Jozef Korený
Autorské stránkyPoľná pošta Sovietskej armády po dobu okupácie ČSSR od 21.augusta 1968 do roku 1991
npráp. v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín


V roku 2020 uplynulo 52 rokov od vojenskej intervencie piatich štátov Varšavskej zmluvy do Československa. Je dobre si po polstoročí túto udalosť pripomenúť nielen s pohľadu vojensko - politického ale aj poštovo - historického v činnosti poľnej pošty Sovietskej armády v Československu v rokoch 1968 - 1991.Československo spoločne s Nemeckou demokratickou republikou zaujímali dôležitý geopolitický a vojensko strategický priestor na styku dvoch najväčších mocensko politických a vojenských zoskupení - NATO a Varšavskej zmluvy. ČSĽA mala v prípade vypuknutia ozbrojeného konfliktu  vytvorenie tzv. Československého frontu a bojovať ako prvosledová armáda ktorá mala pripraviť podmienky pre nasadenie druhého strategického sledu sovietskych vojsk vytvoreného na danom operačnom smere zväzkami z Prikarpatského vojenského okruhu.Raketové vojská v rámci ČSĽA sa začali formovať už začiatkom šesťdesiatych rokov. Vznikli prvé oddiely vojskových rakiet, brigády operačno - taktických rakiet OTR - 180, neskôr OTR - 300. Bojové hlavice boli ale uskladnené na území ZSSR. Preto bola 15.12.1965 podpísaná Zmluva v ktorej sa ČSFR zaviazala, že do konca roka 1967 vybuduje tri špeciálne objekty, v ktorých budú umiestnené bojové jadrové hlavice a bomby. Išlo o zariadenia s kódovým označením Javor 50  v Bíline - VČ / PP 01806, Javor 51 v Borovne - Míšove VČ / PP 85856 a Javor 52 v Bělej pod Bezdězem VČ/ PP 80990. Do užívania ich odovzdali v období rokov 1968 - 1969.Už 8.apríla 1968 po prijatí direktívy MO ZSSR maršala A.A.Grečka začal sovietsky generálny štáb plánovať vojenskú intervenciu, ktorá sa mala uskutočniť len v prípade, že by politický vývoj v Československu nebol orientovaný smerom, ktorý by bola sovietska strana ochotná akceptovať.V tieni stupňujúcich sa rozdielov a politických predstáv ZSSR o usporiadaní v krajinách svojho vplyvu, boli následne zahájené rady cvičení armád Varšavskej zmluvy.Tak fakticky plány na prípadný vojenský zásah proti ČSSR začínali nabývať reálnu podobu. Počas roku 1968 prebehlo okolo Československa rad rôznych cvičení vojsk Varšavskej zmluvy, ako napr. " Pochmúrne leto" v Poľsku, " Nebeský štít" v ZSSR, " Nemen " na Ukrajine,Poľsku, " Horizont " v Maďarsku.Prvý pokus o trvalé umiestnenie sovietskych vojsk v Československu bol urobený už v máji 1968 počas osláv víťazstva nad nacistickým Nemeckom. V júni 1968 sa na našom území uskutočnilo veliteľsko - štábne cvičenie " Šumava ". Po skončení cvičenia následovali problémy s odchodom vojsk Sovietskej armády z tohoto cvičenia, ktoré pomalu a neochotne opustili Československo, v dobe už aj tak napiatej situácie ktorú ešte vyostrili. Sovietske útvary zúčastnené na cvičení sa začali sťahovať až 13.júla 1968 po niekoľkých urgenciách z čs. strany a ich odsun bol definitívne ukončený až v noci 3.augusta 1968. Cvičenie " Šumava " bolo z vojenského hľadiska vlastne  generálkou na ozbrojenú intervenciu proti ČSSR

Operácia " DUNAJ " bola invázia piatich členských štátov Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968.( Sovietskeho zväzu, Poľska, Maďarska,Bulharska a NDR ). Operácie sa nezúčastnilo Rumunsko.

Hlavné veliteľstvo bolo v Legnici ( Poľsko ) veliteľom intervenčných vojsk bol arm. gen, Ivan Grigorievič Pavlovskij.

Stredný front - veliteľstvo Dresden ( NDR ) veliteľ genplk.I.N.Škadov

Prikarpatský front - veliteľstvo Ľvov ( Sov. zväz ) veliteľ genplk.V.Z.Bisjarin

Armádna skupina Juh - poľné veliteľstvo Csákvár ( Maďarsko ) veliteľ genplk.K.I.Provalov

Výsadková skupina - poľné veliteľstvo Legnica ( Poľsko ) veliteľ genplk. V.F.Margelov

Výsadková operácia - kľúč k úspechu:

Dňa 21.8.1968 v 01:37 pristávali na pražskom letisku Ruzyne dve lietadlá An - 12 od 7.VTAD, ktoré vysadili veliteľa 7. gvd a 7. gdopld VTA, operačnú skupinu divízie VTA a 2. výs.útoč.rotu 108.gvp od 7.Gv VDD.Transportné lietadlá An - 12 pristávali v 30 - ti sekundových intervaloch v ktorých boli výsadkári 7. gvd.Hlavnú úlohu mali obsadiť sídlo prezidenta Ludvíka Svobodu na Hradčanoch a obsadenie budovy ÚV KSČ. Medzi 04. a 05. hod. 21.8.1968 výsadkári obsadili budovy MNO, predsedníctva vlády, ministerstva vnútra, Pražský hrad a budovu ÚV KSČ.Straníckí a štátni predstavitelia A.Dubček, J.Smrkovský,J.Špaček a Kriegel, ktorí boli dočasne zadržaní v budove ÚV KSČ, boli neskoršie revolučnou robotnícko - roľníckou vládou zatknutí naložení do troch obrnených transportérov BTR - 50P a odvezení na letisko, odkiaľ boli dopravení cez Legnicu v Poľsku do ukrajinského Užhorodu, kde ich následne internovali. O piatej hodine priletel z Legnice veliteľ intervenčných vojsk gen. Pavlovskij, ktorý so svojím štábom obsadil budovu GŠ ČSĽA, odkiaľ sa po dvoch dňoch presunul do Milovic.

Letecká operácia - vzdušná blokáda letísk

Od ranných hodín 21.8.1968 nastala tzv. vzdušná blokáda našich letísk, ktorú zaisťovali plne ozbrojené lietadlá MiG - 21PF/PFM zo základni v NDR,Poľska a Maďarska.Súčasne začali sov. prieskumné lietadlá Jak-27R/28R a Il-28R monitorovať činnosť na našich letiskách.Nasadený bol aj 226. letecký pluk ťažkých bombardérov s lietadlami Tu -16P. Tankové a motostrelecké útvary boli sprevádzané sovietskymi vrtuľníkmi. Stredný front obsadil letiská Praha - Ruzyň ( 688.ovp vč / PP 25459, 41.osae vč / PP 17075 ), Hradčany - Mimoň ( 833.iap vč / PP 79902 v roku 1977 192. iap vč / PP 80544, ovo vč / 23424) , Žatec ( 31.gviap vč / PP 57669, 689. gviap IA - PVO vč / PP 21865 ), Vodochody, Líne - Dobřany ( 4.VA  (6.GvIAD ) 31.gviap vč / PP 57669 ), České Budějovice - Planá ( 85.gviap vč / PP 57720, 401. iap IA-PVO vč / PP 54819 ), Bechyne ( 33.iap - vč / PP 80605, 422.obato vč / PP 81752, obs a RTO - vč / PP 15549 ),  Praha - Gbely, Plzeň - Bory, Praha - Letná.  Pri Karpatský front obsadil letiská Mošnov ( 1.gvibap vč / PP 49701, 97. ograe vč / PP 18357, 738. iap - PVO vč / PP 42107 ), Hradec Králové ( 42.gvibap vč / PP 45196, 253.obato vč / PP 22733, 510. obs a RTO vč / PP 01110), Mladá - Milovice - Boží Dar ( 4. VA vč / PP 35879, 159.gviap vč / PP 40331, 10.orap vč / PP 21803, v roku 1977 veľ. 131. " Novgorodskaja " SAD vč / PP 79510, 114. " Talinský " iap vč / PP 19981, 173. osae vč / PP 80676, 96. ovo - 15. GvTD vč / PP 36611 ), Čáslav - Chotusice ( 168.iap vč / PP 29601), Pardubice ( 131.IAD vč / PP 55022 ?,159.iap a 192. iap vč / PP 55714 ? 192. iap vč / PP 36608 ? 164. ograp vč / PP 23214 ),  Přerov - Bochoř ( 11.GvIAD vč / PP 19066, 515. iap vč / PP 49712 ), Bratislava - Ivanka ( 396.gvovp vč / PP 84242, 5.gviap vč / PP 23301, obato vč / PP 25684, obs a RTO vč / PP 26351 )  , Břeclav, Náměšť nad Oslavou ( 1.gvibap vč / PP 49701, 222. obato vč / PP 62428, 785. obs a RTO vč / PP 11045 ),Piešťany, Košice (14.gviap vč / PP 55711, obato vč / PP 62376 ?, obs a RTO vč / PP 83262 ?), Zvolen - Sliač ( 390. asap vč / PP 80676, 570. obato vč / PP 97873 ), Prešov - Nižná Šebastová, Brno - Černovice ( 350. gvpdp od 103. gv VDD vč / PP ?, Brno - Tuřany ( 11.GvIAD vč / PP 19066, 515. iap vč / PP 49712, 201. osae vč / PP 13708 ), Prostějov  ( 77.tp vč / PP 52802 ), Olomouc - Neředín v roku 1977 ( 238.ovp vč / PP 41396, ? ovo - 30.GvMSD vč / PP 35761, 100. orae vč / PP 26214, 70. baz ? ).

Obete okupácie: 

V augustových dňoch bolo sovietskymi vojakmi zastrelených 277 českých a slovenských občanov. Zranených bolo 2 827 z toho 284 ťažko čs. občanov. Straty príslušníkov Sovietskej armády predstavovali 103 mŕtvych vojakov a 3 civili z tretích štátov, Zranených sov. vojakov bolo 1007 a z tretích štátov 41 osôb. Dňa 9.1.1991 predpoludním v 280.gardovom motostreleckom pluku VČ / PP 58767 18. gardovej motostreleckej divízie v Bohosudove - Krupke došlo k výbuchu muníciou plne naloženého tanku T - 72 pričom zahynulo 17 vojakov, vrátene 3 dôstojníkov a ďalšie 3 osoby utrpeli ťažké zranenia. Obete neboli len streľbou počas augustových dní ale pribudli obete dopravných nehôd, ale aj samovraždy a vraždy.  

Dislokácia sovietskych vojsk v ČSSR v roku 1968

Bohosudov, Děčín,Zákupy, Mimoň, Hvězdov, Kuřivody, Stráž pod Ralskem, Jabloneček, Turnov, Mladá Boleslav, Luštěnice, Milovice, Trutnov, Zdechovice, Bohdaneč, Vysoké Mýto, Česká Třebová, Rokytnice, Klášterec, Červená Voda, Šumperk, Jeseník, Bruntál, Krnov, Libavá, Nové Zámky, Komárno, Štúrovo, Lešť, Rimavská Sobota, Jelšava, Rožňava, Frenštát, Ružomberok, Olomouc, Zvolen, Týniště nad Orlicí, Hradčany, Boží Dar, Nemšová, Ostrava, Jaroměř, Vrútky, Terezín, Jánska, Řepčín, Bystřice pod Hostýnem, Nové Mesto nad Váhom, Žatec, Bílek, Bohuslavice, Dětřichov, Loukov, Šlapanov, Roudnice, Mstěnice, Tábor, Bratislava, Květná, Pata, Horní Paseky, Ústí nad Orlicí, Strakonice, Boletice.

Dislokácia vojsk Sovietskej armády v ČSFR

Džbán u Rakovníka, Kostelec n. Čer.lesy, Milovice, Neratovice, Pohořelec,Tursko, Mladá Boleslav, Nepřevázka, Plzeň,Třemošná, Vahaneč - Hlavákov, Pata - Hazlov, Horní Paseky, Milíře, Rozsocha, Hostouň, Škarmonka, Strašice, Míšov, Boletice, Strakonice - Bažant, Ústí nad Labem, Bohosudov - Klášter, Bohosudov - Přídkov, Bohosudov - Krupka, Bohosudov - Habartice, Děčín, Jánská, Zákupy, Hradčany, Pertoltice pod Ralskem, Mimoň - VVP Ralsko, Turnov, Jičín, Butoves, Trutnov, Jaroměř, Bohdaneč, Zdechovice, Týniště nad Orlici, Rokytnice v Orl. horách, Ústí nad Orlicí, Červená Voda, Vysoké Mýto, Česká Třebová, Květná, Bílek, Šumperk, Maletín, Jeseník, Bruntál, Krnov, Dětřichov n. Bystřicí, Olomouc, Přáslavice, Libavá - VVP, Mořkov, Frenštát p. Radhoštěm, Trojanovice, Bělský Les, Konice, Bystřice p. Hostýnem, Bratislava ( PP 49559,41337,14394 ), Nemšová ( PP  30166 ), Skalka pri Trenčíne ( PP 51464 - pobočka ), Nové Mesto n.Váhom ( PP 51464 ), Častkovice ( PP 97865 - A ), Komárno ( PP 80914, 93752 ), Vlkanová ( PP  47043 ), Vrútky ( PP 83271 - A ), Zvolen ( PP 49138 - K, 41315, 49138 - K,  52965, 65487, 61478, 86209, 04438, 49138 -L, 49138 - P, 41315,  41318 - R, 41318 - D, 49138 - V ), Sliač ( PP 23434, 23367 ), VVP - Lešť( PP 41343 - D ), Rimavská Sobota ( PP 69577 ), Ožďany ( PP 66204 ), VVP - Kežmarok ( PP 41314 ), , Čierna nad Tisou ( PP 14394 G )              

Stredná skupina sovietskych vojsk koncom 80 rokov

Veliteľstvo " skupiny " Milovice - PP 04182

veliteľstvo 28. armádneho zboru Olomouc - PP 39454

185. raketová brigáda Turnov - PP - 93260              odsunutá v 1. etape v máji 1990

442. raketová brigáda Hvězdov - PP - 59955            odsunutá v 1. etape v máji 1990

211. delostrelecká brigáda Jesení - PP 93751,

5. protilietadlová raketová brigáda Kuřivody - PP 80834

57. samostatný radiotechnický prápor Neratovice ( Horňátky - Byškovice ) - PP 66503

7. spojovacia brigáda Milovice - Olomouc - PP 35707,

130. spojovací pluk Jiřice - PP 80474

233. rádiotechnický pluk Bohdaneč ( Hostouň ) - PP 75157

563. samostatný ženijný prápor Vrch Běla - PP 15207

129. samostatný prápor chemickej ochrany Červená Voda - PP 82912

304. samostatný spojovací prápor smerových staníc Milovice - PP 15251

310. samostatný spojovací prápor smerovacích staníc Jičín - PP 89284

234. samostatný rádioreleový prápor Milovice - PP 35726

821. samostatný rádioreléový prápor Jiřice - PP 47869

635. samostatný rádioreleový kabelový prápor Jiřice - PP 46282

1240. samostatný rádiotechnický prápor Hostouň ( Bohdaneč ) - PP 65448

1921. samostatný pozemný prápor REB ( rádioelektronického boja ) Hradčany - PP 62157

979. samostatný letecký prápor REB Luštenice - PP 16046

144. samostatný automobilový prápor Luštěnice - PP 55515

556. samostatný automobilový prápor Luštěnice - PP 37023

75. samostatný prápor opráv strojnej techniky Milovice - PP 86589

651. samostatný prápor opráv tankovej techniky Milovice - PP 41537

605. samostatný stavebný prápor Hradčany - PP 05324

1637. samostatný stavebný prápor Milovice - PP 51571

1639. samostatný stavebný prápor Milovice - PP 54399

1640. samostatný prápor mechanizácie stavebných prác Milovice - PP 55608

159. samostatný prápor ochrany a zabezpečenia Milovice - PP 87579

15. gardová tanková divízia Milovice - PP 58539 - odsunutá z ČSSR v 2. etape v októbri 1990

29. gardový tankový pluk Milovice - PP 61042     

360. tankový pluk Stráž pod Ralskem - PP 58770

295. gardový motostrelecký pluk Milovice - PP 58989

721. gardový motostrelecký pluk Milovice - PP 60889

914. delostrelecký pluk Trutnov - PP 61064

282. protilietadlový raketový pluk Bohdaneč - PP 41345

81. prieskumný prápor Milovice - PP 34965

152. ženijný prápor Zdechovice - PP 35030

215. spojovací prápor Milovice - PP 47268

517. prápor chemickej ochrany Milovice - PP 53332

910. prápor materiálneho zabezpečenia Milovice ( Jiřice )  - PP 47207

142. prápor opráv techniky Milovice - PP 80511

119. zdravotnícky prápor Milovice - PP 35181

31. tanková divízia " Viselská " Bruntál - PP 34931 - odsunutá z ČSSR v 1. etape v máji 1990

77. gardový tankový pluk Krnov - PP 35099

100. tankový pluk Frenštát - PP 35064

237. tankový pluk Libavá - PP 35007

322. motostrelecký pluk  posádka neuvedená, pravdepodobne bol zrušený v roku 1989 PP 52514

1047. delostrelecký pluk Frenštát - PP 47344

1143. protilietadlový raketový pluk Bruntál - PP 47395

84. prieskumný prápor Bruntál - PP 47516

400. prápor chemickej ochrany Bruntál ( Lutín ) - PP 27655

911. prápor materiálneho zabezpečenia Bruntál - PP 58448

152. prápor opráv techniky Libavá - PP 69998

231. zdravotnícky prápor Bruntál - PP 51141

18. gardová motostrelecká divízia Mladá Boleslav - PP 34901 - odsunutá z ČSSR  v 3. etape v júni 1991

210. motostrelecký pluk Rokytnice v Orlických Horách - PP 83011

275. gardový motostrelecký pluk Mladá Boleslav - PP 35057

278. gardový motostrelecký pluk Zákupy - PP 61026

280. gardový motostrelecký pluk Bohosudov - PP 58767

86. samostatný tankový prápor Milovice - PP 58711

52. gardový delostrelecký pluk Hvězdov - PP 47415

130.  ( 139 ? ) protilietadlový raketový pluk Svébořice - PP 35186

149. protitankový oddiel Kuřivody - PP 21421

45. prieskumný prápor Děčín - PP 34882

234. gardový ženijný prápor Kuřivody - PP 21158 A ? - 34909

27. gardový spojovací prápor Mladá Boleslav - PP 34954

106. prápor chemickej ochrany Kuřivody - PP 67001

898. prápor materiálneho zabezpečenia Kuřivody - PP 47210

80. prápor opráv techniky Hvězdov - PP 58898

386. zdravotnícky prápor Děčín - PP 35061

30. gardová motostrelecká divízia " Irkutsko - Pinská " Zvolen - PP 49138 - odsunutá z ČSSR v 2. etape v októbri 1990

164. gardový motostrelecký pluk Jelšava - PP 49115

166. gardový motostrelecký pluk Komárno - PP 41337

168. gardový motostrelecký pluk Ružomberok - PP 41314 

30. gardový tankový pluk Oremov Laz ( VVP Lešť ) - PP  413 43, 34314? 

75. samostatný tankový prápor Riečky ( VVP Lešť ) - PP 53644

126. gardový delostrelecký pluk Rožňava - PP 23139   

144. protilietadlový raketový pluk Oremov Laz ( VVP Lešť ) - PP 49142

205. protitankový oddiel Štúrovo - PP 21425

20. prieskumný prápor Riečky ( VVP Lešť ) - PP 84795

63. ženijný prápor Štúrovo - PP 23142

85. spojovací prápor Zvolen - PP 84440

205. prápor chemickej ochrany Nové Zámky - PP 53203

1054. prápor materiálneho zabezpečenia Rimavská Sobota - PP 66204

81. prápor opráv techniky Rimavská Sobota - PP 53686

11. zdravotnícky prápor Zvolen - PP 41318

48. motostrelecká divízia " Ropšínska " Vysoké Mýto - PP 83020 - odsunutá z ČSSR v 1. etape v máji 1990

265. gardový motostrelecký pluk Vysoké Mýto - PP 86841

322. motostrelecký pluk Olomouc - PP 47286

333. motostrelecký pluk Česká Třebová - PP 86842

375. tankový pluk Šumperk - PP 83037

55. samostatný tankový prápor Šumperk - PP 65452

585. delostrelecký pluk Klášterec nad Orlici - PP 86841

716. protilietadlový raketový pluk Červená Voda - PP 86834

258. protitankový oddiel Klášterec nad Orlici - PP ????

31. prieskumný prápor Vysoké Mýto - PP 67175

118. ženijný prápor Vysoké Mýto - PP 57991

813. spojovací prápor Vysoké Mýto - PP 57958

308. prápor chemickej ochrany Vysoké Mýto - PP 57069 ( sam. rota ? )

909. prápor materiálneho zabezpečenia Vysoké Mýto - PP 58030

88. prápor opráv techniky Vysoké Mýto - PP 57774

34. zdravotnícky prápor Vysoké Mýto - PP 86820

Letectvo:

veliteľstvo 131. zmiešanej leteckej divízie Milovice - PP 79510

114. stíhací letecký pluk Milovice - PP 19981

236. stíhací bombardovací letecký pluk Hradčany - PP 45097

238. vrtuľníkový pluk Zvolen - PP 41396

490. vrtuľníkový pluk Olomouc - PP 44100

V Květne pri Poličke bol najväčší muničný sklad v ktorom bolo 200 skladových objektov v ktorých bola uskladnená delostrelecká a pechotná munícia, náboje všetkých druhov a granáty v objeme 50 000 ton. Sklad bol do 6.3.1991 vyprázdnený. 

Odsun sovietskych vojsk z ČSFR

Odsun sovietskych vojsk z ČSFR organizovala komisia pod vedením genpor.Ing.Rudolfa Ducháčka - Splnomocnenec vlády ČSFR a genmjr.Ing. Svetozár Naďovič - Náčelník správy pre zabezpečenie odchodu sovietskych vojsk z územia ČSFR a zástupca splnomocnenca vlády ČSFR. Prvá etapa odsunu vojsk sovietskej armády začala 26.februára 1990 - v deň podpísania Dohody medzi ZSSR a ČSFR o odchode sovietskych vojsk z Československa v Moskve.Ku dňu podpísania dohody o odsune boli v ČSFR nasledujúce počty osôb a techniky Sovietskej armády: 73 500 vojakov, 16 270 ( 16 911 ) rodiny, 39 921 rodinní príslušníci,Odpalovacie zariadenia rakiet 30,Prostriedky protivzdušnej obrany  251, Tanky 1 220, Bojové vozidlá a OT 2 505, Delá a mínomety 1 218, Lietadlá celom 103 z toho bojové lietadlá 76,Vrtuľníky celkom 173 z toho  bojové vrtuľníky 146, Bezpilotné prieskumné prostriedky 8, Automobily nákladné a špeciálne 18 594. Prvá etapa odsunu sovietskych vojsk bola od 26.2. - 31.5.1990. Dňa 1.6.1990 začala druhá etapa odsunu sovietskych vojsk. Dňa 20. - 22.12.1990 (  odišiel z Rožňavy posledný bojový útvar dislokovaný na Slovensku 126.gardový delostrelecký pluk VČ / PP 23139. Dňa 31.12.1990 skončila druhá etapa odsunu vojsk. Dňa 1.1.1991 začala tretia etapa odsunu.  Odsunutý bol aj technický materiál  v množstve 178 330 ton a tylový materiál v množstve 98 696 ton.Dňa 27.júna 1991 odletel posledný sovietsky vojak - veliteľ Strednej skupiny vojsk generál plukovník Eduard Vorobiov.     

Pramene a literatúra:

1. Svedenija o sovetskich voinskich garnizonach II i III etapa - Sekretno Ekz.No.7 Načalnik štaba Centraľnoj grupy vojsk general - lejtenant A.Ovčinikov 13.6.1990

2. Pecka,J.: Kronika odsunu sovětských vojsk z Československa ( 1989 - 1991 ), ÚSD, Praha 1993

3. Pecka,J. a kol.:Sovětská armáda v Československu 1968 - 1991. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1996 

4. Ký + MK - Poľná pošta vojsk Sovietskej armády v Československu v rokoch 1968 - 1991 In: Zberateľ roč. 6, č.5 ( 2000 ) str. 32 - 33

5. Naďovič, Svetozár genmjr: Čelom vzad ! MO SR Bratislava 2004 - VIA

6. Korený, Jozef: Poľná pošta vojsk Sovietskej armády v Československu v rokoch 1968 - 1991 - In: Zberateľ  č. 8 / 2008 str. 24 - 26

7.https://www.postoveznamky.sk/polna-posta-vojsk-sovietskej-armady-v-cechach-a-na-morave-v-rokoch-1968-1991 Autor Jozef Korený 25.2.2009

8. Hotmar, Leoš., Mackovík, Stanislav: Soviet Air Force over Czechoslovakia 1968 - 1991 Part I - překlad Janda, Petr: Rudé hvězdy nad Československem 1968 - 1991 Čast 1 na www.japo.eu 2008

9. Minařík, Pavel PhDr.pplk: Bratrská vojska za hranicemi Sov. svazu - Střední skupina sov. vojsk v Československu, http://armada.vojenstvi.cz/povalecna/sovet.vojska/3.htm 18.4.2015

10.Minařík, Pavel:Odsun Sovětských vojsk z Vysokého Mýta - Československa armáda www.vojenství.cz

11.Minařík, Pavel: Odsun 31. tankové divise z Bruntálu, Krnova a VVP Libavá - Toulky.vojenstvi.cz

12.Gebauer, Petr,RNDr. - Zoznam VČ / PP - ČA 1968 - 1991 - doplnok v roku 2020Jozef Korený - čestný predseda KF 52 - 19 Trenčín


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: