Jozef Korený
Autorské stránky


Spomienka na mimoriadny Zjazd KSS 17.12.1989

Jozef Korený

V Parku kultúry a oddychu v Bratislave sa 17. decembra 1989 uskutočnil mimoriadny Zjazd KSS. Zjazdu sa mimo delegatov a hostí zúčastnili aj zástupcovia bývalých členov KSS, ktorých z KSS vylúčili pri čistkách v rokoch 1969 - 1970. Deň pred konaním mimoriadneho zjazdu KSS 16.12.1989 autobusom previezli delegatov a hostí z Trenčína ako aj z iných miest okresu Trenčín do Častej - Papierničky ( Účelové zariadenie ÚV KSS v roku 1989 ) kde boli ubytovaní , stravovaní ako aj informovaní PhDr. Pavlom Kanisom a Petrom Weissom o príprave a realizácií mimoriadneho Zjazdu KSS. Pre výbušnú situáciu v Bratislave sa do poslednej chvíľe nevedelo kde sa bude mimoriadný zjazd KSS konať. Z Trenčína sa mimoriadneho zjazdu KSS ako delegáti zúčastnili: mjr.RSDr. Peter Blaško z VPO - 6 ( Oddelenie pre riadenie politickej práce u podriadených útvarov VVO ) a npráp. Jozef Korený za organizáciu KSS VVO Trenčín. Obaja prišli medzi inými v uniforme príslušníka ČSA. Keď sa " loď " začala potápať tak už tam ako delegáti nefigurovali hlavní ideológovia a previerkoví predsedovia. Aho hostia sa zjazdu zúčastnili: genpor.Ing.Jozef Hrebík - GŠ ČSA Praha, genplk. v.v. PhDr. Samuel Kodaj ex veliteľ VVO Trenčín, genpor.v.v.Ing. Jozef Kováčik ex náčelník Politickej správy VVO Trenčín. Menovaní prišli v civilnom oblečení z bezpečnostných dôvodov. Mimoriadneho zjazdu sa zúčastnil predposledný GT ÚV KSČ Karel Urbánek. Rokovanie zjazdu moderoval Peter Weiss. Zjazd zvolil 93 - členný ÚV KSS a Výkonný výbor ÚV KSS v zložení: Milan Ftáčnik, Vladimír Jakubáč, Pavol Kanis, Ján Kasper, Ladislav Krajňák, Jozef Olej, Dušan Podhorský, Vladimír Raučina, Božena Ruttkayová, Ján Široký a Peter Weiss. Za predsedu Výkonného výboru zvolili Jána Širokého. Členstvo v KSS pozastavili: Ignácovi Janákovi, Viliamovi Šalgovičoví, Gejzovi Šlapkovi, Elene Listvajovej, Ivanovi Goňkovi a niekoľkým ďalším. Tento akt sa uskutočnil v neskorých nočných hodinách. Zjazd schválil tieto dokumenty: Akčný program KSS, Akčný postup KSS do riadneho zjazdu KSS a Stanovisko mimoriadneho zjazdu k rehabilitácii bývalých členov KSS. Na zjazde sa ako spravodajkyňa Slovenskej televízie pohybovala Zuzana Bubílková.
Prameň:
1. Žatkuliak, Jozef: November 1989, Prodama Bratislava 2009
2. Korený, Jozef osobné spomienkyToto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.<< Návrat späť na vrch tejto strany << << Návrat na hlavnú stránku