Jozef Korený
Autorské stránkySpolupráca KF 52 19 Trenčín s HBSV - ARGE MILITARIA AUSTRIACA PHILATELIA WIEN


nadpráporčík v.v. Jozef Korený
Medzinárodná spolupráca KF 52 - 19 Trenčín s filatelistami vo Viedni nadviazala na medzinárodnú spoluprácu s filatelistami kraja Halle nad Salou, župou Ráb - Šoproň, vojvodstvom Zielona Góra a Brno.Podpisu dohody predchádzali služobné kontakty príslušníkov ASR ktoré vytvorili predpoklad spolupráce filatelistov Trenčína s filatelistami vo Viedni. Kontakt na spoluprácu sprostredkoval náčelník topografickej služby veliteľstva Armády SR plk.Ing. Peter Forgách. Vzájomná propagácia OS SR a Rakúska sa realizovala pri príprave a realizácií Medzinárodného veliteľsko - štábneho cvičenia HEXAGRANT - 1997 v dňoch 16.,- 20.6.1997 a Medzinárodného cvičenia k riešeniu povodní v dňoch 11.- 13.5.199 HEXAGRANT - 1999. Na propagáciu týchto vojenských cvičení boli vydané ilustrované propagačná poštové lístky s logom cvičenia a pečiatkou Poľná pošta Armády Slovenskej republiky 1 Hexagrant - 97 16.6.1997 a HBSV Wien vydal príležitostný poštový lístok a pošta 1150 Wien používala príležitostnú pečiatku 18.6.1997 s textom Katastrophen schutz Ubung HEXAGRANT 1997. V dňoch 29.7.- 2.8.1998 sa v synagóge v Trenčíne uskutočnila Krajská filatelistická výstava poštových známok LAUGARICIO - 1998 pri príležitosti 205. výročia pošty v Trenčíne a 70. výročia I. slovenskej výstavy poštových známok na Slovensku v Trenčíne v roku 1928. V triede poštovej histórie vystavil Vzlt. iR Hans Ritter z Viedne exponát " Poľná pošta príslušníkov Rakúskej armády z misií OSN v rokoch 1960 - 1992 ". Bola to prvá účasť filatelistu z Rakúska na Slovensku od roku 1928. Nasledovalo stretnutie npráp.v.v. Jozefa Koreného s prezidentom HBSV Vzlt iR Erichom Grosherom na filatelistickej výstave WIPA - 2000. Od tohoto stretnutia bol už len krok k podpisu partnerskej spolupráce. Akt podpisu sa uskutočnil 23.októbra 2000 pri príležitosti konania filatelistickej výstavy MILPHILA - 2000 v priestoroch vojenského kasína v kasárni Márie Terézie vo Viedni. Na výstave npráp. Jozef Korený vystavil ukážku zo zbierky čs. Poľná pošta 1938. Partnerskú dohodu o spolupráci podpísali: vojenský veliteľ mesta Viedeň genmjr. Karl Semlitsch, prezident Zväzu filatelistických spolkov Rakúska VOPh ( Verband Osterreichischer Philatelisten - Vereine ) Erich Bober, prezident Vojenského spolku zberateľov poštových známok HBSV ( Heeres Briefmarken Sammler Verein ) Vzlt iR Erich Grohser a vedúci sekcie ARGE MILITARIA AUSTRIACA PHILATELIA RgR Hans Riedel. Za uplynulé roky náš klub dostával pravidelne členský informátor ( Midgliederinformation ) MILITAR und PHILATELIE, ktorý obohatil naše poznanie z oblasti vojenskej poštovej histórie z obdobia I. a II. svetovej vojny a z činnosti Rakúska v misiách OSN a EÚ. V dňoch 2.3. - 9.3.2003 sa v Trenčíne uskutočnila Krajská filatelistická výstava s medzinárodnou účasťou LAUGARICIO - 2003 v priestoroch Kultúrneho a metodického centra OS SR Trenčín. V triede poštovej histórie vystavil RgR Hans Riedel exponát Korutánský front 1915 - 1917 a v triede literatúry exponáty Tirolský front 1915 - 1917 s úradmi poľnej pošty, Obsadenie Horného Talianska 1918, Isonzský front 1915 s organizáciou a poľnými poštami 1917, Cisársko - kráľovská poľná pošta v obsadenej Ukrajine 1918, Cisársko - kráľovská poľná pošta na začiatku 1. svetovej vojny v roku 1914 a Korutánsky front 1915 - 1917 a 10. armáda v Tirolsku 1918. Ďalší vydavateľský počin ARGE MILITARIA bolo vydanie členského informátora Militär und Philatelie č. 153C " Die Kriegsgefangenenlager und Arbeitskommandos in der Ostmark 1938 - 1945 autor Fritz H. Sturzeis. Dňa 19.10.2004 bola slávnostne uvedená publikácia " Philatelie und Feldpost im osterreichischen Bundesheer von 1955 - 2005 " autor prezident HBSV Vzlt iR Erich Groser. V dňoch 12.- 30. marca 2010 sa v Trenčíne uskutočnila Propagačná filatelistická výstava LAUGARICIO - 2010 v priestoroch Posádkového klubu Veliteľstva síl výcviku a podpory OS SR ktorej sa zúčastnila HBSV - ARGE Militaria Austriaca Philatelia Wien s exponátom PH. Záverečný vydavateľský počin HBSV je zo septembra 2018 kedy bol vydaný Mitgliederinformation Militär und Philatelie č. 262 " Katalog Personalisierte Briefmarken mit Militär - Thematik " autori Vzlt iR Erich Groser a Vzlt iR Walter Rein. Kontakty v zmysle podpísanej partnerskej dohody s HBSV a AEGE MILITARIA a KF 52 - 19 Trenčín uskutočňoval npráp.v.v.Jozef Korený. Do Viedne odchádzali poštové artefakty z účasti Slovákov v misiách OSN, EU a NATO. Tiež poštové lístky s každoročne realizovanou športovou akciou Zväzu vojakov SR " Medzinárodný výstup na Kriváň" a mnohé ďalšie celistvosti vo v sťahu k vojenskej tématike. Nadviazali sa priateľské kontakty s členmi HBSV medzi nimi bol MR Dr.med. Harald Gass - publicista o misiách OSN, Fritz H. Sturzeis - autor o zajateckých táboroch a pracovných komandach v Ostmark v rokoch 1938 - 1945, plk. v.v. Edmund Kohlprath - veliteľ kontingentu v misii ONUC v Kongu, Keith Tranmer ( V. Británia ) - autor organizácie poľnej pošty v I. svetovej vojne, Wolfgang Bottner ( BRD ) informátor o činnosti Bundeswehru v misiách OSN,EU a NATO, plk.v.v. Ing. Miloslav Čech ( ČR ) - ex veliteľ vojenskej polície v misií UNPROFOR v ex Juhoslávií a vedúci sekcie Polní pošty SČF. Dňa 7.10.2018 HBSV vydalo personalizovanú známku v nominálnej hodnote 80 centov na ktorej je text: " 24.März 1977 Sektion Hobby Wien Beitritt St.Polten 13.Marz 1982 Sektion Philatelie HSV Wien 13.Feber 1984 ARGE MILITARIA AUSTRIACA PHILATELIA 26.Marz 1984 bis 5. November 2013 Grundung HBSV am 5.Mai 1997 Auflosung HBSV am 31.December 2018." V skratke je to začiatok a koniec činnosti tejto špecifickej skupiny ktorá svojou činnosťou za uplynulé roky obohatila poznanie z oblasti vojenskej poľnej pošty. Na záver tejto exkurzie o spolupráci trenčianskeho klubu filatelistov 52 - 19 s HBSV - ARGE MAPh Wien v rokoch 2000 - 2018 vyslovujem poďakovanie za spoluprácu a pomoc so želaním úspešnej filatelistickej činnosti v rokoch následujúcich.


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: