Jozef Korený
Autorské stránkyNáš jubilant Ondrej Sulo 80. ročný

Významný slovenský filatelista Ondrej Sulo, podpredseda Klubu filatelistov 52 - 19 pri Posádkovom klube Trenčín sa dožil 16. februára 2020, 80. narodenín.Narodil sa 16.2.1940 v obci Ivanovce okr. Trenčín. Zbieraniu poštových známok sa venuje od detstva. Členom Zväzu československých filatelistov bol od roku 1959. Členom Klubu filatelistov v Melčiciach - Lieskové bol od roku 1962. Predsedom tohoto klubu bol v rokoch 1966 - 2015. V klube založil Krúžok mladých filatelistov č.121 ktorý viedol v rokoch 1976 - 2015 kedy klub zanikol. Mnohí jeho členovia vytvorili výstavné exponáty a zúčastňovali sa filatelistických výstav a Filatelistickej olympiady. Členom KF 52 - 19 Trenčín je od 1.1. 2014. Dňa 2.3. 2015 na VČS bol zvolený za podpredsedu KF 52 - 19 Trenčín. Jubilant vytvoril exponáty s osobitným dôrazom na obdobie 1. svetovej vojny " Za cisára v boji i na popraviskách" , " Flotila ťažkých obrnencoch" a " Poľná pošta v mobilizácií v roku 1938 ". Vytvoril a vystavoval exponáty: " V boji zrodená a zocelená", ako železničiarovi mu boli najbliššie " Vlakové pošty v českých zemiach do roku 1918 "a " Parné lokomotívy". Následovali exponáty " Strojové propagačné pečiatky 1919 - 1938 ", " Svetom na krídlach Lufthanzy", " Tomáš Garique Masaryk", " Vodné vtáctvo" a " Trenčín a okolie na poštových dokladoch a dobových pohľadniciach". Jeho exponáty videli na výstavachv Cíferi, Galante, Košiciach, Nitre, Poprade, Močenoku, Leviciach, Žiline, Martine, Ružomberku, Pezinku, Holíči, Malackách, Senici, Skalici,Trenčíne, Hraniciach na Morave a v Banskej Bystrici v Mestskom múzeu v roku 2014 pri príležitosti 100 výročia začatia I. svetovej vojny výberom poštových dokumentov vo vsťahu k Banskej Bystrici. Exponát " Za cisára v boji i na popraviskách" vystavil na výstave Düseldorfu - SRN a na výstave SALÓN - C-S 2018 na Bratislavskom hrade pri príležitosti 100. výročia vzniku Česko - Slovenskej republiky. Za svoju činnosť vo Zväze slovenských filatelistov mu bol udelený strieborný Čestný odznak ZSF. Je nositeľom zlatej Jánskeho plakety za 64 odberov darovania krve. Milý Ondro, do rokov následujúcich Ti želáme hlavne dobré zdravie, rodinnú pohodu, veľké úrody z Tvojej zahrádky a potešenie zo spoločného hobby filatelie.
Jozef Korený - čestný predseda KF 52 - 19 Trenčín


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: