Jozef Korený
Autorské stránky


Vojenské zdravotníctvo v Trenčíne v rokoch 1945 - 2023

npráp. v.v. Jozef Korený ( 1938 ), Klub vojenských veteránov Trenčín

Úvod:
Táto štúdia má za úlohu aspoň čiastočne položiť základ pre ďalšie a podrobnejšie spracovanie histórie podielu na zdravotníckej starostlivosti o vojakov základnej služby a vojakov z povolania v posádke Trenčín.Vojenské zdravotníctvo od roku 1945 v Trenčíne bolo organizované podľa organizačných štruktúr jednotlivých veliteľstiev a útvarov dislokovaných v posádke Trenčín. Výnimočný stav v ČSR trval do konca roka 1945 a podľa toho bola aj zabezpečovaná zdravotná starostlivosť v súčinnosti s lekármi v Trenčíne a nemocnicou v Trenčíne.( 2 ). MUDr. Vojtech Maniš spracoval históriu nemocnice v Trenčíne pri 130 výročí jej založenia v roku 1979.( 6 ) O zdravotníctve v posádke Trenčín sa vôbec nezmienil.Ľudovít Stárek ( 3.3.1803 Bratislava - + 22.3.1863 Trenčín) uvádza, že za Bachovej éry bol v Trenčíne " Marodenhaus", ktorý bol len pre vojenské osoby. V blízkosti terajšieho cintorína stála osobitná epidemická stanica. Toto zariadenie nebolo totožné s epidemickou nemocnicou ( cholera špitál ), ktorá stála tiež v blízkosti cintorína ktorá tiež zanikla.Koncom 19. storočia bola zriadená aj osobitná vojenská nemocnica ( Truppenspital ) na Štefánikovej ulici v Lonskovkom dome.( 7 s.31 ) Táto nemocnica sa zachovala až do štátneho prevratu roku 1918. Ťažšie prípady chorých vojakov, najmä prípady operatívne, boli dopravované do " stoličnej " nemocnice v Trenčíne a nervove chorí boli odosielaní do vojenskej nemocnice v Trnave. Župná nemocnica bola založená roku 1849. " Stoličnú " nemocnicu, ktorá je totožná s terajšou nemocnicou, v II. polovici XIX. storočia viedol MUDr. Huszár, po ňom nasledoval MUDr. Karol Brančík ( 13.3.1842 Stará Bystrica - + 18.11.1915 Trenčín ) a po jeho smrti MUDr. Jozef Grossner, ktorý bol aj posádkovým lekárom a neskoršie aj okresným lekárom.( 6 ) Počas I. svetovej vojny 1914 - 1918 bola v Trenčíne zriadená veľká vojenská poľná nemocnica, kde boli sústredení nemocní vojaci s infekčnými chorobami, ale aj zranení priamo z frontu. Rakúsko - uhorská poľná nemocnica sa nachádzala v priestoroch kasárne 71. ppl. ( bývalé kasárne M.R.Štefánika a dnes kasárne SNP ) a textilnou fabrikou Tiberghien a spol. postavenú v roku 1907, pri príchode do Trenčína od Žiliny. V Trenčíne po odchode frontového kontingentu IR71 do Haliče zriadili v uvoľnených priestoroch trenčianskych Fridrichových kasárni záložnu Vojenskú nemocnicu - Reserve Truppenspital. Zabrala staršiu barákovu časť, postavenú ešte počas balkánskych vojen v roku 1912, ale aj niektoré priestory objektov 71. pluku. Honvédska nemocnica sa nachádzala v drevených barákoch pri župnej nemocnici. Honvédske nemocničné baraky boli hneď vedľa železnice a aj predmestskej stanice tam kde teraz stoji učilište na Jilemnického ulici. Prvé transporty ranených z frontu začali prichádzať koncom augusta 1914 a neboli to iba vojaci trenčianskych plukov. Župná nemocnica pri ceste do Biskupic bola ešte v roku 1912 rozšírená na 250 postelí, v nej umiestnili 150 vojakov - pacientov, pre rovnaký počet našli miesto v telocvični Vyššej dievčenskej školy a takmer 500 ranených a chorých dali do pomocného barákového lazaretu pri Fridrichových kasárňach. Na vojenský lazaret premenili aj časť súkennej továrne Tiberghien ( Merina ). Ranených stále pribúdalo a ani improvizované priestory nestačili, na jeseň 1914 postavili za dva mesiace ďalšie baráky, kuchyne, sklady, strážnice, dezinfekčné zariadenie, ubytovne personálu a železničnú vlečku. Od vypuknutia vojny do januára 1916 len v Trenčíne prešlo vojenskými nemocnicami 16 871 ranených a chorých vojakov.( 8 ). Zo začiatku I. svetovej vojny roku 1914 sa zomreli vojaci pochovávali na Mestskom cintoríne v Trenčíne ( dnes pod Sídliskom Juh ). Tu je pochovaných 464 ( 526 ) vojakov viacerých národnosti. Aby sa prípadná infekcia nerozšírila medzi civilné obyvateľstvo lebo zosnulých prevážali konskými povozmi z poľnej nemocnice cez celé mesto tak po dohode s armádou boli zosnulí pochovávani mimo mesta Trenčín, teda v Kubrá - Zábranie. Podľa údajov katastrálneho listu z 20 - tych rokov minulého storočia bolo na vojenskom cintoríne pochovaných 771 vojakov s toho 300 Slovákov, 122 Rumunov, 122 Maďarov, 86 Rusov, 54 Poliakov, 38 Čechov, 24 Talianov, 17 Turkov, 11 Rakúšanov, 4 Nemci a 3 neznámi vojaci. Okrem toho tu bolo pochovaných 152 vojakov Kráľovstva SHS ( Srbsko, Chorvátsko, Slovinsko ). Prevažná časť ich ostatkov bola v roku 1926 v mesiaci jún exhumovaná a ich ostatky sú uložené v kaplnke na Mestskom cintoríne v Trenčíne pod sídliskom Juh. V roku 1937 bol šeflekárom posádky Trenčín pplk. MUDr. František Vernousek. ( 1,7,9 ) MUDr. František Jaroš, CSc. napísal " Z dejín trenčianskeho zdravotníctva . V publikácií v kapitole " Zoznam lekárov subregionálnej lekárskej komory v Trenčíne v roku 2012" s. 128 - 132 sú uvedení: MUDr. Bohumil Bočkay, MUDr. Juraj Čelko PhD ( bývalý príslušník zdravotného oddelenia VV O ),MUDr. Vladimír Livinka, MUDr. Miroslav Malay, MUDr. Milan Masaryk, MUDr. Daniela Třetinová, MUDr. Ján Urbaník. Ako nečlenovia sú uvedení na s. 133 - 136: MUDr. Mária Blašková ( Filová ), MUDr. Ľuboš Koprivňanský, MUDr. Michal Škorec. V uvedenej publikácií sa vôbec nezmienil o vojenskom zdravotníctve v Trenčíne.Táto štúdia bola spracovaná ako prednáška pre Klub výsadkárov a Klub letcov pri Posádkovom klube Trenčín. Je však neúplná a preto zostáva na ďalšej generácií vojenských historikov aby doplnili niektoré údaje ktoré sa mi nepodarilo zistiť. Do prehľadu som zaradil aj podniky ktoré boli vo svojej činnosti zviazané s vývojom, výrobou a opravou vojenskej techniky a mali svojich závodných lekárov.
VII.az od 21.6.1945 - 1.10.1947
Zdravotná správa Prednosta: kpt.zdr.MUDr. Josef Doležal
mjr. MUDr. Miroslav Bafrnák - lekár VII.az.
V.az od 1.10.1947 - 30.4.1949
Vznikol prečíslovaním zo VII.az a po 30.4.1949 bol zrušený
mjr. MUDr. Miroslav Bafrnák - lekár V.az
Veliteľstvo 2. vojenského okruhu ČSĽA Trenčín od 20.9.1950 - 31.8.1965
Hlavný chirurg 2.VO: genmjr.MUDr. Štefan Šimko,CSC.
Ošetrovňa budova " A" III. poschodie č.dv.409 do 5 dní liečenia.
Náčelník: kpt.zdr.sl.v zál. MUDr. Ľubomír Sámel
Zubná ambulancia: Stalinovo nám. č. 13 Náčelník kpt.zdr.MSDr. Ľubomír Kojetinský
Zdravotné oddelenie V2VO Trenčín:
Náčelníci: plk.zdrav. MUDr. Osvald Vymětal od 30.9.1950 ( brig.gen.25.2.1951 ), plk. zdrav. služby MUDr. Ján Paškan ( genmjr) od novembra 1951 do augusta 1955, pplk. MUDr. Miroslav Hemala, pplk. zdravot. služby MUDr. Otakar Landa
Príslušníci oddelenia:mjr.MUDr. Miroslav Hemala od 8/ 1955 - 8.11.1955, mjr. zdrav.služby MUDr. Andrej Burdiga od 8.11.1955 - 10 / 1959, mjr. zdrav. MUDr. Jaroslav Brož od 30.9.14950, plk. zdrav. MUDr. František Kusák od 30.9.1950, pre nenastúpenie služby bolo mu 1.10.1950 zrušené jeho služobné zaradenie, pplk.zdrav. MUDr. Jan Říčka od 30.9.1950, kpt.zdrav. MUDr. Karol Mayer od 30.9.1950, pplk. zdrav.PhMr. František Diviš od 30.9.1950, npor. prom. zdrav. Celestín Pelíšek od 30.9.1950, podkani
Veterinárne oddelenie 2.VO Trenčín:
Náčelník: plk. MUDr. Alois Píša, plk. vet. MUDr. Václav Otáhal od 30.9.1950, pplk. pech. Augustin Tarábek od 30.9.1950, pplk. pech. Arnošt Moravec od 30.9.1950,
Ošetrovňa - Poliklinika 2.VO budova " A"
Náčelník: MUDr. Jiří Vícha, mjr. MUDr. Bohumil Ciompa ( 1961 ), kpt. zdrav.služby Jaroslav Liška
Zubná ambulancia budova "A"
Náčelník: kpt. zdr. sl. MSDr. Ľubomír Kojetinský
Lekári: MUDr. Hronský, MUDr. Miroslav Maliník, MUDr. Ladislav Cirok, prom. lek. Roman Ruzinák, MUDr. Viliam Vokurka, prom. lek. František Melicháč, MUDr. Milan Bielický, prom. lek. Kamil Jurkovič, prom. lek. Ladislav Darvaš, prom. lek. Jozef Urban,
Zdravotné sestry: Helena Kličková, Františka Bartková, Ciompová, Hrtanková, Kožuchová, Kadlečíková, Lacková, Štefan Vlna - zubný laborant
4. spoj. pluk SNP VÚ.6339 od 1.12.1950 - 31.1.1964
Hlavný lekár škpt. MUDr. Miloslav Průša, mjr. MUDr. Štefan Škultéty, lekár ppor. MUDr. Marián Putnok, npor. MUDr. Ján Bošňák, kpt. MUDr. Jiří Vícha
Ošetrovňa: npor. prom. lek. Milan Vajnorky
42. spoj.prápor VÚ. 2487, 3851 od 1.9.1964 - 31.12.1991
Náčelník zdravotnej služby npor. MUDr. Vladimír Livinka, pplk. MUDr. Dušan Kollár, npor. MUDr. Miroslav Bridík
2. prev.prápor 1.9.1963 - 30.10.1992
Náčelník zdrav. služby: npor. MUDr. Jozef Kobela, npor. MUDr. Peter Rác, npor. MUDr. Ľuboš Koprivňanský, por. MUDr. Tadeusz Przeczek, npor. MUDr. František Markovič
pplk. MUDr. Jaroslav Kreslík - zubný lekár, čat. abs. VKVŠ MUDr. Ľudovít Jakubčiak
Ošetrovňa 2. prev.práporu:
npor. MUDr. Anton Eliáš - Hlavný lekár práporu, kpt. MUDr. Jiří Pulkrábek, kpt. MUDr. Jozef Bednár, nrtm. Jozef Grohoľ - pomocník lekára
3. prev.prápor 31.10.1992 - 1.11.1992 Náčelník zdrav. služby: npor. MUDr. Ľuboš Koprivňanský
3. prev. pluk 1.11.1992 - 31.10.1992 Náčelník zdrav. služby: npor. Ľuboš Koprivňanský
5. prev. pluk 1.9.1994 - 31.3.2004 Náčelník zdrav. služby: kpt. MUDr. Ľuboš Koprivňanský
Obväzisko: por. MUDr. Gustáv Porvazník - lekár obväziska, nrtm. Ludmila Bránicová
Armádne stredisko DUKLA Trenčín k 30.9.1979
Zdravotná skupina: Hlavný lekár pplk.MUDr. Jaroslav Líška, ppor. v dal. sl. MUDr. Milan Kostka, npor. MUDr. Jozef Gabrhel
32. bitevný letecký pluk ( VÚ. 1110 Trenčín od 1.11.1954 - 30.9.1960 ) Starší lekár kpt.MUDr. František Zemek, npor. MUDr. Veselý
27.letištný prápor: npor. MUDr. Škoda
3. letecký školský pluk:VÚ. lekár mjr.MUDr. Skabel
2. spojovacia letka ( VÚ. 7717 Trenčín od 1.9.1963 - 31.10.1985 ) :Bola v lekárskej starostlivosti 3.lšp. Tabulkovo mala obväzisko: čat.abs. MUDr. Vladimír Vician ( 1983)
Po vybudovaní ošetrovne boli väčšinou lekári A VKVŠ medzi nimi čat. abs. MUDr. Pavol Polek, čat.abs. MUDr. Peter Loviška, npor. MUDr. Anton Eliáš
Letecké opravovne Trenčín Trenčín ( LOT ) V rokoch 1967 - 1989 MUDr. Javorský, MUDr. Ellinger, zubní lekári MUDr. Szabadfy, MUDr. Csillaghy
Odborné učilište pri LOT: MUDr. Ellinger
Zubní lekári: MUDr. Bona, MUDr. Jaslovská, MUDr. Szabo
Automobilový opravárensky závod Trenčín ( AOZ ) MUDr. Petrovič, MUDr. Birasová,
Továreň obrábacích strojov Trenčín ( TOS ) MUDr. Krehlík, MUDr. Kajaba, MUDr. Kordoš, zubné lekárky Mária Pristachová, MUDr. Jolana Petrovičová
KONŠTRUKTA Trenčín MUDr. Radoslav Litva
Veliteľstvo Východného vojenského okruhu ČSĽA od 1.9.1965 - 31.12.1991
Zdravotné oddelenie týla VVO:
Náčelníci:plk.MUDr.Ján Paškan, plk.MUDr.Miroslav Hemala,plk.MUDr. Otakar Landa,plk. MUDr. Bergel 1965, plk. MUDr. Ján Urbaník od 1.10. 1968 - 31.8.1977, plk. MUDr. Bohuslav Bočkay 1978 - 1990
pplk. MUDr. Stanislav Pirošík od 3.12.1990 - 31.12.1991
Zástupci:pplk.MUDr.Otakar Landa 31.8.65,pplk. MUDr. Andrej Burdiga, pplk. MUDr. Karel Vopálenský, pplk.MUDr. Ján Urbanik 1.8.66 - 30.9.68, pplk.MUDr. Bohumil Bočkay, plk. MUDr. Milan Petráš,CSc - epidemiológ
pplk. MUDr. Stanislav Pirošík, pplk. MUDr. Michal Škorec
Príslušníci oddelenia:pplk. MUDr. Černáček Milan,pplk. MUDr. Bohumil Bočkay, npor.MUDr. Juraj Čelko, plk. MUDr. Vojtech Hrtánek, pplk. MUDr. Michal Zambor,pplk. MUDr. Zdeněk Indra, mjr. MUDr.Vladimír Mundiar, kpt. MUDr. Štefan Jančích, kpt. MUDr. Ivan Lazorišák, kpt. Milan Čarnoký, mjr. MUDr. Jozef Dzarko, npor. MUDr. Ľudovít Kopáčik, kpt. MUDr. Ferdinand Valach, kpt. MUDr. Július Kmec, mjr. MUDr. Jaroslav Culek, mjr. MUDr. Sigfrid Molčan, kpt. MUDr. Havlman, kpt. MUDr. kpt. Miroslav Malay, kpt. MUDr. Vladimír Livinka, kpt. MUDr. Zdenek Hora, kpt. MUDr. Dušan Oravský, pplk. MUDr. Dušan Kollár, kpt. MUDr. Jozef Adamík, kpt. MUDr. Igor Godál, kpt. MUDr. Michal Škorec, npor. MUDr. Miloslav Bridik, kpt. MUDr. Dušan Rybárik - epidemiológ, mjr. MUDr. Milan Masaryk, mjr. MUDr. Michal Fecák - epizootológ veterinárnej služby, pplk. MUDr. Jiří Svoboda
Skupina farmácie: pplk. PhMr. Jozef Kučera, mjr. PhMr. Milan Kollárik, mjr. PhMr. Dr. Anton Valko, pplk. PhMr. Jiří Smutný, pplk. PhMr. Antonín Vinkler, mjr.PharmDr.František Szetei, kpt. PharmDr.Ivan Práznovec, pplk. Ondrej Slanina - materiálne zabezpečenie
Občiansky zamestnanci: Procházková, Anna Pokšajová, Marta Habánková
Preventívno liečebné oddelenie:
Náčelník: pplk.MUDr. Zdeněk Stříbrný, pplk. MUDr. Bohumil Bočkay, pplk. MUDr. Stanislav Pirošík, npor. MUDr. Miroslav Malay
Okruhová vojenská lekárska posudková komisia:
Náčelníci: pplk.MUDr. Bohumil Ciompa, pplk. MUDr. Michal Zambor, pplk. MUDr. Karol Vindiš, mjr. MUDr. Jozef Bednár, mjr.MUDr. Stanislav Mikula, mjr. MUDr. Milan Masaryk, mjr. MUDr. Stanislav Glasnák, kpt. MUDr. Igor Godál,
pplk. Jozef Bielik - hlavný epizoológ veter. služby, npor. MVDr.Michal Fecák
Nová poliklinika bola uvedená do prevádzky 28.8.1989
Štatutári Polikliniky: MUDr. Milan Masaryk, MUDr. Vladimír Livinka, Pavtiľa, Dobrota, Mgr. Machava
Náčelník: pplk. MUDr. Jaroslav Liška, plk. MUDr. Anton Eliáš
Zástupca: mjr. MUDr. Vladimír Livinka
Náčelník plk. MUDr. Milan Masaryk
Príslušníci: kpt. MUDr. František Lašák, pplk.v.v.MUDr. Stanislav Glasnák
Zdravotné sestry: Helena Oravcová, Marta Drobná, Lívia Rigová, Kuliková, Hozmanová
Lekár pplk.MUDr. Vladimír Livinka
Zdravotné sestry: Helena Oravcová, Kuliková,Šatarová, Iveta Hrbáčková
MUDr. Gavaľová
Zdrav. sestry: Livia Rigová, Ondrášiková
MUDr. Daniela Třetinová - Oddelenie všeobecného lekárstva
Zdravotné sestry: Katarína Babejová, Davišová, Šatarová
pplk. MUDr. Miroslav Malay - starší lekár polikliniky, npor. v zál. MUDr. Miroslav Zich ?
Zdravotné sestry: Utešilová, Rigová, Hozmanová, Porubanová
Rehabilitačné sestry: Helena Prekopová, Igazová, Macháčová, Švantnerová, Kelemenová, Mikolášková, Machovcová
Zubná ambulancia:
Náčelník: kpt. MUDr. František Gáborík pplk. MUDr. Marián Pšenčík, MUDr. Kellner, MUDr. Koštrna, MUDr.Bartová
Zdravotné sestry: Eva Feriancová, Jana Reháková, Rechová, Vavríková
Zubný laborant: nrtm. Andrej Zozuľák - pomocník lekára, zubný laborant ppráp.Mgr. Ján Sivák
Očná ambulancia:
MUDr. Birmanová, MUDr. Mária Blažková - Filová
Zdravotná sestra: Ďuďáková
Kožná ambulancia: MUDr. Ján Kališ, MUDr. Zaťková
Zdravot. sestry: Babejová, Ďuďáková
Gynekologická ambulancia: MUDr. Miroslav Mach, MUDr. Orlovský
Zdravot. sestra: Makišová
Zdravotníci polikliniky: npráp. Ivan Botka, ppráp. Mgr. Ján Sivák, kpt. Vladimír Podoba
Kartotéka - zdravotná dokumentácia pacientov: Jana Pechancová, Eva Legeliová
Vodiči sanitky: Miroslav Jašo, Peter Vninčák
Vojenské veliteľstvo VÝCHOD ČSA Trenčín od 1.1.1992 - 30.11.1992
Zdravotná služba VVV:
Náčelník: plk. MUDr. Stanislav Pirošík, zástupca pplk. MUDr. Škorec
Príslušníci: pplk.PharmDr.František Szetei, plk. MUDr. Karol Vindiš, pplk. Ing. Milan Gunár, mjr. MUDr. Miroslav Malay, mjr. MUDr. Stanislav Glasnák, kpt. PharmDr. Ivan Práznovec, pplk. PharmDr. Anton Valko
Veterinárna služba VVV Trenčín:
Náčelník pplk. MVDr. František Podolák
Príslušníci: pplk. MVDr. Ladislav Žáčik, pplk. MVDr. Jozef Bielik
Hlavný epidemiológ VVV: plk.MUDr. Bohumil Bočkay
Vojenská lekárska komisia zdravotného oddelenia VVV: Náčelník plk. MUDr. Jozef Bednár
Dozorčí lekári posádky Trenčín VVV: mjr. MUDr. Vladimír Livinka, pplk. MUDr. Milan Masaryk, pplk. MUDr. Kostka, mjr. MUDr. Miroslav Malay, plk. MUDr. Bohuslav Bočkay, pplk. MUDr. Pšenčík, plk. MUDr. Stanislav Pirošík, plk. MUDr. Karol Vindiš, pplk. MUDr. Michal Škorec, npor. MUDr. Koprivňanský, mjr. MUDr. Stanislav Glasnák, mjr. MUDr. Gabrhel
Veliteľstvo Armády Slovenskej republiky Trenčín od 16.12.1992 - 31.8.1994
Zdravotná správa ASR Trenčín ( dislokovaná v budove Pozemných stavieb Trenčín )
Náčelník: plk. MUDr. Bohumil Bočkay, plk. MUDr. Stanislav Pirošík zmocnený výkonom funkcie od 17.1.1994
Zástupca: pplk. MUDr. Michal Škorec
Hlavný epidemiológ ASR: plk. MUDr. Bohumil Bočkay, plk. MUDr. Vojtech Hrtánek
Oddelenie liečebno - preventívnej starostlivosti:
Náčelník: plk. MUDr. Vojtech Hrtánek, plk. MUDr. Bohumil Bočkay
Príslušníci: plk. MUDr. Karol Vindiš, pplk. MUDr. Pavol Kulich, kpt. MUDr. Miloš Fačkovec
Oddelenie materiálno - org. zabezpečenia zdrav. správy ASR:
Náčelník: pplk. PharmDr. Anton Valko
Zástupca: pplk.PharmDr. František Szetei
Príslušníci: kpt.PharmDr. Ivan Práznovec, pplk. Ing. Milan Gunár
Vojenská lekárska komisia ASR:
Predseda: pplk. MUDr. Dušan Kollár. kpt. MUDr. Milan Fačkovec
Oddelenie veterinárnej služby ASR:
Náčelník: plk. MVDr. František Podolák
Zástupca: pplk. MVDr. Ladislav Žáčik
Hlavný kynológ: mjr.MVDr. Ľuboš Bagin
Hlavný epizootológ: pplk. MVDr. Jozef Bielik
Hlavný veterinárny hygienik: pplk. MVDr. Milan Paulík
Generálny štáb Armády SR Trenčín od 1.9.1994 do 31.12.1999
J - 10 Zdravotná správa GŠ ASR
Náčelník: plk. MUDr. Stanislav Pirošík k 12.5.1995
Zástupca: plk. MUDr. Bohumil Bočkay
Príslušníci: plk. MUDr. Michal Škorec, plk. MUDr. Ján Kupčo
Organizačno - plánovacie oddelenia Zdravotnej správy GŠ ASR
Náčelník: pplk. MUDr. Milan Fašang, pplk. MUDr. Miloslav Budík 29.9.1995
Zástupca: pplk. MUDr. Pavol Kulich
Oddelenie liečebno - preventívnej starostlivosti Zdravotnej správy GŠ ASR
Náčelníci: pplk. MUDr. Pavol Maslík, plk. MUDr. Michal Škorec, plk. MUDr. Ján Kupčo
Zástupci: plk. MUDr. Karol Vindiš, pplk. MUDr. Stanislav Glasnák
Príslušník: kpt.MUDr. Miloš Marček
Oddelenie farmácie a zdravot. techniky Zdravotnej správy GŠ ASR
Náčelník: pplk. PharmDr. Ľubomír Kočiš
Zástupca: pplk. PharmDr. Anton Valko
Príslušníci: pplk. Ing. Milan Gunár, pplk. PharmDr. František Szetei, mjr. Ing. Stanislav Třetina
Vojenská lekárska komisia GŠ ASR
Predseda: mjr. MUDr. Miloš Fačkovec
Oddelenie veterinárnej služby Zdrav. správy GŠ ASR
Náčelník: plk. MVDr. František Podolák
Zástupca: pplk. MVDr. Ladislav Žáčik
Hlavný kynológ: pplk. MVDr. Michal Ondovčík, kpt. MVDr. Ľuboš Bagin
Hlavný epizootológ: pplk. pplk. MVDr. Jozef Bielik
Hlavný veterinárny hygienik: pplk. MVDr. Milan Paulík, pplk. MVDr. Igor Moravčík
Hlavný hygienik: plk. MUDr. Vojtech Hrtánek
Veliteľstvo Pozemných síl ASR Trenčín od 1.1.2000
G - 10 Zdravotné oddelenie - misia 2000
Zdravotná služba:
Náčelník: pplk. MUDr. Miron Bzík od 26.2.2007 do 24.1.2008, pplk. MUDr. Ján Šiška od 25.1.2008
Zástupca poverený výkonom funkcie náčelníka: pplk. MUDr. Stanislav Glasnák
Veterinárna služba:
Náčelník: pplk. MVDr. Igor Moravčík, pplk. MVDr. Dalibor Vaľa
Veliteľstvo síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR Trenčín od 1.7.2002 - 30.11.2014
Zdravotná služba k 1.7.2009
Náčelník: plk. MUDr. Michal Škorec
Príslušníci kpt. Ing. Jaroslav Kuna, nrtm. Erika Štrbáková
Súkromné zdravotnícke zariadenia ktoré ÚVN Ružomberok ako zriaďovateľ prenajíma priestory
Neurologická ambulancia a.s: MUDr. Oľga Vranková, zdravot. sestry: Reseteričová, Hlocká
Zubná ambulancia: MUDr. Hrenáková, zdrav. sestra Kubanová
Alfamedia CT a MR a.s. Trenčín
Konateľ: plk.v.v. Ing. Miroslav Lepóni
Manažér: PhDr. Erika Štrbáková
Vedúci lekár:MUDr. Daniel Jando
Lekári: MUDr. Karol Mitacz,PhD, MUDr. Zuzana Zárecká ( Vlková ), MUDr. Katarína Holevová
Rádiologickí technici:Martin Sládek, Vanda Gajdošík, Ľubica Rýdziová, Rastislav Alfjorov, Martin Burgan
Zdravotné sestry:Ivana Malýchová, Mgr. Nikoleta Lepóniová, Miroslava Vladová - odišla, Lenka Pilková - odišla
Recepčné: Anna Pavlíková, Lenka Szabó Hromníková Bc. Soňa Ďurišová
Administratívny pracovník: Mgr. Jitka Lepóniová, Ing. Juraj Pohorelec
Dermatologická ambulancia:MUDr. Dana Bobocká, zdravot.sestra: Ďuďáková
Lekáreň pri Vojenskej poliklinike GANA TRADE: Mgr. Helena Margušová, Mgr. Anna Pajtinová
Lekáreň pri Vojenskej poliklinike APOTHEKE: Mgr. Barbora Jarábková, Pharm.MUDr. Martin Bukvay
Lekáreň pri MASARYČKÁCH OMEGA HEALTH a.s.: Mgr. František Škoviera PhD, Drahoslava Hrčková
ORTOPRO plus s.r.o. Ortopedicko - protetické pomôcky: Vojenská poliklinika Partizánska 3731 Trenčín 2. posch.:
Pramene:
1. VHA Bratislava - Fond Vojenské cintoríny
2. VHA - CR Trnava
3. Zdravotná dokumentácia spracovateľa tejto histórie a jeho manželky
4. Centrálna evidencia zdravotnej dokumentácie Vojenskej polikliniky Trenčín:Jana Pechancová, Eva Legeliová
5. Informácie podali: plk.v.v.MUDr. Ján Urbaník, pplk.v.v. Fr. Sekeráš, plk.v.v. Slavoj Kassovič, Jozef Balaj, Irena Líšková, František Bulík, Marián Žák, pplk.v.v. Alojz Novák, Drahoslava Hrčková, Eva Juráková, MUDr. Oľga Eliašová
6. Maniš, Vojtech MUDr.: História nemocnice v Trenčíne , vydal OÚNZ Trenčín roku 1979, Vytlačil : VKÚ Harmanec
7.Jaroš, František,MUDr, CSc: Z dejín trenčianskeho zdravotníctva, vydalo Vydavateľstvo Osveta, spol. s.r.o., Martin 2012 pre FN v Trenčíne
8. Brabenec, Vojtech, Ing: Spomienka na sté výročie začiatku prvej svetovej vojny v Trenčíne 8.5.2014. Prednáška 22.5.2014 v kaviarni Vážka v Trenčíne na hlavnom námestí 33. https://trencan.6f.sk/0049-20140522-Prednaska1SV-castiIR71+15Honv=sineMediSineMemo.pdf
9.web stránka autora: https://koreny.neocities.org/


Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.<< Návrat späť na vrch tejto strany << << Návrat na hlavnú stránku