Jozef Korený
Autorské stránky


Vojenské osobností spojené s vojenskou históriou mesta Trenčín
od roku 179 pred Kr. do roku 1945

npráp.v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín


Legát Marcus Valerius Maximianus - veliteľ vexilácie ktorá bola v Laugariciu v roku 179 pred Kr.
Jonáš Allaghy - 1141 prvý kapitán Trenčianskeho hradu
Ordu Chán - apríl 1241 - 1252 1. vládca Bielej Ordy
Stoys z Ribic 13. stor. kapitán Trenčianskeho hradu
Matúš Čák - Trenčiansky ( 1260 +18.3.1321 ) pán Váhu a Tatier
Štefan Bohemus český šľachtic z rodu Šternberkovcov
24.8.1335 na hrade Jan Luxemburský a syn Karol + poľský kráľ Kazimír, + uhorský kráľ Karol Róbert + syn Ľudovít
1362 na hrade cisár Karol IV a kráľ Ľudovít Veľký
1372 Jan Jiskra z Brandýsa , kapitán Horného Uhorska a veliteľ Čiennej armády narodený január 1400 Brandýs nad Orlicí + 1469 Poľsko
1441 Vladislav Jagelovský
1454 Jan Huňady a následne syn Matej Korvín
gróf František de Haagh - český šľachtic - 1461,kapitán Trenčianskeho hradu
1475 Štefan Zápoľský
Mikuláš z Nozdrkoviec 1481 - 1484 kapitán Trenčianskeho hradu
Georgius Muthnazky 26.7.1520, kapitán Trenčianskeho hradu
Mikuláš z Vršatca 1526 kapitán Trenčianskeho hradu
15.6.1528 Benedikt Kozár ( Košár ) kapitán hradu
15.6.1528 Pavol Barečkay kapitán hradu
1548 Krištof Gortschacher - kapitán hradu
generál Johann Katzianer nar. 1491 Begunje + 27.10.1539 Kostajnica, veliteľ vojsk Ferdinanda I. Habsburského, ktoré dobyli Trenčiansky hrad a mesto 28.6.1528
1560 tirolský gróf Pirrhus d Arco
1571 barón Ladislav Popel ml. z Lobkovic
1594 Štefan I. Ilešházi
Gašpar Ilešházi
Štefan Bočkaj ( 1557 - + 12 / 1606 Košice ),sedmohradské knieža, jeho vojská " hajdúsi " sa zmocnili Trenčianskeho hradu 26.6.1605
Gabriel Betlen ( 1580 - 1629 ), jeho vojská sa v roku 1616 zmocnili Trenčianskeho hradu
Juraj Ilešházi dal v rokoch 1666 - 1710 do zálohy Jurajovi Rákocimu II
Joachim Strosser, kapitán Trenčianskeho hradu
generál Pfeffershoffen veliteľ Trenčianskeho hradu roku 1704
plukovník von Edmund Hurly kapitán Trenčianskeho hradu
plukovník Morelli von Mohrenberg kapitán Trenčianskeho hradu
generál Karol Hochberg prišiel do Trenčína roku 1709 - vymenil plk. M.von Mohrenberga
Imrich Tököli ( 25.9.1657 Kežmarok - 13.9. 1705 Izmit - Turecko ) pochovaný 1906 v Kežmarku, knieža sedmohradský a hornouhorský 22.9.1690 - 25.10.1690
František II. Rákoci nar. 27.3.1676 Borša + 8.4.1735 Tekirdag ( maď. Rodošta ) - Turecko, jeho vojská obsadili mesto Trenčín 14.2.1704.Pochovaný v Košiciach
plukovník Szreter - veliteľ Kurucov
plukovník Imrich Beregh
generál Bercsényi
plukovník La Motke
plukovník Charrieres
plukovník Ebeczky
plukovník Pékry
generál gróf Siegbert Heister nar. 1646 Kirchberg an der Raab v Štajersku + 22.2.1718 Kirchberg, rakúsky gróf a cisársky poľný maršal, veliteľ cisárskych vojsk v bitke pri Trenčianskej Turne 4.8.1708
generál Ján Pálfi nar. 20.8.1663 Častá - Modrý Kameň + 24.3.1751 Bratislava, vojvodca a palatín
generál Lazsinský
generál Ján Ištványi
generál Ladislav Očkaj nar. 1680 Očkov, 3.1.1710 sťatý v N.Zámkoch
Alexander I. / 1777 - 1825 / ruský cár - jeho vojská prechádzali cez Trenčín v roku 1805 k Slavkovu ( Austerlitz ) a v roku 1814 k Lipsku (Leipzig ) v bitkách proti Napoleonovi Bonaparte
maršal Ludwig von Benedek nar. 14.7.1804 Šoproň + 27.4.1881 Graz,rakúsky vojvodca maďarského pôvodu. Velil voj. bitke pri Hradci Králové 3.7.1866 kde Rakúsko prehralo bitku v Prusko rakúskej vojne.Po bitke jeho vojská prechádzali cez Trenčín 19.7.1866
gen.von Putt - rakúsky generál pochovaný v krypte kostala piaristov v Trenčíne
71.IR (peší pluk) vznikol roku 1886 - 10/ 1887 arcivojvodu Fridricha
Prvý veliteľ plk.Henrik Wiedemann, rok 1867 rytier Emmanuel Du Hamel de Querlonde, r.1871 holandský šľachtic Van der Slost Ede de Vaalmingen, r.1876 bosniansky plk. Dimitrij Radovanovič, r. 1876 - 1881 plk. Ján Némethy, rytier plk. Ján Fabricius do r. 1885, r. 1885 - 1890 Richard Schwingenschlögel, r. 1890 - 1895 Edmund Schóhay de Borweld, r. 1895 - 1898 plk. Libor Frank ( Čech ), r. 1904 - 1905 plk. Michal Tilšjar, rytier plk. František Rukavina de Vezindore, r. 1905 - 1910 plk. Karol Čanič z Dalmácie, r. 1910 - 1914 plk. Felix Ritter von Unschuld von Melasfeld, 8.8.1914 plk. Fridrich Tilzer r. 1915 plk. Žigmund Prey,
V roku 1911 navštívil Trenčín Bulharský cár Ferdinand Coburg
V roku 1912 začala výstavba vojenského skladu v Zábrani
Dňa 19.7.1914 arcikieža Fridrich s manželkou arcikňažnou Izabellou navštívil Trenčín
Dr. Jozef Tiso- poľný kurát IR 71 r.1914
Gašpar Karel Richter nar.1862 Cheb + 30.1.1902 Trenčín - kapelník IR 71
Eduard Horný - hlavný kapelník IR 71
Anton Hüttisch - nástupca kapelníka IR 71
Jozef Turanec ( 7.3.1892 - 9.3. 1957 Leopoldov ) narukoval 9.4.1913 k 71. pp
Štefan Jurech ( 9.6.1898 Bošáca - 1945 ? KT Flossenbürg ) narukoval roku 1916 k 71.IR
plk. pech. Alojz Androvič (Androvics ) nar. 6.4.1897 Budapešť + ?? Odvedený 24.7.1915. V rokoch 1916 - 1918 ako poručík sa zúčastnil voj. operácií na ruskom fronte ako por. 71.IR
Poprava 44 Slovákov 8.6.1918 v Kragujevaci, príslušníci 71.IR
Vzbura 71.pp v Kragujevaci 2.6.1918, potlačená 3.6.1918. Veliteľ pplk. Artúr Marx. Stanný vojenský súd 8.6.1918 a vykonanie popravy 44 vzbúrencov 8.6.1918.
vojak Pavol Šalaga z Vrútok, 23 rokov, slobodník Adam Daniš z Kolárovíc, 33 rokov, rotný ( feldvébel ) Viktor Kolibík z Dlhého Poľa, 28 rokov, ženatý, 1 dieťa, vyznamenaný malou i veľkou striebornou i bronzovou medailou Za chrabrosť, vojak Ondrej Baláž z Považského Chlmca ( Žilina ), 42 rokov, ženatý, 4 deti, vojak Ondrej Smrtník z Považskej Bystrice, 23 rokov, vojak Martin Riljak z Hornej Maríkovej, 29 rokov, ženatý, 2 deti, vojak Ondrej Jariabka ( Krtan ) z Čremošného, 21 rokov, vojak Štefan Rác z Kubrice ( Trenčín ), 21 rokov, ženatý, 1 dieťa, vojak Alfonz Gál z Kolárovíc, 22 rokov, vojak Štefan Radzo z Hruštína, 30 rokov, ženatý, 1 dieťa, vojak František Ďurkáč z Korne ( v tom čase súčasť Turzovky okr. Čadca ), 22 rokov, vyznamenaný bronzovou medailou Za chrabrosť, vojak Dionýz Jesenský Petruše z Horného Jasena ( Turčianske Jaseno ), 23 rokov, vojak náhradnej zálohy Jozef Čuraj z Veľkej Diviny, 30 rokov, ženatý, slobodník Pavol Kleniar z Krupiny, 23 rokov, desiatnik v zálohe Ján Fabo z Kubrej ( Trenčín ), 23 rokov, čatár Ján Hudec z Riečnice, 28 rokov, vyznamenaný striebornou medailou Za chrabrosť, slobodník Alojz Šeliga z Bolešova, 25 rokov, vojak Karol Miklušičák z Námestova, 32 rokov, vyznamenaný striebornou medailou Za chrabrosť, bronzovou medailou Za chrabrosť a Karovým krížom, vojak Alojz Vojár zo Zákopčia, 24 rokov, slobodník v zálohe Gregor Dvorský z Krásnej Vsi, 30 rokov, ženatý, 2 deti, vojak Peter Platoš ( Marťák ) zo Zákopčia, 24 rokov, vojak Matej Frniak ( Bella ) z Belej pri Varíne, 22 rokov, vojak Jozef Laššo z Petrovej Lehoty, 23 rokov, vojak Pavol Kubica zo Zborova nad Bystricou, 23 rokov, vojak Vincent Čimbora z Krásna, 23 rokov, vojak v zálohe Jozef Hotko z Hornej Súče, 27 rokov, vojak náhradnej zálohy Ján Krížan z Veľkej Chocholnej ( Chocholná - Velčice ), 29 rokov, ženatý, 1 dieťa, vojak Ján Gohr z Uhrovca, 26 rokov, vojak Valent Miko ( Rapud ) z Malej Udiče ( Udiča ), 30 rokov, vojak Adam Bičánek z Olešnej ( okr. Čadca ), 23 rokov, vojak Ján Kašper zo Skleného, 25 rokov, vojak Jozef Hojdík z Papradna, 23 rokov, vojak Martin Kulíšek zo Štiavnika, 21 rokov, vojak Martin Cingel z Terchovej, 26 rokov, vojak Štefan Sokolík zo Štiavnika, 27 rokov, vojak Ján Pittner z Trenčianskych Teplíc, 23 rokov, vojak Štefan Bednárik z Beckova, 28 rokov, vyznamenaný striebornou medailou Za chrabrosť, vojak Štefan Snovák z Vaňovky ( Hruštín ), 27 rokov, ženatý, 2 deti, vojak Ján Slezák z Kunova ( Senica ), 24 rokov, vojak Ondrej Brveník z Kraľovian, 26 rokov, vojak Ondrej Kiss ( Kráľ ) z Krpeľan, 28 rokov, ženatý 2 deti, vojak Anton Mikuš z Rybian, 34 rokov, ženatý, 1 dieťa.
Zastrelení počas vzbury v Kragujevci 2.6.1918 a pochovaní 4.6.1918: des. Juraj Ridzi, pešiak Juraj Olešnaník, pešiak Pavel Sýkora, pešiak Ján Štrbka, pešiak Ján Domanický
Infanterie Regiment 72 prišiel do Trenčína roku 1898 a umiestnený vo Fridrichovej kasárni
15. honvédsky ( vlastibranecký pluk )
Od roku 1897 veliteľ Henrik Rumik, v roku 1914 veliteľ plk. Dormándy
Vznik Československa 28.10.1918
kapitán Karel Římek prišiel do Trenčína s vojskom 10.11.1918
podplukovník E.Šembera od 23.11.1918 posádkový veliteľ v Trenčíne a veliteľ 2. trenčianskej skupiny vojsk na Slovensku
plukovník Schobl od 11.12.1918 veliteľ zvláštneho vysunutého štábu v Trenčíne
subalterný dôstojník Štefan Jurech ( 9.6.1898 + 1945 ? KT Flossenbürg ) príslušník 71.ppl od 26.12.1918 do februára 1919
major Dvořák od januára 1919 posádkový veliteľ v Trenčíne
nadporučík Jaroslav Novák - pobočník práporníka mjr. Dvořáka
práporník Vladimír Müller veliteľ 1. poľného práporu 7.2.1919
nadporučík Jozef Turanec ( 7.3.1892 + 9.3.1957 Leopoldov ) - veliteľ náhradnej guľometnej roty od 22.marca 1919
Ján Noščák nar. 29.10.1891 Kopčany príslušník 71.pp od roku 1912
17.peší pluk vznikol 1.1.1920 - 1938 prečíslovaním zo 71.pp. roku 1921.
Dňa 22.3.1946 gen. Miloš Obradovič pri návšteve Trenčína položil veniec na " hrob" 17.pp. Dňa 31.5.1958 bol odhalený nový pomník v kasárni SNP.
Velitelia: plk. Macha, plk. Valentín Pozdíšek od januára 1925 do októbra 1932, pplk.Václav Kuneš od 12.10.1932, plk.Jindřich Skácel od januára 1936, plk. Jaroslav Halbhuber od septembra 1937,pplk. Valentin Pozdíšek od 1936 - 9.3.1939,
Zástupca veliteľa 17.ppl: od júna 1923 do októbra 1932 zástupca pplk. Valentín Pozdíšek,mjr.gšt. Jelínek, pplk. Anton Pulanich ( 25.5.1884 + 4.4.1962 ) od októbra 1931 do 15.septembra 1933, plk.Jindřich Skácel od septembra 1937, pplk. Ladislav Kirchner
Náčelník štábu 17.ppl:
pplk. Stošek od roku 1926
mjr.gšt.Jelínek od septembra 1937
npor.Dostál - šéf osobnej agendy NŠ pp 17
Velitelia práporov 17.ppl:
1. pr pplk.Antonín Poštulka, pplk.Tvrdý, pplk.Dokoupil
Náhradný prápor veliteľstva 17.pp: veliteľ mjr.Antonín Herrmann
Peší pluk 17 Trenčín patril v roku 1937 do zostavy 10. divízie Banská Bystrica
Posádkoví velitelia v Trenčíne:
pplk.Hummel, pplk. Valentin Pozdíšek 1925 - 1932, plk. Jindřich Skácel od januára 1936
Príslušníci štábu 17. pešieho pluku:
škpt.Judiny, škpt.Bräner, škpt. Jaeger, škpt. Bounal, škpt.Gembala, škpt. Brod, škpt. Procházka, škpt. Andr, škpt. Rozkovec, por. Pilát, por. Pantuček, por. Killinger, por. Bačkovský,por. Šaták, por. Suchánek, ppor.Mašík, ppor. Berka, ppor. Souček, ppor. Jeřábek
ppor. Antonín Sochor ( 16.7.1914 + 16.8.1950 ) v rokoch 1936 - 1939, npor. Trnka, kpt.Rosenzweig,škpt.Eugen Waschiczek,npor. Bohuslav Nemec, por. Karel Asmus, voj. Julius Fučík od septembra do decembra 1932 a následne preložený do Hlohovca,kpt. Pazner - 1929 organizátor športu a predseda TTS, Kadlečík do 3 / 1928
Štefan Jurech príslušník 17.pp od 26.12.1918
pplk. del.Ernest Badík nar. 9.7.1905 Trenčín + ?? Voj. prezenčná služba v pp 17 od 1.10.1923
plk. gšt. Alojz Ballay nar. 25.2.1905 Pov. Bystrica + ?? Odvedený 27.8.1923 k pp 17, škpt. František Felcman ( 4.11.1914 Ružomberok - 17.3.1991 Praha ) od roku 1935
Jozef Tunák nar. 12.5.1907 Turzovka - 18.8.1997 Ružomberok - v roku 1933 v ďalšej činnej službe na veliteľstve
Plukovná hudba 17.ppl:
Karel Bobek - kapelník voj. hudby bývalého 102. čs. pp prevelená 21.3.1919 do Trenčína
škpt. Antonín Motal - veliteľ plukovnej hudby 1921 - 1927
rtm. Antonín Mašek - kapelník vojenskej hudby 17.pp 1921 - 1927
práp.Margold - veliteľ hudobnej čaty 17.pp
Škola dôstojníkov pechoty a mínometný kurz:
Ľudovít Krampl nar. 24.12.1913 Rača od 1.10.1936 príslušník ŠDP Trenčín
Masarykova letecká liga v Trenčíne
Zakladateľ r. 1926 škpt. Alojz Androvič
V. zbor Trenčín vznikol roku 1935
Velitelia V. zboru brig. gen.v.v. Antonín Mikuláš Číla ( 6.1.1883 - 31.5.1983 ) - mobilizačný veliteľ V. zborovej oblasti
div.gen. Ing.Vojtěch Luža ( 26.3.1891 + 2.10.1944 ), dočasný veliteľ V.zboru od 15.10.1935 - 14.11.1935, gen. Ing. Alois Eliáš ( 29.9.1890 + 19.6.1942 ) - veliteľ V.zboru od 15.11.1935 - 30.9.1938, div. gen. Jiří Hudeček nar. 16.4.1888 Hrubá Vrbka + 13.10.1979 Praha, zástupca veliteľa V.zboru 9/ 1936 - 9 / 1938, veliteľ V.zboru 10/ 1938 - 12/1938 v brannej pohotovosti štátu, veliteľ V.zboru 12/ 1938 - 3 / 1939, od 10.3.1939 - mjr.gšt. Štefan Jurech veliteľ od 14.3.1939
Pod Náčelník štábu V.zboru - pplk. Jan Reš od 1.10.1937 - 14.3.1939
plk.gšt.Sýkora - príslušník štábu V.zboru
Pobočník veliteľa V.zboru:škpt.Vilém Rošt
mjr. Pravoslav Řídký ( 1907 - 1943 ) 3. oddelenie štábu V. zboru
V roku 1937 boli v podriadenosti V.zboru tieto útvary: automobilný prápor 3 Trenčín, 1. horská pešia brigáda Ružomberok, pluk útočnej vozby 3 Turč. Sv. Martin od 1.10.1937, delostrelecký pluk 126 Žilina, telegrafný prápor 3 Trnava
pplk. MUDr. F. Vernousek - šéflekár trenčianskej posádky
Stavebné riaditeľstvo V.zboru:
pplk. Ing. Voborník - náčelník investičného útvaru od roku 1935
kpt. Ing. Jaroslav Peřný - zástupca náčelníka investičného útvaru
kpt. pech.Vojtech Gejza Danielovič - prednosta intendancie a od 1/2 februára 1939 na ubytovacej skupine stavebného riaditeľstva zboru.
Auto zbrojovka
pplk. J. Hanák - veliteľ Auto Zbrojovky
škpt. Ing. Hlaváč - veliteľ Auto praporu
kpt. Jurka, škpt.Noščák,kpt.Kupec,škpt.Londek
npor.František Kotěšovec - veliteľ pešej stotiny
npor. Alois Hrabánek - veliteľ pešej stotiny
npor. Kamil Ressler - veliteľ pešej stotiny
npor. Vladimír Strnad - veliteľ guľometnej stotiny
Vojenské vzdušné zbrane Trenčín
mjr. Štefan Jurech veliteľ Vzdušných zbraní od 1.5.1942, od 9.7.1942
pplk. let. Karol Sojček, veliteľ VVZ
mjr. Július Trnka, referent letectva a od 28.7.1944 zástupca pplk. let.Karola Sojčeka
pplk. del. Jozef Zadžora šéf zbrojnej správy VVZ pre DPL, poradca veliteľa VZ
plk.gšt.A.Ballay, veliteľ VVZ v roku 1944
stotník Š. Čakaný, spravodajský dôstojník VVZ
mjr.gšt.Jozef Tóth, prednosta materiálno technického oddelenia a NŠ VVZ od 1.8.1944
stot.tech.zbroj.J.Duda, referent materálneho oddelenia VVZ , jún 1944
npor.let.L.Hron, referent výcvikového oddelenia VVZ 27.8.1944
stot.let.A.Matúš, prednosta výcvikového oddelenia VVZ 27.8.1944
kpt. Gejza Danielovič od 1.1.1943 prednosta intendancie VVZ do 31.12.1943
npor. let. Václav Šlouf / 1911 - 1976 / ?
por. František Rosenfeld /1906 - 1986 / ?
Veliteľstvo 15. pešej divízie Trenčín vzniklo 15.10. 1937 zo 17.ppl
brig.gen. Bohuslav Všetička (nar.25.9. 1893 Náchod +19.8. 1942 Berlin ) - veliteľ 15. pešej divízie od 15.10.1937 - marec 1939
škpt. Jozef Martin Kristin ( 1897 - 1970 ) veliteľ 15. pešej divízie od marca 1939
ŠDPZ 15.divízie
npor.Karol Adamec nar.24.1.1914 Bziny + ? absolvoval ŠDPZ od 1.10.1937 - 30.4.1938
ŠDPZ 9. divízie Trenčín
npor.útočnej vozby Karol Adamec ( 24.1.1914 Bziny + ? ? ), 1937 - 1939 prezenčná služba, od 1.10. 1937 - 30.4.1938 absolvoval ŠDPZ
npor. dopl. sl. Vladimír Benáček nar. 5.3.1918 Zminné + ?? od 1.10.1937 absolvoval ŠDPZ
npor.útočnej vozby Ján Achimský nar. 24.6.1912 Príbovce + 16.2.1970 Rožňava, v r. 1938 - 1939 absolvoval ŠDZ pechoty a hospodárskej služvy
kpt.pech.Pavel Čelár nar. 23.1.1917 Slov. Ľupča + 16.2.1985 Banská Bystrica, od 5 / 1943 veliteľ ŠDZ hospodárskej správy Trenčín
kpt.útočnej vozby kpt.Martin Ďuriš - Rubanský nar. 1.2.1912 North Braddock, Pensil. USA + 7.5.1995 Bratislava. Od 10/ 1935 do 1936
kpt. pech. Teofil Bohumil Galba nar. 17.11.1911 Bíňovce + 13.12.1978 Banská Bystrica. V rokoch 1936 - 1937.
Anton Takáč nar. 19.2.1916 Ružindol od 1.10.1936 Škola dôstojníkov pechoty Trenčín
Automobilná rota 15
stotník Vojtech Ábel ( plk. in memoriam ) nar. 9.2.1911 Piešťany + ?? 1945 Mauthausen príslušník roty od marca 1934
Vyššie veliteľstvo 1( VV 1 ) Trenčín
gen.II.triedy Anton Pulanich (25.5. 1884 Holíč - 4.1. 1962 Holíč ) veliteľ Vyššieho veliteľstva 1 / VV1 / od 19.mája 1939
NŠ mjr. gšt. Lavotha k 7.6.1939
stot. del. Jozef Dobrovodský ( gen. in memoriam 2.12.1991 ) nar. 25.2.1909 Dol. Kubín + 5.8.1986 Bratislava, Od 15.4.1939 prednosta spravodajského oddelenia VV1 Trenčín
Veliteľstvo 1. divízie Trenčín
gen.II.triedy. Anton Pulanich veliteľ veliteľstva 1. divízie od 15. októbra 1939 do 9.januára 1940
plk.gšt. Augustín Malár ( 18.júla 1894 Reitern - 1945 Flossenbürg ? ) veliteľ veliteľstva 1. divízie od 9.1.1940
plk.Jozef Turanec ( 7.marca 1892 Sučany + 9.marca 1957 Leopoldov ) - veliteľ veliteľstva 1.divízie od 15.9.1940
mjr. gšt. Ladislav Lavotha - náčelník štábu veliteľstva 1. divízie
stotník Jozef Dobrovodský - prednosta 2. oddelenia spravodajského 1. divízie od mája 1939
npor.Ján Stanek ( 1909 - 1996 ) - prednosta 2. oddelenia štábu 1. divízie v rokoch 1939 - 1940
pplk. Michal Širica - prednosta všeobecného úradu veliteľstva 1. divízie
plk.gšt.Alojz Ballay - premiestnený k veliteľstvu 1 divízie 1.10.1940 B ( 1.7.1940 ) do 26.6.1941
mjr. dopl. sl. Josef Dostál nar. 10.8.1893 Velké Sedliště + ?, Od 1926 - 3 / 1939 na DOV veľ. dopl. okresu ( DO ) prednosta dopl. služby
brig. gen. Gejza Danielovič ( do roku 1927 Vojtech ) nar. 14.7.1904 Prešov + 1.9.1955 Praha - Pankrác Od 1.10.1939 do 26.6.1941
Veliteľstvo Divíznej oblasti 1( VDO 1 ) Trenčín
plk. del. Jozef Turanec od 1.10.1940
pplk. Michal Širica ( 1894 - 1970 ) zástupca veliteľa DO 1 od 26.6.1941 - január 1942 a od 21.9.1942 - február 1944
kpt.del. Ján Golian ( 1906 - 1945 Flossenbürg ) - prednosta 3. oddelenia DO 1 od 14.3.1939
stotník ( kpt ) Jozef Dobrovodský ( 1909 - 1986 ) prednosta 2. spravodajského oddelenia DO 1 od 15.4.1939
stotník gšt. Peter Emilius Vlčko ( 1912 - 2004 ) oblastný dôstojník DO 1
kpt.Gejza Danielovič od 27.8.1941 prednosta intendancie VDO 1 do 1/2 decembra 1941 a od 21.7.1942 prednosta intendancie VDO 1
stot. Ladislav Môťovský - spravodajský dôstojník 8 / 1941
plk.pech.Anton Adamica - veliteľ DO 1 od apríla 1945
Peší pluk 2 Domobrany
pplk. pech. Anton Adamica ( 2.1.1891 Rajec - ? ) veliteľ v rokoch 1944 - 1945
pplk. Ján Černek / 1896 - 1977 , / príslušník VO 1 od apríla 1942 - augusta 1942
Vojenský vedecký ústav v Trenčíne - veliteľ gen.II.triedy Štefan Jurech od 1.marca 1944
Veliteľstvo starostlivosti o utečencov v Trenčíne - veliteľ gen.II.triedy Štefan Jurech od 31. júla 1944
Štátna slovenská vojenská reálka Trenčín - veliteľ npor. kanc. Ladislav Valentík od februára 1945 premiestnená z Turč. Sv. Martina do Trenčína
Vojenská akadémia (VAK) Trenčín - veliteľ stot.Alfonz Hôrka ( 30.1.1915 Zemianske Mitice + ? ) od marca 1945 premiestnená z Bratislavy do Trenčína
Pioniersky pluk 1
kpt.žen. Vít Barčák nar. 28.3.1914 Pác ( dnes súčasť obce Cífer ) príslušník žen. pluku 1 od 15.6.1939
Gustáv Donoval nar. 28.5.1916 Podzámčok + 7.10.1944 Budča. Od 30.9.1940 pioniersky prápor 1 ako veliteľ čaty 1. pionierskej roty . Od 1.6.1941 veliteľ 1. pionierskej roty a od 25.4.1944 veliteľ náhradnej roty pionierskeho práporu 1.
Peší pluk 2
pplk. Anton Adamica nar.2.1.1891 Rajec +? veliteľ pp2, npor.pech. Dominik Benedikovič nar. 7.8.1906 Dobrá Voda + ? Od 21.3.1940 I.pobočník p.pl.2 a od 27.6. - 19.8.1941
kpt.pech. František Felcman nar. 4.11.1914 Ružomberok + 17.3.1991 Praha.Od 8 / 1941 - 3/1942 veliteľ kanónovej roty. Od 7 / 1943 - 5/ 1944 veliteľ 1 a 3. pešej roty. Tiež osvetový a telovýchovný dôstojník a od 1.5.1944 veliteľ III. práporu mjr.Július Adamovský nar.13.3.1904 Prešov +? veliteľ výcvikovej skupiny pp 2 12/ 1942, 1.pobočník veliteľa pp 2 1/1944,od konca 1/ 1944 veliteľ výcvikového práporu pp 2 a súčasne veliteľ kasárni
Peší pluk 5
npor.dopl.sl.Dominik Benedikovič nar. 7.8.1906 Dobrá Voda + ? Dňa 26.2.1940 prezentovaný k výkonu činnej vojenskej služby a ustanovený za veliteľa 6.roty p.pl.5 v Trenčíne
Delostrelecký protilietadlový pluk ( DPLP ) Zlatovce
pplk. del.Jozef Zadžora - veliteľ DPL, DPLP, veliteľ posádky Trenčín v auguste 1944
DOV Trenčín
npor.pech. Dominik Benedikovič Od októbra 1941 vedúci I. ( mobilizačného ) referátu do konca vojny
Ústredná zbrojnica Trenčín ( premenovaná od 1.10.1945 na Zbrojnicu 7 )
mjr. Michal Biščo nar. 8.9.1904 Hlohovec + ? veliteľ Ústrednej zbrojnice Trenčín od 1.10.1940
Letecká škola Trenčianskej Biskupice
Veliteľ stot.let. Július Trnka od 27.10.1940, stot.útv.voz. Vojtech Bossanyi nar. 1.7.1914 Bošany + 5.7.1998 ? V roku 1942 na stáži v Leteckej škole
stot.let.Štefan Čakaný ( do r. 1941 Csákányi) nar. 17.3.1912 Žilina + ? K 30.6.1942 premiestnený k LŠ v Trenč. Biskupiciach, kde bol 1.10.1942 určený za veliteľa ŠLD
Cvičná letka
veliteľ npor. let. J. Hergott
Inštruktori rotníci a rotmajstri let. Ján Chupek, Ján Lupták, Gabriel Lednár, rot. let. Ľudovít Jasík, čat. Jozef Ondris, Emil Trchala, Jozef Jakab, Š.Košťal, J.Bornemisza, K.Sojček,J.Výrostko mjr. let. Janček, stot.let. I. Haluzický, J. Ďurana, V.Kačka, O.Ďumbala, M. Lisický, Ľ.Hodro, A.Martiš, F.Brezina, J.Režňák, Š.Blaško.
Letecký park
Trenčianske Biskupice presťahovaný z Nitry 20.2.1941
rtm.Knopp - veliteľ leteckého dielenského oddielu z Nitry od leta 1938
Pozorovateľská škola pre dôstojníkov letectva v cvičnej letke Leteckej školy v Trenčianskych Biskupiciach od 21.10.1940 - 27. - 9.1941
Stíhací kurz v cvičnej letke v Trenčianskych Biskupiciach od 18.8.1941
Frekventanti kurzu od 10.8.1941 - 20.6.1942 J.Jakab, Ľ.Jasík, J.Hergott, J.Trnka, J.Chupek, G.Lednár, J.Lupták, E.Trchala, J.Ondris, E.Schvarcz, P.Kalmančok, R.Mitošinka, K.Bachratý, A.Mutňanský, J.Fib, J.Kaliský, Š.Ocvirk, R.Božík, J.Teluch, A.Gerič, F.Bošmanský, E.Trebatický, R.Palatický, J.Koval, M.Jánoš, L.Dobrovodský, K.Geletko
Letisková rota k 1.2.1941 Trenčianske Biskupice,
veliteľ stot. let.M.Lehocký
Letecká továreň firmy Wesser Trenčianske Biskupice
pplk. gšt. Koloman Brezány nar. 25.6.1905 Žilina + 6 / 1991 od 30.11.1943 - 23.12.1943 pridelený do leteckej továrne
Strážny oddiel firmy Wesser
Veliteľ por. Š. Benkovič - august 1944
Strážil hangáre a továrenské objekty firmy Wesser
Letecký spojovací detašman v Trenč. Biskupiciach
pilot rot. let. J.Setvák a čtk.Š.Lesnický,rtk.rtm.let.G.Kurpel, čtk.J.Sedlický, čtk.Ľ.Soliar a pilotný žiak J.Bartoš uleteli 30. augusta 1944 a pristáli na poľskom letisku Mielec
rtm.let.Lupták odletel 30.8.1944 na lietadle KI 35D na letisko Tri Duby
153. delostrelecký protilietadlový pluk Bratislava
veliteľ pplk.del. Ladislav Požecký a jeho súčasťou bol náhradný oddiel a jeho svetlometná rota v Trenčíne - Zlatovciach pred 14.3.1939
Autoprapor
plk. A. Reymond - veliteľ Auto Praporu od roku 1935
škpt. Melzer - zástupca veliteľa
Letecké jednotky 3. leteckého pluku letca M.R. Štefánika z Piešťan umiestnené v Trenč.Biskupiciach
por. let. Koutek - príslušník vysunutého stíhacieho oddielu od 45.letky 3. leteckého pluku Letca M.R.Štefánika z Piešťan od druhej polovice augusta 1938
čat.Doležal, des.M. Hill, kpt. let. Václav Kanta - veliteľ 49. letky " TALÁR " z II. perute 3. leteckého pluku Letca M.R.Štefánika Piešťany od 28.9.1938 / iný údaj 5.10.1938 /
škpt.let.Duda - veliteľ stíhacej perute V / 3. leteckého pluku Letca M.R.Štefánika Piešťany
Hlinkova garda:
Karol Murgaš - náčelník politického štábu HG dňa 11.12.1938 velil 5 800 príslušníkom HG z Trenčína, Ilavy, Púchova a Nového Mesta nad Váhom pri vykonaní prísahy na Masarykovom námestí v Trenčíne
gen. Dobroslav Milinkovič ( Srbsko ) navštívil Trenčín 30.8.1932
Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.<< Návrat späť na vrch tejto strany << << Návrat na hlavnú stránku