Jozef Korený
Autorské stránky


Máj 1945 v Európe

Jozef Korený

Cesta k 8. máju 1945 viedla cez mnohé významné vojenské operácie a udalosti Červenej armády na východe ( Moskva, Stalingrad, Kursk,Leningrad, Kaukaz, Kyjev, Karpatsko - duklianská operácia  a Spojencov na západe Tobruk, Operácia TORCH vylodenie Spojencov v severnej Afrike, vylodenie na Sicílií operácia Husky, vylodenie Spojencov vo Francúzsku operácia Overlord, prechod Rýna, bitka o Ardeny).
Dňa 1.januára 1945 vojska Wehrmachtu zahájili protiútok v Budapešti.Účasť 2.UF maršal R.J.Malinovskij a 3.UF a maršal F.I. Tolbuchin, nemecká 6.TA.gen.J.Dietrich
Dňa 3.januára 1945 bol zahájený útok Spojencov v Ardenách.Účasť SHAEF gen.D.Eisenhower, 21. skupina armád gen. B.L.Montgomery,gen.H.Crerar,gen.M.Dempsey,gen.J.Devers,gen.A.Patch,gen.de L.Tassigny,12.skupina armád gen.O.Bradley,gen.W.Simpson, gen.C.Hodges, gen.G.S.Patton,.nemecká pol.maršal G.von Rundstedt, 6.TA gen.J.Dietrich, 5.TA gen.Hasso von Manteuffel, 7.TA gen.E.Brandenberger, 150. OB SS obersturmbannführer Otto Skorzeny.
Dňa 6.januára 1945 W.Churchill sa sprozbou obratíl na J.V.Stalina aby urýchlil útok sovietskych vojsk aby Spojencom uľahčil bojovú činnosť proti nemeckým vojskám v Ardenách.
Dňa 12.januára bola zahájená veľká sovietska ofenzíva na Visle.Účasť 1.BF maršal G.K.Žukov,1.PA gen.K. Swierczewski,1. UF maršal I.S. Konev, 4. UF arm.gen.I.J.Petrov. 
Dňa 17. januára 1945 sovietske vojská oslobodili Varšavu, Lodž a Krakov.
Dňa 20.januára boli oslobodené Prešov a Košice.
Dňa 21. a 24.1.1945 nemecká protipartizánská jednotka Edelweiss vypálila obce Ostrý Grúň a Kľak.Zavraždili 148 osôb, z toho 56 žien a 38 detí.
Dňa 27.1.1945 jednotky ČA oslobodili KT Osvienčim.
V dňoch 4.- 11.februára 1945 sa uskutočnila Konferencia J.V.Stalina, F.D. Roosevelta a W. Churchilla na Jalte.
Dňa 4.februára bolo oslobodené Belgicko.
Dňa 6.februára 1945 sovietske vojská prekročili Odru.
Dňa 13.februára sovietske vojská dobila Budapešť.3.UF maršal F.I. Tolbuchin.
Dňa 14.februára Americké letectvo vykonalo nálet na Prahu.Zabili 701 obyvateľov a 1184 zranili. Veľké materiálne škody.
Dňa 7. marca 1945 Americké vojská obsadili Kolín nad Rýnom a prekročili Rýn po moste v Remagene.
Dňa 23.marca 1945 Anglické jednotky prekročili Rýn pri Wesel a americké jednotky pri Oppenheim.
Dňa 30. marca 1945 bol zahájený útok vojsk 3.UF maršala F.I.Tolbuchina  na Viedeň.
Dňa 4.apríla 1945 vojská 2. UF maršala R.J. Malinovského oslobodila Bratislavu.
Dňa 10.apríla bol oslobodený Trenčín vojskami 40. armády gen.Žmačenka a 4. rumunskou armádou gen. Avramescu.
Dňa 12.apríla 1945 zomrel americký prezident F.D. Roosevelt.Nový prezident USA H.Truman.
Dňa 13.apríla 1945 vojská 3.UF maršala F.I.Tolbuchina obsadila Viedeň.
Dňa 16.apríla 1945 bol zahájený útok ČA na Berlín.Účasť 1.BF maršal G.K. Žukov, 1.UF maršal I.S. Konev
Dňa 22.apríla 1945 Francúzske vojská obsadili Stuttgart.
Dňa 24.apríla 1945 Sovietska armáda obkľúčila Berlín.
Dňa 25.apríla sa na rieke Labe pri Torgau stretli americké a sovietske vojská.
Dňa 25.apríla 1945 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie OSN v San Franciscu.
Dňa 26.apríla 1945 vojská 2. UF maršala R.J. Malinovského oslobodila Brno.
Dňa 28.apríla 1945 talianski partizáni popravili B. Mussoliniho.
Dňa 30.apríla 1945 Adolf Hitler a Eva Braunová spáchali samovraždu. 
Dňa 30.apríla vojská 1. UF maršala I.S.Koneva  za účasti 1.čs. tankovej brigády a 1. čs. zmiešanej leteckej divízie oslobodili Ostravu.
Dňa 2.mája 1945 Červená armáda dobyla Berlín.
Dňa 2.mája 1945 boli oslobodené posledné obce na Slovensku Turzovka a Makov v rámci Ostravskej operácie.
Dňa 4.mája 1945 vojská 3.pešej divízie 3. americkej armády gen.G.S.Pattona oslobodila  mestá na čiare Plzeň - K.Vary - České Budějovice.  
Dňa 5.mája 1945 vypuklo povstanie v Prahe za organizácie ČNR Josef Smrkovský a veliteľ gen.K.Kutlvašer a v niekoľkých mestách v Čechách.
Dňa 6.mája 1945 vojská 2.pešej divízie 3. americkej armády oslobodili Plzeň veliteľ gen.G S.Patton.
Dňa 7.mája 1945 bola v Remeši podpísaná prvá bezpodmienečná kapitulácia nemeckých vojsk.Účasť gen.W.Bedell Smith za USA, gen.Susloparov za ZSSR, za nacistické Nemecko  genpl. A.Jodl, svedok genmjr.Francois Sevez
Dňa 8. mája 1945 bola v Berlíne podpísaná bezpodmienečná kapitulácia nemeckých vojsk.Účasť za ZSSR maršal G.K.Žukov, za USA gen.C.A.Spaatz, za V.Britániu maršal lord A.Tedder, za Francúzsko gen.J.de L.de Tassigny.
Za porazené nacistické Nemecko poľ.maršál W.Keitel, admirál H.G.Friedeburg, za Luftwaffe gen.H.J.Stumpff.  
Dňa 8..mája 1945 vojská 1.TA gen. P.S.Rybalka a 2.TA gen.D.D.Leljušenka oslobodili Prahu.
V dňoch 11.- 12.5.1945 sa uskutočnila posledná bitka nemeckých jednotiek Wehrmachtu pri Slivici, Milíne a Březnice pod velením gen.Carl von Pückler Burghauss.
Na ich likvidácii sa podieľali partizáni, útvary troch sovietskych frontov pod velením gen. S.Serjogina a gen.Olesenského a XII. zboru americkej armády pod velením plk.Le Roy Irwina.
Druhá svetová vojna trvala 2194 dní. Začala 1.9.1939 a skončila 8.5.1945. Straty ľudí k počtu obyvateľov: ZSSR 20 mil.Poľsko 6,028 000, Juhoslávia 1,705 000, India 719 000, Francúzsko 656 000, Grécko 558 000, USA 405 000, Veľká Británia 375 000, Česko - Slovensko 360 000, Holandsko 200 000, Belgicko 88 000, Kanada 41 000, Albánia 28 000, Australia 12 000, Nový Zéland 10 000, Juhoafrická republika 6 000.Nemecké straty predstavovali 9,410 mil. vojakov a civilného obyvateľstva.Nech táto štatistika je varovaním pred vojnovými konfliktmi v 21.storočí. Politici a vojaci, hľadajte cesty diplomacie na riešenie sporných situácií.    


Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku