Jozef Korený
Autorské stránky


Krycie čísla,otvorené názvy vojenských veliteľstiev, vojenských útvarov, zariadení a ich velitelia v Trenčíne

npráp. v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín

1. VÚ. 1110 - 32.letecký bitevný pluk - k 15.3.1952 dislokovaný v Brne - veliteľ mjr.let. Jaromír Šena. Pluk bol redislokovaný 1.11.1954 so zmeneným názvom na letisko v Trenč. Biskupiciach.
2. VÚ. 1110 - 32.bitevný letecký pluk od 1.11. 1954 - 1.10.1960 na letisku v Trenč. Biskupiciach: velitelia mjr. Jiří Sedlář od 1.11.1954, mjr. Milan Dolák do 24.7.1958, mjr. Jaroslav Krubner od 24.7.1958 - 1.8.1958, od 1.8.1958 - 1.10.1960 kpt. Bohumil Dostalík
3. VÚ. 1141 - Redakcia okruhového časopisu DUKLA - náčelníci - šéfredaktori pplk. Miroslav Nedoma, pplk. Ing. Jozef Keníž, pplk. Karol Krajčo
4. VÚ. 1144 - Posádková hudba Trenčín - por.Karel, Jozef Balčík, mjr. Jaroslav Krajník, mjr. Jan Hála, mjr. Martin Šedivý, mjr. Josef Šubert, por.Michal Galovec, mjr.Miroslav Křížek, mjr.Josef Žižlavský, mjr.Ludvík Soukup, mjr. Dušan Mišura
5. VÚ. 1161- Posádková správa Trenčín - Velitelia posádky: zbor.gen.František Janda, brig.gen.Jaroslav Ťokan, genmjr.František Sedláček, genmjr.Hubert Svitáček, genmjr. Jozef Hendrich, plk. Juraj Pivoluska, plk. Ladislav Kováč, plk. Bohuslav Kučera, genmjr. Jozef Valeš, genmjr. Ján Strcula, genmjr. Ivan Dzamko, genmjr. Ján Puškár, plk. Ing. Igor Hyben, genmjr. Jozef Tuchyňa, genmjr. Ing.Imrich Andrejčák
6.Správcovia posádky Trenčín: mjr. Ján Šuraň, pplk.tech.Ján Hraško, pplk. Alexander Volek, pplk. Jozef Malý, mjr. Kazimír Martinák, mjr. Milan Godál
7. VÚ. 1177 - Vojenský opravárenský podnik 027 Zlatovce od roku 1976 súčasť Trenčína - kpt.Stríž, pplk.tech.Pavel Zubak, npor.Douda, pplk.Ing.Miroslav Podolský, pplk.tech.Ľudovít Pučik, plk.Ing.Ladislav Wolf, plk.Ing.Ivan Peter, Ing.Stanislav Konček
8. VÚ. 1265 - 2. okruhová základňa politicko - osvetových prostriedkov - mjr.Švarc
9. VÚ. 1310 - Letecké opravovne Trenčín, od 1.7.1989 š.p. Trenčianske Biskupice od roku 1964 súčasť Trenčína: plk. Pavel Matúšek, plk. Ing. František Počiatek, plk. Ing. Fedor Hirka, pplk.Ing. Peter Palko, plk. Ing. Anton Zigo,CSc.Ing. Miloš Husár, Mgr. Peter Mikle - Barát, Ing. Dušan Richtárik, genmjr.v zál. Ing. Jaroslav Muríň, JUDr. Martin Dušanič, Ing. Milan Mutala,
10. VÚ.1380 - Veliteľstvo 2. vojenského okruhu Trenčín
Velitelia:
arm.gen. Zdeněk Novák ( nar. 2.4.1891 Paskov + 23.10.1988 Zadní Třebaň okr. Beroun ) veliteľ 2.VO od 20. 9.1950 do 31.12.1950
zbor.gen. František Janda ( nar. 28.11.1898 Nezamyslice okr. Přerov + 24.4.1964 Praha ) od septembra 1950 NŠ 2.VO a od 12 / 1950 - 31.12 1951 a 31.1.1952 - 3 / 1955 veliteľ 2.VO
genpor. Jaroslav Ťokan ( nar. 28.12.1898 Jenišovice okr. Trutnov +25.6.1985 Hradec Králové ) od apríla 1951 do januára 1952 NŠ 2.VO poverený a od januára 1952 do marca 1955 veliteľ 2.VO
genpor. František Sedláček (nar. 7.1.1913 Stará Paka okr. Jičín + 7.12.1974 Praha ) od marca 1955 do júla 1961 veliteľ 2.VO
genpor.Josef Valeš ( nar. 10.10.1918 Novosielky Rusko dnes Ukrajina + 16.11.1994 Praha ) od júla 1961 do 1.9.1965 a od 9/1965 do 7 /1968 veliteľ 2.VO ) ( resp.od septembra 1965 VVO )
11.VÚ.1380 - Veliteľstvo Východného vojenského okruhu Trenčín
Velitelia:
genpor.Josef Valeš ( nar. 10.10.1918 Novosielky Rusko, dnes Ukrajina + 16.11.1994 Praha ) veliteľ od 1. septembra 1965 do 8. júla 1968
genplk. PhDr. Samuel Kodaj ( nar. 11.10.1922 Myjava + 5.2.1992 Trenčín ) / 1955 - 9 / 1956 zást. náčelníka Politickej správy 2.VO, od 9 / 1956 / do 8 / 1957 náčelník PS - ZVP 2.VO, 10 / 1958 - 10 / 1959 1. zást. HPS MNO, od 10 / 1959 - 7 / 1968 náčelník PS 2.VO ( resp. od 9 / 1965 VVO ) od 7 / 1968 - 10 / 1982 veliteľ VVO - kádrová dispozícia a od 1 1983 záloha
genpor. Ing. Jozef Hrebík ( nar. 28.10.1928 Lukáčovce okr. Nitra + 25.3.2017 Trenčín ) veliteľ od 25.10 .1982 - 10.9.1989
genpor.Ing. Imrich Andrejčák ( nar. 12.7.1941 Haniska okr. Košice + Trenčín ) od 10 / 1987 - 9 / 1989 NŠ 1. zást. veliteľa VVO, od 9 / 1989 - 10 / 1990 veliteľ VVO a od 10 / 1989 súčasne predseda vojenskej rady VVO
genpor. Ing. Jozef Tuchyňa ( nar. 11.11.1941 Krásna Ves okr. Topoľčany + 9.11.2019 Piešťany ) od 10 / 1987 - 9 / 1988 náč. Oper. oddel. zást. NŠ VVO, od 9 / 1988 - 9 / 1989 zástupca veľ. VVO, od 9 / 1989 - 11 / 1990 náčelník štábu 1. zást. veliteľa VVO, od 2.11. 1990 - 31.12.1991 veliteľ VVO ( resp. od 1 / 1992 veliteľ Vojenského veliteľstva Východ Trenčín.
12.VÚ 1380 - Vojenské veliteľstvo Východ Trenčín
Velitelia:
genpor. Ing. Jozef Tuchyňa ( nar. 11.11.1941 Krásna Ves okr. Topoľčany + 9.11.2019 Piešťany ) poverený veliteľ od 1.1.1992 - 20.7. 1992
genmjr. Ing. Pavel Honzek ( nar. 21.6.1947 Jaroslavice okr. Znojmo +7.6. 2020 Trenčín ) poverený veliteľ VVV od 30. 6.1992 - 28. 7.1992
genmjr. Ing. Julius Humaj ( nar.7.11.1949 Galanta ), od 9 / 1989 - 7 / 1992 náčel. Oper. oddel.zást. NŠ VVO ( resp. od 1 / 1992 veliteľstva Východ poverený a od 20. 7.1992 - 12 / 1992 veliteľ Vojenského veliteľstva Východ
13.VÚ.1427 - Armádne stredisko DUKLA veliteľ pplk.Emil Bela 1969 - 1979, pplk.Mgr.Dušan Čikel 1979 - 1982, pplk. Rudolf Vilček 1982 - 1988, plk. Ján Vlčko 1988 - 1995
14.VÚ.1427 - Armádne stredisko vrcholového športu DUKLA - veliteľ plk.František Lacko 1995 - 1999, pplk. Lubomír Vacek 1999 - 2005
15.VÚ.1521 - Vyšší vojenský súd - náčelník plk.JUDr.Otakar Matoušek, plk.práv.JUDr. Václav Linda - poverený, genmjr.JUDr. Ondrej Samaš - predseda
16.VÚ.1536 - Letecká základňa 4 - veliteľ plk.Mikuláš Šumichrast, kpt. Juraj Meško
17.VÚ.1536 - 27. letecká základňa / tiež Letecká základňa 4 od 1.10.1949 - 15.1.1951 - veliteľ plk.Mikuláš Šumichrast
18.VÚ.1536 - 27. letiskový prápor - veliteľ plk.Mikuláš Šumichrast, mjr. Ján Slemenský, npor.Bečička, pplk.Rábek
19.VÚ.1554 / od 1949 / Zbrojnica 7 / predchodca Zborová zbrojnica 7 / - veliteľ kpt.tech.zbroj. Ján Duda, škpt.tech.zbroj.Jozef Michalec, škpt.tech.Ludvík Šmíd
20. VÚ. 1554 / od 1.12. 1950 - 1.12.1951 / 7. zbrojnica v Trenčíne od 8.10.1951 - 1.12.1951 - mjr. zbroj. Ján Hraško
21. VÚ. 1554 / od 1951 / 7. delostrelecká základňa - veliteľ mjr.zbroj Ján Hraško 14.1.1953, mjr.Ing. Bohumil Šlapák
22. VÚ. 1561 / od 1949 / Letecký sklad 4
23. VÚ. 1561 / od 1950 / 4. letecký sklad
24. VÚ. 1561 / od 1951 / Sklad 3. leteckej technickej divízie -
25. VÚ. 1570 / od 1949 / Veliteľstvo 22. delostreleckej divízie - veliteľ pplk.del.Pavel Jarčevský
26. VÚ. 1571 / od 1949 / Vojenská skúšobňa 3
27. VÚ. 1602 / od 1951 / 2.čata 56. spojovacieho práporu z Prahy - dislokovaná v kas. SNP
28. VÚ. 1742 / od 1960 / Čata ochrany a technického zabezpečenia VKR veliteľstva 2.VO - veliteľ npor.Vratislav Šustr
29. VÚ. 1742 / od 1960 / Čata VKR veliteľstva 2.VO - veliteľ npor. Vratislav Šustr
30. VÚ. 1786 / od 1.1.1954- 31.12.1992 Okresná vojenská správa Trenčín - náčelníci pplk.Rudolf Jankech, pplk.Viktor Prokop, plk.Tibor Bustin, plk.Ján Skyba
31. VÚ. 1835 / od 1967 / Vyššia vojenská prokuratúra Trenčín - brig.gen.JUDr. Anton Rašla, pplk.František Voves - poverený, pplk.JUDr. Jiří Laška - poverený, mjr.JUDr. František Zich, genmjr. JUDr. Štefan Infner, plk. JUDr. Emil Hadbábny, plk. JUDr. Alojz Siro, plk. JUDr. Jozef Vook,
32. VÚ. 2103 / od 1946 / Veliteľstvo VII. zboru od 21.6.1945 - 1.10.1947 - veliteľ plk. pech. Michal Širica - dočasný veliteľ, brig.gen. Mikuláš Markus, VII. zbor premenovaný na V.zbor do 30.4.1949
33. VÚ. 2103 / od 1.10. 1947 - 1.5.1949 / Veliteľstvo V.zboru - veliteľ div.gen. Mikuláš Markus
34. VÚ. 2109 / od 1946 / Veliteľstvo 9. pešej divízie - veliteľ pplk. Dezider Kalina
35. VÚ. 2123 / od 1992 / 3. odbor Vojenskej polície vojenského veliteľstva Východ - plk.JUDr.Miloš Sukuba ( od VKR )
36. VÚ. 2297/ od 1.10.1945 do 1.11.1950 VÚ.2297 a 6367 a VÚ.6367 od1.10 1947 - 1.11.1950 v Trenčíne potom premiestnený do Rokytnice 22. delostrelecká brigáda / Delostrelecký pluk 110 / Delostrelecký oddiel I / 110, II / 110, III / 110, Náhradný oddiel, - velitelia brig.gen.Karel Svoboda 6 / 1947 - 8 / 1948, mjr. del. Hubert Pilař, pplk. del. Pavel Jarčevský, plk. Alois Čáslavka, pplk.Jaroslav Brodecký
37. VÚ. 2483 / od 1951 / Dielne 3. leteckej tech. divízie / 3. let.tech.div. dislokovaná v Piešťanoch/ - Dielne na letisku v Tr. Biskupiciach -
38. VÚ. 2485 / od 1954 / Spojovací roj veliteľstva 2.VO - veliteľ -
39. VÚ. 2485 / od 1958 / Dopravný výsadkový roj - veliteľ -
40. VÚ. 2487 / od 9.11.1950 - 1951 / 4. spojovací pluk SNP - velitelia škpt.Ivan Institoris - poverený velením od 15.9.1945 - 1.11.1945, mjr.spoj. Alois Kutálek, škpt. Jaroslav Petru, mjr. Jaroslav Patka, mjr.Adolf Sedláček, kpt.František Hanika, mjr.Miroslav Rathuský
41. VÚ. 2490 / od 1953 / Automobilový opravárenský závod Zlatovce - pplk.aut.Mikuláš Lipták, plk.Rudolf Centner
42. VÚ. 2490 / od 1954 / 2. ústredie AOZ plk. Rudolf Centner
43. VÚ. 2651 / od 1991 / Veliteľstvo Vojenskej polície veliteľstva Východného vojenského okruhu - genmjr.Ing. Jiří Egg
44. VÚ. 2651 / od 1992 / Vojenská polícia vojenského veliteľstva Východ - plk.doc.Ing.Libor Gašpierik,CSc., plk. JUDr. František Zemek, plk. JUDr. Stanislav Bero 1.4.2005, plk.Ing. Jaroslav Hamár
45. VÚ. 3075 / od 1967 / 2. výpočtové stredisko - pplk. Ing. Ján Beňo, plk. Ing. Cyril Boldiš, pplk. Ing. Vratislav Zemek 30.9.1983
46. VÚ. 3075 / od 1992 / 3. výpočtové stredisko - náčelník plk. Ing. Vratislav Zemek 15.5.1995, pplk.Ing. Štefan Bumbál
47. VÚ. 3252 / od 1960 / 2. rádiotechnická rota - veliteľ ?
48. VÚ. 3287 / od 1950 - 31.12.1953 / 23.sklad pohonných hmôt a mazadiel Zlatovce - veliteľ ?
49. VÚ. 3287 / od1.1. 1954 - 1.11.1958 / 2. okruhový sklad PHM a mazadiel Trenčín - Zlatovce - veliteľ ?
50. VÚ. 3658 /1.10.1984 - 31.12.1991 / Okruhový dom armády Trenčín - náčelníci plk.Josef Zajíc, plk.PhDr.Jozef Šlabiar, plk. Vojtech Valigura
51. VÚ. 3680 / od 1992 / 63. prevádzková skupina - veliteľ ?
52. VÚ. 3752 /1.10.1960 - 31.8.1964 / 3. letecký školský pluk ( vznikol z 32. bit.let. pluku ) - veliteľ mjr. Špička, mjr.Bohumil Dostalík, mjr.Josef Bláha
53. VÚ. 3851 / od 1964 / 42. spojovací prápor - veliteľ mjr. Miroslav Rathuský, mjr.Otto Fehr, pplk. Ondrej Chriašteľ, mjr.Ing.Rudolf Želonka, mjr. Josef Vehovský, pplk. Ing. Michal Urbančok, mjr.Ing.Luboslav Šleška, mjr.Ing.Peter Kolník
54. VÚ. 3999 /15.3.1951 -1.3.1954 / 3.letecký školský pluk - veliteľ mjr.let. Alois Kalod, mjr.let. Augustin Pecháček
55. VÚ. 4420 / od 1958 / Strážna rota 312. strážneho práporu Olomouc - veliteľ ?
56. VÚ. 4524 /31.7.1945 -júl 1950 iný údaj 3.8.1945 - 9.10.1950 Veliteľstvo 4. leteckej divízie - veliteľ pplk. Mikuláš Lisický 3.8.1945 - 12 / 1946,pplk. let.Jan Čermák 12 / 1946 - 3 / 1948 dočasný, plk. let.Mikuláš Lisický 1.5.1948 - 1.10.1948, plk. let. Július Trnka 1.10.1948 - 15.9.1949, plk. Václav Fuksa 15.9.1949 - 9.10.1950 od 1.1.1951 Brno
57. VÚ. 4571 / od 1950 / 50 Výsadkový prápor 65 - veliteľ mjr.Miroslav Kňourek, v Trenčíne od 15.8.1950 - 11.9.1950
58. VÚ. 4605 / od 1946 / Škola na dôstojníkov pechoty v zálohe Trenčín - veliteľ mjr.pech. Theofil Boh. Galba
59. VÚ. 4614 /8.8.1945 - 14.2.1946 / Letecký pluk 3 - škpt. let. Jozef Páleníček
60. VÚ. 4614 / od 15.2. 1946 - 1.1.1951 / Letecký pluk 30 - mjr. let. Jozef Páleníček 15.2.1946 - 1948, škpt.let. Jan Vršanský 1948 - 1949, kpt.let.Rudolf Galbavý 1949 - 1.1.1951 od 1.10.1950 - 11 / 1951 V.Ú. 5741 Prostějov
61. VÚ. 4800 / od 1992 / časť 2. leteckej základne - aj Letisková správa k 15.5.1995 - veliteľ pplk. Ing. Marián Vlček. 15.5.1995
62. VÚ. 5019 / od 1991 / 3. miesto riadenia náčelníka Spravodajského oddelenia - pplk. Ing.Jozef Krajčír
63. VÚ. 5052 / od 1962 / 3. rádiotechnický prápor - veliteľ mjr.Jozef Krajcár
64. VÚ. 5421 / od 1946 / veliteľstvo 22. delostreleckej brigády - pplk. Pavel Jarčevský
65. VÚ. 5454 / od 1990 / Letisková správa Trenčín - veliteľ mjr. Ing. Ondrej Terkovič
66. VÚ. 5481 / od1.10.1946 - 1.12.1950 / Zbrojnica 7 v Trenčíne od 1.10.1946 - 1.11.1949 - veliteľ škpt.tech.Ludvík Šmíd
67. VÚ. 5728 / od 1960 / 353. strážna rota 6. delostreleckej základne Olomouc - veliteľ ?
68. VÚ. 5956 / od 1951 / 314. strážny prápor - veliteľ škpt.pech. Alexander Volek, kpt.Ján Klobušiak
69. VÚ. 5956 / od 1954 / Strážny prápor 7. delostreleckej základne - veliteľ mjr. Alexander Volek
70. VÚ. 5956 / od 1957 / 314.strážny prápor 7. delostreleckej základne - veliteľ mjr. Alexander Volek
71. VÚ. 6145 /1.1.1992 -31.12.1992 / 3. Kultúrno metodické stredisko a Posádkový dom armády - náčelník pplk. RSDr. Rozália Kalendová, pplk.Mikuláš Horváth, pplk. Jozef Tkáč, pplk. Rastislav Frkáň do 1.5.2005, pplk. v.v. RSDr. Peter Bača od 1.5.2005, Mgr. Slávia Novotná, Ing. Milan Ďuriš, mjr.v.v. Stanislav Martinák, Mgr.Mária Huszlicsková
72. VÚ. 6359 / od 1992 / časť 2. zmiešaného leteckého pluku - veliteľ ?
73. VÚ. 6501 / od / ? / Odlúčené oddelenie Trenčín 61. ústredného tankového skladu Ústí nad Orlicí - veliteľ ?
74. VÚ. 6611 / od 1967 / 2. okruhová základňa politicko osvetových prostriedkov - náčelník mjr. Švarc
75. VÚ. 6611 / od 1969 / 2. okruhový sklad politicko osvetových prostriedkov - náčelník pplk. Pavel Mateják
76. VÚ. 6611 / od 1989 / 2. okruhový sklad a opravovňa politicko osvetových prostriedkov - náčelník pplk. Ján Klčo
77. VÚ. 6611 / od 1990 / 2. okruhový sklad a opravovňa osvetového materiálu - náčelník mjr.Štefan Barát
78. VÚ. 6611 / od 1992 / 3. zásobovacia a opravárenská základňa materiálu triedy 10 - náčelník plk. RSDr. Ján Bruger
79. VÚ. 6767 / od 1958 / 2. strážna rota - veliteľ ?
80. VÚ. 6767 / od 1.10. 1963 - 31.12.1991 / 2. prevádzkový prápor - pplk. Emanuel Vlk, pplk.Ing.Severin Podmaka, pplk. Pavel Depiak, mjr.Ing. Zdeněk Macháček
81. VÚ. 6767 / od 1.1. 1992 - 31.12.1992 / 3. prevádzkový prápor - veliteľ mjr.Ing.Peter Podoba
82. VÚ. 6767 / od 1.1. 1993 / 3. prevádzkový pluk - veliteľ mjr. Ing. Štefan Bosák
83. VÚ. 6851 /1.9.1967 -31.12.1991/ 2. radiačné stredisko - náčelník mjr. Ing. Arnošt Daum, mjr. Ing. Ervín Ľahký, pplk. Ing. Pavol Styk, pplk. Jozef Marcinech z poverenia, pplk. Ing. Peter Vinár, pplk. Ing. Dušan Šalkovič, mjr. Ing. Karol Milan
84. VÚ. 6851 /1.1.1992- 31.12.1993 - 3. radiačné stredisko - náčelník pplk. Ing. Karol Milan,mjr.Ing. Ján Gajdoš, mjr.Ing. Stanislav Štecák
85. VÚ. 7353 / od 1953 / Letecké dielne Trenčín - náčelník
86. VÚ. 7353 / od 1953 / Opravovne Trenčín - náčelník
87. VÚ. 7377 / od 1965 / 2. spojovacie stredisko - veliteľ pplk. Bartko ( 1982 ) pplk.Vladimír Salát, NŠ - mjr.Vladimír Bohuš, ZVP - mjr.Ľubomír Husár, ZVTV - kpt. Peter Holeša, AN - npráp. Miroslav Tyl, Mob. dôstojník - kpt. Július Gajdoš
Technické stredisko - Náčelník pplk. Emil Kopanica,zástupca mjr.Vl. Salát ( 1978 ), NFS - npor. Zimány
Spojovaci uzol - Náčelník kpt. Karol Ivanco, mjr. Viliam Lacko
Podacia stanica - Náčelník npráp. Anna Dubová
Rádiové vysielacie stredisko ( na Brezine ) - Náčelník mjr. Ivan Gerhád
Špeciálny spoj. uzol utajeného spojenia ZAS -Náčelník pplk. Pavol Liška, kpt. Zdeněk Pořízek
Dozor nad spojením na Spojovacom uzle - Náčelník mjr. Neduchal. Stredisko malo za úlohu údržbu kompletného spojenia na celom teritóriu VVO.
88. VÚ. 7377 / od 1992 / 3. spojovacie stredisko vojenského veliteľstva VÝCHOD / V V V / - veliteľ pplk. Ing. Anton Nadašský, pplk. Ing. Peter Ambrózy
89. VÚ. 7438 / od 1.9.1962 / Inštruktorské zahraničné kurzy a technické kurzy zahraničných študentov - veliteľ ?
90. VÚ. 7702 číslo útvaru do októbra 1949 / Veliteľstvo 4. leteckej divízie - veliteľ plk. let. Mikuláš Lisický,pplk. let. Jan Čermák - dočasný veliteľ, plk. let. Mikuláš Lisický, plk. let. Július Trnka, plk. let. Václav Fuksa - letisko Tr. Biskupice, iný udaj budova V.zboru na 3. poschodí
91. VÚ. 7717 /1.10.1960 - 31.8. 1963 / 2. vrtuľníková letka - veliteľ mjr. Antonín Papoušek 1.10.1960
92. VÚ. 7717 /1.9.1963 - 31.10.1963 / 2. spojovacia letka - veliteľ pplk. Richard Horký, pplk. Bedrich Čaplický, pplk.Ing. Slavomír Kaššovic,pplk. Ján Chlpík
93. VÚ. 8275 / od 1957 / 2. automobilová rota - veliteľ ?
94. VÚ. 8570 / od 1992 / Vojenská spojovacia správa - 8571 ??? náčelník plk.Ing.Anton Strempek, plk.Ing.Peter Barta, pplk. Ing. Vladimír Kapusta
95. VÚ. 8774 / od 1969 / Vojenské politické oddelenie 6 - náčelník plk. Jozef Huňa
96. VÚ. 8774 / od 1974 / Politické oddelenie zabezpečovacích útvarov a zariadení veliteľstva Východného vojenského okruhu / VVO / - náčelník plk.Zdeněk Tejzr, plk. RSDr.Jozef Bruger
97. VÚ. 8874 / od 1949 / Veliteľstvo 9. pešej divízie - veliteľ pplk. Dezider Kalina
98. VÚ. 8914 / od 1947 / Muničný sklad 3 - veliteľ ?
99. VÚ. 8979 / od16.8.1945 tiež 2 / 1946 - 14.3.1946 z LP 3 / Letisková peruť 4 - nástupca Letecká základňa 4 Trenčianske Biskupice - veliteľ ?
100.VÚ.8979 / od 15.3. 1946 - 15.1.1951 iný údaj 30.4.1951 / Letecká základňa 4 - veliteľ plk. Mikuláš Šumichrast, kpt.let.Juraj Meško
101.VÚ.8989 / od 1946 - 31.12.1950 / Letecký sklad 4 - veliteľ ?
102.VÚ.9123 / od 1956 / 2. rádiotechnická rota - veliteľ ?
103.VÚ.9383 / od 1957 / 14. rádiotechnická čata leteckej zabezpečovacej služby I.triedy - npor.Ján Mačičák
104.VÚ.9383 / od 1957 / 14. čata pozemného zabezpečenia navigácie - npor.Ján Mačičák
105.VÚ.9383 / od 1958 / 14. prápor pozemného zabezpečenia navigácie - veliteľ pplk. Danác
106.VÚ.9383 / od 1963 / 14. prápor rádiotechnického zabezpečenia - veliteľ pplk. Danác
107.VÚ.9391/ od 21.8.1968 - 1.9.1969 / 13. vrtuľníková letka - veliteľ mjr.Zdeněk Toman ( letka bola redislokovaná z posádky Mladá kde uvoľnila priestory pre útvary SSkV Sovietskej armády v roku 1968 )
108. VÚ. 9397 / od 1.7. 1991 - 31.12.1992 / Stredné odborné učilište - leteckých opravovni - riaditeľ ?
109.VÚ.9401 / od 1949 / Škola na dôstojníkov mínometov a delostrelectva v zálohe - veliteľ ?
110.VÚ.9862 / od ? / Štáb civilnej obrany okresu Trenčín - veliteľ ?
Prameň:
1.Štaigl, Jan., Minařík, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek a útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 - 1992 - VHÚ Bratislava 2014.
Velitelia útvarov a zariadení boli doplnení vlastným výskumom
2. Štaigl,Jan., Štefanský,Michal: Vojenské dejiny Slovenska VI. zväzok 1945 - 1968,MAGNET PRESS 2007
3. Baka,Igor.,Maskalík,Alex.,Medvecký,Matej.,Minařík,Pavel: Vojenské dejiny Slovenska VII.zväzok 1968 - 1992, MAGNET PRESS 2016
Doplnok vytvorený vlastným výskumom
111. VÚ. 1717 / od 1.1.2000 / Veliteľstvo Pozemných síl ASR Trenčín vzniklo transformáciou pozemného vojska ASR.
Velitelia - od 1.1.2000 - 30.1.2003 genmjr.Ing.Jozef Blizman, od 1.2.2003 - 15.12.2004 genmjr. Ing. Oto Nečas, od 15.12.2004 - brig.gen. Milan Maxim, od 9.6.2009 brig.gen.Jaroslav Vývlek, od 9.9.2010 genmjr. Ing. Ján Salaganič, od 15.9.2012 brig.gen. Ondřej Novosad, od 1.4.2017 do 7.7.2020 brig.gen. Jindřich Joch, zástupca plk.gšt.Ing. Ľubomír Gacko od 26.11.2015, zástupca brig.gen. Ing. Karol Navrátil od 1.2.2017,zástupca brig.gen. Ing. Martin Michalka od 1.7.2019, zástupci NŠ plk.Ing. Ján Drevenák do 31.12.2019, plk.Ing.Daniel Draganovský od 1.1.2020, brig.gen. Martin Michalko - veliteľ od 9.7.2020 - 2.9.2020, veliteľ od 2.9.2020 brig.gen. Ing. Ivan Pach
112. VÚ. 7777 / od 1995 - do ? / Úrad vojenského obranného spravodajstva Trenčín - náčelník pplk. JUDr. Peter Hlavatý
113. VÚ. 4644 / 1.10.1945 -1.10.1947/ Peší prápor 39 /motorizovaný / predchodca pp.17 a nástupca ppr.17- veliteľ mjr.pech. akt. Julius Adamovský, pplk. Jaroslav Kmicikievič, pplk.pech. Josef Brúha, Záhora ?, pplk. Vojtech Janoušek, pplk. Karol Heidler:
Organizácia ppr 39 / motorizovaného ! Veliteľská rota 39, Pešie roty 1 / 39, 2 / 39, 3/39, Samopálna rota 39,Guľometná rota 5/39, Rota ťažkých zbraní 6/39, Náhradná rota 39, Delostrelecká batéria 39
114. VÚ. 4647 / od 1.10.1946 - 1.-12.1950 / 189. delostrelecký oddiel OPL- nástupca 189. protilietadlový oddiel - veliteľ
115. VÚ. ? / 24.7. 1945 - 1.9.1949 Ženijný prápor 4 / Žen. učilište / ? - veliteľ kpt.žen.Karol Osuský, pplk. Jan Bělohoubek 11/ 1947 - 18.10.1948, 18.10.1948 - 7 / 1949
116. VÚ. 2149 /od 1.5.1946 - 1.4.1950 / Letecký pluk 25 " Atlantický " - veliteľ plk. let. Jan Klán, pplk. let.Jan Kostohryz, mjr.let.Jaroslav Týkal, škpt.let.Bohumil Prokopec, škpt.let. Josef Pimassl - poverený.Pluk bol v Trenčíne od 20.7.1948 - 17.9.1948 potom premiestnený do Prahy a následne zrušený
117. VÚ. ? /1.10. 1945 - 1.12.1945 / Veliteľstvo 7. delostreleckej brigády Kasárne Dukla - veliteľ ?
118. VÚ. ? / 1945 - 1951 / Posádkové veliteľstvo - kpt. Moťoška - poverený, škpt.let. Mikuláš Šumichrast, mjr.pech. Julius Adamovský, pplk. pech. Karol Hasenberg 18.7.1945, pplk. pech. Tibor Dualský
119. VÚ. ? / 1945 / Pochodové asistenčné prápory - velitelia ?
120. VÚ. ? / 1945 - 1946 / Strážny oddiel Posádkového veliteľstva Trenčín- veliteľ ppor. pech.akt. Štefan Šarina, por.pech. v zál. Eugen Bindas
121. VÚ. ? / 1945 - 1949 / Doplňovacie okresné veliteľstvo - veliteľ pplk. dopl. Rudolf Tesárek
122. VÚ. ? /18.7. 1945 / Štábna autokolóna VII.AZ- veliteľ por. Pavel Horvačnc
123. VÚ. ? /23.7.1945 - 15.11.1946 / Štábna rota VII.AZ- veliteľ škpt.Karol Korecký
124. VÚ. ? / 1951 - 1953 / Okresné vojenské veliteľstvo - náčelník ?
125. VÚ. ? /16.8. 1945 - 2 / 1946 / Letecká peruť 3 - veliteľ kpt.let. Ondrej Jakab
126. VÚ. ? / 1951 - 31.10. 1954 / Kurierný roj 2.VO - veliteľ por.let.Cyril Paštinský
127. VÚ. ? /26.2.1952 / Letecký detašman - veliteľ ?
128. VÚ. ? / 1953 - 1954 / 34. radiotechnická čata leteckej zabezpečovacej služby III. triedy - veliteľ ?
129. VÚ. 5050 / 1952 / 2. rádiotechnický prápor - veliteľ ?
130. VÚ. 5728 / C / 1961 - 1969 / Muničný sklad 6. delostreleckej základne Olomouc - náčelník pplk. Martin Kasper
131. VÚ. ? / 1954 - 1965 / Spojovací uzol 2. VO - náčelník mjr.Karel Ivanco, kpt.Ing.Zdeněk Pořízek
132. VÚ.6767 ? / 5. prevádzkový pluk - veliteľ mjr.Štefan Bosák, pplk. Ing. Ladislav Ondrejka
133. VÚ. 8047 / Pobočka 2. OTOP / OS Trenčín - V.Ú. 8047 Nemšová - veliteľ mjr.Andrej Mardžej
134. VÚ. ? 3. Odriad topografického zabezpečenia Trenčín - veliteľ por. Ing. Maroš Miškolci
135. VÚ. ? / 1994 - 2000 / 2. dopravná letka - veliteľ ?
136. VÚ. ? 16.12.1992 - 31.8.1994 / Veliteľstvo ASR - genmjr. Ing. Pavel Honzek - náčelník hlavného štábu, genmjr. Ing.Andrej Sabol - 1. zástupca,
137. VÚ. ? / Veliteľstvo letectva a PVO ASR - genmjr. Ing. Štefan Gombík, plk. Ing. Jozef Pivarči - zástupca,
138. VÚ. ? / od 1993 - 1999 - Veliteľstvo a štáb pozemného vojska ASR - veliteľ plk.gšt. Ing. Emil Vestenický, genmjr. Ing. Svetozár Naďovič - zástupca
139. VÚ. ? / 1.9.1994 - 31.12.1999 Generálny štáb ASR - Náčelník genplk. Ing. Jozef Tuchyňa, genmjr. Ing. Marián Mikluš, genmjr. Ing. Milan Cerovský. Od 1.1.2000 v Bratislave
140. VÚ. 4343 /1.7.2002 - 1.7.2009 Legionárska 5, 911 27 Trenčín Veliteľstvo logistiky ASR - veliteľ genmjr. Ing. Jaroslav Ešmír, plk. gšt.Ing. Leopold Bilčík - zástupca, veliteľ plk.gšt.Ing.Anton Goffa, veliteľ plk. Krištofovič,
141. VÚ. ? 1.9.1994 - 31.12.1999 Štáb logistiky GŠ ASR - Náčelník ?
142. VÚ. ? 1.7.2002 - 1.7..2009 Hlavný úrad logistiky - Kasareň kpt.Nálepku - 1.7.2002 - 1.1.2003 plk.Igor Šimurka, 1.1.2003 - 11.7.2004 plk. Pavel Macko, 11.7.2004 - 1.12.2007 plk. Anton Goffa, 1.12.2007 - 1.8.2008 plk.Juraj Krištofovič, 1.8.2008 - 1.7.2009 plk.Štefan Varoš, NŠ od 1.7.2002 pplk. Milan Dano
143.VÚ. 1062 Trenčín Smetanova 6, 911 49 Trenčín
144.VÚ. 1117 Trenčín Olbrachtova 5, 911 01 Trenčín
145. VÚ. 1144 Trenčín Hviezdoslavova 16, 911 27 Trenčín
146. VÚ. 1521 Trenčín Nám. sv. Anny 28, 912 50 Trenčín
147. VÚ. 1835 Trenčín Nám. sv. Anny 28, 912 50 Trenčín
148. VÚ. 2020 Trenčín Štefánikova 16, 911 01 Trenčín ( pracovisko Lipt. Mikuláš )
149. VÚ. 6145 Trenčín Hviezdoslavova 16. 911 27 Trenčín
150. VÚ. ? 1.7.2002 - 31.10.2005 Veliteľstvo logistiky Síl výcviku a podpory OS SR - 1.7.2009 zrušené
151. VÚ. ? 2009 - 2013,1.11.2005 - 30.6.2009 Spoločné centrum materiálového manažmentu Veliteľstva logistiky Síl výcviku a podpory -
152. VÚ. ? 1.7.2009 - 31.12.2013Spoločné centrum materiálového manažmentu Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR Kasareň kpt.Nálepku 1.7.2009 - 3.8.2012 plk. Miloš Sopko,6.8.2012 - 31.12.2013 plk. Tibor Meliš,
153. VÚ. ? 1.5.2012 - Veliteľstvo Spoločnej logistickej podpornej skupiny - plk.gšt.Ing.Ján Žarnovický 1.1.2014
154. VÚ. ? Úrad logistického zabezpečenia Kasáreň kpt.Nálepku od 1.12.2014 Kasárna Smetanova ul. / býv. Konštrukta / 1.1.2014 pplk. Tibor Meliš - poverený velením, 1.2.2014 plk. Ján Žarnovický
155. VÚ. 1062 / 1.7.2002 - 2009 Veliteľstvo síl výcviku a podpory OS SR - veliteľ genmjr. Miroslav Kováč, brig.gen.Milan Maxim, gen.mjr.Peter Vojtek, brig.gen.Ľubomír Svoboda, brig.gen. Jozef Pokorný,PhD.,gen.mjr.Ing.Ján Kačmár,plk.gšt.Ing.Martin Stoklasa
156. VÚ.? 1.6.1945 - 1.10.1945 - Prápor III. pešieho pluku 23 - Kasárne, premiestnený do Trnavy
157. VÚ. ? Okrskový inšpektorát brannej výchovy Trenčín -
158. VÚ. ? /1.9.1946 - 1.10.1947 Vojenská stavebná správa Trenčín - nástupca Vojenská stavebná správa 28
159. VÚ. 1065 od r. 2007 - Centrum výnimočnosti pre oblasť EOD Trenčín - náčelník plk.Ing. Gabriel Merňák, plk.Ing. Roman Lackovič, plk. Ing. Jaroslav Bielený, plk.Ing. Ľubomír Mrváň,plk.Ing. Róbert Császár, NŠ pplk. Milan Jankura
160. Štáb CO okresu Trenčín - Náčelník štábu Ján Prekop r.1981, mjr. Ivan Hedera, pplk. Pavol Ondruška,r.1988, plk.Peter Habuda
161. Rada obrany okresu Trenčín - predseda RSDr.Dušan Šišmiš,Ing. Ján Minárik
162. Referát CO okresu Trenčín -
163. Vojenská správa budov 0815 - náčelník
164. Vojenská správa budov 0816 - náčelník mjr. František Marton 15.5.1995
165. Vojenská správa budov 0817 - náčelník
166. Vojenská správa budov 0832 - 3.KMS Ing. Zdeněk Geryk
167. Vojenská správa budov 1422 Kubra -
168. VÚ. 9994 Multifunkčná zásobovacia základňa ZÁPAD - veliteľ
169. VÚ. 1066 / 1.3.2003 do 1.7.2009 - Spojovacie veliteľstvo ( kas. SNP ) - veliteľ npor. Ing. Henrich Macko ? npor. Ing. Andrej Marko ?
170. VÚ. 1117 /od 1.3.2003 do 1.7.2009 - Stredisko riadenia a prevádzky KIS - Čestný názov " Stredisko riadenia a prevádzky komunikačných a informačných systémov genmjr. Jozefa Marka " na základe Rozkazu PR SR č.3 zo dňa 25.6.2008 - veliteľ
Veliteľstvo a štáb: Centrálna podpora informačných systémov, Centrálne riadenie komunikačných systémov, Centrála informačnej bezpečnosti, Uzol riadenia služieb KIS,
171. VÚ. 8116 /od 1.7.2009 - Základňa stacionárnych KIS - velitelia 1.3.2003 - 1.1.2006 pplk. Ing.Štefan Bumbál, 1.8.2006 - 1.8.2007 ( 9.12.2011 - 30.9.2015 ) do 9.12.2011 plk.Ing.Štefan Slovák, plk.Ing.Ľubomír Gacko, 1.8.2007 - 1.7.2009,( 1.10.2015 - 31.1.2020 ) ? plk.Ing. Peter Schvarcbacher, od 1.2.2020 plk.Ing. Jozef Furak
172. VÚ. 5728 /Zásobovacia základňa zásobovacej triedy 5 - veliteľ
173. VÚ.3.výzbrojná základňa - veliteľ kpt. Ing. Ľuboš Hajaš, mjr.Ing. Jaroslav Machač, pplk. Imrich Bohovič
174. VÚ. 4650 / 1.4.2004-Prápor podpory velenia Pozemných síl OS SR Trenčín - veliteľ pplk. Ing. Vladimír Grišlo, plk. Ing. Zuzana Kraushuberová, pplk. Ing.Michal Rázga
175. VÚ. ? Špeciálny kurz OMO VVO Kubra - náčelník plk. Ing.Přemysl Vlček, pplk. Ing. Rudolf Rendek, pplk. Ing. Dušan Lojek
176. VÚ. 2240 /15.5.1995 Vojenská polícia - veliteľ plk. JUDr. Miloš Sukuba ( od VKR )
177. VÚ.2250 /15.5.1995 Vojenská polícia - veliteľ pplk. Ing. Stanislav Neštický
178.VÚ. ? Bytová agentúra rezortu MO - BARMO - Trenčín - riaditeľ pplk. Ing. Ján Strempek
179. VÚ.8571 /15.5.1995 Ústredná vojenská spojovacia správa - náčelník plk. Ing. Anton Strempek
180. VÚ.Ústredná zbrojnica - veliteľ kpt.tech.zbroj. Ján Duda
181. Konštrukta Trenčín - riaditelia Vítěslav Walter 1937 - 1945, Arnošt Tomek - národný správca 1945 - 1946, riaditelia Ing. Karel Wichterle, Michal Dobiaš, Jozef Šišov, Anton Mička, Adalbert Filipek, Ing.Jozef Margetinec, CSc, Ing.Oliver Pástor.CSc., Ing.Miroslav Gajdúšek
182. Okresný výbor Zväzarmu - predseda František Žiška r.1986
183.VÚ.9149 - 1.11.2013 Brigáda bojového zabezpečenia Kragujevackých hrdinov: v rokoch 2013 - 2014 veliteľ plk.Ing. Ján Žarnovický, v rokoch 2014 - 2018 plk.Ing. Jozef Ševčík, od 1.3.2018 - plk. Ing.Zuzana Kraushuberová, od 26.11.2019 plk.gšt.Ing.Ján Bujňák
184 VÚ. 6851 - 1.1.1994 3. RS prečíslované na 5. radiačné stredisko a včlenené do prcho Rimavská Sobota V.Ú. 7945 - veliteľ pplk.Ing.Karol Milan
185. VÚ. 6851 Odlúčená časť 5. RS na budove " A " VÚ. 7945 - práporu radiačnej chemickej a biologickej ochrany PS OS / Rožňava / - veliteľ
186.1.1.1994 - 30. 6.2009 5. VpS - Agentúry komunikačných a informačných systémov MO SR - náčelník plk.Ing.Vratislav Zemek, pplk. Ing.Štefan Bumbál.
187.VÚ. 6363 - 17.12.2001 - 2009 - Personálny úrad OS SR Trenčín - riaditeľ ?
188.VÚ. ? 21.6.1945 - 1.10.1945 Spojovací prápor 57- Nástupca Spojovací pluk 4 SNP od 9.11.1950 - 1.12.1950 iný údaj 1.9.1945 - 1.10.1945
189.VÚ. ? 29.6.2019 ( 1.6.2019 ) Veliteľstvo Síl pre špeciálne operácie Trenčín - veliteľ plk. Ing.Branislav Benka, plk.Jaroslav Krám od 1.11.2022
190. VÚ. ? 1.5.2004 - Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality Trenčín M. Rázusa 7, 2. posch. č. 317 - riaditeľ Ing. Emil Košút
191.VÚ. ? 1.1.2014 - Úrad logistického zabezpečenia Trenčín - kas. kpt. Nálepku - velitelia: pplk. Tibor Meliš z poverenia od 1.1.2014 - 31.1.2014, plk. Ján Žarnovický od 1.2.2014 - 28.2.2018, plk. Jozef Ševčík od 1.3.2018
Úrad vznikol reorganizáciou Spoločného centra materiálového manažmentu a podriadením logistických základni zo Síl výcviku a podpory OS SR. Poslaním Úradu log. zabezpečenia OS SR je v súčasnosti zabezpečiť komplexnú logistickú podporu v prospech útvarov a zariadení OS SR nielen v čase bezpečnosti, ale aj v čase výnimočného, núdzového a vojnového stavu.
192. Rota podpory velenia Brigády bojového zabezpečenia Trenčín
Prameň:
1.Telefónny zoznam posádky Trenčín k 15.5.1995
2.Chalás, Oliver, Chrenka, Ivan, Zigo, Anton: Letecké opravovne Trenčín 1949 - 1999 - Roky tradície a spoľahlivosti. Magnet-Press Slovakia ,s.r.o. Bratislava 1999
3.Chrenka, Ivan,pplk.v.v.:Kalendarium histórie Leteckých opravovni Trenčín 1.5.1919 -1.1.1954 / strojopis / 25.8.1997 - archiv autora
4.Reich, Mojmír, plk.v.v. Informácie zalietavajúcého pilota - archiv autora
5.70. rokov Automobilový opravárensky závod Trenčín 1918 - 1988
6.Vojenský opravárenský podnik 027 Trenčín - 1918 - 1998
7.kpt. v zál. Liška , Vojtech: - technik - spomienky
8.Vopat, Zdeněk, Klaban, Jiří Ing. a kol: Konštrukta Trenčín 1950 - 2000 v dejinách Československého a Slovenského zbrojného priemyslu- RESS Senica 2000
9.Milovský, J. TOS Trenčín - Výpis z kroniky podniku od jeho vzniku 50. výročie
10.Hlas Kovákov - TOS Trenčín a.s. 1937 - 1997


Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.<< Návrat späť na vrch tejto strany << << Návrat na hlavnú stránku