Jozef Korený
Autorské stránkyMedzinárodná komisia pre kontrolu a dohľad nad prímerím v Južnom Vietname roku 1973 ( ICCS ) dokumentovaná v poštovej prevádzke
npráp. v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín
Medzinárodná komisia pre kontrolu a dohľad nad prímerím v Južnom Vietname roku 1973 ( ICCS ) dokumentovaná v poštovej prevádzke
The Military Component of the Canadian Delegation to the International Commission of Control and Supervision in South Vietnam
Deployment of Region Headquarters and their respective Teamsites REGION I. - HQ HUE, LAO BAO, GIO LINH, QUANG TRI, PHU BAI


Región  I. - Kanadské veliteľstvo -  pozorovací team v Phu Bai - pošta HUE 20.3.1973 - veliteľstvo síl v TAN SON NHUT, letecká základňa SAIGON


Región I. - Vojenská zložka kanadskej delegácie pre Kontrolu a dohľad ( MCCD - ICCS ) pošta HUE 15.4.1973 - veliteľstvo síl v TAN SON NHUT, letecká základňa SAIGON


Región I. - Kanadský mierový pozorovací team v Quang Tri - pošta HUE 7.5.1973 - veliteľstvo síl v TAN SON NHUT, letecká základňa SAIGON


Región I. - Kanadský mierový pozorovací team v Gio - Linh - pošta HUE 7.5.1973 - UY - BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON ( QUA TY BUU - DIEN PHU - CUONG BINH - DUONG )


REGION II. HQ DA NANG, HOI AN, TAM KY, CHU LAI


Región II. - Kanadský mierový pozorovací team v Tam Ky - pošta TAM - KY 15.3.1973 - veliteľstvo síl v TAN SON NHUT, letecká základňa SAIGON


Región II. - Kanadský mierový pozorovací team v Hoi An - pošta HOI -  AN 12.5.1973 - veliteľstvo síl v TAN SON NHUT, letecká základňa SAIGON


Región II. Kanadský mierový pozorovací team v Hoi- An - pošta HOI - AN 27.4.1973 - UY - BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON ( QUA TY BUU - DIEN PHU - CUONG BINH - DUONG )


Región II. - Kanadský mierový pozorovací team v Tam Ky - pošta TAM - KY 27.4.1973 - UY - BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON ( QUA TY BUU - DIEN PHU - CUONG BINH - DUONG )


Región II. - Kanadský mierový pozorovací team v Chu - Lai - pošta TAM - KY  7.5.1973 - NY - BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON ( QUA TY BUU - DIEN PHU - CUONG BINH - DUONG )


REGION III.HQ PLEIKU, BEN HET, KONTUM, DUCCO, HAU BON, BAN ME THUOT, PHU CAT, QUI NHON, TUY AN, NINH HOA, NHA TRANG, CAM RANH


Región III. - Kanadské veliteľstvo HQ PLEIKU - pozorovací team HAU BON  - pošta PHU BON 13.3.1973 - veliteľstvo síl HQ TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON


Región III. - Kanadské veliteľstvo HQ PLEIKU - pozorovací team TUY AN - pošta TUY - NOA 14.3.1973 - veliteľstvo síl HQ TAN SON NHUT  letecká základňa SAIGON


Región III. - Kanadské veliteľstvo HQ PLEIKU - pozorovací team KONTUM - pošta KONTUM 14.3.1973 - veliteľstvo síl HQ TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON


Región III. Kanadský mierový pozorovací team v Cam Ranh - pošta CAM - RAM 30.4.1973 - UY-BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región III. Kanadský mierový pozorovací team v Nha Trang - pošta NHA TRANG 30.4.1973 - UY-BAN QUOC TE/ KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región III. Kanadský mierový pozorovací team v Ninh - Hoa - pošta NINH - HOA 4.5.1973 - veliteľstvo síl TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON


Región III. Kanadský veliteľ HQ PLEIKU - pozorovací team pošta NHA - TRANG 14.5.1973 - veliteľstvo síl TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON Južný Vietnam


Región III. Kanadský mierový pozorovací team v Hoa Bon - pošta PHU - BON 2.5.1973 - UY-BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región III. Kanadský mierový pozorovací team v Hong Ngu - pošta HONG - NGU 4.5.1973 - UY-BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región III. Kanadský mierový pozorovací team v Phu Cat - pošta PHU-CAT 3.5.1973 - UY-BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región III. Kanadský mierový pozorovací team v Ninh Hoa - pošta NINH - HOA 3.5.1973 - UY-BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región III. Kanadské veliteľstvo HQ PLEIKU - pozorovací team v PHU CAT - pošta OUI - NHOA 13.3.1973 - veliteľstvo síl TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON Južný Vietnam


Región III. Kanadské veliteľstvo HQ PLEIKU - pozorovací team v BAN ME THUOT - pošta BAN ME THUOT 13.3.1973 - veliteľstvo síl TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON Južný Vietnam


REGION IV. HQ PHAN THIET, DA LAT, PHAN RANG, BAO LOC


Región IV. Kanadský mierový pozorovací team v Phan Rang - pošta PHAN - RANG 27.4.1973 - UY - BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región IV. Kanadský mierový pozorovací team v Bao Loc - pošta BAO - LOC 27.4.1973 - UY - BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región IV. Kanadský veliteľstvo HQ PHAN THIET - pošta BAO - LOC 7.4.1973 - veliteľstvo síl TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON Južný Vietnam


Región IV. Kanadský mierový pozorovací team v Da Lat - pošta DALAT 30.4.1973 - UY - BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región IV. Kanadské veliteľstvo HQ PHAN THIET - pozorovací team v Bao Loc - pošta DI LINH 18.3.1973 - veliteľstvo síl  TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON Južný Vietnam


Región IV. Kanadské veliteľstvo HQ PHAN THIET - pozorovací team v Phan Rang - pošta PHAN - RANG 19.3.1973 - veliteľstvo síl TAN SON NHUT letecká základňa  SAIGON Južný Vietnam


Región IV. Kanadské veliteľstvo HQ PHAN THIET - pozorovací team v Da Lat - pošta DALAT 18.3.1973 - veliteľstvo síl TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON Južný Vietnam 


Región IV. Kanadský mierový pozorovací team v An Loc - pošta PHU CUONG 30.4.1973 - UN - BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


    

REGION V.HQ BIEN HOA, XUAN LOC, VUNG TAU, AN LOC, BEN CAT, XA MAT, CU CHI, TAN AN


Región V. Kanadský mierový pozorovací team v Tan An - pošta TAN - AN 27.4.1973 - UY BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON 


Región V. Kanadský mierový pozorovací team vo Vung - Tau - pošta VUNG - TAU 27.4.1973 - UY BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región V. Kanadský mierový pozorovací team v Cu Chi - pošta CU - CHI 27.4.1973 - UY BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región V. Kanadský mierový pozorovací team v Xuan Loc - pošta XUAN - LOC 25.4.1973 - UY BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región V. Kanadský mierový pozorovací team v Xa Mat - pošta BIEN - HOA 7.5.1973 - UY BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región V. Kanadské veliteľstvo HQ BIEN HOA - pozorovací team v CU CHI - pošta CU - CHI 17.3.1973 - veliteľstvo síl TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON Južný Vietnam


Región V. Kanadský mierový pozorovací team vo Vung Tau - pošta VUNG - TAU 27.4.1973 - UY BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


REGION VI. HQ MY THO, GIONG TROM, MOC HOA, HONG NGU


Región VI. Kanadské veliteľstvo HQ MY THO - pozorovací team v MOC HOA - pošta MOC - HOA 14.3.1973 veliteľstvo síl TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON Južný Vietnam


Región VI. Kanadský mierový pozorovací team v Hong Ngu - pošta HONG - NGU 3.5.1973 - UY - BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región VI. Kanadské veliteľstvo HQ MY THO - pozorovací team v HONG NGU - pošta HONG NGU 16.3.1973 - veliteľstvo síl TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON Južný Vietnam


Región VI. Kanadské veliteľstvo HQ MY THO - pošta MOC - HOA 5.4.1973 veliteľstvo síl TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON Južný Vietnam


Región VI. Kanadský mierový pozorovací team v Moc Hoa - pošta MOC - HOA 27.4.1973 - UY - BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región VI. Kanadský mierový pozorovací team v Giong Trom - pošta GIONG - TROM 28.4.1973 - UY - BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región VI. Kanadský mierový pozorovací team v Hong Ngu - pošta HONG - NGU 1.5.1973 - UY - BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región VI. Kanadské veliteľstvo HQ MY THO - pozorovací team v GIONG TROM - pošta TRUC - GIANG 13.3.1973 veliteľstvo síl TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON Južný VietnamREGION VII.HQ CAN THO, TRI TON, VINH LONG VI THANH, KHANH HUNG, QUAN LONG


Región VII. Kanadské veliteľstvo HQ CAN THO - pozorovací team v KHANH HUNG - pošta KHANH - HUNG 12.3.1973 veliteľstvo síl TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON Južný Vietnam


Región VII. Kanadské veliteľstvo HQ CAN THO - pozorovací team Quang Long - CAN THO - pošta QUANG - LONG 10.3.1973 - veliteľstvo síl TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON Južný Vietnam


Región VII. Kanadské veliteľstvo HQ  CAN THO - pozorovací team VINH - LONG - pošta VINH - LONG 14.3.1973 - veliteľstvo síl TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON Južný Vietnam


Región VII. Kanadský mierový pozorovací team Vinh Long - pošta VINH - LONG  30.4.1973 - UY - BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región VII. Kanadský mierový pozorovací team Khanh Hung - pošta KHANH - HUNG 30.4.1973 - UY - BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región VII. Kanadský mierový pozorovací team TriTon - pošta TRITON 5.5.1973 -UY - BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región VII. Kanadský mierový pozorovací team Quan Long - pošta QUAN - LONG 30.4.1973 - UY - BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región VII. Kanadský mierový pozorovací team Triton - pošta TRITON 6.6.1973 - UY - BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON 


Región VII. Kanadský mierový pozorovací team Vi Thanh - pošta CHUONG - THIEN 2.5.1973 - UY - BAN QUOC TE / KSGS GIA NA DAI KHU V LAM - SON


Región VII. Kanadské veliteľstvo HQ CAN THO - pozorovací team TRITON - pošta TRITON 26.3.1973 - veliteľstvo síl TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON Južný Vietnam


Región VII. Kanadské veliteľstvo HQ CAN THO - pozorovací team VI THANH - pošta VI - THANH 16.3.1973 - veliteľstvo síl TAN SON NHUT letecká základňa SAIGON Južný VietnamJozef Korený - čestný predseda KF 52 - 19 Trenčín


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: