Jozef Korený
Autorské stránkyPohrebné služby v roku 1942 - 1943 v Trenčíne
npráp. v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín


V roku 1942 zabezpečoval v Trenčíne pohrebné služby L. Coufal ako prvý úradne konc. pohrebný ústav " PIETAS ". Pri jednom pohrebe konanom v roku 1942 v Trenčíne, pohrebný ústav " PIETAS " vystavil 21.10.1942 účet s nasledujúcim obsahom poskytnutých úkonov. Účasť kňaza - 70.-Ks, organista a zbor - 80.- Ks, rakev podľa výberu - 680.- Ks, vyloženie rakve 25.- Ks, príkrov a poduška - 180.- Ks, flor na kríž a nosič kríža - 25.- Ks, sviečky 2 kg - 54.-Ks, hrobové miesto I. 2. tr. - 200.- Ks, murovanie hrobu 550.- Ks, hrobár - 120.- Ks, pohrebný voz - auto - 150.- Ks, uniformovaní nosiči - 140.- Ks, koč pre kňaza - 50.- Ks, vystretie v kostole 15.- Ks, vykonanie pohrebu 100.- Ks, clo 1000.- Ks a daň z obratu 67, 30 Ks. Spolu to činilo 2 641, 30 Ks.Pohrebný ústav ešte poskytoval tieto služby: kovovú vložku do rakve, auto k pohrebu, obliekanie zosnulého, kvetinové vence, vystretie v dome smútku, smútočné oznámenie, prevoz na cintorín, poplatok za kaplnku, papučky - pančuchy pre zosnulého. V roku 1943 bol v Trenčíne sochársko - kamenársky závod Rudolf Krúpa, ktorý mal výrobu a stály veľký sklad hotových pomníkov. Dňa 13.7.1943 vystavil účet za náhrobný pomník z čiernej švédskej žuly so stľpikom na boku, so základným soklom umelokamenným, s lampášom a hlavou Krista s nápisom rytým a zlateným s dodaním na miesto s postavením za 3 870 Ks. Firma Jozef Fiam - betonársky a umelecko kamenársky podnik vystavil 16.10.1943 účet za zhotovenie umelecko kamennej hrobky s chodníkom a lavičkou s 3 % daňou z obratu za 1812.- Ks. Dôstojné pochovanie stálo rodinu zosnulého 8 323, 30 Ks.
Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: