Jozef Korený
Autorské stránkyNáš jubilant 70 ročný plk. v. v. Ing. František Horečný
npráp. v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín


Narodil sa 19.5.1950 v Lietavskej Lúčke. Členom ZČSF v Klube filatelistov
Příbram bol od 1.1.1977. Členom KF 52 - 19 Trenčín od 1.1.1983. Hospodárom KF
od roku 1983 a novinkár klubu od roku 1988 doteraz. Je tiež členom klubu Fera
Horniaka. Jeho zberateľskými záujmami sú známky ČSFR, Slovenska, Českej
republiky, Umenie na známkach, Ruky ako symbol práce a priateľstva,
Horolezectvo. Pracoval v organizačných výborov výstav. Pri usporiadaní Národnej
filatelistickej výstavy v roku 1986 bol v organizačnom výbore výstavy
hospodárom. Na 11. národnom kongrese mladých filatelistov v roku 1987 bol
členom organizačného výboru kongresu. Kongres moderovala herečka Jana
Nagyová „Arabela“.  Viedol kroniku klubu a tvoril propagačné a informačné
výstavky v priestoroch V ASR. Bol členom RK na Filatelistickej výstave „60.
výročie I. slovenskej výstavy poštových známok“ konanej v dňoch 25.6. - 3.7.1988
a Krajskej filatelistickej výstave družobných krajov Brno, Halle, Györ, Zielona
Góra  v dňoch 18. - 27.5.1990. Na Krajskej filatelistickej výstave poštových
známok LAUGARICIO - 95 konanej pri príležitosti 205. výročia pošty v Trenčíne
a 70. výročia I. slovenskej výstavy poštových známok v Trenčíne v dňoch 29.7. -
2.8.1998 bol vedúci ekonomického odboru výstavy. V organizačnom výbore
filatelistickej výstavy LAUGARICIO - 2000 usporiadanej pri príležitosti 75.
výročia KF v Trenčíne, EURÓPA v Trenčíne a Deň Armády Slovenskej republiky
konanej v dňoch 19.6. - 29.9.2000 bol členom technického odboru. V
organizačnom výbore Krajskej filatelistickej výstavy s medzinárodnou účasťou
LAUGARICIO - 2003 konanej v dňoch 2.3. - 9.3.2003 bol predsedom RK. Pri
usporiadaní propagačnej filatelistickej výstavy LAUGARICIO - 2010 konanej v
dňoch 12.- 30. 3. 2010 bol hospodárom OV. Od roku 1993 spolupracuje s KF v
Uherskom Brode pri zabezpečovaní známok Českej republiky pre členov nášho
klubu.  Aktivity mal vo vysokohorskej turistike. Je vedúcim Klubu fotografov pri
PK Trenčín. Jeho práca bola ocenená udelením zlatého Čestného odznaku ZSF.
Milý Ferko, do rokov nasledujúcich Ti v mene vedenia KF 52 - 19 Trenčín prajem
hlavne dobré zdravie, rodinnú pohodu ako aj veľa prírastkov do Tvojej zbierky
umenia a poštových známok Slovenskej republiky. Bohatú úrodu z Tvojej krásnej
záhradky a veľa pekných stretnutí s priateľmi „zúbkovaného sveta“.

Jozef Korený - čestný predseda KF 52 - 19 Trenčín


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: