Jozef Korený
Autorské stránkyInaugurácia poštových známok v Trenčíne a okolí

Jozef Korený - KF 52 - 19 pri Posádkovom klube Trenčín


1. Uvedenie poštovej známky hrad Trenčín bolo 12.septembra 1995
 Inaugurácia známky bola pri príležitosti Propagačnej filatelistickej výstavy Laugaricio - 95 v Dome armády Trenčín 12.septembra1995 za účasti akad. mal. Jána Šveca, autora návrhu poštovej známky. Rytec akad. mal. Rudolf Cigánik mal malú autogramiadu. Bol vydaný pamätný list a príležitostná pečiatka.V tento deň pošta Trenčín 1 používala ďalšie tri príležitostné pečiatky. Bola vydaná FDC. Známku uviedol Jozef Korený
2.Uvedenie poštovej známky Jozef Ľudovít Holuby ( 1836 - 1923 ) bolo 21. apríla 1998
 
Inaugurácia poštovej známky bola pri príležitosti 75. výročia úmrtia Jozefa Ľudovíta Holubyho, kňaza, botanika v Zemianskom Podhradí 21. apríla 1998. Autor návrhu akad. mal. Jozef Baláž, rytec Rudolf Cigánik. Známku uviedol Jozef Korený po skončení služieb Božích za účasti biskupa EC AV Filla, starostu obce Ing. J. Zameca, veriacich obce a širokého okolia pred chrámom Božím a pamätníkom J.L. Holubyho a J.Riznera.  Grafík Milan Ďurža vyhotovil portrét Jozef Ľudovít Horuby 1836 - 1923 - Väčší účinok má na ľud dobrý príklad.Pošta Bošáca používala dňa 21.4.1998 príležitostnú pečiatku podľa návrhu Jozefa Koreného.  
3.Uvedenie poštovej známky Kragujevac 1918 bolo 11.júna 1998
Inaugurácia poštovej známky sa uskutočnila pri príležitosti 80. výročia Kragujevackej vzbury 71. pešieho pluku Trenčianskeho ( drotárskeho )  v divadelnej sále v Dome armády 11.júna.1998.Známku uviedol Jozef Korený. Návrh známky a rytinu vyhotovil akad. mal. Rudolf Cigánik. Bola usporiadaná propagačná výstava dokumentov a  faleristiky zo zbierky Michala Kiššimona z Harmanca a Jozefa Koreného. Bola vydaná FDC a príležitostná poštová pečiatka. Uvedenia poštovej známky sa zúčastnila delegácia mesta Kragujevac ktorá kurátorovi výstavy Jozefovi Korenému udelila medailu kráľ Peter I. Uvedenia známky a vernisáže výstavy sa medzi inými zúčastnil primátor mesta Ing. Jozef Žiška.
4.Uvedenie poštovej známky Ján Smrek ( 1898 - 1982 ) bolo 3.októbra 1998
 Inaugurácia poštovej známky bola pri príležitosti 100. výročia narodenia básnika v Kultúrnom dome v Melčiciach - Lieskove 3.októbra 1998. Návrh poštovej známky vytvoril akad. mal. Marian Čapka, rytinu vyhotovil akad. ma. Rudolf Cigánik.Podujatia sa zúčastnil starosta obce Jozef Hulvák. Bola vydaná FDC a príležitostná pečiatka.Na obecnom úrade bola usporiadaná propagačná výstava poštových dokumentov obce a okolia a exponát Za cisára v boji a na popraviskách Ondreja Sulu.Známku uviedol Jozef Korený.
5.Uvedenie poštovej známky Martin Rázus ( 1888 - 1937   ) bolo 18.10.1998
Inaugurácia pošovej známky bola pri príležitosti 100. výročia narodenia Martina Rázusa.Bol kňaz, politik, národovec a spisovateľ. Autor známky J. Trojan, rytina František Horniak. Podujatie sa uskutočnilo v Kultúrnom dome Dolné Srnie za účasti predstaviteľov EC AV. Z Trenčína farár Lantaj a biskupi zo Slovenska Fillo, a SRN a hromadnej delegácie z jeho rodiska. Banská Bystrica. Známku uviedol Jozef Korený
6. Inaugurácia poštovej známky " Prvý  kozmický let občana Slovenskej republiky" bolo 18.júna 1999
Inaugurácia hárčeka sa uskutočnila v divadelnej sále v Dome armády 18. júna 1999 za účasti kozmonauta plk. Ing. Ivana Bellu, náhradníka letu plk. Ing. Michala Fuliera s manželkami. Uvedenia hárčeka sa zúčastnili akad. mal. Dušan Nágel, akad. mal. Matin Činovský a rytec František Horniak. Podujatie pripravili Ing. Milan Kulich ( 1952 - 2003  ) Jozef Korený a Ivo Veliký ( 1940 - 2010 ) ktorý bol moderátorom podujatia. Bola usporiadaná autogramiáda a prijatie kozmonautov s manželkami a predsedu ZSF Doc. Ing. Ľubomíra Flocha primátorom mesta Trenčín Ing. Jozefom Žiškom. Bola vydaná FDC,pamätný list, prítlač na poštovom lístku. Tiež prítlač na obálke s príležitostnou pečiatkou štartu rakety s kozmonautom Ivanom Bellom a opečiatkované príležitostnou pečiatkou na pošte na kosmodrome v Bajkonure čo zabezpečil vládny splnomocnenec SR pre prípravu kozmonautov genmjr. Ing. Štefan Gombík. 
7. Inaugurácia poštovej známky z emisie Umenie " Malatina" akad. mal. Miloša Alexandra Bazovského ( 1899 - 1968 ) bola 5.októbra 1999
Inaugurácia poštovej známky bola pri príležitosti 100. výročia narodenia umelca M.A. Bazovského v Galérii M.A.Bazovského Rytinu vyhotovil František Horniak. Uvedenia sa mimo iných zúčastnila Ing. Jarmila Brichtová, vrchná riaditeľka pôšt MDPaT SR, primátor mesta Trenčín Ing. Jozef Žiška, riaditeľka Galérie M.A. Bazovského PhDr. Lovíšková, rytec známky František Horniak.Podujatie moderoval Ivo Veliký. V Posádkovom klube bola propagačná výstava z tvorby Františka Horniaka.Bola vydaná FDC a pamätný list s príležitostnou pečiatkou. Moderoval Jozef Korený.Uvedenie známky bolo aj v rodisku M.A. Bazovského v Turanoch nad Váhom 7.10.1999 za účasti predstaviteľov mesta Turany nad Váhom a predstavitelia kultúry mesta Trenčín. Pošta Turany nad Váhom používala príležitostnú pečiatku. Podujatie moderoval Ivo Veliký.
8.Uvedenie poštovej známky emisie " Rímske légie v Trenčíne" bolo 15.októbra 2004
Inaugurácia poštovej známky sa konala v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea za účasti primátora mesta Ing. Branislava Cellera, vedúcej POFIS-u pani Ing.Márie Kadúcovej, autora výtvarného návrhu známky akad. mal. Mariana Čapka. Bola vydaná FDC, pamätný list, prítlač na obálke a poštovom lístku portrét Ľudovíta Bonaventúry Stárka ( 1803 - 1863 ) znovuobjaviteľa rímskeho nápisu. Na budove r.k. fary na Mariánskej hore bola odhalená pamätná tabuľa Ľudovítovi Starekovi. Pošta Trenčín 1 používala príležitostnú pečiatku. Uvedenie známky moderoval Ivo Veliký za účasti Jozefa Koreného.
9.Inaugurácia poštovej známky Matúš Čák Trenčiansky bola 12. marca 2010
Inaugurácia poštovej známky sa konala v Kongregáčnej sále Trenčianskeho múzea za účasti predsedu TSK MUDr. Pavla Sedláčka, primátora mesta Trenčín Ing. Branislava Zellera, predsedu KF 52 - 10 Ing. Igora Gunára, predsedu KF 52 19 Ing. Dominika Slezáka, čestného predsedu KF 52 - 19 Jozefa Koreného,vedúceho POFIS -u Mgr. Martina Vanča , PhD, predsedu ZSF Doc. Ing. Ľubomíra Flocha a  autorka návrhu známky Mgr. art. Edita Balážová. Bola vydaná FDC,pamätný list a prítlač na obálke.Pošta Trenčín 1 používala príležitostnú pečiatku. Scénar uvedenia známky vypracovali Jozef Korený a Ivo Veliký ktorý podujatie moderoval. Známka bola do života vyprevadená Trenčianskou medovinou.
10.Inaugurácia poštovej známky z emisie Osobnosti Dr. Milan Hodža ( 1878 - 1944  ) bola 17.apríla 2010
Dr. Milan Hodža bol za I.ČSR ministrom unifikácii, poľnohospodárstva, školstva, zahraničných vecí a prvým Slovákom vo funkcii predsedu vlády ČSR v rokoch 1935 - 1938. Inaugurácia poštovej známky  bola 17.apríla 2010 v jeho rodisku v Sučanoch. Podujatia sa zúčastnil Doc. PhDr. Dušan Čaplovič , DrSc - podpredseda vlády SR, Ing. Jarmila Brichtová - riaditeľka odboru pôšt MDPaT SR, Mgr. Martin Vančo. PhD - vedúci POFIS -u, Miroslav Ňaršík - predseda ZSF, Mgr. art. Ján Skrisa, autor FDC a roskresby poštovej známky, JUDr. Jozef Petráš,CSc - starosta obce Sučany. Obec Sučany vydala pamätný list a pošta Sučany používala 17.apríla 2010 príležitostnú pečiatku.Pamätný list a kašet vydala aj Obchodná akadémia v Trenčíne v roku 2009 ktorá nesie meno Dr. Milana Hodžu pri príležitosti 90. výročia založenia Obchodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne.  Scenár uvedenia známky vypracovali Ivo Veliký a Jozef Korený za účasti predstaviteľov mesta Sučany a vedúceho POFIS-u Mgr. Martina Vanču, PhD v Trenčíne. Moderátor podujatia bol Ivo Veliký.
11. Inaugurácia poštovej známky najstaršieho pútnického miesta kresťanov na Slovensku v Skalka nad Váhom bola na púti k sv. Andrejovi - Svoradovi a Beňadikovi, patrónom nitrianského biskupstva.
Inaugurácia bola na  Malej Skalke 21.júna 2012 pri slávnostnej sv. omši ktorú celebroval Mons. Viliam Judák - diecezný biskup.Požehnanie novej poštovej známky " Skalka " vykonal d.p. Mgr. Ján Vallo za účasti Ing. Zuzany Mokrášovej zo SP, a.s, Jozef Korený za KF 52 - 19 Trenčín ktorý posvätenú známku odovzdal Mons. Viliamovi Judákovi - dieceznému biskupovi. Púte na Skalke sa medzi inými zúčastnili Mons.ThLic. Jozef Král - apoštolský protonátor, kanoník Baziliky Panny Márie Väčšej v Ríme, titulárny opat skálsky, Mons. O. Vladimír Skyba - generálny vikár Gréckokatolickej bratislavskej neparchie a Stanislav Strapko - miestný farár. Po sv. omši Mons. Viliam Judák požehnal novú Krížovú cestu a vykonal pobožnosť. V tento deň bola vernisáž V. ročníka medzinárodného  výtvarno - literarného sympózia ORA  ET ARS - Skalka 2012 v priestoroch kláštora.


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: