Jozef Korený
Autorské stránky


Celoštátna výstava poštových známok v Bratislave 1942 - 2022

Jozef Korený

V tomto roku sme si pripomenuli 80. výročie Celoštátnej výstavy poštových známok v roku 1942 v Bratislave. I cez vojnové obdobie to bola prehliadka širokej zberateľskej aktivity vo vtedajších kluboch filatelistov na Slovensku.Pre neúčasť zahraničných filatelistov a ich exponátov sa táto úroveň so slovenskými vystavovateľmi nedá porovnať.Ich účasť by učite zvýšila zberateľské a vystavovateľské úsilie v nasledujúcich rokoch, hlavne v povojnovom období. 

Celoštátna výstava poštových známok v Bratislave sa konala v dňoch 23.mája - 31. mája 1942 v priestoroch Slovenského múzea pod záštitou ministra dopravy a verejných prác Júliusa Stanu.

V čestnom predsedníctve mimo iných boli:

Dr. Štefan Polyák, vyslanec a splnomocnený minister ( zo Záblatia pozn. J.K ), Dr. Alexander Čelko, ministerský radca, Snem SR Bratislava, ( otec JUC. Vojtecha Čelku pozn.J.K. ), Dr.Anton Hudec, poslanec Trenčín, Dr. Jozef Kállay, župan Trenčín, Štefan Spiller, generálny riaditeľ fy Tiberghien Trenčín.   

V čestnom výbore mimo iných boli:

Ján Halaša,lekárnik Trenčín, Štefan Markovič, obchodník, predseda Klubu slovenských filatelistov Trenčín, pplk.v.v. Walter Berthold, predseda Klubu slovenských filatelistov Prešov, M. Bodicki, predseda Klubu slovenských filatelistov Považská Bystrica, Ing. Jozef Bureš, predseda Klubu slovenských filatelistov Skalica, Dr.Tivadar Burgics, predseda Klubu maďarských filatelistov Bratislava, Andrej Chrenko, inšpektor SŽ, predseda Klubu slovenských filatelistov Vrútky, Ján Klötzl, predseda Klubu slovenských filatelistov Trnava, A.Kovalík, prokurista Ružového mlyna, predseda Klubu slovenských filatelistov Piešťany, Pavol Mikulik, predseda Klubu slovenských filatelistov Ružomberok, Ing. Alex Nather, lesný radca, predseda Klubu slovenských filatelistov Poprad, Karol Tapfer, úradník finančného úradu, predseda Klubu slovenských filatelistov Nitra, M. Tasler, predseda Klubu slovenských filatelistov Brezno nad Hronom, Július Tatár, veľkoobchodník, predseda Klubu slovenských filatelistov Žilina, Dr.Pavol Timko, predseda Klubu slovenských filatelistov Banská Bystrica, Matúš Ursíny, drogista, predseda Klubu slovenských filatelistov Turčiansky Sv. Martin

Čestné ceny a príspevky venovali medzi inými: Ján Halaša, lekárnik Trenčín, Dr. Jozef Kállay, župan Trenčín, Štefan Spiller, generálny riaditeľ fy Tybergien, Trenčín, Klub slovenských filatelistov Bratislava,Klub  KdF Bratislava, Klub maďarských filatelistov Bratislava, Dr. Juraj Bulla, predseda Klubu slovenských filatelistov Bratislava, Ing. Jozef Bureš, Skalica, Alexander Chrenko, Vrútky, Rudolf Jarábek, mestský radca, podpredseda Klubu slovenských filatelistov Bratislava, Matúš Ursíny, drogista, predseda Klubu slovenských filatelistov Turčiansky Sv. Martin, Leopold Vališ, generálny riaditeľ Slovenskej banky v.v. a podpredseda Klubu slovenských filatelistov Bratislava.

Trieda SLOVENSKO:

Vystavovali mimo iných: Karol Morgenstern jun. Trenčín,Dr.Juraj Bulla, Bratislava, Pavol Mikulík, Ružomberok,Dr.Pavol Timko, Banská Bystrica, Ján Slávnický, Nemšová, Ing. Klement Ptačovský, Bratislava, Štefan Treskoň, Považská Bystrica, Ivan Strieš, Banská Bystrica, Ladislav Kroner, Ružomberok, Karol Tapfer, Nitra, Štefan Gašparin, Šaštín, Eugen Czagan, Vrútky, Rudolf Jarábek, Bratislava, Ján Bartoš, Stará Turá, Adam Adamovič, Bratislava, Karol Márkuš, Dobšina, Miloslav Slavík, Starý Smokovec,

Trieda Nemecká ríša:

Karol Morgenstern st. Trenčín - Nemecké kolónie, Leopold Vališ, Bratislava - Nemecké kolńie, Nemecká pošta v Turecku a v Číne, Gdansk, Memel, Bádensko,Bavorsko,Braunschweig,Bremen, Hannover, Helgoland,Lübeck,Mecklenburg,Norddeutscher Postbezirk,Oldenburg,Prusko,Sasko,Schleswig-Holstein,Thun a Taxis,Württemberg, Július Tatár, Žilina - Nemecko

Trieda Rakúsko,Maďarsko, K.u.K.Feldpost, Bosna a Hercegovina:

Karol Morgenstern ml. Trenčín - Rakúsko,Maďarsko, Bosna a Hercegovina,Ing.Klement Ptačovský,Bratislava - Maďarsko, Rakúsko, Rudolf Jarábek, Bratislava - Maďarsko,Lombardsko a Benátsko, Hans Klötzl, Trnava - Rakúsko ( republika ), Rudolf Jarábek, Bratislava - Dunajská poroplavebná spoločnosť, Dr.Jozef Hrdlička,Turčiansky Sv.Martin - Rakúsko, Ing.Jozef Bureš,Skalica na Slovensku - Rakúsko, Bosna a Hercegovina,Rakúska poľná pošta, Rakúska poľná pošta v cudzine ( Levanta, Kréte ), Július Bergmann,Ladce - Rakúsko,Rudolf Jarábek, Bratislava - Rakúsko, Rakúska poľná pošta,Július Tatár, Žilina - Rakúsko,Lombardsko a Benátsko,Leopold Vališ, Bratislava - Maďarsko, Okupácia maďarských území za svetovej vojny : Aradské vydanie, Banát - Bačka, Baranya,Segedínske vydanie,Temešvárske vydanie, Západné Maďarsko,Klužské vydanie,Transylvánske vydanie,Debrecínske vydanie

Trieda Československo:

Dr.Juraj Bulla,Bratislava - Prevratové,Hradčany,Legionárske,Masarykové z roku 1920,Pošta čsl.1919,Pavol Mikulík,Ružomberok - Československo, Jozef Červený, Mankovce - Československo,Štefan Gašparin,Šaštín - Československo, Leopold Vališ,Bratislava - Československo,Ján Slávnicky,Nemšová - Československo,Ladislav Kroner,Ružomberok - Československo, Ing.Jozef Bureš,Skalica na Slovensku - Československo

Trieda ostatné európske štáty:

Karol Morgenstern,Trenčín - Belgicko,Holandsko,Turecko,Gibraltar,Malta,Lucembursko, Dr.Viktor Volko, Bratislava - Chorvátsko,Alexander Pfaff,Bratislava - Jónské ostrovy,Ing.Klement Ptačovský,Bratislava - Lichtenštajnsko,Luxembursko,Portugalsko,Bulharsko,San Marino, Ing.Jozef Bureš, Skalica na Slovensku - Albánia,Belgicko,Rumunsko,Taliansko staré talianske štáty Modena,Romagna,Parma,Čierna Hora,Artur Balázsy,Bratislava - Belgicko,Gdansk,Estónsko,Sársko,Švédsko,Vatikán,Juhoslávia,Leopold Vališ,Bratislava - Albánsko,Taliansko, Staro talianske štáty Modena,Neapol a Sicília,Parma,Romagna,Sardínia,Toscana,Cirkevný štát,San Marino,Dánsko,Fínsko,Švédsko,Island,Lotyšsko,Litva,Srbsko,Juhoslávia,Švajčiarsko,Turecko,Veľká Británia, Britská pošta v Turecku, Gibraltar,Irsko,Malta,Monako,Grécko,Grécke obsadené územia - Epirus,Chios,Kawala,Dedeagatch,Gümüldschina,Turecké územia,Lemnos,Castellorizon,Mytilene,Thrazia,Adrianopol Smyrna,Samos,Ikaria,Kréta,Ing.Ján Slávik,Bratislava - Lotyšsko, Dr.Emil Boleslav Lukáč, Bratislava - Poľsko, Generálna Gubernia, Rusko, Juhoslávia.

Trieda Zámorie:

Ing.Ján Slávik, Bratislava - Iran ( Perzia ), Papua, Francúzske kolónie, Dr.František Fischer, Bratislava - Abesínia, Alexandria, Port Said,Gustáv Ruhmann, Nitra - Japonsko, Talianske kolónie, Eduard Polák,Bratislava - Malé indické štáty, Karl Zaákovits jun. Bratislava - Korunovačné známky anglických domínii a kolónii, Ing. Klement Práčovsky,Bratislava -Argentína,Brazília,Egypt,Haiti,Hong-Kong,Holandská India,Japonsko,Mys Dobrej Nádeje,Korea,Mexiko,Perzia,Spojené štáty severoamerické

Špeciálne zbierky:

Dr. Emil Boleslav Lukáč,Bratislava - Celiny, Leopold Vališ,Bratislava - Špeciálna zbierka doskových značiek a čísel čs. známok, Jozef Horváth, Trnava - Letecké listy, Karel Zelinka,Bratislava - Rakúske príležitostné pečiatky,Viktor Doppler,Bratislava Európske letecké známky,Vojtech Csehy,Bardejov - Olympijské známky, JUC.Vojtech Čelko,Bratislava - Ukážky zo špeciálnej zbierky - známky s portrétom Vodcu Adolfa Hitlera a známky vydané v prospech Červeného kríža,Ladislav Novotný,Bratislava - Poznaj dobre slovenské známky, Alfred Wagner,Bratislava - Vodca a poštová známka, Eleonora Tatarova, Žilina - Známkové hárčeky,Ľudovít Augustín,Bratislava - Zeppelinova pošta,Jozef Weidl,Bratislava - Známky,hárčeky a pečiatky filatelistických výstav, Súkromné a plebiscitné vydania rakúskych známok v rokoch 1918 - 1923,Zbierka leteckých listov,Adalbert Sanwald,Bratislava - Smutočné poštové známky,Ján Stupka,Nitra - Poučná zbierka zostavená zo slovenských výplatných a leteckých známok,Miloš Müller,Bratislava - Zbierka poprevratových pečiatok na Slovensku z roku 1918,rakúskeho a maďarského pôvodu,Slovenská poľná pošta 1919,Leopold Vališ,Bratislava - Bratislavský výstavný hárček, Dr.František Krása,Bratislava - Lekárska veda a poštová známka,Karol Morgenstern,Trenčín - Trenčianska chybotlač,Rudolf Jarábek,Bratislava - Bosna a Hercegovina,Leopold Vališ,Bratislava - Cárske Rusko,Dr.Juraj Bulla,Bratislava - Poľsko,Miroslav Adamovič,Bratislava - Talianska letecká pošta,Július Tatár,Žilina - Maďarsko - obsadené územia

Literatúra a filatelistické potreby a pomôcky:

Klub slovenských filatelistov,Bratislava - Časopis " Slovenský filatelista,Dr.Viktor Weinert,Bratislava - Časopis " Donaupost",Ing. Klement Ptačovský,Bratislava - Ukážky z literárnej činnosti,Milada Adamovičová,Bratislava - Filatelistické potreby a pomôcky,odborná literatúra, katalógy.Ján Kočiš,Bratislava - Album slovenských známok,Ladislav Novotný,Bratislava - Literárna práca " Katalóg slovenských známok", "Štúdie a iné práce ",Arnold Preisler,Sereď ( bol členom KF Dubnica nad Váhom pozn.J.K.) - Literárna práca - Štúdia pečiatok a tlače známok v Slov. Filatelista roč. 1939 / 1941.

Prameň:Katalóg Celoštátna výstava poštových známok Bratislava 1942, 66 strán + 22 strán ukážky z exponátov + obal, Tlač Universum,uč.tlačiareň BratislavaToto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: