Jozef Korený
Autorské stránkyUdalosti ktoré predchádzali začiatku II. svetovej vojny 1.9.1939

nadpráporčík v.v. Jozef Korený
Klub vojenských veteránov Trenčín


Dňa 1. septembra 2019 uplynie 80 rokov od chvíle, kedy nacistické Nemecko bez vypovedania vojny napadlo Poľsko. Začala druhá svetová vojna, ktorá strhla do svojho víru skoro všetke krajiny sveta. Do vojnových akcií bolo vtiahnuté 48 štátov. Na bojiskách 2. svetovej vojny bojovalo skoro 110 miliónov vojakov a dôstojníkov. Predzvesťou svetovej apokalypsy boli udalosti v rokoch 1933 - 1939.

1. Nástup nacizmu v Nemecku: Führer Adolf Hitler ( 20.4.1889 + 30.4.1945 spáchal samovraždu ) A.Hitler ako vodca Nemeckej nacionálnej socialistickej robotníckej strany ( NSDAP) pri svojej politickej činnosti položil hlavný dôraz na bývalých frontových bojovníkov, z nich veľká časť prežívala po skončení I.SV veľmi bolestné roky nezamestnanosti, biedy, veľkých osobných osudov a nespokojnosť čo bolo v období Výmarskej republiky a veľkej hospodárskej krízy. Práve z nich vytvoril hlavné jadro NSDAP a úderne oddiely strany SA ( Strurmabteilug ). Mnohí títo bývali vojaci uverili, že ich armáda nebola porazená. Že nemeckým armádam zasadili  " marxisti ránu dýkou do chrbta" , a že na všetkých hospodárskych ťažkostiach povojnového Nemecka má vinu hlavne Versailleská zmluva, ktorá zbavila Nemecko odvekých nemeckých území a znemožnila mu hospodársky rozmach. K ním bola zaradená fikcia že nešťastie Nemecka zavinili Židia.V knihe " Mein Kampf " napísal, že " Toho dňa, kedy v Nemecku bude rozbitý marxismus, rozpadnú sa naveky okovy Nemecka". Dňa 30.1.1933 sa dostal legálne k moci. Za Ríšskeho kancelára bol dosadený prezidentom Paulom von Hindenburgom.Dňa 28.2.1933 vyhlásil stanné právo a 5.3.1933 usporiadal voľby do ríšskeho snemu ktoré mu priniesli väčšinu.

2. Požiar Ríšskeho snemu  v Berline  ( Reichstag) 27.2.1933 a Lipský proces:
   Dňa 27.2.1933 dal Göring zapáliť ríšsky snem. Požiar zničil budovu snemu. Požiar založil Holanďan Marius van der Lubbe.Požiar nacistom prišiel vhod, lebo bolo pred voľbami. Napriek tomu sa nacistom nepodarilo získať nadpolovičnú väčšinu hlasov. Zinscenovali proces proti  van der Lubbemu a bulharským komunistom Vasil Tanev, Blagoi Popov a Georgi Dimitrov a Nemec Ernst Torgler. Presvedčivou obhajobou G.Dimitrova boli obžalovaní zbavení obžaloby. Marius van der Lubbe bol 10.1.1934 popravený gilotinou. 
3. Zriadenie Koncentračných táborov:
Adolf Hitler po nástupe do funkcie Ríšskeho kancelára začal likvidovať politických odporcov z radov sociálnych demokratov, komunistov, Židov a ďalšie skupiny, ktoré nesúhlasili s jeho politikou. K tomu boli zriadené KT. V marci 1933 bol zriadený KT Oranienburg pri Berlíne. Bol spravovaný príslušníkmi SA. V roku 1934 tábor prevzala SS a zriadila tu Správu pre všetke KT. V roku 1936 bol založený KT Sachsenhausen.Tu zahynulo do 100 tisíc ľudí. Bol v blízkosti KT Oranienburg.V roku 1937 zriadili KT Buchenvald pri Weimare. V ňom zahynulo 55 tisíc ľudí. Koncentračný tábor Mauthausen - Gusem bol zriadený 8.8.1938 v ktorom zahynulo 103 tisíc ľudí. Koncentračný tábor Ravensbrück pri Fürstenbergu v Meklenbursku bol zriadený 18.5.1939 v ktorom zahynulo 92 tisíc žien a niekoľko tisíc mužov, medzi nimi aj zajatci zo SNP a 59 žien z Lidic. Koncentračný tábor Stutthof ( Sztutowo ) bol zriadený 2.9.1939 pri meste Gdaňsk. V tábore zahynulo 85 tisíc väzňov, medzi nimi aj 1300 účastníkov SNP.
4. Prevrat v Rakúsku:
Dňa 7.3.1933 sa v Rakúsku uskutočnil prevrat na čele s Engelbertom Dolfusom.To bol začiatok premeny Rakúska v nacistický štát.Pre jeho zahraničnú politiku v spojení s fašistickým Talianskom bol 25.6.1934 zavraždený.Atentát mal byť signálom k nacistickému prevratu.Pokus bol rakúskymi úradmi rozbitý.
5. Noc dlhých nožov:
Bola to akcia Adolfa Hitlera a jeho najbližších spolupracovníkov ( Martin Bormann,Rudolf Hess, Hermann Göring, Sepp Ditrich, Joseph.Goebbels )   z 29. na 30.6.1934, počas ktorej príslušníci SS ( Schutzstaffel ) zlikvidovali hlavného predstaviteľa SA Ernsta Röhma a ďalších veliteľov v počte asi 200 osôb, iné zdroje hovoria o niekoľko stovák osôb, alebo tisícoch ľudí.Počas noci dlhých nožov prebehla čistka aj v NSDAP, kde bolo vyše tisíc prívržencov popravených. Po akcií  "kolibrík" jednotky SS a tajnej polície ( Geheime Stadtpolizej) Gestapo pod vedením gen. polície Reinharda Heydricha sa chopilo moci.  
6. V roku 1934 podpísalo Nemecko a Poľsko  Deklaráciu o nepoužití sily.
Dôležitým medzníkom pri formovaní nacistického Nemecka bolo uzatvorenie 10 ročnej Nemecko - poľskej dohody " O priateľstve a vzájomnom neútočení" podpísaná 26.1.1934..V 30. rokoch minulého storočia Poľsko považovalo hitlerovské Nemecko za jedného z najbližších priateľov a spojenca. Józef Beck formuloval zahraničnú politiku Varšavy na základe " zhody" dlhodobých záujmov Poľska a Tretej ríše na východe proti ZSSR. A.Hitler mal blízko k poľskému maršalovi Józefovi Pilsudskému hlavne po vojne medzi Poľskom a RSFSR v rokoch 1919 - 1921.  Poľsky diplomati ospravedlňovali Nemecko v porušovaním Versaillskej zmluvy zavedením všeobecnej brannej povinnosti, ako aj vstup nemeckých jednotiek do demilitarizovaného Porýnia 7.3.1936. Na jeseň r. 1938 Liga národov prijala rezolúciu o zavedení sankcií voči Japonsku. Poľský veľvyslanec Romer 4.10.1938 oznámil japonskej vláde, že Poľsko túto rezolúciu nebude dodržiavať.   
7. Nástup fašizmu v Taliansku:
Duce Benito Mussolini ( 1883 + 28.4.1945 Giulino  - popravený ) Bol vodca talianskeho fašizmu a fašistický diktátor v rokoch 1922 - 1943.
 V roku 1935 obsadil Habeš ( Etiópiu) a v roku 1937 podpísal s A.Hitlerom pakt proti Kominterne. Zúčastnil sa na rokovaní a podpise Mníchovskej dohody o odstúpení Sudet Nemecku 30.9.1938 ( Nemecka, Talianska, Francúzska a Veľ. Británie ) V roku 1939 podpísal s A.Hitlerom spojenectvo a v tomto roku obsadil Albánsko.
8. Obsadenie demilitarizovaného pásma v Porýni:
Nemci 7.3.1936 jednotkami v sile 1 divízie obsadili demilitarizované pásmo v Porýni s tichým súhlasom Francúzska a Veľkej Británie.Bol to 60 km pás západne od Rýna. Operáciou " Zimný val "  A. Hitler začal na Francúzsko - nemeckej hranici budovať západný obranný val tzv. Siegfriedovu líniu. 
9. Občianska vojna v Španielsku:

Dňa 16.2.1936 vo voľbách priniesol úspech ľavici združenej do ľudového Frontu.Viedla ich Dolores Ibaruri.Vládu zostavil predstaviteľ Republikanskej strany Manuel Azaňa. Dňa 14.3.1936 zakázal Falangu.Dňa 7.4.1936 bol prezident Niceta Alcalá - Zamoraho odvolaný z funkcie. Proti demokraticky zvolenej vláde vystúpila armáda Dňa 17.6.1936 vypuklo v Španielskom Maroku povstanie tak začala v Španielsku občianska vojna.Na čele vojenského puču bol gen. José Sanjurjo y Sacanell.  Do čela povstania sa postavili generali Francisco Franco ( 4.12.1892 + 20.11.1975 ), Llopis, Mola,Llano a Sanjurjo ktorý 20.7.1936 zahynul pri leteckom nešťastí.Dňa 18.7.1936 sa povstanie rozšírilo do Španielska a 20.7.1936 na Kanárske ostrovy, ostrovy Baleáry a 23 významných miest medzi nimi Pamplona, Cádiz, Córdoba a Zaragoza.Dňa 19.7. 1936 vláda Quiroga odstúpila. Nastúpila vláda Barria. Dňa 20.7.1936 nastúpila nová vláda republikánov Pereira, ktorý vyzbrojil robotnícke milície a rozpustil armádu.Hneď na začiatku vojny boli na každej strane stráty na životoch 50 000 osôb.Republikáni bojovali na strane oficiálnej vlády Španielskej republiky a pravicoví nacionalisti ( frankisti ) gen. F.Franca.Dňa 30.7.1936 Nemecko a Taliansko prepravilo vojská a cudzineckú légiu v sile 70 000 vojakov z Tehuánu do Španielska. Podporu mali aj od Antónia Salazara z Portugalska. Na stranu Republikánov sa postavili od októbra 1936 ZSSR, Mexiko, a dobrovoľnícke jednotky tzv. interbrigády zo 17 štátov v sile 35 000 mužov. Medzi nimi boli jednotky z ČSR ( medzi nimi aj 421 Slovákov ), Poľska, Juhoslávie. Dňa 4.9.1936 padla vláda Girala a nastúpila vláda Ľudového frontu na čele s Caballerom.Dňa 26.4.1937 nemecká letecká divízia Condor letadlami Junkers Ju 87 bombardovala mestečko Durango a mesto Guernicu. Pri tomto útoku zahynulo  1654 občanov.   
10. Nankinský masaker začal 13.12.1937:
II. Japonsko - čínska vojna bola vojna na získanie územia v Číne. Na tomto sa podieľala Japonská Kuantungská armáda ktorá zahájila obkľúčovaciu operáciu hlavného mesta Číny Nankingu. Pri  tejto vojenskej operácií ktorá začala 13.12.1937  a trvala 7 týždňov, japonské vojská zmasakrovali obyvateľstvo Nankingu pri ktorom zavraždili 260 000 obyvateľov medzi ktorými znásilnili 80 000 žien. Zločiny páchali rôznymi metódami medzi nimi popravy bodákmi, stínanie mečom a pochovanie za živa. Proti Japoncom  stála špatne vyzbrojená armáda Kuomintangu čo boli partizáni z radov čínskych komunistov. V tomto čase krajinu opustil Čankajšek.

11. Anschluss Rakúska a jeho anektovanie do III. ríše:
   Zmluvy po I. svetovej vojne zakázali akúkoľvek úniu Rakúska s Nemeckom, ako aj používanie názvu Nemecké Rakúsko. Dňa 12.2.1938 kancelár Kurt Schuschingg sa 12.2.1938 stretol v Berchtesgadene s A.Hitlerom. Následne amnestoval nacistov, povolil hlásanie nacionálného socializmu a vymenoval Seyss - Inquarta za MV a povolal do štátnych služieb odstránených nacistov. Aby referendum o pripojení k III. Ríši neprebehlo , hlasovanie zmarili a presadili násilný anšlus 11.3.1938 uzavretím hraníc. H. Göring vyzval kancelára Schuschingga aby odstúpil a odovzdal úrad Arthurovi Seyss - Inquartovi. I keď prezident Wilhelm Miklas protestoval premier úrad odovzdal. Francúzsko a V. Británia na zmenené pomery v strednej Európe odpovedali v duchu politiky appeaasementu. Nemecké jednotky 8. armády  ľudia vítali hajlovaním. Dňa 12.3.1938 v operácií " Otto " obsadil A.Hitler Rakúsko.Dňa 10.4.1938 sa uskutočnilo referendum o spojení s Nemeckom. Za účasti 99,7 percent obyvateľov bol plebiscit schválený. Pred referendom 70 000 osôb zatvorili a 200 000 odobrali volebné právo. NGŠ Rakúska a vrchný veliteľ gen. Alfred Jansa 17.2.1938 odstúpil zo svojej funkcie. A. Hitler s veľkou pompou vystúpil 2.4.1938 na námestí Hrdinov vo Viedni.
12.Čiastočná mobilizácia čs. brannej moci:
Dňa 20.5.1938 bola vyhlásená čiastočná mobilizácia čs. brannej moci. Začala cenzúra poštových zásielok.
13.Konferencia v Eviane v júli 1938:
V júli 1938 sa vo francúzskom Eviane uskutočnila konferencia za účasti 33 štátov vrátane USA, V,.Británie a Francúzsko k riešeniu židovskej otázky v Nemecku.
Noviny Manchester Guardian v roku 1938 napísali: " Svet je rozdelený na dve časti: v jednej židia nemôžu žiť a do druhej ich nechcú pustiť".
A.Hitler sa po Evianskej konferencií vyjadril, že sú pripravení im ich ( židov ) vydať aj na luxusných lodiach ". Západné demokracie boli hluché a slepé. 
14. Demisia čs. vlády:
Dňa 22.9.1938  demisia vlády Milana Hodžu
15. Mobilizácia ČSA:
Dňa 23.9.1938 mobilizácia čs. brannej moci. Bolo povolaných 18 ročníkov I. zálohy všetkých zbraní a služieb a časť II. zálohy. Celkovo bolo povolaných 1.250.000 mužov

16. Mníchovska dohoda:
Dňa 29.9.1938 začala konferencia v Mníchove a 30.9.1938 bola Mníchovská dohoda podpísaná. Aktéri dohody - Fürrer Adolf Hitler - Rišský kancelár Nemecka, Duce - Benito Mussolini - Taliansko, predseda vlády lord Arthur Neville Chamberlein  -  Veľkej Británie a predseda vlády Édouard Daladier - Francúzsko, bez účasti zástupcov Česko - Slovenska. Podľa ktorej Česko - Slovensko odstúpilo Nemecku pohraničné územie ( Sudety ) osídlené prevážne         Nemcami ( 2 800 000 Nemcov a 800 000 Čechov ). ČSR prišla o priemysel, obranné zariadenia ( pevnosti )a 41 098 km štvorcových.
17. Dňa 30.9.1938 vstúpilo poľské vojsko do Tešínskej oblasti.
     Dňa 29.9.1938 poľský veľvyslanec v Prahe odovzdal čs. vláde ultimátum v ktorom Varšava žiada o " vrátenie "  Tešínska, časti Spiša,, Oravy, Kysúc a železničnú trať Čadca - Zwardoň do 1.10.1938. Česko - Slovensko prišlo o    900 km štvorcových územia. 
18. Abdikácia prezidenta republiky:
Dr. Edvard Beneš abdikoval na funkciu prezidenta Česko - Slovenska 5.10.1938 a odišiel do exilu v USA.

19. Žilinská dohoda:
Dňa 6.10.1938  Bola v Žiline vyhlásená autonómia Slovenskej krajiny v rámci Česko- Slovenska a vláda ČSR vymenovala Mons.ThDr. J.Tisa ministrom pre správu Autonómnej slovenskej krajiny.

20. Obsadenie Petržalky a Devína:
      Nemci obsadili 10.10.1938 Petržalku ( Engerau) a 21.11.1938 Devín ( Theben ). 
 21. Viedenská arbitráž južných oblastí Slovenska 2.11.1938:
      Mníchovská dohoda priamo viedla k Viedenskej arbitráži.Účastníci arbitráže na odstúpenie južných oblastí Slovenska boli: Joachim von Ribbentrop - MZV Nemecka, poľný maršal Hermann Göring - Nemecko, Galeazzo Ciano - MZV Talianska, Kálmán Kánya - MZV Maďarské kráľovstvo, Pál Teleki - minister vzdelávania Maďarsko, Dr. František Chvalovski - MZV Česko - Slovenska, Dr. Ivan Krno - diplomat, Mons.ThDr. Jozef Tiso - minister pre správu Autonómnej slovenskej krajiny, div.gen.Rudolf Viest, Ferdinand Ďurčanský - minister spravodlivosti vo vláde Autonómnej slovenskej krajiny, Avhustyn Vološin - predseda vlády Karpatskej Ukrajiny.
 Maďarské kráľovstvo získalo územie o rozlohe 11 927 km štvorcových v južnej oblasti Slovenska na čiare Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Rožňava a Košice.
22. Dňa 18.12.1938 sa uskutočnili voľby do Snemu slovenskej krajiny
23. Prezident Česko - Slovenska na Slovensku:

Na Vianoce 1938 navštívil Slovensko prezident Česko - Slovenska JUDr. Emil Hácha.

24. Žiadosť Nemecka  Poľsku - nemecké územné nároky:
     Dňa 5.1.1939 A.Hitler oficiálne požiadal Poľsko o navrátenie slobodného mesta Gdaňsk a vytvorenie koridoru Gdaňsk - Gdyňa - Königsberg ( Východné Prusko ) a povolenie postaviť diaľnicu tzv. poľským koridorom až ku mestu Gdyňa. Poľsko žiadosť odmietlo. Vo Varšave si uvedomili, že situácia sa nieje taká, ako si to želali Poliaci a pokúsili sa Berlínu odporovať. Lenže bolo už neskoro.

25. Zasadanie Slovenského snemu:
Dňa 18.1.1939 bol v Bratislave otvorený Slovenský snem za účasti predsedu vlády ČSR Rudolfa Berana ( 28.12.1887 Pracejovice + 28.2.1954 Leopoldov ), ( predseda vlády ČSR od 1.12.1938 - 15.3.1939 ) a armgen. Jana Syrového ( 24.1.1888 + 17.10.1970 Praha) .Otvorenie zasadania prvého Slovenského snemu 14.3.1939 riadil JUDr. Jozef Buday nar. 28.1.1877 Trenčín. Zomrel 15.11.1939 v Leopoldove. Tajomníkom prvého Slovenského snemu bol ministersky radca JUDr. Alexius Čelko.
26. Homolov puč a následné udalosti:
     Dňa 9.3.1939  sa uskutočnilo vojenské obsadenie Slovenskej krajiny a rozpustenie Slovenskej autonómnej vlády na čele s Mons. ThDr. Jozefom Tisom. Na Moravu odviezli zadržaných predstaviteľov HSĽS. 

27.Stanovisko Karola Sidora:
     Dňa 10.3.1939 Karol Sidor dal Dr.E.Háchovi ultimátum, že podá demisiu z čs. vlády kde zastával funkciu podpredsedu ako jediný Slovák.

28. Vláda Karola Sidora:
     Dňa 11.3.1939 večer prezident JUDr.Emil Hácha vymenoval novú slovenskú vládu na čele s Karolom Sidorom. Rozpustenie autonómnej vlády považoval Karol Sidor ako neústavný akt. Nemci presviedčali Karola Sidora aby  vyhlásil samostatný Slovenský štát. V tom čase stali v Petržalke ( Engerau ) nemecké jednotky. Karol Sidor vyhlásil " Nevezmem na seba, aby ma celý národ preklínal, že som naň uvalil nemecké jarmo".  
29.Mons.ThDr.Jozef Tiso do Berlína:
     Dňa 13.3.1939 Mons.ThDr. Jozef Tiso prijal pozvanie do Berlína na rokovanie s Adolfom Hitlerom, ktorý ho žiadal aby z Berlína vyhlásil Slovenský štát. Ten oponoval, že tento akt môže urobiť len Snem slovenskej krajiny. 

30. Dňa 14.3.1939 zvolal prezident Dr.Emil Hácha na naliehanie Jozefa Tisu zasadanie Slovenského snemu. Na úvod zasadania Karol Sidor oznámil, že vzhľadom na medzinárodnú situáciu podáva demisiu.Potom nasledoval referát  Mons. Dr.J.Tisu o stretnutí s A.Hitlerom. V  Berlíne bolo jasné, že existujú iba dve možnosti.
     a.) Vyhlásenie samostatného štátu pod patronátom Nemecka

     b.) Nechať rozdeliť Slovensko medzi Nemecko,Maďarsko a Poľsko.
     Slovenský snem si vybral alternatívu vyhlásenia samostatného štátu.

31. Dňa 14.3.1939 Slovenský snem vyhlásil Slovenský štát pod patronátom Nemecka
Dňa 14.3.1939 Karol Sidor odišiel z veľkej politiky. Nebol ochotný realizovať " menšie zlo". Nebol ochotný stať sa nemeckým vazalom. Na rozdiel od J.Tisa neveril, že sa " to " bude dať s Nemcami " uhrať". Od 12.6.1939 sa stal   vyslancom pri Svätej stolici vo Vatikáne. 
32. Dňa 15.3.1939 Nemci obsadili Čechy a Moravu a 16.3.1939 vyhlásili  vznik Protektorátu Čechy a Morava:
   Štátny prezident BuM JUDr. Emil Hácha ( 12.7.1872 + 27.6.1945 Praha ).gen.Ing. Alois Eliaš ( 1890 + 19.6.1942 Praha - popravený), Predseda protektorátnej vlády.
33. Ríšski protektori v ČaM: Konstantin von Neurath ( 1873 - 1956), Reinhard Heydrich ( 1904 + 4.6.1942 po atentáte J.Gabčíka a J.Kubiš),
Kurt Max Franz Daluege ( 1897 + 23.10.1946 Praha - popravený ), zastupujúci ríšsky protektor v ČaM v rokoch 1942 - 1943
Karl Hermann Frank ( 1898 + 22.5.1946 Praha - popravený) Od 19.3.1939 štátny tajomník úradu ríšskeho protektora pre ČaM. Od 20.3.1943 ríšsky štátny minister a generál polície.
34. Žiadosť Nemecka Poľsku:
Dňa 21.3.1939 Nemci opakovane zaslali svoju žiadosť v omnoho ostrejšom tóne o navrátenie slobodného mesta Gdaňsk. Poliaci ju opäť 25.3.1939 zamietli.
35. Malá vojna s Maďarskom:
Maďarsko bez vypovedania vojny napadlo Slovensko 23.3.1939. Maďarské sily boli v zložení zo 7.,9., a 24. brigády, 2 motorizované brigády, 2 jazdecké brigády a 1 stotina jazdectva.Nálet na Spišskú Novú Ves si vyžiadal 12 ľudských životov. vojaci R.Belák, Št.Hodúr, J.Turza, A.Ďuračka, V.Svitnič, a por. let.J.Svetlík, des.Š.Devan,slob.let.G.Pažický, por. let. F.Švento, por. let. M.Udut, por. let. A.Slodička, podpor. let. L.Sulík. por. let.Ján Prháček kpt.in memoriam ( 10.8.1915 - 24.3.1939 ) padol pri Sobranciach.
36. Vypovedanie Nemecko poľskej dohody o neutralite:
Dňa 28.4.1939 Nemecko vyhlásilo Nemecko - poľskú dohodu o neutralite z roku 1935 za zrušenú.
37. Vojenské stretnutie na rieke Chalkin - gol 11.5.1939:
 Bol to sovietsko - japonský konflikt, kedy japonské vojská chceli obsadiť časť územia Mongolskej ľudovej republiky pri rieke Chalkin - gol. Vojenské operácie prebehli od 11.5. - 16.9.1939. V bojoch padlo, bolo zranených a nezvestných 61 000 Japoncov a 18 500 Mongolských vojakov. Operáciu viedol gen. K. Žukov, 
38. Rokovania o pomoci Poľsku:
Francúzsko - anglické rokovania zo Sovietskym zväzom za účasti V.Molotova a J.V.Stalina o prípadnej obrane pred nemeckým útokom. Rokovania stroskotali najmä na neochote Poľska povoliť vstup sovietskych jednotiek na svoje územie i v prípade, že by tam prišli ako ich spojenci.Niektorí predstavitelia Poľska sa vyjadrili, že keď tam prídu Rusi tak sa ich nezbavia.  

39. Pakt o neútočení medzi ZSSR a Nemeckom 23.8.1939:
Sovietsky zväz stratil po rozbití Česko - Slovenska posledného spojenca v regióne. Keďže ZSSR nestihol pozdvihnúť svoje hospodárstvo a svoju obranyschopnosť si uvedomil, že Tretia ríša skôr či neskôr ho prepadne a tak sa pokúšal všemožne oddialiť začiatok vojny a získať čas na jej prípravu. Takúto vojnu sa im podarilo odvrátiť za cenu Paktu o neútočení Ribbentrop - Molotov. Bol podpísaný 22.8.1939 v Moskve. Podpísali ho Joachim von Ribbentrop - MZV Nemecka a Vjačeslav Molotov - MZV ZSSR,za účasti J.V.Stalina. 

40. Glivický ( Gleiwitz v Hornom Sliezsku ) Incident 31.8.1939 - zámienka rozpútania agresie proti Poľsku podľa plánu Fall Weiss.

Bolo to fingované prepadnutie rozhlasovej vysielačky v Glivici 31.8.1939.Veliteľom skupiny na vykonanie incidentu  bol Alfred Naujocks. Následoval letecký nálet Luftwaffe na obec Wieluň 1.9.1939 pri ktorom zahynulo 1200 osôb a bojová loď Schleswig - Holstein zahájila paľbu na Westeplate v Gdaňsku. Následoval útok na mesto Mokra a bitka na rieke Mlawa 1.- 3.9.1939. Veliteľom poľskej armády bol gen. Edvard Rydz - Šmigly.
41. Zloženie nemeckej armády pri útoku na Poľsko:
Útok vykonali dve skupiny armád.
Skupina armád SEVER: veliteľ genpl. Fedor von Bock
3. armáda - veliteľ gen. Georg von Küchler z Východného Pruska
4. armáda - veliteľ gen. Günther von Kluge od SZ hranice Poľska
XIX. zbor - veliteľ gen. Heinz Guderian zo západného smeru a niekoľko divízií podriadených veliteľstvu armádnej skupiny.
Skupina armád JUH: veliteľ genpl.Gerd von Rundsted
8. armáda - veliteľ gen. Johannes Blaskowitz zo smeru Lodž
10. armáda - veliteľ gen. Walther von Reichenau zo smeru Lodž - Krakov s cieľom spojenia s 8. armádou a postupovať na Varšavu.
14. armáda - veliteľ gen. Wilhelm List - zo smeru Krakov
VII. zbor - veliteľ gen. Eugen von Schobert
42.Útoku na Poľsko sa zúčastnilo aj Slovensko:
Účasť na tomto ťažení bolo motivované  za prinávratenie zabraných území Poľskom v rokoch ??????  a 1.12.1938 obce Jablonka, Fridman, Jurgov a ďalšie.
43.Tajný protokol medzi Ribentropom a Molotovom:
K 17.9.1939, keď sovietske vojská vstúpili na územie západnej Ukrajiny a Bieloruska, poľská armáda už bola fakticky rozbitá a poľská štátnosť zlikvidovaná. Odpor Poliakov voči svojmu bývalému " spojencovi" už bol len sporadický na niekoľkých úsekoch frontu pri Varšave. Sovietsky zväz neobsadil historické poľské územia obývané etnickými Poliakmi. Sovietsky zväz obsadil územia ktoré Poľsko anektovalo vo vojenskom konflikte zo Sovietskym Ruskom rokoch 1919 - 1921. A tak si ZSSR 17.9.1939 prinavrátil svoje vlastné územia.

44. Červená armáda v tomto konflikte vstúpila do východnej časti Poľska v sile:
1. Bieloruský front - veliteľ M. Kovaľov. Postup od Pripiťských močiarov zo smeru Minsk na Bialistok a Brest - Litevsk
2.Ukrajinský front - veliteľ S.Timošenko. Postup zo smeru Ternopoľ - ľvov a Stanislavov - Sanok Spolu to bolo 7 armád v sile 450 000 až 1 mil. vojakov.
  Postupu ČA bránili len poľské lokálne zrážky, ktoré si na oboch stranách vyžiadali 737 padlých. 
45. Varšava kapitulovala 28.9.1939.
     Obranci Helskej kosy kapitulovali 2.10.1939 a oddiely gen. Kleeberga 5.10.1939. Prezident Mošcickij odišiel do exilu vo Francúzsku a vláda Poľska emigrovali do Veľkej Británie. Predseda exilovej vlády gen. Sikorski. 
     Nemci za obdobie od 1.9. - 26.10.1939 vykonali 764 hromadných popráv poľských  zajatcov.
46. Západná časť Poľska bola pripojená k Nemecku
47. V strednej časti Poľska bol vyhlásený Generálny gouvernement ( gubernát ) na čele Hans Frankom ( popravený ) so sídlom na hrade Wawel v Krakove.
48. Straty Poľska v II.SV:
      Za obdobie II. svetovej vojny Poľsko malo tieto straty obyvateľstva: zahynulo  5 600 000 z toho 3 mil. Židov, 2 200 000 civilov a 400 000 vojakov.

 Pramene:
1. Šnejdárek, Antonín: Druhá světová válka ( Stručný přehled ) Malá moderní encyklopedie - ORBIS 1965

2. Kvasil, Bohumil a kol.: Malá československá encyklopedie  II. D - CH, str.189 - 198, Československá akademie věd - Encyklopedický institut ČSAV, Academia 1985

3. Bartoš, Josef: Okupované pohraničí a české obyvatelstvo 1938 - 1945 - ČSPB Praha 1986

4. Sidor, Karol: Takto vznikol Slovenský štát - Vydavateľstvo Odkaz Bratislava 1991

5. Vnuk, František: Mať svoj štát znamená život - Vydavateľstvo Odkaz Bratislava 1991

6. Murin, Karol Dr: Spomienky a svedectvo - Zahraničná Matica slovenská - Zs tlačiarne Trenčín 1991

7. Chovanec, Jaroslav, Mozolík, Peter.: Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky - procom Bratislava 1994

8. Ďurica Milan .S: Dejiny Slovenska a Slovákov - Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1996

9. Hoffmann, Gabriel MUDr.: Zamlčaná pravda o Slovensku - GARMOND Partizánske 1996

10. Strcula, Ján: I tak to bolo - MAGNUM PRESS Praha 1997

11. Baka, Igor: Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku - VHÚ Bratislava 2006
12.Shaw, Antony: II. Světová válka den po dni - FINDR Český Těšín 2011

13.Janík,Mário a kol: Kysuce 1938 - 1945 - Kysucké múzeum v Čadci 2015

14.Wikipedia
Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: