Jozef Korený
Autorské stránkyV sťah katolíckeho kléru k fašizmu, nacizmu a antisemitizmu v rokoch 1935 - 1945

nadpráporčík v.v. Jozef Korený
Klub vojenských veteránov Trenčín


Rok 2019 bude rokom, kedy si Európa i svet pripomenie 80. výročie začatia najväčšej apokalypsy ľudstva 2. svetovú vojnu.Preto dávam do pozornosti osobnosti s vysokým celosvetovým krédom, ktoré mali možnosť mnohé deje v ich začiatkoch eliminovať i keď mali dostatočné množstvo informácií. Medzi tieto osobnosti som zaradil najvyšších predstaviteľov rímsko - katolíckej cirkvi pápežov a niektorých nižších predstaviteľov katolíckeho kléru.  

Pápež Pius XI. vlastným menom Anbrogio Damiano Achille Ratti ( 31.5.1857 Desio + 10.2.1939 Vatikán ).
Bol 259 rímsky pápež od 6.2.1922 - 10.2.1939.Bol prvou hlavou Vatikánskeho  štátu od roku 1929. Deväť mesiacov po zvolení Pia XI. prišiel k moci Benito Mussolíni. Dňa 6.augusta 1922 pri príležitosti búrlivých štrajkov, násilia toto odsúdil, lebo viedli ku krvavým útokom. Tento neutrálny postoj zopakoval 30.10.1922 pri pochode Benito Mussolíniho na Rím. V sťahy medzi Vatikánom a fašizmom počas pontifikátu boli poznačené vzostupmi a pádmi. Reč Adolfa Hitlera po voľbách 5.3.1933 pozitívne zapôsobila na pápeža, ktorý ako nový kancelár Ríše ako jediný muž a vláda sú schopné čeliť komunistickej ideológii. Podpísanie konkordátu medzi Svätou stolicou a nacistickým Nemeckom bola prvou zmluvou podľa medzinárodného práva Hitlerovej vlády a značným úspechom zahraničnej politiky. Svätá stolica nikdy nedala Mein Kampf na index. Kríza medzi Svätou stolicou a Ríšou bola na poli duchovnom nie politickom.  Keď Benito Mussolíni napadol 3.10.1935 Habeš bez vyhlásenia vojny sa Pius XI. vzdal verejne odsúdiť Taliansko pre udržanie dobrých v sťahov. Pius XI. prišiel zablahoželať vojenskému triumfu maršalovi Rodolfo Grazianimu - " mäsiar Etiópie ". Pius XI. dal 9.2.1939 na index knihu " Mýtus dvadsiateho storočia" autor Alfréd Rosenberg tvorca rasových zákonov v Nemecku v encyklike " Humani generis Unitas " Jednota ľudskej rasy, ktorou odsúdil priamo nacistickú ideológiu nadradenej rasy. " Antisemitismus je nenávistne hnutie, s ktorým my kresťania by sme nemali mať nič spoločné, skrze Krista a v Kristovi sme duchovní potomkovia Abrahamovi. Nie je dovolené, aby kresťania sa zúčastňovali na antisemitizme. Antisemitizmus je neprijateľný.Duchovne sme všetci semiti. Jeho nekompromisný antikomunizmus ktorý zdieľal  a ktorý dal politickú legitimitu režimu. Po vyhlásení rasových zákonov v Taliansku, Pius XI. sa vyjadril: " Ja sa hambím, hambím sa že je Talian. Povezte to Mussolinímu.Taliani sa stali stupidnym stádom oviec.Dňa 6.9.1938 vyhlásil " Ale antisemitizmus je neprijateľný. Pius XI. požehnal Talianom zbrane pred odchodom do vojny proti Habešu (Etiopiia). Po víťazstve  a anexii Habeša pápež ju prirovnal k " víťazstvu dobra ". Pius XI. po podpise Lateránskych dohôd poukázal na Mussoliniho že " Man of Providence " nás zviedla dokopy". 
Milánsky arcibiskup kardinál Schuster  
Vyhlásil 25.10.1935 " Talianska vlajka nesie v tejto chvíli do Habeša aj Kristov kríž, aby bola otvorená cesta k oslobodeniu otrokov a otvorené brány našej misionárskej propagande " koniec citátu. Bol obdivovateľom Benita Mussolíniho a fašistického hnutia. Cirkev ho blahorečila. Dňa 22.8.1935, 57 talianskych biskupov a 19 arcibiskupov zaslalo Benitu Mussolínimu spoločný telegram: " Katolícke Taliansko ďakuje Ježišovi Kristovi za novú veľkosť svojej vlasti, posilni politiku Mussoliniho. Kardinál Schuster vyhlásil po páde Španielskej republiky "  Je nutné ďakovať Bohu lebo, ešte ráz sa ruka Božskej prozreteľnosti prejavila v Španielsku ".
Pápež Pius XII. vlastným menom Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli ( 2.3.1876 Rím + 9.10.1958 Castel Gandolfo )
Bol 260 rímsky pápež.V občianskej vojne v Španielsku ( 1935 - 1938 ) sa postavil na stranu fašistického generála Francisca Franca. Na pápežský Petrov stolec nastúpil tri dni pred okupáciou Česko - Slovenska 12.3.1939. Býva kritizovaný za to, že sa nedokázal dosť dôrazne postaviť nacistickému vyhladzovaniu Židov. Ako morálna autorita sklamal práve preto, že pred holokaustom zatváral oči. Je aj označovaný ako " Hitlerov pápež", ktorý lakonicky prehliadal führerové zločiny.Vojnový pápež zlyhal, keď nedokázal dostatočne využiť svoje postavenie, aby upozornil na vyhladzovanie Židov nacistami. Pius XII. ako priaznivec Nemcov si uvedomoval politické smerovanie Nemecka. Napriek tomu voči Nemecku viedol umiernený štýl politiky, starostlivo sa usiloval vyhnúť akejkoľvek provokácii, ktorá by v ňom vzbudila obavy z odvetných reakcií nemeckých vládnucich kruhov, alebo dokonca prerušenie vzťahov.Bol presvedčený, že komunizmus je ešte nebezpečnejší ako fašizmus, avšak odsúdil Hitlerov útok proti Sovietskemu zväzu.Dbal na pomoc obetiam vojny a vojnových zajatcov s výnimkou sovietskych zajatcov v nemeckých zajateckých táboroch.Odsúdil vyhladzovanie ľudí na základe rasových zákonov. Osobne pomohol mnohým Židom. V októbri 1943 dosiahol prepustenie 245 Židov z rímskeho geta. Do 4.6.1944 keď bol Rím oslobodený uskutočnil 198 intervencií u nemeckého veliteľa Ríma na prepustenie Židov. Takto bolo oslobodených 60 Židov. Presviedčal iných aby im pomáhali počas židovských pogromov.. Vydal predstaveným kláštorov a konventov tajný pokyn, aby v cirkevných budovách ukrývali Židov a sám ich prijímal do pápežských služieb.V 235 rímskych kláštoroch a 160 ďalších inštitúciach našlo útočište najmenej 4 000 Židov. Ďalších 1 600 Židov sa ukrývalo v organizácií DELASEM pre pomoc Židovským emigrantom tajne financovaná Vatikánom.Škvrnou na Vatikáne zostali tzv. " Vatikánske pasy" prostredníctvom ktorých utieklo niekoľko stoviek príslušníkov jednotiek SS do Južnej Ameriky medzi nimi bol Adolf Eichmann a Dr. Jozef Mengele, ktorý by určite skončili na šibenici.Posmrtne bol pápež Pius XII. štátom Izrael vyhlásený " Spravodlivý medzi národmi" ako Nežid. Postulátor blahorečenia Pia XII. Anton Witwer povedal " Pius XII. bol človek, ktorý hlboko žil láskou k blížnemu a láskou k Bohu ".
Kardinál Alois Stepinac ( 8.5.1898 - + 10.2.1960)
Bol chorvátsky nacionalista s veľkou averziou k východnému pravoslávnemu náboženstvu. Bol podporovateľ organizácie USTAŠA Dr.Ante Paveliča.Táto organizácia likvidovala Srbov, Chorvátov, Slovincov, Židov, Moslimov, Cigánov ( Rómov ) politických odporcov hlavne komunistov v koncentračnom tábore Jasenovac.Nemci ho pomenovali Auschwitz Balkánu kde bolo zavraždených do 800 000 ľudí. Pápež Pius XII. Aloisa Stepinaca vymenoval za kardinála. 
Mons. ThDr. Jozef Tiso ( 13.10. 1887 Veľká Bytča +18.4.1947 - popravený Bratislava )
Pre historikov na Slovensku ale aj laickú spoločnosť zostáva kontroverznou osobnosťou prezident vojnovej Slovenskej republiky Mons. ThDr. Jozef Tiso.Narodil sa 13.10.1887 vo Veľkej Bytči.Prvú svätú omšu mal 17.7.1910 vo Veľkej Bytči. Akademický titul ThDr. obdržal 15.7.1911.V roku 1914 vykonal svätú omšu pre príslušníkov 71.pešieho pluku " drotárskeho" v Trenčíne pri ich odchode na front. Od roku 1921 používal akademický titul Monsiňor. Kňazstvo vykonával v Oščadnici, Rajci a Bánovciach nad Bebravou od roku 1932 - 1945.Pri vyhlásení autonómie´Slovenska 6.10.1938 bol postavený na čelo autonómnej vlády Slovenskej krajiny. Autonómia Slovenskej krajiny bola prijatá Ústavným zákonom Česko - Slovenskej republiky č. 299 Národným zhromaždením 22.novembra 1938. Predseda autonómnej vlády Mons. ThDr. Jozef Tiso a jeho vláda boli odvolaní 9.3.1939 vojenským zásahom tzv. Homolovým pučom pri ktorom  Pražská vláda s vedomím Nemcov, ktorí chceli vojensky obsadiť Slovensko a rozpustiť Tisovú autonómnu vládu. Českí predstavitelia tak padli do pasce  Nemcov, ktorí chceli vojensky obsadiť Slovensko a toto použiť ako zámienku na rozbitie ČSR.  Novým predsedom vlády sa stal Karol Sidor (16.7.1901 Ružomberok + 20.10.1953 Montreal - Kanada ). On bol od 6.10.1938 veliteľom Hlinkovej gardy do 14.3.1939 kedy sa vzal funkcie. Od 12.6.1939 sa stal vyslancom pri Svätej stolici.Mesiac po prijatí židovského kódexu, ktorý Karol Sidor odmietol, protestovali slovenskí biskupi proti jeho rasistickému obsahu.
Mons.ThDr.Jozef Tiso sa stal  pre Slovensko ale aj pre Vatikán problematický prezident.Muž ktorý niesol politickú zodpovednosť za antisemitskú legislatívu a odsun Židov do KT. Vatikán odsudzoval slovenskú politiku ako nekresťanskú.Vatikán neskôr zaslal diplomatické nóty aj proti deportáciám židovských spoluobčanov. Prezident Mons.ThDr.Jozef Tiso vystúpil k problematike Židov na cirkevne - národných slávnostiach ( dožinkové slávnosti ) 16.augusta 1942 v Holíči pred odchodom posledných troch transportov Židov zo Slovenska. " Ešte by som sa zmienil o jednej otázke, ktorá sa spomína, a to o otázke židovskej. Vraj, či je to kresťanské, čo sa robí. Je to ľudské? Nie je to rabovka? Ale pýtam sa ja: Je to kresťanské, keď sa národ slovenský chce zbaviť svojho večného nepriateľa, Žida ? Je to kresťanské? Láska k sebe je príkazom Božím, a tá láska k sebe mi rozkazuje, aby som od seba odstránil všetko to, čo mi škodí, čo mi ohrozuje život. A že Slovákovi židovský živel ohrozoval život, myslím o tom nikoho netreba presvedčovať. Nedávno naši páni dostali do rúk starú knihu v ktorej boli popísané mestá uhorské i hornouhorské. Tam bolo napísané, koľko vtedy v roku 1840 bolo Židov na Slovensku v mestách . Vo veľkých mestách, ako Žilina, Nitra a iné bolo vtedy 30 - 40 Židov. A za 100 rokov sa to zdesaťnásobilo. Bolo ich stále viac a akých! Nie na poli, ale v úradoch, v bankách a na všelijakých vysokých miestach sedeli Židia. Títo odčerpávali dôchodok slovenskej zeme, slovenskej práce pre seba. Mali sme zistene, že 38% národného dôchodku mali Židia. A ten pomer medzi národom a židovstvom sa stále rozširoval. Bolo by to vyzeralo ešte horšie, keby sme sa neboli vzchopili v čas, keby sme sa neboli od nich očistili. A urobili sme tak podľa príkazu Božieho: Slovák, zhoď, zbav sa svojho škodcu! ". Na druhej strane udelil 10 000 výnimiek čo predstavovalo u 4 členných rodinách 40 000 Židov, ktorí " za peniaze" ale aj pre dôležitosť činnosti inštitúcií na Slovensku neboli odoslaní do KT. Priťažujúca okolnosť pre posúdenie jeho trestnej činnosti bolo vyznamenanie príslušníkov Wehrmachtu a SS v Banskej Bystrici po potlačení Slovenského národného povstania.V obhajobe povedal " Ďakujem Bohu, lebo mi tými pár plieškami umožnilo zachrániť životy a hodnoty, na ktorých vytvorení sa trápili generácie a ak by boli zničené na ich náhradu by sa museli skladať ďalšie generácie. Hrozilo zbombardovanie Banskej Bystrice, Zvolena a Brezna s popravou 300 ľudí a 15 000 zajatcov poslaných do Nemecka. 


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: