Jozef Korený
Autorské stránky



100. rokov slovenského gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci

nadpráporčík v.v. Jozef Korený
Klub vojenských veteránov Trenčín


Slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci začalo pôsobiť 1. októbra 1919, keď petrovský evanjelický kňaz Samuel Štarke, ako predseda kuratória slávnostne uviedol do úradu prvých prednášateľov. Gymnázium najprv pracovalo v " štátnejškole" i v súkromnom dome. Pavla Boldockého.Prvé obdobie pôsobenia gymnázia ( 1919 - 1924 ) bolo v znamení konštituovania gymnaziálneho života, riadneho profesorského zboru a výstavby osobitnej budovy gymnázia, keďže začiatkom mája 1922 prišlo z Belehradu oznámenie, že ak do začiatku budúceho školského roku gymnázium nebude mať vystavanú svoju budovu, bude zatvorené a že " Belehrad nemieni zatiaľ ničím prispieť k stavbe budovy". K zániku gymnázia predsa nedošlo, lebo budova bola v roku 1923 postavená i to z vlastných dobrovoľných príspevkov, za finančnej pomoci vlády ČSR a Slovákov zo zámoria a v značnej miere vlastnou dobrovoľnou prácou Petrovčanov.Ústredné oslavy storočnice gymnázia začali 27., septembra a pokračovalo do 30.9.2019 na ktorom bolo vedecké sympózium na tému 100 rokov gymnázia v Báčskom Petrovci. Podujatie pokračovalo 1.októbra 2019 radom podujatí a otvorením viacerých výstav.Osláv 100. ročníce najstaršieho slovenského gymnázia pôsobiaceho v zahraničí - Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom s srbskom Báčskom Petrovci jeho bránami prešlo viac ako 4600maturantov sa zúčastnila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oľga Nachtmanová. Súčasťou osláv bolo aj odhalenie sochy Jána Kollára a otvorenie historickej izby v rámci gymnázia. Štátna tajomníčka Oľga Nachtmanová odovzdala riaditeľke gymnázia Anne Medveďovej knižný dar pre knižnicu gymnázia.Osláv sa medzi inými zúčastnili aj bývali veľvyslanci SR Igor Furdík, Miroslav Mojžita, Igor Vencel a predseda Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov JUDr. Ján Varšo, CSc.K oslavám storočnice prispela aj srbská pošta ktorá vydala 1.10.2019 poštovú známku a FDC na ktorej je budova gymnázia. Spolok filatelistov v Báčskom Petrovci vydal ilustrovanú obálku a 1.10.2019 pošta v B. Petrovci používala príležitostnú pečiatku na ktorej je budova gymnázia.Na vydaní poštovej známky má zásluhu Ivan Tangl z Nového Sadu a Rastislav Spevák, podpredseda SF v B. Petrovci. Je len škoda, že nebolo spoločné vydanie poštovej známky so Slovenskou republikou.Gymnáziu Jána Kollára želáme úspešnú činnosť aby ďalšiu storočnicu v hojnom počte navštevovala mlaď našich dolnozemských Slovákov. Prameň:www.jankollar.org, kulpin., net: Samuel Bodický, Ladislav Čani,Katarína Pucovská a Zuzana Pavelcová


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.



      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: