Jozef Korený
Autorské stránkyŽivotné jubileum Jána Fabuša

nadpráporčík v.v. Jozef Korený
Klub vojenských veteránov Trenčín

Dňa 8. 7. 2013 slávil svoje životné jubileum 60. narodeniny Ján Fabuš, tajomník KF 52-10 pri Kultúrnom stredisku Trenčín. Členom ZSF je od 27.9.1975 v čase keď bol predsedom KF významný trenčiansky filatelista JUDr. Vojtech Čelko. Aktívne sa zapojil do klubovej činnosti.
Vo výbore KF zastával a vykonáva tieto funkcie: členom výboru je odroku 1986, tajomníkom KF od24.1.1989 doposiaľ. Funkciu vykonával v období, keď bol predsedom KF Pavol Mažár a v súcasnosti Ing. Igor Gunár. Odroku 2000 vykonáva funkciu novinkára klubu.
Od roku 1988 po súčasnosť vystavoval a vystavuje svoje exponáty Erby a znaky, Heraldika, Erby a štátne znaky, J. Verne a jeho podivuhodné cesty a Tanky, na propagačných a sútažnych filatelistických výstavach Laugaricio v Trenčíne a na Republikovej filatelistickej výstave Košice-97. Vytvoril a vystavil v klubových priestoroch svoj filokartistický exponát Škótsko.
Pri organizovaní filatelistických výstav pracoval v organizacných výboroch ako člen, vedúci výstavného a ekonomického odboru. Pre niekoľko výstav v Trenčíne vyhotovil návrhy príležitostných pečiatok. Aktívne pracuje pri organizovaní celoslovenských filatelistických výmenných búrz v Trenčíne. Za jeho aktívnu činnosť mu bol v roku 1989 udelený bronzový CO ZSF.
Milý Janko, doďalších rokov života Ti v mene trenčianskych filatelistov želám hlavne dobré zdravie, rodinnú pohodu a veľa potešenia zo spoločnej lásky filatelie.


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: