v.v.Ing. Karol Milan jubiluje. Autor: Jozef Korený    Pridané 16.7.2022.
 • Slováci a Česi v nemeckých vojenských zajateckých táboroch v rokoch 1939 - 1945. Autor: Jozef Korený    Pridané 22.7.2022.
 • Celoštátna výstava poštových známok v Bratislave 1942 - 2022. Autor: Jozef Korený    Pridané 31.8.2022.
 • Máj 1945 v Európe. Autor: Jozef Korený    Pridané 17.3.2023.
 • Autorská filatelistická výstava Jozef Korený 2.-10.10.2023. Plagát.    Pridané 8.10.2023.
 • Autorská filatelistická výstava Jozef Korený.   Pridané 8.10.2023.
 • Vojenské zdravotníctvo v Trenčíne v rokoch 1945 - 2023   Pridané 5.12.2023.
 • Výsadky čs. parašutistov do Protektorátu Čechy a Morava a ich osudy   Pridané 5.12.2023.
 • Vojenské osobností spojené s vojenskou históriou mesta Trenčín   Pridané 5.12.2023.
 • Krycie čísla,otvorené názvy vojenských veliteľstiev, vojenských útvarov, zariadení a ich velitelia v Trenčíne   Pridané 5.12.2023.
 • Môj 25. február 1969 po 55 rokoch roku 2024    Pridané 18.3.2024.
 • Spomienka na mimoriadny Zjazd KSS 17.12.1989    Pridané 18.3.2024.
 • Návrh osobnosti odboja na poštové známky SR k 80. výročiu SNP 1944 - 2025   Pridané 14.5.2024.
 • Vojenská a životná anabáza Františka Tunáka z Turzovky   Pridané 27.6.2024.
 • Dolnozemskí Slováci v Iloku a Slováci v misiách OSN UNPROFOR a UNTAES   Pridané 1.7.2024.

  Životopis autora Jozefa Koreného    Pridané 12.1.2017.


  Túto stránku pána Jozefa Koreného založil 24.12.2016 Ing. Vojtech Brabenec na adrese jozefkoreny.sweb.cz.  
  Dňa 11.2.2023 už stránka na adrese jozefkoreny.sweb.cz nebola, namiesto nej bol oznam, že sweb svoju službu zrušil.  
  Posledná (najúplnejšia) archivácia tejto starej, poskytovateľom zrušenej stránky je tu: https://web.archive.org/web/20221128214610/http://jozefkoreny.sweb.cz/
  Dňa 13.2.2023 je stránka pána Koreného premiestnená na tejto adrese https://koreny.neocities.org/  
  a jej ( v lete 2023 nie úplná) archivácia je tu: https://web.archive.org/web/20230629015557/https://koreny.neocities.org/  
  Zoznam článkov