Jozef Korený
Autorské stránkyObchodníci a firmy v Trenčíne roku 1928
npráp. v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín


V roku 1928 si filatelisti v Trenčíne pripomenuli 10. výročie vzniku Československa 1918 - 1928. Usporiadali I. Slovenskú výstavu poštových známok v spolupráci s klubmi filatelistov Bratislavy a Košíc pod záštitou Sväzu čsl. filatelistických spolkov v Prahe. Výstava sa uskutočnila v dňoch 27.mája - 3.júna 1928 v o veľkej Dvorane hotela TATRA.Predsedom pracovného výboru a vedúci výstavy bol Karol Morgenstern. Obchodníci a firmy výstavu podporili zadaním inzercie do výstavného katalógu. Medzi ne sa zaradili tieto inštitúcie, firmy a obchodníci: Nech tento retrospektívny zoznam obchodníkov a firiem poslúži k historickému poznaniu starého Trenčína.

1. Účastinárska poisťovňa " MERKUR " - Ústredné riaditeľstvo: Praha II, Revoluční 12, Filiálne riaditeľstvá: Brno, Palackého 22, Bratislava , Dlhá 9, Filiálne riaditeľstvo pre Rakúsko: Wien I, Schreyvogelgasse 3, Generálne zastupiteľstvá: Praha II, Revoluční 12, Košice, Darvasová 11, Trenčín, pri Lesíku 7
2. Jára Smutný, Trenčín. Šijacé stroje, veľocipedy, gramofony,a veškeré súčiastky kúpite najľavnejšie v odbornom obchode. Ceníky zdarma - Predaj na splátky ( slovenská i česká gramatika i nemčina v roku 1928 ).
3. Zoltán a Földvári, hodinári a zlatníci v Trenčíne. Príležitostné dárky zo zlata a striebra vo veľkom výbere u fmy.
4. Filatelista kupuje len v Löwy Drogerie v Trenčíne.
5. Prvá parná pekárňa Samuel Zugmann, Trenčín.
6. Denne čerstvý nárez U firmy S. Horn a syn - Továrňa na salám Trenčín.
7. Najľavnejší nákupný prameň Cobor bazár, Masarykovo námestie, Trenčín.
8. Jozef Bútora , pánsky a detský kaderník, Ďurčeková 8 Trenčín.
9. Odporúčame kníhkupectvo E. Ševčíka, ako najlacnejší nákupný prameň všetkých kníh, zábavných poučných a iných ako i kancelárskych a škol. potrieb, pohľadníc miestnych i umelec. vo veľkom a malom.
10. Leopold Weiss , cukrárňa Mestský dom
11. Frant. Schmitz, kaderník, Masarykovo nám. 19 Trenčín.
12. Štefan Androvič , coiffeur Farská ul. 2 Trenčín.
13. Juraj Kurländer, Dom kobercov, záclon, prikrývok a linoleumu. Stály výber v hodvábu, dámskych módnych a plátených látok. Hviezdoslavova ulica.
14. Prvá Trenčianská borovičková a likerová továreň Uč. Spol. v Trenčíne. " Juniperus " trenčiansku liečivú borovičku, " Millenium " žalúdkové horké, " Hobé " pravé francúzske likéry, " Union " penivé víno značky " Carte - Blanche " a " Gourmeth ", " Oranga ", " Citra " alkoholuprosté ovocné šťavy ako aj rôzne ovocné vína .
15.Bratia Stein, Hviezdoslavova 22 Trenčín - Výborné biele a červené tuzemské a cudzozemské vína, originál SAMOS a MALAGA.
16. Kaviareň u Matúša Trenčianskeho ! Každodenne koncert. Majiteľ: D. Rosenfeld , telefon 45.
17. Reštaurácia " Plzeňský dvôr" Vajanského ul.
18. Béla Barna, zasielateľ vlastnými nábytkovými vozmi. Obchod uhlím a koksom. Rozmarinová ul.6, telefon 94.
19. Veľká DROGERIA Trenčín, Masarykovo námestie. Veľký výber všetkých kozmetických článkov a fotopotrieb vo veľkom i malom. Temná komora k dispozícii. Cestovné kufre, ridikule atď.
20. Rudolf Schaner Trenčín,telefon číslo 89, továrňa na salám jemné udenárske výrobky - Odporúča svoje prvotriedne lahôdkové špeciality, ako : kabanos, slovenský salám, párky, rôzne paštiky., ďalej: suchý salám ako i zaručene čistú domácu škvarenú masť. Odpredaj vo veľkom a malom. Zásielky poštou a dráhou sa denne vybavujú!
21. Ferdinand Hinner, obchod miešaným a delikatesným tovarom " BODEGA " tunajšie a cudzozemské vína. Masarykovo nám. 17.
22. Vojtech Urbánek, prvá trenčianska továrna na udenárske výrobky a pravý uhorský salám a veľkomäsiarstvo, Hviezdoslavova 84 Trenčín. Založeno r. 1891: Filiálka Námestie Sv. Anny, telefon 88.
23. Štefan Gavora, obchod lahôdkami " Ku Zlatému krížu " " BODEGA " Masarykovo námestie.
24. Foto TATRA Trenčín, dodá len prvotriedne fotografie a pohľadnice.
25. Emil Pollak, Mestská kaviarňa a kabaret " PARISIEN ". Jediné rodinné zábavne etablissement v Trenčíne. Solídna obsluha, dobré nápoje. Denne koncert a varietné predstavenie.
26. L. Coufal Trenčín. Sklad a výroba nábytku, truhliarstvo a čaluníctvo. Obchod so sbožím galanterním, hračkami, gramofony a detskými vozíky.
27. Roľnícka Vzájomná Pokladnica , družstvo s ručením obmedzeným v Trenčíne. Vklady 6 percent, Požičky 8 percent.
28. Živnostenský úverný ústav v Trenčíne, prevádza všetky bankové obchody za výhodných podmienok.
29. Hotel JANÍK reštaurácia Durčekova 7.
30. Ľudový priemysel " LIPA " v Trenčíne, Masarykovo námestie, majiteľ Ludmila Skopalová má na sklade slovenské pamiatkové predmety drevené, keramiku, všetky druhy ručných prác v bohatom výbere, slovenské výšivky, krakjky 31. A. Vítek, autodoprava, auto garáže, Štefánikova 8 telefon 128
32. Hotel TATRA Účast. spol. Trenčín telefon č. 4. Moderne zariadený hotel, 55 izieb, elegantná kaviareň, prvotriedna reštaurácia, ľudová jedálňa, vinárna, dvorana, spolkové miestnosti.
Centrálne kúrenie, elektrické osvetlenie. Parkový kiosk. Denne koncerty. Od stanice vzdialený len 4 minuty.
33. Brüder Frostig, Bratislava, Michaelergasse 6, telefon 16 - 02.
34. Klimatické kúpele Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách, 900 m. nad morom. Nádherné letovisko a výborný terrain pre zimné športy. Sezona letná a zimná.Vodoliečba, kúpele ihličnan¨té, slnečné a vzduchové.
Prvotriedne reštauračné podniky v hoteloch PRAHA a LOMNICA.
35. Přehnálek Ervín - Hannahein Brno, Masarykova štvrť, Bíla 12 tel. 4156. Prvý Aukciový Podnik Poštových Známok v Československu.
36. A. Krebs, špeciálny obchod pošt. známkami, alba firiem Borek a Schaubek, Nový Jičín, Morava Č.S.R. Založený 1908.
37. Karel Klapálek, Speciálny závod českoslov. pošt. známkami.: Cenníky zdarma a franko. Praha XII, Varšavská 18.
38. Willy Ekstein, Praha XII / 103, Rimská 12 tel. 30702. Kupujem všetky československé známky.
39. Wilhelm Matzner, Philat. Büro Mähr. Ostrau, Kirchengasse 25
40. Sberateľ , Svojpomocný podnik československých sberateľov, Praha I Bílková ul. 20, tel 298 - 9 Spol. S.R.O. Zástupci firmy Yvert a Tellier pre ČSR a Kohlová príručka
41. Prvá česká Vzájomná poisťovňa ( zal. r. 1827 ) filiálka pre Slovensko v Bratislave, Františkanské nám. čís. 8
42. Manó Katz, Briefmarkenhändler, Märhr. Ostrau, Postgasse 3
43. Hugo Suchánek, odborný závod pošt. známkami Praha I. Husova tr. č. 1
44. M. Hanáček, Brno, Jesuitská 17, Dentálne depot. Veľký sklad všetkých potrieb pre zubných lekárov a technikov.
Do výstavného katalógu si dali inzeráty aj obchodníci a firmy z cudziny.
45. Ernst Pollak, Baden bei Wien VI. Schmalzhofgasse Ia
46. H. Glück, Wien
47. Ernst Kraus, Wien I. Johannisgasse 17 / I.
48. Roček, Viedeň XIII - 3, Schanzstrasse 23 dodá filatelistom Všetko! Všetkým ! Všade! Jediný český viedeňský obchod pošt. známkami
49. Béla Sekula, Luzern, 5. Welt - Briefmarkenauktion 11. bis 19.Juni 1928 in Luzern
50. Carl Beck, Berlin Paul - Singer Str.46, Der Philatelistische Bücherwurm
51. Bátori bélyegház, albumkiadó Budapest, IV. Városház u.14. tel. 154 - 25
52. GLOBUS - Britisch correspondence league , Vereinszeitschrift " Der Kurier " M. Zwolle, Datteln I.W.Postbox 17 Deutschland
53. AD.a HCH. WAGNER dental depot EGER Gänsbühlstrasse 12. Weltbekannte Selbsterzeugnisse. Eigenes Laboratorium und Reparatur Werkstätten.
54. K. Blümel, Magdeburg, Buckauerstrasse 11, Spezalgebiet IRLAND und MALTA
55. Rubergs Briefmarken - Specialhaus, Danzig, Zeughauspassage, Spezialprüfer für Danzig - Marken. Postscheckonto: Amt Stettin 17939
Prameň:
Katalog I. Slovenskej výstavy poštových známok Trenčín od 27. mája do 3. júna 1928. Tlačou Kníhtlačiarne " GRAFIA " Trenčín

Jozef Korený - čestný predseda KF 52 - 19 Trenčín


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: