Jozef Korený
Autorské stránkyVýstava Generál Štefánik

nadpráporčík v.v. Jozef Korený
Klub vojenských veteránov Trenčín

Vo vestibule úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja bola 1. februára 2019 vernisáž výstavy venovaná velikánovi slovenského národa generálovi Dr. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi pri príležitosti 100. výročia jeho tragickej smrti pri návrate do vlasti 4.mája 1919 Výstava predstavuje život vedca, politika, diplomata, vojenského letca ako osobnosť svetového formátu, akou brig. gen. OS Francúzska Dr. M.R.Štefánik bezpochyby bol. Jeho práca bola ocenená aj vyznamenaniami ktoré mu boli udelené v rokoch 1914 - 1919. Medzi nich patria:franc. Chevalier de la Légion d´Honeur ( 1914 ), franc. Croix de Guerre avec Palme ( 1915 ), srb.Zlatá medaila Miloša Obiliča ( 1917 ), franc. Officier de la Légion d Honneur ( 1917 ), tal. Croce al Merito di Guerra ( 1918 ), rus. Orden Sviatogo Vladimíra ( 1918 ), franc. Commandeur de la Légion d Honneur ( 1918 ) a ďalšie. Prezident SR vymenoval Dr.M.R.Štefánika 7.5.2004 do najvyššej generálskej hodnosti generál in memoriam.Vernisáž združenej expozície výstavy prinášajúcej nový pohľad na život gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika otvoril predseda TSK Ing. Jaroslav Baška - poslanec NR SR. Príhovory predniesli, riaditeľ Trenčianskeho múzea Mgr. Peter Martinisko, člen Správnej rady Nadácie M.R.Štefánika Ferdinand Vrábel ktorý predstavil aj svoju publikáciu " Splnený sen", člen Spoločnosti M.R.Štefánika v Trenčíne a npráp. v.v. Jozef Korený - čestný predseda KF 52 19 pri posádkovom klube Trenčín predstavil filatelistický exponát Ing. Jána Maniačka st. z Nitry.Vernisáže výstavy sa zúčastnil aj rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc.Ing.Jozef Habánik,PhD ako aj genmjr. v.v. Jiří Egg a genmjr.v.v.Ing. Emil Vestenický. Vo veľkom počte členovia inštitúcií ktoré participovali na výstave.Výstava vznikla v spolupráci Trenčianskeho múzea ktoré poskytlo uniformu a zbrane legionára, Nadácia M.R.Štefánika v Bratislave, MV SR Štátny archív Trenčín poskytol archívne dokumenty a plagáty, Klub numizmatikov pri Posádkovom klube Trenčín obohatil výstavu artefaktmi ako mince, bankovky, medaile, vojenské vyznamenania, plakety, odznaky, publikácie a bustu všetko vo v sťahu ku gen. Dr.M.R.Štefánikovi zo zbierky plk.v.v.Ing.Jána Dibalu.


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: