Jozef Korený
Autorské stránkyZosnuli Slováci z I. svetovej vojny a pochovaní na Mestskom cintoríne v Trenčíne v rokoch 1914 - 1920
npráp. v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín


Země: Slovenská, okres Trenčín, obec Trenčín Katastralní list - strana katastru 458
Pojmenovaní hřbitova: Městský ústřední, Rozloha hřbitova 3500 m, Majitel hřbitova Město, Počet válečných hrobů s 1 pohřbeným 425, 1 šachta s 39 pohřbenými
Počet pohřbených podle národnosti:
Česko - Slovensko 195 s toho 70 ( 56 ) Slovákov ?,Taliansko 16, Maďarsko 41, Nemecko 11, Poľsko 58,Rakúsko 53, Rumunsko 25, Rusko 48, Juhoslávia 1,Neznámych 16
Veliteľom záložnej nemocnice Trenčín bol od 11 / 1918 - 4/ 1919 vrchný štábny lekár II. triedy MUDr. Richard Sladký nar. 1.4.1870 Luleč okr. Vyškov
Por.čís.je zo zoznamu pochovaných a na konci riadku je písmeno ktoré udáva časť pohrebiska a čís. hrobu.

7.voj. Borik Peter, strelecký prápor 19, nar.1888 ( Molnos ) Mlynárce okr. Nitra + 10.10.1914, A - II - 5
13.voj. Bítik Anton, rodobranecký pluk 13, nar. 1884 ( Rattkowetz ) Ratkovec ( Ratkovce ) Žlkovce - okr. Hlohovec + 20.10.1914, A - II - 11
25.voj. Bvóz Štefan, rodobranecký pluk 1, nar. 1890 ( Felsóvisnyo ) Višňové okr. Žilina + 7.2.1915, A - VIII - 7
26.voj. Bukovinský Michal, rodobranecký pluk 1, nar.1887 ( Terhely ) Terchová okr. Žilina + 11.2.1915, A - VIII - 11
27.voj. Belon Peter, rodobranecký pluk 15, nar.1876 ( Trencsénmakó ) Makov okr. Čadca + 17.2.1915, A - VIII - 15
28.voj. Slyž Ján, 9.delostrelecký pluk, nar. 1888 ( Ösvényes ) Ochodnica okr. Čadca + 8.3.1920, 8.5.1920, B - VII - 1 č. 81 ???
36.voj. Bílovský Pavel, mrodpl 15, nar. 1885( Holics ) Holíč okr. Skalica + 29.4.1915, B -XI - 5
39.voj. Budač Ján, mrbrpl 16, nar. 1880 ( Dyetva ) Detva okr.Detva + 3.6.1915, B - X - 9
41.voj. Búcz Jozef, madrdbrpl 15, nar. 1897 (Bobró ) Bobrov okr. Námestovo + 18.1.1916, B - X - 10
42.voj. Bulejčík Martin, strpl 15, nar. 1894( Vághegyes ) Zástranie okr. Žilina + 18.4.1919, Čs - I - 10 
46.voj. Buberník Ján, peší pluk 72, nar. 1894 ( Kárpáthalas ) Vištuk okr. Pezinok+ 18.12.1919, Čs - IV.- 7
51.voj. Čewrven Andrej, peší pluk 71, nar. 1894 ( Mossóc ) Mošovce okr. Turčianske Teplice + 3.11.1919 Čs - IV - 4
52.voj. Cúzer Ján, strpll 5, nar. 1898 ( Szucsán ) Sučany okr. Martin + 13.11.1919 Čs - IV - 5
53.čat. Cyprian Jakub, honvedský pluk 15, nar. 1880 ( Mariatólgyes ) Dubnica nad Váhom okr. Ilava + 9.2.1915 A - VIII - 9
70.voj. Dušička Bertalan, mrodpl 15, nar. 1879 (Bélapataka ) Valaská Bela okr.Prievidza + 13.4.1915 B - VI - 2
74.voj. Doviak Ján, rodobranecký pluk 15, nar. 1888 ( Háromudvar ) ,Turie okr. Žilina + 8.12.1915 B - XIII - 10 
75.voj. Dvda Karol, rodobranecký pluk 15, nar. 1895( Felzö Zubrica ), premenovaná na Felsöbölenyes - slov. Vyšná Zubrica Oravská župa.
Po Trianone sa dostala do Poľska pod názvom Zubrica Gorna okr. Nowý Targ + 9.12.1915 B - XII - 10 
78.voj. Duriš Ondrej, peší pluk 25, nar. 1896 ( Klenóc ) Klenovec okr.Rimavská Sobota + 21.12.1919 Čs - IV - 8
89.voj. Fárik Andrej, rodobranecký pluk 15, nar. 1876 (Vágaranyos), Zlatovce súčasť mesta Trenčín + 18.2.1915 A - IX - 7
98.voj. Fulier Ján, rodobranecký pluk 15, nar. 1897 (Újbesztercze ), Nová Bystrica okr. Čadca + 6.11.1915 B - II - 9
112.voj. Gyurecz Juraj, rodobranecký pluk 15, nar. 1883 ( Szulyó ) Súľov - Hradná okr.Bytča + 26.4.1915 B - I - 4
128.voj. Hodek Floris, peší pluk 72, nar. 1890 (Széleskút ), Sološnica okr. Malacky + 2.4.1915 A - VI - 20
133.voj. Haluška Matej, rodobranecký pluk 15, nar. 1885( Zászkal ), Záskalie súčasť Dol. Kubína + 14.4.1915 B - II - 2 
136.voj. Hodvábny Florian, peší pluk 72, nar. 1883 ( Gajár ) Gajary okr. Malacky + 20.4.1915 B - XI - 4
137.voj. Horvát Michal, peší pluk 40, nar. 1888 (Majtény ), Majcichov okr.Trnava + 25.4.1915 B - III - 4
138.voj. Havel Štefan, peší pluk 40, nar. 1881( Dévényújfalu ) Devínska Nová Ves - Bratislava + 20.5.1915 B - X - 7
140.voj. Hrtanek Peter, Doplňovacie.okr.veliteľstvo Trenčín, nar. 1877 ( Trencsénpéteri ) Petrovice okr.Bytča + 18.4.1919 Čs - I - 11
143.voj. Halaj Ján, peší pluk 15, nar. 1899 ( Pokrivács ) Pokryvač okr. Dol. Kubín + 14.8.1917 B - IV - 10
157.voj. Krupa Alois, madrodpl 15, nar 1896 ( Felsöstubnya ) Horná Štubňa okr.Turčianske Teplice + 9.1.19+1916 B - XI - 10
176.voj. Krištofik Andrej, peší pluk 19, nar. 1893 ( Trencsénrakó ) Raková okr. Čadca + 27.2.1915, A IX - 17
177. voj. Kuricz František, peší pluk 15, nar. 1887 ( Bella ) Belá okr. Žilina + 5.3.1915, A - X - 8
188. voj. Kopunek Pavel, peší pluk 81, nar. 1894 ( Bikszárd ) Buková okr. Trnava + 16.4.1915, B - VII - 3
189.voj. Karlák Anton, peší pluk 71, nar. 1890 ( Alsólipnica ) Poľsko ( Dolná Lipnica ) + 16.4.1915, B - VI - 3
207.voj. Krcha Ján, strpl 16, nar. 1897 ( Szalatnya ) Slatina okr. Levice.+ 31.7.1919 Čs - III - 8 
208.voj. Kálman Štefan, peší pluk 71, nar. 1898 Sotechov - Setechov, súčasť obce Petrovice pri Bytči + 30.10.1919 Čs - IV - 2 
209.voj. Káčerik Gašpar, peší pluk 71, nar. 1888 ( Felsövadas ) Horný Vadičov okr. Kysucké Nové Mesto + 3.11.1919 Čs - IV - 3
223.npor. Lágyi Jozef, rodobranecký peší pluk 37, nar. 1895( Újvároska ) Leopoldov okr.Hlohovec + 7.12.1918 Čs - I - 3
242. čat.Marček Jozef, rodobranecký pluk 15, nar. 1887 ( Epres ) Jahodniky, časť mesta Martin + 5.4.1915, A - XIII - 13
248. voj. Mészáros František, rodobranecký pluk 13, nar. 1893 ( Dunaserdahely ) Dunajská Streda + 24.4.1915, B - VI - 4
255.voj. Minárik František, rodobranecký pluk 15, nar. ?( Kötesfalu - Kölesfalva ) Prosné, od 1.7.1979 súčasť obce Udiča + 27.1.1916 B - VIII - 10
256. voj. strážmajster Milan Andrej, Trenčianske oddel. 6, nar. 1869 ( Roszahegy ) Ružomberok + 7.3.1917, B - VI - 10 
257.des. Munka Pavel, peší pluk 12, nar. 1897( Galgóc ) Hlohovec + 7.12.1918 Čs - I - 1
259.voj. Mravko Rafael, úč. Z.V.V. nar. 1880 ( Szenice ) Senica + 6.12.1919 Čs - IV - 6
276.voj. Ozabal František, rodobranecký pluk 15, nar. 1879 ( Csáry ) Čáry okr.Senica + 18.3.1915 A - XII - 2
288.voj. Polák Hilár, rodobranecký pluk 15, nar. 1894 ( Csáry ) Čáry okr. Senica + 10.2.1915 C - 8
291. voj.Palkovič Ján, peší pluk 14, nar. 1879 ( Felzér ) župa Hont + 13.3.1915, A - XI - 8 - obec ( osada ) neidentifikovaná !
307. voj. Perdach Filip, 2.hdpl, nar. 1899 ( Szaniszlófalva ) Staškov okr. Čadca + 8.9.? 8.11.1919, B - III - 49
314.voj. Rybnikár Ján, rodobranecký pluk 15, nar. 1878 ( Berencsváralja ) Podbranč okr. Senica + 18.2.1915 A - IX - 5
356.voj. Sekö Augustin, rodobranecký pluk 15, nar. ? ( Kisudvarnok) Malé Dvorniky okr. Dunajská Streda + 26.1.1916 B - IX - 10
359.voj. Šedivý Matej, peší pluk 72, nar. 1890 ( Búrszentmiklós ) Borský Sv. Mikuláš - Bor.Mikuláš okr. Senica + 10.4.1915 B - XIII - 2
373.voj. Sluchták Nichal, peší pluk 15, nar. 1874 ( Nemsó ) Nemšová okr. Trenčín + 28.3.1917 B - V - 10
379.voj. Takács František, peší pluk 13, nar. 1886 ( Úszor ) Kvetoslavov okr. Dunajská Streda + 10.2.1915 A - VIII - 10
389.voj. Urban Michal, rodobranecký pluk 15, nar. 1891 ( Bassóc ) Bašovce okr.Piešťany + 6.2.1915 A - VIII - 5
417.voj. Zanyec Lukáš, rodobranecký pluk 14, nar. 1877 ( Üreg ) Jarok okr. Nitra + 11.3.1915 A - XI - 5
423.voj. Zalubel František, peší pluk 12, nar. 1898 ( Tornóc ) Trnovec nad Váhom okr.Šaľa + 7.12.1918 Čs I - 2
15.voj. Schüth Ján, myslivecký pluk 12, nar. 1887 ( Gyrmely - Gyermely ) ( Dernej ) okr. Tatabánya -  Komárňanska župa + 20.9.1914 - Šachta spoločný hrob 
Prameň:
1. K.u.k Militärgebäudevorwalungt Nr. 17 für das Reservespital in Trencsén - Militarfriedhof in Trencsén, Gemeinsammer ( orts ) Friedhof 20. Marz 1918 
 Správa valečných hrobů Čj: 211 / 28 - Abecední seznam pohřbených na ústředním hřbitově Trenčín od roku 1914 - 1919 incl.obsahuje 425 hrobov, 1 šachta s 39 pochovanými
 V Trenčíne 30.srpna 1928 Správca válečných hrobů štábni kapitán duch. služby Hoblík
2.Majtán, Milan: Názvy obcí Slovenskej republiky ( vývin v rokoch 1773 - 1997 ) - VEDA , Vydavateľstvo SAV Bratislava 1998,ISBN 80-224-0530-2
3.Magyar Nagylexikon, zväzky I - XIX + 2 zväzky dodatkov, Akadémia Kiadó Budapest 1993 - 2006
4.Tamás Gudlin - Magyarország klassizikus postabélyegzöi - Die klassichen Poststempel von Ungarn, Classic Postmarks of Hungary - Vlastné vydanie Braunschweig - Deutchland 2004
5.Pisztón, Otto: Zoznam usadlosti v historických žúpách ( Hont, Árva atd. ) v maďarskej verzii Wikipédia.
6.György, Lelkes: Magyar helységnév - azonosító szótár - BALASSI KIADÓ Budapest 1992  

Jozef Korený - čestný predseda KF 52 - 19 Trenčín


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: