Jozef Korený
Autorské stránky


Môj 25. február 1969 po 55 rokoch roku 2024

Jozef Korený

Dňa 24.2.1969 ja ppráp. Jozef Korený som bol s npor. Ernestom Korczekom ako príslušníci SŠDO / VDU - A1 Martin určení veliteľom SŠDO / VDU - A1 Martin ako kuriéri s dokumentáciou PT - ZD na Spravu raketového vojska a delostrelectva ČSĽA v Prahe. Cestu Martin - Praha sme absolvovali vlakom. Po príchode do Prahy na hl. stanicu 25.2.1969 sme sa pešo presunuli na Václavské námestie. Išli sme po pravej strane námestia a po príchode k prechodu domu čís. 39 sme videli vynášať ostatky upáleného vysokoškolského študenta Jana Zajíce. Bol horiaca pochodeň čís. 2 po Janovi Palachovi. Na Václavskom námestí bolo v tom čase veľa hliadok príslušníkov ČSĽA a Verejnej bezpečnosti.Po príchode na GŠ ČSĽA sme boli kontrolovaní príslušníkmi Sovietskej armády. Keďže Správa RVD bola na poschodí tak sme využili výťah Pater Noster z ktorého sme videli ako na každom poschodí stál sovietsky vojak s ľahkým guľometom. Smutná spomienka po 55 rokoch.Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.<< Návrat späť na vrch tejto strany << << Návrat na hlavnú stránku