Jozef Korený
Autorské stránkynadpráporčík v.v. Jozef Korený - moja služba vlasti v útvaroch  ČSĽA, ČSA a ASR v rokoch 1957 - 1993
npráp. v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín


nadpráporčík v.v. Jozef Korený - moja služba vlasti v útvaroch  ČSĽA, ČSA a ASR v rokoch 1957 - 1993

Ministerstvo obrany ČSR a vyššie veliteľstvá ČSĽA resp.ČSA a ASR v rokoch 1957 - 1993 v období mojej služby v ČSĽA, ČSA a ASR.

Ministerstvo národnej obrany Praha :
armgen. Bohumír Lomský ( do 9.1945 Lenc ) nar. 22.4.1914 České Budějovice + 18.6.1982 Praha  ( minister od 25.4.1956 - 8.4.1968 ), armgen. Martin Dzúr ( pôvodne Uličný ) nar. 12.7.1919 Ploština + 15.1.1958 Praha ( minister od 8.4.1968 - 11.1.1985 ),armgen. Milán Václavík nar.31.3.1928 Predmier + 2.1.2007 Tábor  ( minister od 11.1.1985 - 3.12.1989 ), armgen.Miroslav Vacek nar.29.8.1935 Kolín ( minister od 3.12.1989 - 18.10.1990 ), Luboš Dobrovský ( 18.10.1990 - 2.7.1992 ), genpor. Imrich Andrejčák nar. 12.7.1941 Haniska + 5.9.2018 Trenčín  ( minister od 2.7. - 31.12.1992 )
Generálny štáb: genplk. Václav Kratochvíl nar.24.9.1903 Nové Veselí + 4.3.1988 Praha ( NGŠ od 1/ 1952 - 7 / 1958 ), armgen.Otakar Rytíř ( do 5.1945 Richter ) nar. 23.6.1913 Vysoké Mýto + 6.5.1979 Ostrava ( NGŠ od   7/1958 - 4 / 1968 ), genplk.Karel Rusov ( do 5.1948 Russwurm )  ( NGŠ od4 / 1968 - 11 / 1979), genplk. Miloslav Blahník nar.22.12.1927 Plzeň ( NGŠ od11 / 1979 - 10 / 1987), armgen. Miroslav Vacek nar. 29.8.1935 Kolín ( NGŠ od 10 / 1987 - 12 / 1989 ), genpor. Antonín Slimák nar.29.12.1941 Svätý Jur  ( NGŠ od 12 / 1989 - 5 / 1991), genpor. Karel Pézl nar. 14.9.1927 (  reaktivácia NGŠ poverený 5 / 1991 - 12 / 1992 )
Veliteľstvo raketového vojska a delostrelectva MNO : genpor. Karel Blatenský nar.28.1.1915 Praha ( náčelník RVD 11 /1963 - 8 / 1969), genmjr. Emil Šrank ( do 7.1929 Gajdušek ) nar.2.6.1919 Lhota + 21.8.1973 Praha ( náčelník RVD od 9 /1969 - 8 / 1973 ),  plk. Jaroslav Tuzar náčelník RVD 1973 - 1974 poverený, genpor. Miroslav Peloušek nar.16.12.1923 Syrovice ( náčelník RVD 1974 - 1984 ) , genpor..Ján Križan nar. 7.10.1932 Važec ( náčelník RVD od 11 / 1984 - 9 / 1988, genmjr. Leopold Roule nar. 16.9.1934 Trhové Sviny ( veliteľ RVD od 9 /1988 - 12 / 1990, genmjr. Miroslav Vampula nar. 31.3.1938 Padochov ( náčelník RVD 1/ 1990 - 12 / 1992 )
Chemické vojsko: Náčelníci genmjr. František Jarolím nar. 20.1.1902 Louny ( veliteľ chem. vojska HŠ od 8 / 1949 - 2 / 1958 ), genmjr. Ludvík Ondrůj Ing.,docent,CSc. nar. 4.11.1921 Vsetín ( náčelník 2 / 1958 - 7 / 1968 ), genmjr. Ján Franko nar.7.11.1925 Žilina ( náčelník 7 / 1968 - 10 / 1981), genmjr. Ervín Ľahký nar. 26.4.1934 Podhorie ( náčelník 10 / 1981 - 1 / 1983 ), genmjr. Miroslav Budský nar. 23.5.1937 Mukařov ( náčelník 2 / 1983 - 10 / 1986 ), genmjr. Josef Černý nar. 27.7.1940 Praha ( 10 /1986 - 9 / 1992
Spojovacie vojsko: Náčelníci genplk.Bohumil Teplý nar. 29.6.1901 Úhřetice + 10.5.1971 Praha ( veliteľ 1948 - 1957 ), genmjr. Stanislav Odstrčil nar.11.11.1909 Sanok ( Poľsko ) ( náčelník 9 / 1957 - 7 / 1968 ), genpor. Ladislav Stach nar. 23.5.1926 Žišov ( náčelník od 7 / 1968 - 9 / 1988 ), genmjr. Jan Vintr nar. 17.6.1940 Stráni ( náčelník 9 /1988 - 1 / 1990 ), plk. Oldřich Dohnal 1990 - 1992
7. armáda letectva a protivzdušnej obrany štátu 1960 - 1975 Stará Boleslav ( 6.1961 7. armáda protivzdušnej obrany štátu) velitelia genmjr. Zdeněk Kamenický nar. 23.7.1925 Hradec Králové ( veliteľ 10 / 1960 - 6  1970 ), genplk. Josef Marušák, Ing.PhDr.,CSc. nar. 27.1.1929 Olomouc ( veliteľ 6 / 1970 - 3 / 1977
10. letecká armáda 1961 - 1992 Hradec Králové ( do 5.1962  a od 10.1991 1. zmiešaný letecký zbor ) velitelia genpor. Jozef Kukel nar.10.7.1921 Dolné Hámre + 16.6.1994 Hradec Králové (  1961 - 1969 ), genpor. Jozef Remek nar. 29.4.1927 Mojšová Lúčka + 30.4.2002 Praha ( 7 / 1969 - 6 / 1973 ), genpor. Jindřich Kopřiva nar. 10.7.1926 Kroměříž ( veliteľ 6 / 1973 - 11 / 1976), genmjr. Štefan Bolcha nar. 12.1.1928 Černík + 17.1.1982 Praha ( veliteľ 11 /1976 - 12 / 1976 poverený ), genpor. Jaroslav Matyáš ( do 1942 Strádal ) nar. 14.3.1933 Hrotovice ( veliteľ 12 / 1976 - 12 / 1983 ), genmjr. Zdeněk Štorek nar. 2.6.1938 Nová Ves u Litomyšle ( 12 / 1983 - 4 / 1986, genpor. Ladislav Sochor nar. 26.2.1929 Drásov ( veliteľ 4 / 1986 - 1 / 1990 ), genmjr. Ján Váňa nar. 9.4.1940 Veľký Ďur + 22.5.2016 ( veliteľ 1 / 1990 - 11 / 1992 )
Západný vojenský okruh Tábor 1969 - 1991 velitelia genplk. Vasil Valo ( písané aj ako Vasiľ Vaľo ) nar. 24.4.1921 Zadné dnes Ukrajina + 8.7.1979 ( veliteľ od 9 / 1969 - 10 / 1971 ), genplk.František Veselý nar.26.5.1923 Želečské Radimovice + 1996 Tábor ( veliteľ 10 /1971 - 10 /1985), genplk. Miroslav Vacek nar. 29.8.1935 Kolín ( veliteľ 10 / 1985 - 10 / 1987), genpor.Mojmír Zachariáš nar. 10.2.1939 Hradec Králové ( veliteľ 10 / 1987 - 2 / 1990 ), genpor. Václav Grohman nar. 20.8.1941 Letohrad ( veliteľ 2 / 1990 - 1 / 1992
Vojenské veliteľstvo Západ 1992: veliteľ genpor. Václav Grohman ( veliteľ 1 / 1992 - 12 / 1992
Vojenské veliteľstvo Stred 1992: veliteľ genpor. František Podešva nar. 16.1.1941 Malenovice ( veliteľ 3 / 1992 - 12 / 1992 )
1.vojenský okruh 1950 - 1958: velitelia gen  Richard Tesařík nar. 3.12.1915 Praha + 27.3.1967 Ústí nad Labem ( veliteľ 10 / 1956 - 7 / 1958 ),  
1. armáda Příbram 1958 - 1991 ( od 9.1965 - 8.1969 Západný vojenský okruh Tábor): velitelia genpor. Ladislav Kolovratník nar. 18.2.1906 Rokycany + 10.12.1987 ( veliteľ  od 6 / 1956 1.VO resp. od 7 / 1958 - 8 / 1960), genpor. Alexander Mucha ( do 1.1941 Merényi ) nar. 17.9.1919 Prešov + 31.1.1971 Praha ( veliteľ od 9 / 1960 - 10 / 1964), genmjr.Stanislav Procházka nar.13.4.1922 Medzilaborce ( veliteľ 10 / 1964 - 12 / 1968), genpor. František Šádek nar.24.12.1921 Žilina ( veliteľ od 12 /1968 - 11 / 1969), genplk. František Veselý nar.26.5.1923 Želečské Radimovice + 1996 Tábor, ( veliteľ 11 / 1969 - 10 / 1971), genplk. Miloslav Blahník nar.22.12.1927 Plzeň ( veliteľ od 10 / 1971 - 12 / 1975), genmjr. Stanislav Weinlich PhDr. nar.24.7.1930 Ořešín ( veliteľ do 12 /1975 - 11 / 1977 ), genplk. Jozef Hrebík nar.28.10.1928 Lukáčovce + 25.3.2017 Trenčín ( veliteľ 11 / 1977 - 10 / 1981), genplk. Miroslav Vacek nar. 29.8.1935 Kolín ( veliteľ od 10 / 1981 - 9 / 1983, genmjr. Imrich Andrejčák nar.12.7.1941 Haniska ( veliteľ 9 / 1983 - 10 / 1987), genmjr. Milan Polák nar. 10.2.1941 Martin ( veliteľ 10 / 1987 - 11 / 1991
Podriadené divízie: 20. msd Karlovy Vary, 19. msd Plzeň, 2. msd Sušice, 1. td Slaný
4. armáda Písek od 1.9.1969  - 1.12. 1991 ( od 9.1965 - 8.1969 Stredný vojenský okruh Tábor ): genpor. Jaroslav Dočkal nar.15.5.1912 Ostravice, ( veliteľ od 7/  1958 -9 / 1960 ), genpor. František Šádek nar. 24.12.1921 Žilina ( veliteľ 9 / 1960 - 10 / 1964 ), genpor. Karel Rusov nar. 21.11.1924 Horní Újezd ( do 5.1948 Russwurm ), ( veliteľ od 10 / 1964 - 10 / 1967 ), genplk. Vasil Valo nar. 24.4.1921 Zadné ( veliteľ 10 / 1967 - 9 / 1969, genpor. Stanislav Petržila nar. 12.12.1925 Bysň ( veliteľ od 9 / 1969 - 10 / 1981 ), genpor. Florián Rygál nar. 3.1.1932 Kroměříž ( veliteľ od 10 / 1981 - 9 / 1983 ), genpor. Mojmír Zachariáš nar.10.2.1939 Hradec Králové ( veliteľ od 9 / 1983 - 10 / 1986 ), genmjr. Václav Grohman nar. 20.8.1941 Letohrad ( veliteľ od 10 / 1986 - 9 / 1989 ), genmjr. Miroslav Petr nar. 7.1.1942 Pálkovice ( veliteľ od 9 / 1989 - 11 / 1991 
Podriadené divízie:15. msd České Budějovice, 3. msd Kroměříž, 9. td Tábor,( 16.strel.div. od 10 /1958 4.msd, od 9 /1960 4.td Havlíčkův Brod, od 10.1990 4. sklad. základňa, od 10.1992 4. motoriz. div.:velitelia plk. František Moravec 1953 - 1958, pplk. Ivan Boldaňuk 1958 - 1959, genmjr. Stanislav Procházka nar.13.4.1922 Medzilaborce ( veliteľ 6 / 1959 - 8 /1962 ), genmjr. František Veselý nar. 26.5.1923 Želečské Radimovice + 1996 Tábor ( veliteľ od 9 / 1962 - 7 / 1968 ), plk. Zdeněk Kodeš 1968 - 1972, plk. Jaroslav Matějka 1972 - 1976, genmjr. Svetozár Naďovič nar. 5.7.1939 Vrádište ( veliteľ od 10 / 1976 - 10 / 1982 ), plk. Josef Šíba 1982 - 1986, plk. Vladimír Michálek 1986 - 1988, plk. Pavel Jandáček 1988 - 1989, plk. Jan Holba 1989 - 1992
2.vojenský okruh ( VVO od 1965 ) Trenčín: velitelia: genpor. František Sedláček nar.7.1.1913 Stará Paka + 7.12.1974 Praha ( veliteľ od 3 / 1955 - 7 / 1961 ),  genpor. Josef Valeš nar. 10.10.1918 Novosielky ( Rusko, dnes Ukrajina ), ( veliteľ od 7 / 1961 -  7 / 1968 ), genplk. Samuel Kodaj nar. 11.10.19*22 Myjava + 5.2.1992 Trenčín ( veliteľ od 7 / 1968 - 10 / 1982 ), genplk. Jozef Hrebík nar. 28.10.1928 Lukáčovce + 25.3.2017 ( veliteľ od 10 / 1982 - 9 / 1989 ), genpor. Imrich Andrejčák nar. 12.7.1941 Haniska + 5.9.2018 ( veliteľ 9 / 1989 - 11 / 1990 ), genpor. Jozef Tuchyňa nar. 11.11.1941 Krásna Ves + 9.11.2019 Piešťany ( veliteľ 11 / 1990 - 31.12. 1991
Vojenské veliteľstvo Východ 1992 Trenčín: velitelia genpor. Jozef Tuchyňa 1.1. 1992 - 30.6.1992, genpor. Pavel Honzek nar. 21.6.1947 Jaroslavice + 7.6.2020 Trenčín, (  30.6. 1992 - 20.7.1992 poverený ), genmjr. Július Humaj nar. 7.11.1949 Galanta ( veliteľ  20.7. 1992 31.12.1992 )
Veliteľstvo armády Trenčín: 1993 - 1995 : velitelia genpor. Július Humaj poverený od 1.1.1993 - 18.3. 1993, veliteľ od 18.3.1993 - 31.8.1994  
Generálny štáb ASR Trenčín 1995 - 2000:  NGŠ genpor. Július Humaj 1.1.1993 - 31.8 1994, NGŠ  genplk. Jozef Tuchyňa od 1.9.1994 - 19.8.1998, NGŠ genmjr. Marián Mikluš od 19.8.1998 - 26.11.1998, NGŠ gen. Milan Cerovský od 4.12.1998 - 30.6.2002, a 1.7.2002 - 20.12.2004, gen. Ľubomír Bulík NGŠ od 21.12.2004, genpor. Peter Vojtek NGŠ od 15.12.2011, gen. Milan Maxim NGŠ od 6.5.2014, gen. Daniel Zmeko NGŠ od 7.5.2018
3. tanková divízia 1950 - 1992 - od 5.1955 13. td : velitelia pplk. Lubomír Freyburg 1956 - 1958, plk. František Šádek nar. 24.12.1921 Žilina ( od 11 / 1958 - do 1 / 1959 poverený, veliteľ 9 / 1959, genmjr. Štěpán Bunzák nar. 19.8.1919 Mižhirja ČSR dnes Ukrajina ( veliteľ od 9 / 1959 - 12 / 1963, plk. Ludvík Paseka 1963 - 1968, plk. Josef Mašek 1968 - 1970, plk. Pavel Figuš do 2.1948 Friedmann nar. 19.2.1927 Bretejovce ( veliteľ od 10 / 1970 - 11 / 1972 ), plk. Karel Zátopek nar. 21.8.1926 Kopřivnice + 25.4.1993 Trenčín ( veliteľ 11 / 1972 - 10 / 1976 ), plk. Zdeněk Kašička nar. 6.5.1938 Kralupy n / Vltavou ( veliteľ od 10 / 1976 - 11 / 1977 ), genmjr. Čestmír Hrbek nar.14.1.1936 Ledvice ( veliteľ od od 11 / 1977 - 10 / 1981 ), genmjr. Jiří Egg nar. 1.12.1941 Nové Město nad Metují ( veliteľ od 10 / 1981 - 10 / 1985 ), plk. Jozef Tuchyňa veliteľ ( od 10 / 1985 - 10 / 1987 ), plk. Pavel Honzek veliteľ (od 10 / 1987 - 9 / 1989 ), genmjr. Ján Pančík nar. 21.11.1948 Čierny Balog ( veliteľ do 9 / 1989 - 12 / 1992
10. divízia 1945 - 1992 (od 10.1958 18. msd, od 9.1966 14. td, od 10.1990 14.msd, od 10.1991 14. mech.div.) velitelia plk. Jozef Kudrnovský 1957 - 1960, genmjr Zoltán Jakuš nar. 29.10.1922 Sušany + 11.6.2005 Prešov ( veliteľ od 9 / 1967 - 2 / 1972 ), genmjr. Stanislav Weinlich nar. 24.7.1930 Ořešín ( veliteľ od 2 / 1972 - 11 / 1974 ), genmjr. Josef Einšpígl nar. 16.6.1929 Rajnochovice + 1.2.2003 Val. Meziřičí ( veliteľ od 1974 - 1978 ), plk. Imrich Andrejčák nar. 12.7.1941 Haniska ( veliteľ od 10 / 1978 - 10 / 1982 ), genmjr. František Radimský nar. 31.12.1940 Prštice ( veliteľ od 10 / 1982 - 10 / 1985 ), genmjr. Jan Ščudlík nar. 30.10.1946 Příbor ( veliteľ od 10 / 1985 - 10 / 1987 ), plk. Marián Horský nar. 28.8.1945 Pribeník ( veliteľ od 10 / 1987 - 7 / 1990 ), plk. Emil Vestenický nar. 17.7.1948 Turá ( veliteľ od  1990 - 1991), plk. Ján Čmilanský nar. 11.5.1949 Radatice ( veliteľ od 1991 - 1992 )     
6. delostrelecký pluk " Martinský Klementa Gottwalda " V.Ú.7481, 16. streleckej divízie Znojmo
6. delostrelecký pluk bol vytvorený v lete 1945 a bol dislokovaný v posádke Brno.Podliehal veliteľstvu 6. pešej divízie v Brne, neskoršie 16. streleckej divízie v Brne.Dňom 3.marca 1948 mu prezident Klement Gottwald prepožičal Čestný názov " Klementa Gottwalda". Na konci roka 1950 sa útvar presťahoval do Znojma ( Lucký kláštor ) a naďalej bol označený ako 6. delostrelecký pluk. Pri reorganizácií 16. streleckej divízie na 4. motostreleckú divíziu s veliteľstvom v Havlíčkovom Brode bol čestný názov pluku k 1.10.1958 upravený na " Martinský Klementa Gottwalda". V októbri 1960 došlo k transformácií 4. motostreleckej divízie na 4. tankovú divíziu s veliteľstvom v Havlíčkovom Brode. V dôsledku čoho sa od 1.9.1961 útvar zmenšil na 6. delostrelecký oddiel a súčasne sa premiestnil do posádky Jemnice. Spätné rozšírenie oddielu na pluk prebehlo 1.9.1967. V tejto podobe 6. delostrelecký pluk pretrval až do konca 80 - tych rokov. Dňom 8.5.1990 bolo rozkazom prezidenta republiky Václavom Havlom odobratý čestný názov " Martinsky Klementa Gottwalda". K 31.10.1990 sa pluk reorganizoval na 6. sklad  delostreleckého materialu, čo súviselo s premenou 4. tankovej divízie na 4. skladovú základňu. Svoju činnosť útvar ukončil 31.10.1992, keď sa zväzok reorganizoval na 4. motorizovanú divíziu.
Velitelia:( 1945 - 1951 ? ), mjr. Gustáv Honus 1951, kpt. ( pplk. Zdeněk Jelínek 1951 - 1956, mjr. Alois Kukla  1956 - 1958, mjr. ( pplk. Miroslav Čech 1958 - 1961, mjr. ( pplk. Vladimír Dokoupil 1961 - 1970, neobsadená funkcia 1970 - 1971, pplk. ( plk. Jan Dlugoš 1971 - 1982, kpt. Viliam Bazsó 1982 - 1987, pplk. Miroslav Kružica 1987 - 1992.Chemický náčelník pluku kpt. Chaloupecký, zástupca veliteľa pluku kpt.Rovňan. 
V roku 1957 velil oddielu kpt. Kselík, velitelia čiat npor. Šebesta,npor.Ivičič.  
K útvaru som narukoval 31.10.1957 - 28.11.1957. Tu som absolvoval prijímač ako obsluha húfnice 122 mm, ktorá bola vo výzbroji 6.dp.Veliteľ čaty npor. Šebesta. Dňa 29.11.1957 som bol odoslaný do PŠ k 103. prcho v Červenej Vode. Po absolvovaní PŠ v 103. prápore chemickej ochrany v Červenej Vode som sa k 6.dp vrátil 1.7.1958 - 27.9.1958.Vykonával som funkciu pisára.K pluku prišli aj chem. inštruktori absolventi PŠ u 103. prcho Červená Voda slob.Bukový a slob. Cyril Šalát.Na izbe som mál kamaráta voj. Antona Demetera zo Zlatých Moraviec. Pre nadpočetnosť som bol premiestnený k 6. automobilnej rote - Voj. útvar 3492 v Havlíčkovom Brode na funkciu vojaka z povolania - chemický inštruktor.
Mimoriadna udalosť: Vojaci v zálohe vykonávali čistenie remíz kde našli delostrelecký granát zafarbený na bielo. Granát si medzi sebou pohadzovali až nakoniec granát spadol na zem a explodoval. Zabil niekoľko vojakov.Pri vyšetrovaní sa zistilo, že granát mal v kancelárii staršina ako ťažítko.   
103. prápor chemickej ochrany Červená Voda podriadený veliteľstvu 2. vojenského okruhu Trenčín
Veliteľ: mjr. Roman Dlapa, NŠ kpt. Milan Badal, proviantný náčelník mjr. Burget, veliteľ 1. školskej roty mjr. Ferdinand Bederka, veliteľ čaty por. Šlamiar. Velitelia družstiev čat. Mikuda, čat. Krulikovský a čat. Francúz.
Voj. Jozef Korený bol od 29.11.1957 - 30.6.1958 žiakom Poddôstojníckej školy. Školu ukončil ako slobodník a " Vzorný chemik ". V PŠ som mal kamarátov slob. Václava Žofku rodáka z Tálína a Jozefa Tauschera z Horšovského Týna.
Veliteľstvo 4. armády Tábor od 7 / 1958 - 1991( od 9.1965 - 8.1969 Stredný vojenský okruh) velitelia:genpor. Jaroslav Dočkal nar. 15.5.1912 Ostravice ( veliteľ 7 / 1958 - 9 / 1960), genmjr. František Šádek nar. 24.12.1921 Žilina ( veliteľ od 9 / 1960 - 10 / 1964 ), genpor. Karel Rusov nar. 21.11.1924 Horní Újezd (do 5.1948 Russwurm) ( veliteľ 10 / 1964 - 10 / 1967 ), genpor. Vasil Valo nar. 24.4.1921 Zadné ČSR ( dnes Ukrajina), ( veliteľ 10 / 1967 - 9 / 1969 )
 Velitelia 4. motostreleckej divízie Havl. Brod:  pplk. Ivan Boldaňuk ( Volynský Čech nar. 15.8.1921 + 23.10.1982 Valašské Meziříčí ), plk. Stanislav Procházka nar.13.4.1922 Medzilaborce ( veliteľ od 6 / 1959 - 8 / 1962,
Príslušníci štábu 4.msd:NŠ pplk. Kulhavý, ZV pplk. Samohyl, ZVP pplk. Čamra,NT mjr.Jaroslav Uhlíř, náčelník Oper.odd. kpt. František Zikmunda, zástupca NKO mjr. Stanislav Matejíček
Oddelenie chem. vojska: mjr. Zdeněk Trnka, kpt. Josef Mužík, kpt. Otto Kohout,  kpt. Vacek, mjr. Jaroslav Grof, pplk. J.Mareš, mjr. J.Kolesa
Veliteľská rota veliteľstva 4.msd: Veliteľ roty - mjr. Čonka, mjr. Josef Vlk, ZVP J.Pecák,staršina František Vomela. Príslušníkom bol aj por.Svetozár Naďovič.
6. automobilní rota - Vojenský útvar 3492  4. motostreleckej divízie Havlíčkův Brod
Velitelia: mjr. Miroslav Coufal, mjr.Oskar Kraft, kpt. Juraj Karafa
ZVP kpt.Alois Novotný, kpt.Josef Martínek, npor.Josef Pecák,  ZVTV kpt. Zdeněk Pešek, veliteľ čaty por. Lapšanský
Príslušníci roty: staršina z pov.Miroslav Moravec, staršina z pov. Miloslav Soukup,čat. z povolania Jozef Korený  od  28.9.1958 - 26.9.1960 ako chemický inštruktor.Dňa 1.11.1959 som bol prijatý za poddôstojníka z povolania v hodnosti čatár.
Mimoriadna udalosť: V obci Vysoké Studnice okr. Jihlava sa pri dopravnej nehode v miestnom rybníku utopil príslušník 6.ar vodič motorového vozidla aj s vozidlom.
6. rota chemickej ochrany - Vojenský útvar 9389 4. tankovej divízie Havlíčkův Brod
Veliteľ: npor. Ervín Ľahký ČVO 49, od júla 1962 npor. Jiří Luňák
Príslušníci roty: ZVP kpt. Zdeněk Šrot ČVO 82, technik roty npor. Miloš Blažek, rtn.Miroslav Vaníček ČVO 106 - staršina roty, rtn. Jozef Korený bol dňa 1.10.1960 prijatý za práporčíka z povolania v hodnosti rotný, funkcia chemický inštruktor - technik roty ČVO 49, por. Bříza - veliteľ čaty, por. Zdeněk Schejbal - veliteľ čaty rchpz, por. Květoň Holcer - veliteľ čaty rchpz, por. Karel Bělaja - veliteľ čaty špeciálnej očisty
Mimoriadne udalosti: Pri výpomoci v JRD pri žatevných prácach sa jeden vojak bez dovolenia vzdialil od jednotky a išiel sa kúpať do rybníka kde sa utopil.Por. Jan Hort sa z nešťastnej lásky k slečne Stránskej v rajóne roty  zastrelil. Motospojka voj. Balik sa vo VVP Boletice sa zamoril CTOL - yperit keď nedodržal bezpečnostné opatrenia zákazu vstupu do cvičného vyznačeného priestoru. Bol liečený v nemocnici České Budějovice. So 6.rcho som absolvoval pobyty vo VVP Boletice a Mimoň. 
Stredný vojenský okruh Tábor
Veliteľ genmjr. Karel Rusov, chemický náčelník pplk. Vojtěch Brčka
Veliteľstvo 4. tankovej divízie Havl. Brod od 1.10.1960
Veliteľ genmjr.Stanislav Procházka  plk. František Veselý ( nar. 26.5.1923 Želečské Radimovice + 1996 ),
ZV plk. Hroch( v roku 1945 bol vodičom tanku T- 34 s ktorým prešiel cez ( Sýkorov most ) pri oslobodzovaní Ostravy - Čestný občan Ostravy, plk. Ing. Milán Václavík, plk. Ďurica, NŠ plk. Blahník, plk. Novotný, ZVP pplk. Reindl, plk. Beránek, plk. Vašek, KO pplk.Čížek, pplk.Furo, Org.odd. plk. Novotný, Mob. odd. pplk. Menoušek, Odd. del. vyzbrojovania plk. Boček, pplk. Boh. Pecka, Spoj. odd. pplk. Letocha, pplk. Novák, pplk. Terem, mjr. Jar. Svoboda, mjr. Ježek, mjr. Pech, mjr. Kopecký, mjr. Ján Gažo, mjr. Panc, mjr. Karol Žilka,pplk. Stanislav Lecjaks,kpt. Stanislav Ťok, mjr. Stanislav Šídlo,  Náčel. vyzbroj. RVD pplk. Hrubý, 6. oddel. šifrovej služby - pplk. Pospěch, mjr. Boh. Procházka, mjr. Fr. Spěvák, náčel. priesk. pplk. Kříž, náčelník PVO pplk. Křostek,  oddel. žen. služby -  mjr. Václavek, mjr. Karel Chudej, oddel chem. služby mjr. Ing. Miroslav Filler, mjr. Otto Kohout, pplk. Jaroslav Mareš ( 1972 - 1992 ), mjr. Stanislav Straka, mjr. Miroslav Kruliš, mr. Fr. Schoř, fin. oddel. mjr. Janoušek, mjr. Dusil, zdravot. oddel. MUDr. Novák, oddel. PHM mjr. Vodička, sklad PHM práp. Vondra,náčelník oddel. VKR plk. Svoboda      
5. Fatranský spojovací prápor - Vojenský útvar 8012 4. tankovej divízie Havlíčkův Brod   
Velitelia: pplk. J. Kout, mjr.Musil, mjr. František Vystoupil od 15.1.1963, kpt.Jaromír Novák, pplk. Ing. Zdeněk Pikl od 18.3.1966, kpt.Voda, mjr. Valenta, mjr. Jozef Csomor, mjr. Stanislav Lecjaks, Jan Ralaus, Ladislav Melicherčík. Prápor mal bojovú zástavu s textom: 5. FATRANSKÝ SPOJOVACÍ PRAPOR ZA VLASŤ - ZA SOCIALIZMUS.  
Štáb práporu:Náčelník štábu mjr. František Vystoupil, mjr. Alois Voneš,pplk. Dvořáček,mjr. Kadlec, zástupca NŠ kpt.Josef Kulhánek, ZV mjr.Musil, kpt. Jaromír Novák, kpt. Jan Zahradník, kpt. Václav Šulc, ZVP Josef Ordelt,pplk. Götz,mjr. František Matejka, ZVTV mjr.Josef Soukup, mjr. Čáp, ZT mjr. Mareček, proviantný náčelník kpt. Jaroslav Vávra, kpt. Koudelka,star. kuchár Jaroslav Loukota, automobilný náčelník mjr.Jaromír Píša, npor. Jan Horák, npor. Kešner, kpt. Zdeněk Komprda ( Šabacký ), kpt. Zpěvák, Technická skupina: kpt. Stanislav Ťok, por. Zpěvák, mjr. Dobrovolný, mjr. Ticháček, kpt. Jan Smítal, kpt. Stanislav Šídlo, nrtm. Milan Zadina,   výstrojný náčelník kpt. Musil, sklad výstrojného materiálu nrtm. Holan,náčelník tajnej spisovne práp. Kobzová , obyčajná spisovňa o.z. Alena Kordošová, dôstojníci pre evidenciu kpt. Jaroslav Fajman, mjr. Josef Svatoš, finančný náčelník mjr. Václav Vorel, kpt. Arnošt Štraus,náčelník služby PHM rtm.Jaroslav Mačel,Náčelník spojovacej dielne ppráp. Oldřich Hanuš, Automobilná dielna nrtm. Milan Zadina, rtm. Přemysl Bartoň, sklad utomobilného materiálu o.z.Rubner,
Poddôstojnícka škola : veliteľ mjr. Jan Zahradník, mjr. Jaromír Novák, u práporu slúžil v aut. dielne voj. Josef Dvořák - neskoršie významný český herec,rtm. Jozef Korený od 1962 - 11.9.1966 vo funkcii chemický inštruktor. U 5. spojpr som absolvoval vodičský kurz a u žpr v Jindřichově Hradci som absolvoval kurz trhania a ničenia.  Dňa 22.11.1963 keď som mal službu dozorného práporu zastrelili v USA prezidenta J.F.Kenedyho. 
Príslušníci útvaru: Velitelia rôt: Kabelová rota: kpt.Ján Hrivnák, npor. Pavol Weinhold,kpt. Klorus, kpt. Kamenický, kpt. Smítal, Rádiová rota: kpt. Jan Zahradník, kpt. Ladislav Dokulil, kpt. Václav Šulc, npor. Ladislav Lecjaks, kpt. Prokš, kpt. Žamboch, npor. Stanislav Šídlo,kpt.Sokol, Velitelia čiat: npor. Rys, npor. Třetina,npor. Kulakov, npor. Prokš, kpt.Pavol Weinhold, npor. Václav Prokopec, por. Ivan Krajmer - rádioreléová čata, por. Václav Šulc,  por. Stanislav Lecjaks, npor. Stanislav Šídlo,por. Davídek, ppor. Zobač, ppor. Mlynář, Staršinovia rot: - výkonní práporčíciRádiová rota - nrtn. Karel Janáček, rtm. Karel Kučera, rtm. Doležal, rtm. Bruna, Prevádzková rota ( kabelová ) rtn. Karel Petr, rtn.František Petr. V zime 1963 vykonal veliteľ Stredného vojenského okruhu genmjr. Karel Rusov kontrolu  u 5. spojpr. V tento deň som mu podal hlásenie ako dozorný práporu.
Mimoriadne udalosti:
Samovražda nrtm Zd.. Kobzová - náčelníčka TS. Pri prechode techniky na letnú prevádzku došlo k posunutiu vozidla ( pneumatiky boli demontované ) na vojaka ktorý bol pod rádio vozidlom R - 118 ktorý utrpel zlomeninu pánve. Havária rádio vozu R - 118 pred obcou Štoky pri výjazde pri BoPo do záložného priestoru. Havária P V3S za obcou Skála smer Humpolec kde havaroval náčelník spojovacej dielne práp. Oldřich Hanuš.
Náčelník RVD MNO od 18.6.1966 genpor. Ing. Karel Blatenský
Veliteľ KR MNO č.0210 6.7.1970 a TR č. 021 / 70 bol plk. Rudolf Starý uvoľnený z funkcie veliteľa VDU Martin. KR MNO č. 0210 6.7.1970 a TR č. 019 28.7.1970 bol plk.gšt. Ing. Emil Koštek ustanovený do funkcie veliteľa VDU Martin.
18. školský samostatný delostrelecký oddiel raketového vojska a delostrelectva Vyššieho delostreleckého učilišťa Martin - ŠSDO Martin
Veliteľ a štáb oddielu: pplk. Augustin Tvrdý, NŠ pplk. Zdeněk Zapletal, ZVP mjr. Jaroslav Tér,propagandista mjr.Štefan Precák, HI mjr. Ján Šup, pomocník NŠ mjr. Jiří Kocura, proviantný náčelník npor. Jaroslav Tomana, spojovací náčelník - veliteľ spoj. čaty npor. Jozef Šandor, auto náčelník npor. Anton Kucharik. Na základe Rozkazu veliteľa VDU zo 14.9.1966 čl.6 nastúpil k SŠDO 12.9.1966 do 22.8.1969 nrtm.Jozef Korený na funkciu chemický inštruktor - veliteľ družstva rchpr.
Veliteľská batéria:Veliteľ - mjr. Zdeněk Vašica, velitelia čiat - npor. Silvester Slávik, npor. Ivan Námešný, por. Jozef Hudec, staršina - výkonný práporčík nrtm. Karel Hemala
1. batéria:Veliteľ - mjr. Ján Klváč, velitelia čiat - por. Peter Straka, por. Alexander Kertész,por. Ernest Korcsek, staršina - výkonný práporčík rtm.Jaroslav Schmidt
Topo skupina: mjr. Josef Ševčík, ppráp. František Kourek, nrtm.Viktor Smítal
2.batéria: Veliteľ mjr. Milan Kubík, velitelia čiat - por. Jozef Letovič, npor. Ivan Ftorek, npor. Milan Schaffer, por. Ján Bálint, npor. Ludvík Hájek, por. Ilja Pechtor
Čata technického zabezpečenia: veliteľ por.Ladislav Lang, príslušníci čtz - ppráp. Jozef Kuruc, práp. Jozef Krauz, rtn. Jozef Preták, rtm. Ján Belan, rtn. Vladimír Polok
Učitelia: mjr. František Mrázek, mjr. Václav Píš, mjr. Pavol Urbančok, kpt. Teodor Bojzík, mjr. František Pavelec, kpt. Jan Mikáč, npor. Ján Motyka
Mimoriadna udalosť:
Pri štábnom nácviku vo VVP Lešť mal por. Jozef Letovič vykonať cvičnú úlohu s raketovým  kompletom 2K52 R - 60  LUNA M  z chodu v priestore Dačov Lom. Náčelník štábu pplk. Zdeněk Zapletal a nrtm. Jozef Korený boli v štábnom vozidle v priestore Utlaka s RDS na príjme.Veliteľ odielu pplk. Augustin Tvrdý vydal povel k vykonaniu úlohy pod heslom " Vykonajte kotrmelec". Por.Jozef Letovič pri jazde s raketovým kompletom do Dačovho Lomu v ľavotočivej zákrute zišiel z mostika a komplet obrátili tak, že raketa bola na zemi a vozidlo ZIL malo kolesa hore.Následne sa v RDS ozvalo hlásenie: Pošlite okamžite sanitku a žeriav. Vodičovi sa nič nestalo, lebo sa držal volantu. Por. Jozef Letovič utrpel zlomeninu panve. Na pomoc prišli príslušníci Sovietskej armády dislokovaní na VVP Lešť s vrtuľníkom Mi - 4 na ktorom prepravili raneného por. Jozefa Letoviča do nemocnice vo Veľkom Krtíši. SŠDO bol dislokovaný v budove  pri nástupišti útvarov, školského oddielu a posádkovej ošetrovne.V režimovom priestore bola hala v ktorej bolo umiestnené OZ 2K6 R - 30 LUNA. Na tomto nástupišti bola v auguste 1944 zlikvidovaná nemecká misia plk.Otta čo bol aj dôvod príchodu Nemcov na Slovensko a k predčasnému vyhláseniu SNP. Ďalší raketový komplet 2K 52 R - 60 LUNA M bol umiestnený v priestore VDÚ v hale kde boli učebne pre odborný výcvik príslušníkov SŠDO.      
Veliteľstvo Východného vojenského okruhu Trenčín od 9.1965
Velitelia Východného vojenského okruhu Trenčín: gen. Josef Valeš 1961 - 1968, genplk. PhDr. Samuel Kodaj 1968 - 1982, genpor. Ing. Jozef Hrebík 1982 - 1989, genplk. Ing. Imrich Andrejčák 1989 - 1990, genpor. Ing. Jozef Tuchyňa 1990 - 1991
Náčelníci chemického vojska VVO - ASR : plk. Ing. Zdeněk Počta, pplk. Ing. Pavol Styk do 3.12.1970, pplk. Ing. Aristid Augustovič, plk. Ing. Milan Dorčák, plk. Ing. Jozef Demovič, plk. Ing. Jozef Lauš,plk.Ing. František Kromka
2. radiačné stredisko - Vojenský útvar 6851 Trenčín - veliteľstva Východného vojenského okruhu Trenčín
Dňom 1.9.1967 bol rozkazom veliteľa VVO č. 012 zo dňa 11.10.1967 vytvorené 2. radiačné stredisko - Vojenský útvar 6851 Trenčín. 2. radiačné stredisko bolo schopné plniť odborné úlohy dňom 1.1.1968. Bolo prostriedkom NCHV VVO pre zber správ a vyhodnocovanie účinkov ZHN na vojská a obyvateľstvo na teritóriu Slovenska.V tomto období vojská NATO disponovali taktickými jadrovými prostriedkami na stupni pluk. Protivník mohol v počiatočnej fáze konfliktu zasadiť 60 - 70 jadrových úderov a zlikvidovať nielen čs. jednotky prvého sledu ale aj celý štát.  Miesta možného napadnutia zbraňami hromadného ničenia bolo považovaných 18 miest v ČSSR z toho na Slovensku Bratislava, Martin, Dubnica, Košice a Čierna nad Tisou. Na základe vzniknutej situácie vznikli radiačné strediská v Drhovicích a v Písku. Ústredné radiačné stredisko bolo dislokované v Prahe - Břve.
Náčelníci 2. radiačného strediska
Prvý náčelník mjr.Ing. Arnošt Daum (1967 - 1969 ), mjr.Ing.Ervín Ľahký ( 1969 - 1970 ),pplk.Ing. Pavol Styk ( KR VVVO č. 224 bol ustanovený do funkcie 4.12.1970 a 31.8.1971 prepustený do civilu za postoje v roku 1968 ), mjr.Jozef Marcinech - KR VVVO č. 53 zo 4.6.1971 poverený velením od 1.6.1971 - 1979, pplk.Ing. Peter Vinár 1980 - 1981 ), pplk. Ing. Dušan Šalkovič ( 1981 - 1982 ) , pplk. Ing. Karol Milan (1983 - 2001), 
Príslušníci 2. radiačného strediska
kpt. Alois Hrubiško, mjr.Ing. Zdeněk Ondra od 28.8.1969 - 30.10.1974 prepustený do zálohy, mjr.Ondrej Kováč, npráp. Jozef Korený od 23.8.1969 - 31.12.1993 vo funkcii Pomocník a od 1.1.1992 - 31.12.1993 vo funkcii Výkonný práporčík 3. radiačného strediska,mjr. Július Štecko, por.Ing. Daniel Hrotek, por.Ing. Ladislav Magdolen, kpt. Ondrej Pažej, por. Ing. Vladimír Luchava, por. Ľubomír Šuniar, kpt. Ing. Alexander Daloš, mjr.Ing. Štefan Krupa, mjr.Ing. Zdeno Beták,mjr. Milan Kokorďák, kpt. Ing. Vladimír Cvopa, kpt. Zdeno Kadlec, kpt. Ing. Miloš Černák, mjr. Ing. Ladislav Svatík,op. Malinová. Počas odbornej činnosti u 2.RS som získal 1. triedu špecialistu chemického vojska.Počas služby u 2.RS som absolvoval v posádke Topoľčany kurz obsluhy technického kódového spojenia 3MR3 ( Fialka ) ( vedúci kurzu mjr. Bakaráč - 8. oddelenie VVO ) s ktorou som zabezpečoval sieť NŠ VVO.Dňa 1.1.1992 - 31.12.1992 vzniklo prečíslovaním 3. radiačné stredisko. Náčelníci : pplk. Karol Milan, mjr. Ján Gajdoš, mjr. Stanislav Štecák. K 1.1.1994 bolo 3. RS VVV prečíslované na 5. RS a včlenené do prcho Rimavská Sobota. Náčelníci: pplk. Karol Milan, mjr. Ján Gajdoš, mjr. Stanislav Štecák ( 2004 - 2005 ), Zástupci: mjr. Vladimír Cvopa, kpt. Marián Kuna,. Príslušníci: mjr. Miloslav Černák, mjr. Zdeno Kadlec, por.Pavol Truchlý, por. Miroslav Zástera, por. Tomáš Daňo, por. Miroslav Záthurecký, ppor. Richard Štrajch, ppor. Juraj Gajdošík, práp. Zdenko Marko, práp. Richard Štrbák, práp. Viera Lukáčiková, práp. Magdaléna Mačicová, rtm. Branislav Lukáč, rtn. Jozef Merašický, rtn. Igor Poláček, rtn. Mojmír Klatovský. Odlúčené pracoviska: Na veliteľstve Pozemných síl OS SR Trenčín ( 3. poschodie ), a pri MO SR Bratislava.    
Mimoriadna udalosť:
Radiačné stredisko pre štáb VVO rozohralo situáciu o použití JZ na teritóriu Slovenska. Príslušník záloh zúčastnený na cvičen si rozohru " predstavil ako skutočný JÚ na Slovensko" a v tejto situácií skolaboval a za prítomnosti lekára bol spacifikovany a prepravený do OUNZ Trenčín a následne prepustený z vojenského cvičenia.
Prameň:
1. Archiv autora
2. VA - CR Trnava - OS npráp. Jozef Korený
3. VHA Bratislava - Fond 907 - VVTŠ Martin šk.č. 3,6,7,23- 41
4.Maskalík Alex: Elita armády - Československá vojenská generalita 1918 - 1992, vydavateľ HWSK, s.r.o. Tlač TBB,a.s., Banská Bystrica 2012 ISBN 978-80-970941-0-2

Jozef Korený - čestný predseda KF 52 - 19 Trenčín


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: