Jozef Korený
Autorské stránky


Návrh osobnosti odboja na poštové známky SR k 80. výročiu SNP 1944 - 2025

npráp. v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín a KF 52 - 19 Trenčín pri Posádkovom klube Trenčín
Vojenskí predstavitelia:
gen. Rudolf Viest, veliteľ 1.ČSA na Slovensku od 6.10.1944
gen. Ján Golian, 1. veliteľ ktorý vyhlásil SNP 29.8.1944 heslom " Začnite z vysťahovaním "zástupca veliteľa
kpt. Milan Polák, pobočník veliteľa
mjr. Július Nosko, náčelník štábu
plk. Karol Pekník, náčelník operačného oddelenia
mjr. Jozef Marko, spojovací náčelník
mjr. Anton Cyprich náčelník materiálneho zabezpečenia
mjr. Jozef Tóth, veliteľ letectva
plk. Jakub Hluchý - veliteľ zbrojnej správy
bratia pplk. Miroslav Vesel - účastník rokovania v Londýne a Moskve, mjr. Milan Vesel - generál in memoriam, organizátori obsadenia budovy Veliteľstva pozemného vojska v B.B. a spoluautor Proklamácie voj. revol. vedenia a Proklamácie predsedníctva UNV.
kpt.František Fajtl - veliteľ 1.čs.sam. let. pluku
stot.let. Ivan Haluzický - veliteľ práporu letcov z Piešťan
npor. utv. Ján Achimský - veliteľ z útvaru Útočnej vozby z Martina
plk. Vladimír Přikryl - veliteľ 2. čs. para brigády
mjr. Jozef Dobrovodský - veliteľ posádky v Žiline a org. bojov v Strečnianskej tiesňave
npor. Miloš Cambel - veliteľ Vysokoškolského strážneho oddielu
por. Viliam Žingor, generál in memoriam - veliteľ 2.čs. partizánskej brigády M.R.Štefánika
npor. Ľudovít Kukorelli - príslušník 3.lp Piešťany, organizátor part. hnutia na Východnom Slovensku
Teodor Pola - veliteľ partizánskej brigády Jana Žižku
kpt. Ján Juraj Stanek - spravodajec, veliteľ bojov pri Telgárte ( železný kapitán)
kpt. George Lannurien - veliteľ Francúzov v SNP
kpt. Andrej Benka - Rybár - veliteľ posádky Trnava
npor. Karol Fraňo
Misie spojencov:
Americká 6 členná misia - Mission Dawes, veliteľ kpt. James Holt Green
Anglická 4 členná misia Windproof - veliteľ mjr. John Sehmer
Velitelia taktických skupín:
I.TS "KRIVÁŇ" - veliteľ pplk. Jozef Tlach
II.TS "FATRA" - veliteľ plk. Michal Širica
III. TS "GERLACH" - veliteľ plk. Pavol Kuna a plk. Mikuláš Markus
IV. TS " MURÁŇ " - veliteľ pplk.Ján Malár, neskôr plk. pech. Mikuláš Markus, plk. pech. Pavol Kuna
V.TS " ĎUMBIER " - veliteľ pplk. Emil Perko predtým povstalecký veliteľ mesta Martin
VI. TS " ZOBOR " - veliteľ pplk. Ján Černek
Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica 1944
Gabriel Rapoš - vedúci Slobodného slovenského vysielača Banská Bystrica
Hlásatelia SSV: Ladislav Sára, Peter Karvaš, Július Chovan ( brat rtn. Vladimír Chovan prísl. VSO na ochranu generálov ), Andrej Sarvaš, Miloslav Gosiorovský, Ivan Teren
Komunistický odboj:
Karol Šmidke, Gustáv Husák, Ladislav Novomeský
Občiansky odboj:
prof. JUDr. Imrich Karvaš - Guvernér Slovenskej národnej banky
Obrana národa:
Skupina Jána Lichnera, Justice, Demec, Flora
Skupina MUDr. Vávra Šrobára
Skupina Jána Ursínyho a Jozefa Lettricha
Ženy v SNP:
Elena Litvajová, Božena Palacková, Viera Stehlíková, Chaviva Reiková ( vl.m. Marta Reiková), Františka Hrubišková " Biela pani ", doprovod Francúzov do SNP, Božena Čelková " TRIXI" rod. Pospíšilová - Podiel inf. na bombardování fy APOLLO Bratislava
Pramene:
1. Dejiny SNP 1944 Zväzok 3. Dokumenty Bratislava 1984
2. Jablonický,J.: Povstanie bez legiend. Bratislava 1990
3. Štefanský,V.: Armáda v SNP Bratislava 1984
4. Kapitoly z vojenskej histórie Slovenska Trenčín 1991
5. Z vojenskej histórie Slovenska Trenčín, VHÚ 1994
6. Wikipedia


Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.<< Návrat späť na vrch tejto strany << << Návrat na hlavnú stránku