Jozef Korený
Autorské stránkyOddiely raketového vojska v Československej armáde
npráp. v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín


Medzi najprísnejšie utajované vojenské útvary ( PT - ZD ) v bývalej ČSĽA boli taktické divízne samostatné raketové oddiely. Na základe rozkazu MNO k organizačným a dislokačným zmenám v ČSĽA k 1.9.1962 bol k uvedenému dátumu zriadený pri Vyššom delostreleckom učilišti Martin ( VDU) 1. samostatný delostrelecký oddiel - V.Ú. 8194.Tento oddiel  taktických rakiet bol historicky prvý raketový útvar taktických raket na území ČSSR. Ako prvý bol vyzbrojený aj technikou. Prvý rozkaz veliteľa oddielu mjr. Jaroslava Vandrovca bol vydaný už 28.8.1962. Oddiel pôsobil prvý rok ako výcvikový ( súčasť VDU Martin ) a školiaci pre ďalšie oddiely ČSĽA. Techniku oddiel obdržal v októbri 1963, ale streľby vykonal až o rok neskoršie v auguste 1964 ?

1. samostatný delostrelecký oddiel - V.Ú. 8194 / A pri VDU Martin  - veliteľ mjr. Jaroslav Vandrovec - raketový komplet 2K6 - R - 30 LUNA
1. samostatný raketometný  oddiel - V.Ú. 8194/A Terezín ( 1962 ) novovytvorený a premiestnený z Martina do Terezína, ako prvý prezbrojený na komplet 9K52 LUNA M ( 1966 ) a v roku 1984 bol ako prvý prezbrojený na komplet 9K79 TOČKA. -  1.tanková divízia - V.Ú. 3858 veliteľstvo Slaný od 1.9.1962 - 25.9.1963 v podriadenosti MNO Praha, 4 OZ 9K79 - R -70 TOČKA veliteľ pplk. Jaroslav Vandrovec ( 1969 - 1971 ), NŠ mjr. Roček, náčelník spojenia mjr. Loy, veliteľ batérie mjr. Pešata, staršina npráp. Pruša, veliteľ v roku 1970 pplk. František Nakvasil. Krycia technika ShD 100 mm. Od roku 1982 prešiel do podriadenosti 13.tankovej divízie, veliteľstvo Topoľčany a prezbrojený na R - 60 LUNA M ( FROG 7 ) reorganizovaný na 16.srmo a premiestnený do Hraníc na Morave a od roku 1983 premiestnený do Vajnor - Bratislava
2. samostatný raketometný oddiel - V.Ú. 1054 Holýšov okr. Domažlice - 2. motostrelecká divízia veliteľstvo Sušice - 4 OZ R - 60 LUNA M
4. samostatný raketometný oddiel - V.Ú. 3022 Jemčina obec Hatín okr. Jindřichův Hradec - 4. tanková divízia, veliteľstvo Havlíčkuv Brod - 4 OZ R - 60 LUNA M
9. samostatný raketometný oddiel - V.Ú. 3834 Jistebnice - Božejovice okr. Tábor - 9. tanková divízia veliteľstvo Tábor - 4 OZ R -70  TOČKA (LUNA M, kód NATO FROG 7) ?, na ZIL 135, veliteľ pplk. Miškovský, NŠ pplk. J. Prajzner a dôstojníci Vlček, Procházka, Brojir, Vondruška, Pavluš, Srbecký, Dvořák. Vznikol 1.9.1964 - R - 30 Luna. V roku 1967 - R - 60  Luna - M. V posádke Jistebnice bol do 30.11.1989, kedy zanikol.
13. samostatný raketometný oddiel - V.Ú. 3757 Mladá okr. Mladá Boleslav - 1. tanková divízia " B " tj. 16.td
14. samostatný raketometný oddiel - V.Ú. 8191 Přáslavice okr. Olomouc - 3. motostrelecká divízia veliteľstvo Kroměříž - 4 OZ R - 60 LUNA M
15.samostatný raketometný oddiel - V.Ú. 6006 Vimperk okr.Prachatice - 15. motostrelecká divízia veliteľstvo České Budějovice - 4 OZ R - 60 LUNA M
16.samostatný raketometný oddiel - V.Ú. 9742 Vajnory okr. Bratislava - 13. tanková divízia Topoľčany - 4 OZ R - 60 LUNA M - veliteľ pplk. Ing.Ladislav Buday od 1982 - 1984 a mjr.Ing. Jindřich Dědák od 1984 - 1989.Útvar vznikol 1.6.1965 v Posádke Terezín a mierovo bol podriadený veľiteľstvu 1.td v- Slaný. Vojnovo ovšem patril do zloženia tzv. " B" zväzku vytvoreného 1.td tj. 16.td. Základná výzbroj OZ taktických rakiet R - 30 Luna. V roku 1982 oddiel prešiel do podriadenosti veliteĺstva 13.td v Topoľčanoch a premiestnil sa do Hraníc na Morave a tu prebehlo prezbrojenie na TR komplety R - 60 Luna M, spojené s jeho reorganizáciou na 16. sam. raketometný oddiel. O rok neskôr ( 1983 ) bol redislokovaný do kasárni v Bratislave - Vajnory. V uvedenej podobe zanikol 31.10.1989. Na jeho základe ovšem dňom 1.11.1989 vznikol 32. sam. raketometný oddiel v Hraniciach na Mor.podriadený  od 20.10.1989 ? ( od 1.10.1989 - 31.12.1989 ) prevedený k 331.ťažkej delostreleckej brigáde - V.Ú. 7356 Hranice na Morave a reorganizovaný na 32.sam. raketový oddiel. Nástupnícky útvar ( 32. sam. rak. odd. ) zanikol 31.10.1991 v nadväznosti na zrušenie celej brigády ( 331.tdb).
18. samostatný školský delostrelecký oddiel - V.Ú. VDU / A Martin - veliteľ pplk. Augustin Tvrdý, NŠ pplk. Zdeněk Zapletal - SŠDO premiestnený 1969 - 1970 do Přáslavic a následne zrušený
19. samostatný raketometný oddiel - V.Ú. 1125 Bor Vysočany  okr. Tachov - 19.motostrelecká divízia veliteľstvo Plzeň - 4 OZ R - 60 LUNA M
20. samostatný raketometný oddiel - V.Ú. 5750 Stružná okr, Karlovy Vary - 20. motostrelecká divízia, veliteľstvo Karlovy Vary - 4 OZ R - 60 LUNA M
21. samostatný raketometný oddiel - V.Ú. 6169 Brezno ( 1984 ) - 14. tanková divízia Prešov - 4 OZ R - 60 LUNA M - veliteľ pplk. Ing. Ján Zemina a od 1.10.1991 pplk. Ing. Ján Hrivňák. Od (2.1.1985 ? ) 31.12.1984 - 31.12.1989 novovytvorený a následne od 1.10.1989 - 31.12.1989 zrušený
22.samostatný raketometný oddiel - 321.ťažkej delostreleckej brigády Rokycany
32. samostatný raketový oddiel podriadený 331. ťažkej delostreleckej brigády Hranice na Morave vznikol 1.11.1989. Oddiel zanikol 31.10.1991 v nadväznosti na zrušenie 331.ťdb.
ZVO Tábor: 311. ťažká delostrelecká brigáda - VÚ. 3267 Jince - 3 do ( 12 OZ) SS - 23, R - 300 SCUD - C a 321.tdb - OKA SS - 23, R - 300 SCUD - C do roku 1988
1. A Příbram: 321. ťažká delostrelecká brigáda Rokycany - 2 do ( 8 OZ ) R - 300 SCUD - C do roku 1988 a R - 170 SCUD - A do roku 1969
4.A Písek: 331. ťažká delostrelecká brigáda Hranice - 2 do ( 8 OZ ) R -300 SCUD - B do roku 1969 a R - 300 SCUD - C , do roku 1988
313. raketometná brigáda - V.Ú. 6200 ??? Stará Boleslav - do roku 1980 - R - 170 SCUD - A
41. samostatný raketový dopravný oddiel Dašice - veliteľ pred zrušením pplk. Ing. Stanislav Možný
Vyššie delostrelecké učilište ( VDU) Martin ( údaje k roku 1966 )
Veliteľ plk. Rudolf Starý bol TR č. 021 /70 z 31.7.1970 - KR MNO č. 0210 zo 6.7.1970 uvoľnený z funkcie veliteľa VDU.
Veliteľ VDÚ plk. gšt. Ing. Emil Koštek bol ustanovený za veliteľa VDU KR MNO č. 0210 zo dňa 6.7.1970 a TR č. 019 z 28.7.1970
Poradný zbor veliteľa VDU 29.- 30.3.1966: pplk. Ing. Antonín Hurych, mjr. Miroslav Nytra, pplk. Karel Beránek, pplk. Rudolf Zaťko
Príslušníci VDU Martin: mjr. Jozef Pavlík - ZVP,  pplk. Ing. Vladimír Pergl, pplk. Václav Pelcr, pplk. František Petrík, pplk. Ján Vrabec, pplk. Vojtech Horák - náčelník Organizačného oddelenia, pplk. Bedřich Štrobl - NFS, pplk. Jozef Kestler - náčelník školského oddelenia, pplk. Miroslav Žitek - sklad Sklené, pplk.Pavel Lisoňák - náčelník ženijnej služby, pplk. Václav Novák, pplk. Ing. Svetozár Beránek,  mjr. Vlastimil Urbánek - výstrojný náčelník, mjr. Oldřich Tesař - NCHS, mjr. Ján Benáček,, mjr. Josef Černoch, mjr. Ján Galet, mjr. Robert Trbola, mjr.MSDr. Otakar Kříž - zub. lekár, mjr. Antonín Gôth, mjr. Tomáš Malinský, mjr. Zdeněk Hanzlík, mjr. Miroslav Brada, mjr. Oldřich Hnátek, mjr. Ján Benáček, mjr. Rudolf Scholz, kpt. Peter Vinár, kpt. Jozef Mrva, npor. Juraj Vidiečan, npor. Straka, npor. Karel Štoncner, por. Vojtech Valigura, por. Ladislav Ryba, por. Ján Krížek, práp. Juraj Maslen, ppráp. Ladislav Sopóci - sklad chem.mater., ppráp. František Školík, ppráp. Jozef Košela, ppráp. Gregor, ppráp. Jožka Kalivodová - náčelníčka spisovne, rtm.Milan Višňovský, rtm. Ján Janočko
Velitelia a príslušníci školských oddielov:
1. školský oddiel pozemného delostrelectva: veliteľ kpt. Jozef Považan r.1964, mjr. Anton Rovňan r. 1965, 
2. školský oddiel strelecko - technický: veliteľ pplk. Karel Beránek r. 1963
2.ŠO delostrelecko - technický: veliteľ pplk. Karel Beránek r.1964
3. školský oddiel rádiolokačný: veliteľ mjr. Ján Godáš r. 1963
Veliteľ oddielu: pplk. Zdeněk Chlíbek r. 1966
Príslušníci:ZVP mjr. Hanák, NŠ mjr. Štefan Bystriansky, ZVTV mjr. Ladislav Mikloš, veliteľ batérie Ján Farský, veliteľ batérie Pavol Melicher, veliteľ batérie mjr. Olčák, npor. Hrda - rádiolokátor SNAR, npor. Alois Portyš - náčelník prieskumu, kpt. Viliam Kasáš, kpt. Kalivoda, por. Ingriš, por. Stejskal - velitelia čiat, práp. Metoděj Dubský, staršina Mudrák, 
18. samostatný školský delostrelecký oddiel - VDU /A Martin - v rokoch 1963 - 1969 a od jesene 1969 - 1970 redislokovaný do Přáslavic
Štáb:
Veliteľ - pplk. Augustin Tvrdý r. 1966 - 1969 ? NŠ - pplk. Zdeněk Zapletal, ZVP - mjr. Jaroslav Tér, propagandista mjr. Štefan Precák,  HI - mjr. Ján Šup, pomocník NŠ - mjr. Jiří Kocura, proviantný náčelník - npor. Jaroslav Tomana, spojovací náčelník - veliteľ spojovacej čaty - npor. Jozef Šándor, auto náčelník - npor. Anton Kuchárik, chemický inštruktor - nrtm. Jozef Korený od 12.9.1966 podľa R veľ. VDU zo dňa 14.9.1966 čl. 6,do 3.9.1969 a  4.9.1969 premiestnený k 2. radiačnému stredisku - V.Ú. 6851 - VVVO Trenčín
Veliteľská batéria:Veliteľ - mjr. Zdeněk Vašica
velitelia čiat - npor. Silvester Slávik, npor. Ivan Námešný, por. Jozef Hudec, staršina nrtm. Karel Hemala
1. školská batéria: Veliteľ - mjr. Ján Klvač
velitelia čiat - por. Peter Straka, por. Alexander Kertész, por. Ernest Korcsek, staršina rtn. Jaroslav Schmidt       
Topo - skupina : mjr.Josef Ševčík - náčelník prieskumu, ppráp. František Kourek, nrtm. Viktor Smítal
2. školská batéria:Veliteľ mjr.Milan Kubík
velitelia čiat - por.Jozef Letovič, npor. Ivan Ftorek, npor.  Schaffer, por. Ján Bálint, npor. Ludvík Hájek, por. Ilja Pechtor, staršina nrtm. Mikuláš Šimko
Čata technického zabezpečenia: Veliteľ por. Ladislav Lang
 príslušníci ČTZ - rtn. Jozef Preták, ppráp. Jozef Kuruc, práp. Josef Kraus, rtm. Ján Belan, rtn. Vladimír Polok
 ČTZ mala na výcvik izotermickú stanicu 2U 662.
Učitelia: mjr. František Mrázek,mjr. Václav Píš, mjr. Pavol Urbančok, kpt. Teodor Bojzík,mjr. František Pavelec, kpt. Jan Mikač, npor. Ján Motyka
Raketová technika SŠDO Martin
Taktický raketový komplet 2K6 R - 30  LUNA:
1.Mobilné veliteľské stanovište
2. Odpaľovacie zariadenie OZ 2P16 na pásovom podvozku PT 76
3. raketa 3R9, 3R10 ( používalo sa rovnaké OZ 2P16)
4.prepravník ZU 663 s vozidlom Zil 157 a traverzou 2U 659
5.autožeriav T - 138 A
6. súprava technologických zariadení
7. meteorologický rádiolokátor RVZ 1
8.elektrocentrály AD - 10 - T / 230
9.topografický pripojovač
Cvičnú streľbu s raketovým kompletom 2K6 R - 30 LUNA vykonal oddiel z katastrálneho priestoru Šibeničná tabla pri Modrom Kameni s dopadom rakety do cieľovej plochy bývalej obce Lešť.
Taktický raketový komplet 2K52 R - 60 LUNA M 
Mimoriadna udalosť:
Pri štábnom nácviku SŠDO vo VVP Lešť mal por. Jozef Letovič vykonať cvičnú úlohu s raketovým kompletom 2K52 R - 60 LUNA M z chodu v priestore Dačov Lom. Náčelník štábu pplk. Zdeněk Zapletal a nrtm. Jozef Korený boli v štábnom vozidle P -V3S v priestore Utlaka s RDS na prijme. Veliteľ oddielu pplk. Augustin Tvrdý sa nachádzal v priestore Dačov Lom kde vydal povel k vykonaniu úlohy " Vykonajte kotrmelec". Por. Jozef Letovič pri jazde s raketovým kompletom z priestoru Utlaka do Dačovho Lomu v ľavotočivej zákrute zišiel z mostika a raketový komplet obrátil tak, že raketa bola na zemi a vozidlo ZIL malo kolesa hore. Z nádrže ( objem 560 litrov ) vytekal benzín. Hrozilo nebezpečie výbuchu. Vodičovi sa nič nestalo, lebo sa držal volantu. Por. Jozef Letovič utrpel zlomeninu panve. Prvú pomoc poskytol zdravotník oddielu.Na pomoc prišli príslušníci Sovietskej armády dislokovaní na VVP Lešť s vrtuľníkom Mi - 4 na ktorom raneného por. Jozefa Letoviča prepravili do nemocnice vo Veľkom Krtíši.  
Prameň:
1. VHA Bratislava : Fond: Vysoká vojenská veliteľsko - technická škola Martin VÚ. 1267 Martin, kód fondu 907, roky 1949 - 1970, značka fondu VVVTŠ Martin, Fond usporiadal a spracoval Ing. Milan Ondruš r. 2019
2. Výpisy z osobných spisov vojakov odoslaných k útvarom po ukončení výcviku u SŠ DO a TR OO36/69 z 1.9.1969, Tr č.037/ 69 o odoslaní vojakov k útvarom po absolvovaní výcviku obsluhy raketovej techniky 
3.http://www.csla.cz
4. ČSLA Josef Šolc
5. Šufajzl, Vladimír, Ing. plk.v.v.,Mohyla, Vladimír: Taktické jaderné prostředky ČSLA, bojové použití raketového vojska a delostrelectva pozemního vojska v ČSLA, výzbrojní služba v poli - bojové použití dopravní batérie a pohyblivé raketové technické základny. Komplety 2K6, 2K52, 9K79 v organizačním učlenení samostatný oddíl. (c) vlado - vlas Praha 2010
6.Cech puškárov a delostrelcov v Bratislave - Taktické rakety v Bratislave 


Jozef Korený - čestný predseda KF 52 - 19 Trenčín


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: