Jozef Korený
Autorské stránky


Slováci a Česi v nemeckých vojenských zajateckých táboroch v rokoch 1939 - 1945
Príslušníci bývalej čs. armády a armády I. slovenskej republiky bojovali na frontoch po vypuknutí II. svetovej vojny od 1.9.1939 v Poľsku. Následovalo Francúzsko, Stredný Východ, Severná Afrika, Veľká Británia, Sovietsky zväz. Tiež príslušníci Východoslovenskej armády po jej odzbrojení nemeckými útvarmi Severná Ukrajina v operácií " Zber zemiakov " a účastníci bojov v Slovenskom národnom povstaní.Počas bojov sa dostali do situácií kedy sa dostali do nemeckého zajatia. Nemci vybudovali v jednotlivých krajoch vojenské zajatecké tábory v ktorých boli umiestnení vojnoví zajatci z bojujúcich štátov zúčastnených v II. svetovej vojne. Nemecké zajatecké tábory boli určené pre vojakov a poddôstojníkov ( Stammlager - Stalag ) a pre dôstojníkov a generálov ( Oflager - Oficerlager - Oflag ). V táboroch boli aj Albánci, Australčania, Belgičania, Brazilčania, Bulhari, Kanadania, Čechoslovaci ( autori nerrozlišovali Slovákov a Čechov ), Dáni, Holanďania, Francúzi, Angličania, z ostrova Alderney, z ostrova Guernsey, z ostrova Jersey, z ostrova Man, Španieli ( protifrankovi ), Gréci, Maďari, Taliani, Indovia, Irčania, Luxemburčania, Monačania, Nóri, Novo Zelanďania, Poliaci, Rumuni, Sovieti, Američania, Juhoslovania, Juhoafričania.Informácia nech poslúži rodinám ktorých príslušníci boli v týchto zajateckých táboroch a zostala po ních poštová korešpondencia. STALAG II A Bol zriadený 1.9.1939 v Neubrandenburg / Meckl. Tábor mal max. kapacitu 45 000 osôb. STALAG III B Bol zriadený 26.8.1939 v Amtitz z tábora Dulag D. Mal kapacitu 44 000 osôb. STALAG III D Bol zriadený 14.8.1940 v Berlíne -Lichterfelde. Mal kapacitu 58 000 osôb. STALAG IV A Bol zriadený 26.8.1939 v Hoyerswerda. Mal kapacitu 42 400 osôb. STALAG IV B Bol zriadený 29.9.1939 v Mühlberg / Elbe. Mal kapacitu 25 600 osôb. STALAG IV C Bol zriadený 1.8.1940 v Wistritz bei Teplitz - Schönau ( Teplice - Šanov ).Sudety Mal kapacitu 47 500 osôb. STALAG IV D Bol zriadený 5.8.1940 v Neuburxdorf. Mal kapacitu 51 700 osôb. STALAG IV F Bol zriadený 1.2.1941 v Hartmannsdorf Post Burgstadt bei Chemnitz. Mal kapacitu 48 100 osôb. STALAG IV G Bol zriadený 1.2.1941 v Oschatz / Sachsen.Mal kapacitu 39 000 osôb. STALAG VII A Bol zriadený 25.9.1939 v Moosburg / Oberbayern. Mal kapacitu 78 900 osôb. STALAG VIII A Bol zriadený v Görlitz ( Zgorzelec ) ako Dulag VIII A. Mal kapacitu 47 300 osôb. STALAG VIII C Bol zriadený 26.8.1939 ako Dulag Halbau v Kunau. Mal kapacitu 49 000 osôb. STALAG IX B Bol zriadený 1.12.1939 v Wegscheide bei Bad Orb. Mal kapacitu 25 600 osôb. STALAG IX C Bol zriadený 6.2.1940 v Bad Sulza/ Thüringen. Mal kapacitu 53 900 osôb STALAG X B Bol lokalizovaný v Sandbostel, Post Bremervörde. Mal kapacitu 42 000 osôb STALAG XI A Bol zriadený na konci roka 1939 v Altengrabow Bez. Magdeburg. Mal kapacitu 66 000 osôb. STALAG XI B Bol zriadený 24.9.1939 vo Fallingbostel. Mal kapacitu 95 000 osôb. V ňom boli Slováci Východoslovenskej armády po jej odzbrojení a zajatí účastníci SNP. STALAG XVII A Bol zriadený Bol zriadený 29.8.1939 ako Dulag J v Kaisersteinbruch bei Wien. Mal kapacitu 53 000 osôb. STALAG XVII B Bol zriadený 25.9.1939 ako Dulag v Krems -Gneixendorf. Mal kapacitu 55 000 osôb. STALAG 304 Bol zriadený 8.4.1941 vo Wistritz bei Teplitz ako Stalag 304 ( IV H ) cez Stalag IV C. Mal kapacitu max. 10 000 osôb. STALAG 344 Bol zriadený 28.8.1941 vo WK IV. Od 17.8.1941 do novembra 1943 bol dislokovaný od Ostland cez Eydtkau / Ostpr., Wilna, Lamsdorf. Mal kapacitu max. 55 000 osôb. STALAG 398 Bol zriadený premenovaním 27.2.1943 zo Stalag XVIII B a lokalizovaný v Pupping über Wels 2, Bahnstation Eferding. Mal kapacitu max. 32 000 osôb. Prameň: Dr.Mattiello,G, Vogt,W: Deutsche Kriegsgefangenen - und Internierten einrichtungen 1939 - 1945 Handbuch und Katalog Lagergeschichte und Lagerzensurstempel Band 1. Koblenz 1986. OFLAG IV B Bol zriadený 14.10.1939. Lokalizovaný v pevnosti Königstein / Kreis Pirna.Bol to tábor aj pre generálov. Medzi nimi tam bol francúzsky generál Giraud. Mal kapacitu max. 600 osôb. OFLAG VIII E Bol v Johannisbrunn / Troppau ( Pol. Koupele) Uvádzam ho pre jeho dislokáciu v Sudetach OFLAG VIII F Bol v Mährisch - Trübau ( Mor. Třebová ) Uvádzam ho pre dislokáciu v B u M. OFLAG VIII G Bol vo Weidenau / Sudetenland / Pol. Widnawa uvádzam ho pre dislokáciu v Sudetach OFLAG VIII H / H Bol v Oberlangendorf - Horní Dlouha Loučka. Uvádzam ho pre dislokáciu v BuM. V zámku počas II.SV bol zajatecký tábor pre francúzskych dôstojníkov. Tiež na hrade Sovinec bol zajatecký tábor pre francúzskych dôstojníkov. Prameň: Dr.Mattielo,G., Vogt,W: Deutsche Kriegsgefangenene - und Internierten - einrichtungen 1939 - 1945 Handbuch und KATALOG Lagergeschichte und Lagerzensurstempel Band 2. Koblenz 1987
Jozef Korený Klub vojenských veteránov TrenčínToto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: