Jozef Korený
Autorské stránkyJubilant Michal Kiššimon - 80 ročný
npráp. v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín


Michal Kiššimon, predseda Slovenskej filatelistickej akadémie sa narodil 20.mája 1940 v osade Selešťany obec Záhorce okr. Veľký Krtíš. Detstvo prežil v Selešťanoch (Szelestény po 1.11.1938 ) .Pracovnú činnosť vykonával od 16.6.1962 v Harmaneckých papierňach až do odchodu na dôchodok v roku 2000. Tu zachranil vzácne archívne dokumenty a publikácie ktoré uplynulý systém likvidoval.Stali sa mu prameňom na jeho ďalšej publikačnej činnosti.V rokoch 1980 - 1992 bol tajomníkom KF v Harmanci. V rokoch 1980 - 1992 bol vedúcim KMF v Harmanci. Pri poriadaní Oblastnej výstavy v roku 1984 v Harmanci bol tajomníkom organizačného výboru. Bol členom SsKV ZSF v Martine v skupine PH. Tiež členom redakčnej rady bulletinu Martinia do ktorého prispieval svojimi článkami. Je zakladajúcim členom a dlhoročným predsedom Slovenskej filatelistickej akadémie ktorá bola založená v dňoch 16.- 17.augusta 1997 v Plevníku - Drienovom na pôde Poštového múzea - súkromného, zakladateľa JUDr. Otta Gáťu.Pod jeho vedením SFA vydala rad odborných publikácií so zameraním na poštovú históriu.Medzi autorov patria JUDr. Otto Gáťa, Ivan Tvrdý, Ing.Ján Maniaček st., Ing. Ivo Leiš, MUDr. Juraj Pálka, Jozef Soľava, Alexander Urminský, Jozef Korený, Ing. Miroslav Bachratý. Je autorom publikácií " Etapné propagačné strojové pečiatky na Slovensku v rokoch 1930 - 1944 ( 2012 ), Propagačné strojové pečiatky ( rotoražce ) pôšt na Slovensku v rokoch 1921 - 1944 ( 2013 ) a Propagačné strojové pečiatky ( rotoražce ) pôšt na Slovensku po roku 1946 ( 2014 ).Okrem výskumnej filatelistickej činnosti sa aktívne angažuje v regionálnych dejinách, kde spracoval históriu Harmaneckých papierni. Je členom redakčnej rady Bystrického Permonu. Pravidelne publikuje o zaujímavostiach z bežného bystrického života a zašlej sláve spolkovej činnosti v Banskej Bystrici. Zorganizoval a spolupracoval na mnohých výstavách venovaných medzi inými aj menovej reforme v roku 1953 alebo vývoju finančnictva na našom území. Tiež participoval svojimi zberateľskými artefaktmi na výstave v Trenčíne 11.6.1998 pri príležitosti 80 výročia vzbury príslušníkov 71. pešieho pluku ( Trenčianskeho ) v Kragujevaci roku 1918. Michal je človek vysokých morálnych a odborných kvalít, ktoré pravidelne preukazuje pri popularizácií pamiatok, ich odbornom a historickom spracovaní a sprístupňovaní širokej verejnosti.V roku 1987 mu ÚV ZSF udelil Diplom a čestné uznanie pri príležitosti Dňa tlače, rozhlasu a televízie. Pri príležitosti XXX. Dni filatelie Slovenska v roku 2013 v Bytči mu ZSF udelil Ďakovný list za práce na realizácií jednotlivých ročníkov Dni filatelie Slovenska. Dňa 13.3.2013 mu bola udelená Cena primátora mesta Banská Bystrica v Cikkerovej sieni radnice v Banskej Bystrici. Milý Michal, do rokov nasledujúcich Ti želám hlavne dobré zdravie, veľa životného optimizmu ako aj veľa ďalších objavov v poštovej histórii Slovenska ako ako aj splnenie Tvojich tajných želaní. Nech roky nasledujúce sú rokmi Tvojej tvorivej činnosti na ďalších publikáciach na ktoré čakajú Tvoji obdivovatelia a priatelia. Miško, mnoga leta živio, živio, živio. Jozef Korený - člen vedenia SFA
Jozef Korený - čestný predseda KF 52 - 19 Trenčín


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: