Jozef Korený
Autorské stránkyGeneráli pôsobiaci v Trenčíne v rokoch 1935 - 2024
npráp. v. v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín


Novodobé vojenské dejiny mesta Trenčín začali v roku 1874 umiestnením 15. pešieho vlastibraneckého honvedského ( domobraneckého ) pluku v Trenčíne. . Pluk bol spočiatku umiestnený na viacerých miestach mesta, lebo kasárne Maďarskej kráľovskej domobrany postavili až okolo roku 1889.V roku 1886 začala výstavba komplexu kasárni arcikniežaťa Fridricha ktoré dokončili v roku 1887 a v roku 1880 tam umiestnili 71. peší pluk rakúsko - uhorskej armády. Mesto Trenčín so svojim geografickým umiestnením vytvorilo podmienky na dislokáciu vyšších veliteľstiev na ich čele stáli od roku 1935 čs.generali. V období rokov 1939 - 1945 generali vojnovej Slovenskej republiky.V rokoch 1945 - 1992 bolo v Trenčíne v rámci ČSĽA resp. ČSA päť vyšších veliteľstiev. Po vzniku Slovenskej republiky 1.1.1993 doposiaľ bolo v Trenčíne šesť  vyšších veliteľstiev.  
Veliteľstvo V. zboru Trenčín
arm.gen. in memoriam Ing. Vojtěch Luža ( 26.3.1891 Uh. Hradiště + zastrelený 2.10.1944 Hřiště u Přibyslavi ) - 15.10.1935 - 14.11.1935 dočasný veliteľ V. zboru Trenčín
arm. gen. in memoriam Ing. Alois Eliáš ( 29.9.1890 Praha + popravený 19.6.1942 Praha ) -14.11.1935 -14.3.1939 veliteľ V.zboru Trenčín
briggen.Antonín Mikuláš Číla ( 6.1.1883 Nová Paka + 31.5.1983 Praha) - mobilizačný veliteľ V. zborovej oblasti Trenčín
briggen. Bohuslav Všetička - ( 25.9.1893 Náchod + popravený 19.8.1942 Plotzensee - Berlin ) -15.10.1937 - marec 1939 veliteľ 15. pešej divízie Trenčín
div. gen. Jiří Hudeček nar. 16.4.1888 Hrubá Vrbka + 13.10.1979 Praha zástupca veliteľa V.zboru v Trenčíne 9 / 1936 - 9 / 1938, veliteľ V.zboru 10 /1938 - 12 /1938 v brannej pohotovosti štátu, veliteľ V.zboru v Trenčíne 12 / 1938 - 3 / 1939. Reaktivovaný v roku 1945.
Vyššie veliteľstvo 1 Trenčín ( Veliteľstvo DO 1 Trenčín ) od 1939 - 1945
general I.triedy Turanec ( 7.3.1892 Sučany  - 9.3.1957 Leopoldov ) - od 1931 do septembra 1933 zástupca p.pl.17, od 1939 veliteľ VV1 - od 19.5.1939 Posádkový veliteľ, od 19.11.1940 veliteľ 1. divízie Trenčín
general I.triedy. Anton Pulanich ( 25.5.1884 Holíč + 4.4.1962 Dunajská Streda ) - od 1939 veliteľ 1.divízie Trenčín
generál II. triedy Štefan Jurech ( 9.6.1898 Bošáca + popravený v KT Flossünburg 1945 Nemecko ) od 14.3.1939 veliteľ V. zboru Trenčín, od 5 / 1942 veliteľ Vzdušných zbraní Trenčín
Veliteľstvo VII. zboru Trenčín od 1945
zborgen. Michal Širica ( 1.2.1894 Smrečany + 18.7.1970 Bratislava ) - dočasný veliteľ VII.zboru od 15.6.1945 do októbra 1945
divgen.Mikuláš Markus ( 27.6.1897 Málinec + 31.1.1967 Ružomberok ) - veliteľ VII. zboru od 28.10.1945 - 1.11.1945
Veliteľstvo V. zboru Trenčín od 1945 - 1949
div.gen. Mikuláš Markus ( 27.6.1897 Málinec + 31.1.1967 Ružomberok ) - veliteľ V.zboru od 1.11.1945 - 31.5. 1949
 Veliteľstvo 2, vojenského okruhu Trenčín od 1950 - 1965
 arm.gen. Zdeněk Novák ( 2.4.1891 Paskov + 23.10.1988 Zadní Třebaň ) - 20.9.1950 - 31.12.1950 - veliteľ 2.VO Trenčín
 zborgen. František Janda ( 28.11.1898 Nezamyslice + 24.4.1964 Praha ) -  od  9 / 1950 - 1 / 1952 náčelník štábu a od 12 / 1950 - 31.12.1951 a od 1 / 1952 - 11 / 1952 veliteľ 2.VO Trenčín
 genpor. Jaroslav Ťokan ( 28.12.1898 Jenišovice okr. Turnov  + 25.6.1985 Hradec Králové ) - 4 / 1951 - 1 / 1952 náčelník štábu 2.VO - poverený,  31.1.1952 - 3 / 1955 - veliteľ 2.VO Trenčín
 genpor. František Sedláček ( 7.1.1913 + 7.12.1974 Praha ) - od 3 / 1955 - 7 / 1961 veliteľ 2.VO Trenčín
 genpor. Josef Valeš ( 10.10.1918 Novosielky  Rusko, dnes Ukrajina + 16.11.1994 Praha) - od 7 / 1961 - 1.9.1965 veliteľ 2.VO a veliteľ VVO Trenčín od 9 /1965 - 7 / 1968
 genmjr. Samuel Kodaj ( 11.10.1922 Myjava + 5.2.1992 Trenčín ) - náčelník Politickej správy 2.VO od 15.10.1959 - 1965, veliteľ VVO od 1968 
 genmjr. Ing. Ján Strcula ( 4.5.1912 Vyšná Boca +11.1.2012 Trenčín ) - od 1958 - 1965  zástupca veliteľa 2.VO od 1965 - 1970 zástupca VVO Trenčín
 genmjr. Miroslav Pošík ( 6.11.1915 Vrdy - Bučice ( Kutná Hora  + 8.10.1987 Brno )  - od 8 / 1963 - 11 / 1969 NŠ 2.VO Trenčín
 genmjr. Juraj Pivoluska ( 16.9.1919 Gbely okr. Senica  + 1.12.2005 Trenčín)  - od 9 / 1960 - 8 / 1963 NŠ 2.VO Trenčín
 genmjr. Jan Čermák (2.9.1893 Přišimasy + 24.5.1961 Praha ) - náčelník OMO 2.VO Trenčín
 genmjr. Václav Vlček ( 9.5.1897 Uhlířské Janovice + 5.1.1971 Montreal - Kanada ) - veliteľ DELVA 1.4.1952, 2.VO Trenčín
 briggen. Jaroslav Brož ( 15.10.1898 Prostějov + 19.7.1979 Brno ) - náčelník oddelenia bojovej prípravy 2.VO Trenčín
 genmjr. Čestmír Skála ( 24.10.1912 Varšava  Poľsko + 18.1.1977 ) - Náčelník Politickej správy 2.VO ZVP Trenčín - od 4 / 1952 - 8 / 1956  1956 - 1957 člen ÚV KSS,  poslanec NZ 28.11.1954 - 11.6.1960
 genmjr. Emil Šrank ( 2.6.1919 Velká Lhota  + 21.8.1973 Praha ) - od  1958 -  ZV Del. od 1965 NŠ RVD, od 1967 NO RVD 2.VO Trenčín
 genmjr. Hubert Svitáček ( 23.5.1911 Třebíč + 19.10.1977 ) - od 11 / 1956 - 7 / 1958 NŠ 2.VO Trenčín
 briggen. Vlastimil Novák ( 22.3.1898 Praha + 28.12.1979 Trenčín ) - od 1 / 1952 - 10 / 1956 ZV 2.VO Trenčín 
 genmjr. Josef Hendrich ( 25.11.1910 Michovka - Besedice okr. Jablonec nad Nisou + 11.6.1980 Brno ) - od 10/1956  ZV 2.VO Trenčín, 9/1958 - 9 / 1960 NŠ 2.VO poverený Trenčín
 genmjr. Augustin Tvrz (10.8.1915 Městečko okr. Rakovník  + 1.11.1991 Praha ) - od  5 / 1961 - 6 / 1963 zástupca veliteľa 2.VO - od 3 / 1962 poverený, N TAO 2.VO Trenčín
 genmjr. Václav Sadílek ( 18.9.1907 Praha + 28.7.1983 ?) - od 1 / 1952 - 12 / 1954  NŠ 2.VO Trenčín
 genmjr. Karel Blatenský  ( 28.1.1915 Praha + 23.1.1985 Praha ) od 12 / 1954 - 10 / 1956  - NŠ 2.VO 1. zástupca V2VO Trenčín
 genmjr. Eduard Dittrich ( 10.10.1919 Mnichovo Hradiště  +  21.11.1994 Zvolen ) - od 9 / 1956 - 5 / 1958  N OBP - pomocník veliteľa 2. VO pre bojovú prípravu Trenčín
 genmjr. Bedřich Špinler ( 6.3.1915 Dolní Dobrouč okr. Ústi nad Orlici  + 18.1.1992 ) - od 5 / 1956 - 10 / 1956 náčelník Oddelenia bojovej prípravy - zástupca veliteľa 2.VO pre bojovú prípravu
 genmjr. MUDr. Štefan Šimko,CSc.( 12.6.1916 Košice + 27.9.2002 Košice ) -  Hlavný chirurg 2.VO
 genmjr. MUDr. Ján Paškan ( 27.1.1907 Ochtiná okr. Rožňava  + 1.9.1989 Bratislava ) - od 11 / 1951 - 9 / 1955 náč. zdrav. odd. 2.VO
 genmjr. Matěj Brabec ( 31.12.1908 Vlčí okr Plzeň  + 28.5.1995 ) - od 5 / 1953 - 9 / 1959 náčelník tyla 2.VO Trenčín 
 briggen. František Talášek ( 11.4.1898 Olomouc - Lazce + 6.7.1971  ) - 9 / 1950 - 4 / 1951 náčelník štábu 2.VO poverený
 briggen. Josef Kučera ( 14.6.1896 Železná pri Kladne +18.2.1970 ) - veliteľ ženijného vojska 4/1952 - 10/1952
 briggen.MUDr. Osvald Vymětal ( 22.4.1903 Olomouc + 8.8.1967 Olomouc ) - náčelník Zdravotníckeho oddelenia 2.VO Trenčín od 9 / 1950 - 8 / 1951
 genmjr. Judr. Anton Rašla (15.9.1911 Voderady - Pavlice okr Trnava  + 17.5.2007 Bratislava ) vrchný vojenský prokurátor  VVP 9 / 1950 Trenčín
 genmjr. Ján Zeman ( 22.6.1909 New York + 29.7.1993 Bratislava ) náčelník PS - ZVP 2.VO poverený 10 /1951 - 4 / 1952
Veliteľstvo Východného vojenského okruhu v Trenčíne: od 1965 - 31.12.1991 
gen.por. Josef Valeš ( 10.10.1918 + 16.11. 1994 Praha ) veliteľ VVO od 1.9. 1965 - 8.7.1968
genplk. PhDr. Samuel Kodaj ( 11.10.1922 Myjava + 5.2.1992 Trenčín ) od 10/ 1959 - 7 / 1968 náčelník Politickej správy 2.VO , resp. od 9 / 1965 VVO,  veliteľ VVO od 8.7.1968 - 25.10.1982
genmjr.Ivan Dzamko ( 9.7.1919 Dubino - Ukrajina + 20.10.1978 Trenčín ) od 8 / 1967 - 9 / 1969 zástupca náčelníka štábu VVO do 9 / 1967 poverený, od 9 / 1969 - 3 / 1977 zástupca veliteľa VVO ( do 12 / 1970 súčasne náčelník Oddelenia bojovej prípravy VVO.
gen.mjr.Josef Einšpigl ( 16.6.1929 Rajnochovice  okr. Kroměříž  +1.2.2003 ) od 11 / 1980 - 9 / 1988 zástupca veliteľa VVO
gen.mjr. Karel Zátopek ( 21.8.1926 Kopřivnice okr. Nový Jičín + 25.4.1993 Trenčín )  od 10 /1976 - 1 / 1987 náčelník OBP - zástupca veliteľa VVO
genmjr. Pavel Figuš ( 19.2.1927 Bretejovce okr. Prešov )  od 20.11.1972 - 16.2.1976 náčelník oddelenia bojovej prípravy - zástupca veliteľa VVO, od februára 1976 - do septembra 1976 zástupca veliteľa VVO pre civilnú obranu
gen.mjr. Jaromír Jašek ( 19.5.1925 Drahelice okr. Nymburk  + 2.4.2015) od 11 / 1969 - 10 / 1973 náčelník štábu 1. zástupca veliteľa VVO
genmjr. Ján Puškár ( 9.9.1927 Turová okr. Zvolen  +1.8.2018  Bratislava ) od 21.10.1976 - 19.10.1985 zástupca veliteľa VVO pre civilnú obranu
genmjr. Jozef Dunčko ( 15.11.1933 Spišský Štvrtok + 14.6.2018 Trenčín ) od 26.11.1976 - 28.2.1978 zástupca náčelníka tankovej a automobilovej služby veliteľstva VVO, od 30.11.1979 náčelník tankovej a automobilovej služby VVO a od 1.10.1985 zástupca veliteľa VVO pre výzbroj - náčelník vyzbrojovania a technického zabezpečenia VVO
genmjr. Štefan Gajdoš (19.12.1929 Olichov + 8.2.1988 Trenčín ) od 15.2.1967 - 31.3.1968 náčelník štábu tyla VVO, od 16.10.1973 - 30.1.1988 náčelník tyla - zástupca veliteľa VVO
genmjr. Mojmír Hergovič ( 23.7.1942 Bratislava + 4.2.2007 Bratislava ) od 10 / 1987 - 10 / 1990 náčelník tyla - zástupca veliteľa VVO
gen.mjr. PhDr. Stanislav Weinlich ( 24.7.1930 Ořeším okr. Brno + 19.5.2005 -  náčelník štábu - 1. zástupca veliteľa VVO od 11 / 1974 - 12 / 1975
gen.mjr. Zdeněk Sedláček ( 3.10.1928 Těšany okr. Brno  + 9.4.2002 Příbram ) - od 11 / 1970 - 1 / 1976 zástupca náčelníka štábu VVO, od 13.1.1976 - 10 / 1987 NŠ VVO - 1. zástupca veliteľa VVO do 10 / 1976 z poverenia, od 21.10.1976 NŠ  - 1. zástupca veliteľa VVO
genplk. Ing. Jozef Hrebík ( 28.10.1928 Lukačovce + 25.3.2017 Trenčín ) - veliteľ VVO od 25.10. 1982 - 10.9.1989
genpor. Ing. Imrich Andrejčák ( 12.7.1941 Haniska + 5.9.2018 Trenčín ) - od 10 / 1987 NŠ 1. zástupca veliteľa VVO, od 9 / 1989 - 10 / 1990 veliteľ VVO
genpor. Ing. Jozef Tuchyňa ( 11.11.1941 Krásna Ves.+ 9.11.2019 Piešťany ) - 9 / 1988 - 9 / 1989 zástupca veliteľa VVO,  náčelník štábu - 1. zástupca veliteľa VVO od 26.9.1989, veliteľ VVO od 2.11.1990 - 31.12.1991
genpor. Ing. Jozef Kováčik ( 28.10.1921 Krivá okr. Dolný Kubín  + 23.1.2005 Trenčín ) - od 7 / 1968 - 10 / 1986 náčelník Politickej správy VVO resp. od 1 / 1981 náčelník Politickej správy - zástupca veliteľa VVO
genmjr. PhDr. Jaroslav Kryl ( 8.5.1927 Daskabát okr. Olomouc  + 20.4.1999 Starý Hrozenkov  ) od 7 / 1967 - 1 / 1986 zástupca náčelníka Politickej správy VVO
genmjr. Tomáš Boriščák (28.2.1942 Šarišské Michaľany ) - od októbra 1985 - 10 / 1986 zástupca náčelníka politickej správy VVO a od októbra 1986 - septembra 1989 náčelník politickej správy - zástupca veliteľa VVO
genmjr. JUDr. Štefan Infner ( 15.6.1919 Vráble okr. Nitra + 30.7.1988 Trenčianske Teplice ) od 1.5.1967 námestník vyššieho vojenského prokurátora na Vyššej vojenskej prokuratúre v Trenčíne, od 11 / 1968 - 28.2.1980 vyšší vojenský prokurátor v Trenčíne
genmjr. Marián Horský ( 28.8.1945 Pribeník ) od júla 1990 - 31.12.1991 zástupca veliteľa VVO pre civilnú obranu
genmjr. Jaroslav Ešmír ( 18.2.1945 Sasinkovo ) od 1.10.1983 - 30.9.1987 náčelník štábu tyla VVO, od 1.10.1987- 24.10.1990 náčelník ubytovacej a stavebnej služby - zástupca veliteľa VVO,
genmjr. Jiří Egg ( 1.12.1941 Nové Město nad Metují - Krčín - ČR ) od 1.10.1985 zástupca veliteľa VVO pre civilnú obranu, od októbra 1986 náčelník oddelenia bojovej prípravy - zástupca veliteľa VVO, od septembra 1989 zástupca veliteľa VVO,
genmjr. Svetozár Naďovič ( 5.7.1939 Vrádište ) - od októbra 1986 zástupca NŠ VVO do februára 1990
genmjr. Ing. Pavel Honzek ( 21.6.1947 Jaroslavice, okr. Znojmo - ČR ) - od 1.9.1989 - 30.10.1990 náčelník oddelenia bojovej prípravy - zástupca veliteľa VVO a od 2.11.1990 - 1.1.1992 náčelník štábu 1. zástupca veliteľa VVO
Vojenské veliteľstvo VÝCHOD v Trenčíne od 1.1.1992 - 31.12.1992
Prijatím Zákona o Československej federácií zo dňa 20.10.1968 bola upravená teritoriálna pôsobnosť VVO Trenčín. V rámci redislokačných a reorganizačných zmien v dôsledku pobytu okupačných vojsk Varšavskej zmluvy, hlavne Sovietskej armády bolo z veliteľstva Východného vojenského okruhu bez narušenia velenia vojskám na teritóriu Slovenskej republiky k 1.1.1992 vytvorené Vojenské veliteľstvo VÝCHOD ktoré bolo k 31.12.1992 premenované na Veliteľstvo Armády Slovenskej republiky. 
genpor. Ing. Jozef Tuchyňa - poverený veliteľ VVV od 1.1.1992  - 20.7.1992
genmjr. Ing. Pavel Honzek - poverený veliteľ VVV od 30.6.1992 a od 28.7.1992 NŠ 1. zástupca veliteľa VVV
genmjr. Ing. Július Humaj ( 7. 11.1949 Galanta ) - veliteľ VVV od 20.7.1992
genmjr. Ing. Milan Polák ( 10.2.1941 Martin  ) - náčelník Správy pre prípravu vojsk - zástupca veliteľa VVV 1 / 1992 - 12 / 1992
genmjr. Ing. Jaroslav Ešmír ( 18.2.1945 Sasinkovo ) od 1.1.1992 - 22.4.1992 poverený náčelník tyla - zástupca veliteľa VVV, od 23.4.1992 - 31.12.1992 náčelník tyla - zástupca veliteľa VVO
genmjr. Ing. Marián Horský ( 28.8.1945 Pribeník ) od 1.1.1992 poverený dočasným výkonom funkcie náčelníka civilnej obrany VVV Trenčín
genmjr. Ing. Jiří Egg ( 1.12.1941 Nové Mesto nad Metuji - Krčín ČR ) od 1.1.1992 poverený výkonom funkcie veliteľa Vojenskej polície VVV a v septembri 1992 bol do funkcie riadne ustanovený
Veliteľstvo Armády SR v Trenčíne od 1.1.1993 - 31.8.1994
Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky čís. 3 zo dňa 16.12.1992 bola zriadená Armáda Slovenskej republiky.
Podľa Ústavného zákona č. 542 / 1992 Zb. dňom 31.12.1992 zanikla ČSA. Zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky dňom 31.12.1992 zanikla aj spoločná federatívna armáda.Velenie nad zväzkami, útvarmi, vojenskými školami prevzalo Veliteľstvo Armády SR so sídlom v Trenčíne.
Genpor. Ing. Július Humaj ( 7.11.1949 Galanta )  - poverený veliteľ ASR od 1.1.1993 a veliteľ ASR od 18.3.1993 - 31.8.1994
genpor. Ing. Andrej Sabol (1.9.1941 Budkovce okr. Michalovce ) - 1. zástupca veliteľa ASR 1 / 1993 - 3 / 1994 Trenčín
genpor. Ing. Pavel Honzek ( 21.6.1947 Jaroslavice ) -  náčelník operačného štábu ASR 1993 - 1994 Trenčín
genmjr. Ing. Jaroslav Ešmír ( 18.2.1945 Sasinkovo ) - od 1.1.1993 - 31.8.1994 veliteľ logistiky veliteľstva ASR
genmjr. Svetozár Naďovič ( 5.7.1939 Vrádište ) - zástupca náčelníka štábu PV ASR Trenčín
gen.mjr. Ing.Štefan Gombík ( 17.10.1951 Nitra ) - od 1.11.1992 náčelník oddelenia letectva správy letectva a PVO pre územie SR Veliteľstva letectva a PVO GŠ Čs. armády,od 29.12.1992 veliteľ letectva a PVO Veliteľstva ASR v Trenčíne
genmjr. Dušan Humený ( 4.12.1953 Liptovský Mikuláš ) - náčelník Správy RVD Správy pozemného vojska GŠ ASR Trenčín od 4.7.1996 - 30.4.1999
genmjr. Ing. Marián Horský ( 28.8.1945 Pribeník ) - náčelník Organizačnej správy  Hlavného štábu  veliteľstva ASR od 1.1.1993
genmjr. JUDr. Ondrej Samaš ( 18.6.1955 B.Bystrica - predseda Vyššieho vojenského súdu Trenčín - 2012 - 31.3.2017
genpor. Ján Váňa ( 9.4.1940 Veľký Ďur + 22.5.2016 ) od 1992 náčelník Hlavnej správy letectva a protivzdušnej obrany Veliteľstva ASR
genmjr. Ján Ďurove ( 7.1.1948 Bratislava ) - náčelník Štábu VLa PVO ASR Trenčín
genmjr. Ing. Jiří Egg ( 1.12.1941 Nové Mesto nad Metuji ) -  od 1.1.1993 náčelník správy vojenskej polície Hlavného štábu ASR
Generálny štáb OS SR Trenčín od 1994 - 1999
Veliteľstvo Armády Slovenskej republiky bolo dňom 31. augusta 1994 zrušené. Dňom 1.9.1994 ho nahradil Generálny štáb Armády Slovenskej republiky so sídlom v Trenčíne. Zákonnými ustanoveniami bolo do pôsobnosti GŠ dané riadenie a velenie Armáde SR, realizácia úloh jej výstavby, zabezpečenia bojovej a mobilizačnej pohotovosti, personálny rozvoj, vzdelávanie, príprava špecialistov, zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru a koordinácia vojenskej letovej prevádzky s civilnou.
genpor. Ing. Július Humaj - NGŠ od 26.8.1994 - 31.8.1994 Trenčín, od 1.9.1994 - 31.12.1999 zástupca náčelníka GŠ Armády SR
genplk. Jozef Tuchyňa - NGŠ od 1.9. 1994 - do 19.8. 1998 Trenčín
genpor. Ing. Pavel Honzek - zástupca NGŠ pre operačné plánovanie ASR 1994 - 1999 Trenčín
genmjr. Marián Mikluš ( 24.3.1953 + 15.3.2015,- NGŠ Trenčín od 19.8.1998 do 4.12.1998, od 2008 - 2011 v stálej delegácií SR pri NATO v Bruseli
gen. Milan Cerovský - od 1 / 1998 náčelník Správy pre integráciu a štandardizáciu  GŠ ASR, NGŠ od 4.12.1998 - 30.12.1998 a od 30.12.1998
genpor. Ing. Jaroslav Ešmír ( 18.2.1945 Sasinkovo ) od 1.9.1994 zástupca NGŠ pre logistiku ASR a od 1.5.1999 náčelník Štábu logistiky GŠ ASR
genmjr. Ing. Gašpar Hozman ( 6.1.1946 Hurbanovo + 20.2. 2019 Trenčín ) - od 1.5.1999 náčelník štábu operačného plánovania GŠ ASR, od 1.5.2000 - 1.10. 2000
genmjr. Ing. Ján Čmilanský ( 11.5.1949 Radatice ) - náčelník Štábu operačného plánovania GŠ ASR od 1.5.1999
genmjr. Ing. Emil Vestenický ( 17.7.1948 Turá ) - náčelník Štábu pozemného vojska GŠ ASR od 1.9.1994, od 5 / 1999 - 12 / 1999 náčelník Správy pozemného vojska štábu operačného plánovania GŠ ASR
genmjr. Ing. Marián Horský - náčelník Organizačnej správy GŠ ASR od 1.9.1994 - 30.11.1998
genmjr.Ing.Dušan Humený - náčelník oddelenia RVD Správy pozemného vojska štábu operačného plánovania ( J - 3 ) GŠ ASR od 1.5.1999, a od 14.11.1999 -31.12.1999 poverený zastupovaním vo funkcii náčelníka Správy pozemného vojska Štábu operačného plánovania GŠ ASR
genmjr. Ing: Ján Salaganič  ( 6.8.1958 Ladomírov ) - od 1996 - na GŠ ASR, od 1.8.2008 náčelník štábu logistiky GŠ OS,
genmjr. Ing. Jiří Egg ( 1.12.1941 Nové Město nad Metují ) - od septembra 1994 - 30.12.1996 zástupca náčelníka správy vojenskej polície GŠ ASR
gen.por.Ing. Štefan Gombík ( 17.10.1951 Nitra ) - od 31.8.1994 - 30.4.1999 náčelník štábu letectva a PVO GŠ ASR, od júna 1997 veliteľ strediska prípravy slovenských kozmonautov, od 1.5.1999 - 31.12.1999 náčelník správy spojenia, elektronických automatizačných systémov J - 6 GŠ ASR
genmjr. Ing. Ján Ďurové - náčelník správy letectva a PVO štábu operačného plánovania GŠ ASR od 1.5.1999
brig.gen. v zál.. Ing. Jaroslav Muríň ( 6.12.1952 Trutnov + 5.9. 2010 ) Generálny riaditeľ LOT Trenčín
Veliteľstvo Pozemného vojska ASR ( veliteľstvo Pozemných síl OS SR ) Trenčín  od 1993
Pozemné sily OS SR vznikli transformáciou pozemného vojska  1.7.2002 ( 1.1.2000 )
genmjr. Ing. Emil Vestenický ( 17.7. 1948 Turá) - veliteľ  Pozemného vojska od 1.1. 1993 - 31.8.1994 ( 1993 - 1999 ) 
genmjr. Ing. Svetozár Naďovič ( 5.7.1939 Vrádište ) - zástupca veliteľa pozemného vojska ASR od 1.1.1993 - august 1994, od 9 / 1994 - 8 / 1997 zástupca NŠ pozemného vojska GŠ ASR a od mája - júna  1995 poverený NŠ pozemného vojska GŠ ASR
genmjr. Ing. Ján Čmilanský ( 11.5.1949 Radatice ) - zástupca NŠ PV GŠ ASR pd 1.9.1997
genmjr. Ing. Jozef Blizman ( 5.9.1953 Banská Bystrica ) - veliteľ PS OS SR od 1.1.2000 - 30.6.2002 a od 1.7.2002 - 30.1.2003
genmjr. Ing. Dušan Humený ( 4.12.1953 Liptovský Mikuláš ) - zástupca veliteľa Pozemných síl GŠ ASR od 1.1.2000 - 31.3.2003
genmjr. Ing. Gašpar Hozman ( 6.1.1946 Hurbanovo + 20.2.2019 Trenčín ) - od 1.1.2000 NŠ operačnej a bojovej prípravy veliteľstva PV GŠ MO SR, od 1.10.2000 - 9 / 2002 poverený NŠ PS OS SR
genmjr. Ing. Oto Nečas ( 1.8.1952 Hrušky - ČR ) - veliteľ PS OS SR od 30.1.2003 - 16.12.2004 ( 1.2.2003 - 15.12.2004 )
genmjr. Ing. Milan Maxim ( 13.4.1956 Michalovce ) - veliteľ PS OS SR od 15.12.2004 - 31.5.2009 ) 8.5.2005 
genmjr. Ing. Jaroslav Vývlek ( 18.12.1955 Polianky - Látky ) - veliteľ PS OS SR od 1.6.2009 - 30.9.2010,  zástupca veliteľa PS OS SR od 2 / 2003  - 1 / 2005
genmjr.Ing.Ján Salaganič ( 6.8.1958 Ladomírov ) - od 2002 náčelník odboru veliteľstva PS OS, od 22.9. 2006 - 31.7. 2008 zástupca veliteľa PS OS, veliteľ PS OS SR od 1.10.2010 - 10.9.2012
brig. gen. Ing. Miroslav Kováč ( 23.2.1958 Martin ) - zástupca veliteľa Pozemných síl OS SR od 1 / 2005
brig.gen. Ing. Ondřej Novosad ( 17.12.1962 Jeseník - ČR ) - veliteľ Pozemných síl OS SR od 10.9.2012 - 31.3.2017 ) od 15.9.2012 ?, zástupca veliteľa PS OS SR 2010 - 2012
brig.gen.Ing. Pavel Macko, CSc.( 5.10.1964 Kaplice - ČR ) - zástupca veliteľa Pozemných síl OS SR od 1.8.2008
brig.gen. Ing. Vladimír Kubáň ( 3.1.1967 Michalovce ) - náčelník odboru pre podporu operácií veliteľstva PS od 2010 - 2012, zástupca NŠ veliteľstva PS 2012, NŠ veliteĺstva PS 2012 - 2015
brig.gen.Ing. Juraj Krištofovič ( 22.11.1963 Trenč.Teplice) - zástupca veliteľa PS OS SR od 1.7.2014 - 1.7.2018
genmjr.Ing. Jindřich Joch ( 19.4.1963 Přerov ) - Náčelník štábu PS OS SR od 18.9.2007, veliteľ PS OS SR od 1.4.2017
brig. gen. Ing. Karol Navrátil ( 26.8.1963 Prešov ) - od 1.2.2005 zástupca NŠ veliteľstva PS OS SR, od 1.10.2005 NŠ veliteľstva PS OS SR, od 2012 - 2015  zástupca veliteľa PS OS SR, od 2015 - 2017 NŠ veliteľstva PS OS SR, a od 1.2.2017 zástupca veliteľa PS OS SR, 
brig. gen. Ing. Martin Michalko ( 26.7.1968 Bardejov ) - zástupca veliteľa PS OS SR od 1.7.2019 
genmjr. Ing. Martin Stoklasa, nar. 13.8.1968 Trenčín. Veliteľ PS OS SR od novembra 2023 
Veliteľstvo Síl pre špeciálne operácie OS SR Trenčín 
brig. gen. Ing. Branislav Benka, nar. 27.2.1974 Trenčín, veliteľ Síl pre špeciálne operácie Trenčín od roku 2019 - 31.10.2022 
brig.gen. Ing. Jaroslav Krám, nar. 10.5.1973 Martin, veliteľ Síl pre špeciálne operácie OS SR Trenčín od 1.11.2022 
Brigáda spoločnej podpory OS SR Trenčín 
brig. gen. Ing. Jozef Ševčík, nar. 2.2.1963 Trenčín veliteľ Brigády spoločnej podpory OS SR Trenčín od roku 2021
Veliteľstvo Síl výcviku a podpory Trenčín od 2002 - 2014
Sily výcviku a podpory boli zriadené Zákonom č. 321 / 2002 Z.z. o ozbrojených silách SR 1.7.2002 a stali sa jednou z ich zložiek. 
brig.gen. Ing. Milan Maxim ( 13.4.1956 Michalovce ) - veliteľ Síl výcviku a podpory OS SR od 1.7. 2002 - 18.12. 2004
genmjr. Ján Kačmár ( 8.6.1951 Kobylnice + 27.12. 2012 Prešov ) zástupca veliteľa Síl výcviku a podpory OS SR od 1.7.2002 - 17.12.2004, veliteľ Síl výcviku a podpory OS SR od 18.12.2004 - 11 / 2007
brig.gen. Ing. Miroslav Kocian ( 11.12.1962 Žilina ) - zástupca veliteľa VSVaP OS SR od 18.12.2004 - 11.1. 2007
genmjr. Miroslav Kováč (23.2.1958 Martin ) - veliteľ Síl výcviku a podpory OS SR od 1.12.2007 ( od 11 / 2007  )
brig. gen. Ing. Pavel Macko ( 5.10.1964 Kaplice - ČR ) - veliteľ Veliteľstva logistiky Síl výcviku a podpory OS SR od r. 2004 
brig.gen.Ing. Juraj Krištofovič( 22.11.1963 Trenč. Teplice ) - veliteľ Veliteľstva logistiky Síl výcviku a podpory OS SR od r. 2008
genmjr. Ing. Peter Vojtek ( 8.1.1958 Komárno ) - veliteľ SVaP od 2010 - 2011
brig. gen. Ing. Josef Pokorný ( 19.12.1960 Mor. Třebová - ČR )- zástupca veliteľa Síl VaP od 1.10.2011 - 1.7.2012
brig. gen. Ing. Ľubomír Svoboda ( 13.10.1961 Myjava ) - veliteľ Síl výcviku a podpory OS SR od 1.7. 2012 - 31.7.2013
brig.gen. Ing. Martin Babiak ( 14.4.1959 Krupina ) - zástupca veliteľa veliteľstva Síl výcviku a podpory OS SR Trenčín od 1.11.2007 - 31.12.2007
Veliteľstvo SVa P bolo po 30.11.2014 zrušené.
Pramene:
1. Vojenský historický ústav AČR Praha - Kvalifikačné listy
2. Vojenský historický ústav Bratislava - Kvalifikačné listy
3. VA CR Trnava  - Kvalifikačné listy
4. Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, MO ČR - AVIS Praha 2005
5. Štajgl, Jan a kolektív: GENERÁLI - Slovenská vojenská generalita 1918 - 2009
6. Jašek,Peter., Kinčok, Branislav., Lacko, Martin:Slovenskí generáli 1939 - 1945, Ottovo nakladatelství Praha, Tešínska tiskárna,a.s. Český Těšín 2013
7. Bystrický, Jozef., Čaplovič, Miloslav ., Purdek, Imrich., Štajgl, Jan:  Ozbrojené sily Slovenskej republiky - História a súčasnosť 1918 - 2005, druhé vydanie 1918 - 2008, Magnet Press, Slovakia 2005
8. Cséfalvay, František a kol.: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 - 1945, Bratislava VHÚ 2013
9. Čaplovič, Miloslav., Railich, Jiří a kol.:Vojenské osobnosti československého odboje 1939 - 1945, VHÚ Praha, VHÚ Bratislava, Praha 2005
10. Purdek, Imrich., Lichner, Ján., Nižňanský, Jaroslav., Šmida, Milan., Vitko, Pavol:V službách vlasti, demokracie a mieru - 15 rokov Ozbrojených síl Slovenskej republiky 1993 - 2008, Magnet Press, Slovakia 2008 
11. Ročenky Klubu generálov SR 5.výročie založenia KG SR 2006 - 2011 a roč. 2012, 2014, 2015,2016,2017,2018
12. Maskalík, Alex Mgr.PhD: Elita armády - Československá vojenská generalita 1918 - 1992 - HWSK,s.r.o. Košice,2012 ISBN 978-80-970941-0-2
13.Centrálna evidencia obyvateľstva Českej republiky

Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín, 2.6.2024.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: