Jozef Korený
Autorské stránkyPlukovník v.v. Mojmír Reich - letecká legenda Trenčína


npráp. v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín

Plukovník v.v. Mojmír Reich sa narodil 2.7.1927 v Hodonína. Od 1.februára 1946 do 30.septembra 1946 absolvoval Pilotnú leteckú školu v Štemberku s prospechom dobrý a bol 37 medzi 86 žiakmi. Od 1.októbra 1946 do 30.mája 1947 absolvoval Pilotnú školu elementárnu - 2 v Olomouci s prospechom veľmi dobrý. Bol 7 medzi 61 žiakmi.V novembri 1946 učil lietať na C - 6 č. 5,26,34,50 pilot rtm. Hrušák, veliteľom čaty bol kpt. Vychodil. Od decembra 1946 učili lietať na C - 6 č. 5, 26, 34, 42, 43, 50, 51, 53, pilot rtm.Hrušák a kpt.Vychodil. Od 5.12.1946 obdržal potvrdenie o schopnosti lietať samostatne cez deň na lietadlách C - 6 a C - 106 a od 1. marca 1947 mal potvrdenie o schopnosti lietať samostatne v noci na lietadlách C - 6 a C - 106. Od januára 1947 učili lietať na C - 6 č. 3, 5, 15, 26, 34, 40, 42, 53 piloti kpt. Uruba, rtm.Kuchl, kpt. Vychodil, rtm. Hrušák a rtm. Kozák. Od 3.apríla 1947 mohol samostatne lietať cez deň na C - 104. Nasledovala Pilotná škola elementárna - 2 v Prostějově - Stichovicich od 1.júna 1947 do 29.februára 1948. Školu ukončil s prospechom veľmi dobrý a bol 15 medzi 54 žiakmi. Od 20.6. 1947 samostatne lietal cez deň na C - 2 a od 7.10.1947 samostatne lietal na C - 2 aj v noci. Dňa 1.2.1948 bol podľa čj.1597 / Duv. - let. 48 menovaný letcom II. triedy. Od 1.marca 1948 do 30.júna 1948 absolvoval ŠPUL - 7 v Olomouci kde obdržal potvrdenie o schopnosti lietať v noci na C - 104.Školu absolvoval s hodnotením veľmi dobrý a bol 2 medzi 20 poslucháčmi. Pilotnú školu elementárnu - 6 v Olomouci absolvoval od 1.júla 1948 do 30.apríla 1949. Pilotnú školu elementárnu v Prostějově absolvoval od 1.mája 1949 do 31.júla 1949. Dňa 30.6.1949 splnil podmienky na menovanie letca I.triedy. Nalietal 805 hodín, z toho v skúšobnej dobe 501 hod. Od 1.augusta 1949 do 15.októbra 1949 absolvoval Leteckú vojenskú akadémiu v Hradci Králove a od 15.októbra 1949 do 21.júna 1950 Leteckú vojenskú akadémiu v Pardubicích. Tu obdržal 13.12.1949 potvrdenie o schopnosti lietať samostatne cez deň na S - 199. V Leteckom učilišti Prostějov - II Stichovice bol od 22.júna do 5.októbra 1950. Učiteľom lietania bol určený na základe DR LU čís. 14 čl.138 zo dňa 10.7.1950. Dňa 27.júla 1950 obdržal potvrdenie o schopnosti lietať samostatne cez deň na K - 75 a 31.augusta 1950 na C - 5. Za veliteľa roja bol určený KR MNO č. 97 z roku 1951. Cvičenia ktoré absolvoval po príchode do Pilotnej leteckej školy 1. februára 1946 až po ukončenie LVA v Pardubicích 21.6.1950: Zoznámenie sa s pilotnou kabínou, príprava pred letom, zoznamovací let, činnosť kormidiel, presun stroja, priamy vodorovný let, stúpanie, klesanie, pády, zatáčky 15 stupňov, stúpavé a klesavé zatáčky, štart proti vetru, priblíženie a pristátie, vývrtky, samostatný let, sklz po krídle, ostré zatáčky, lietanie podľa prístrojov, nízke - prízemné lietanie, štart a pristátie s bočným vetrom, bezpečnostné pristátie, núdzové pristátie, zákrok proti ohňu, spustenie motora za letu, bojové obraty - akrobacie, nočné lietanie, navigácia - navigačné lety a skupinové lietanie v roji. V tomto období poznal letiská Olomouc 5.9.1946, Piešťany 103.1947,Chrudim 26.4.1947, Prorostějov II. 11.6.1947, Hradec Králove 19.8.1947, Havl. Brod 17.4.1948, Tri Duby 28.5.1948, Prostějov I. 9.8.1948, Kunovice 20.10.1948, Nitra - Janíkovce 15.12.1948, Pardubice 25.3.1949, Brno - 26.3.1949, Valašské Meziřičí - 11.5.1949, Prešov - 2.6.1949, Kamenica nad Cirochou - 2.6.1949, Spišská Nová Ves - 2.6.1949, Poprad - 2.6.1949, Jičín - 4.9.1949, Trenčín 18.10.1950. Dňa 18.októbra 1950 prišiel do Trenčína s 3. leteckým školským plukom u ktorého bol do 30.3.1954.Do 31.12.1951 uskutočnil 2. 885 letov v trvaní 1. 205,05 hod. na lietadlách C - 2, C - 3, C - 4, C - 5, C - 6, CS -S 199, K - 75. K 30.12.1952 uskutočnil u 3.LŠP 489 letov v trvaní 123,20 hod. K 18.12.1953 u 3.LŠP uskutočnil 219 letov v trvaní 47,53 hod. Za zástupcu veliteľa letky pre výcvik bol menovaný KR MNO č. 231 / 52 - 1953 a veliteľom letky bol menovaný KR MNO č. 624 / 52 - 1953. 3. letecký školský pluk bol zrušený koncom roku 1953 a tak od 1.4.1954 do 31.5.1971 bol v Leteckých opravovniach v Trenčíne, kde sa stal od apríla 1954 skúšobným pilotom. od 24.1.1957 inšpektorom - skúšobným pilotom a od 30.7.1963 inšpektor - starší skúšobný pilot LOT Trenčín. K 20.12.1954 v podniku Opravny Trenčín uskutočnil 171 letov v trvaní 57,02 hod. V rokoch 1956 - 1967 ako člen Aeroklubu Trenčín lietal na bezmotorových lietadlách VT - 130, VT - 7, VT - 107, VT - 24, VT - 124 v roku 1957. V roku 1958 na VT - 25, VT - 125, VT - 109. Na VT - 125 v roku 1960 na L - 13 roku 1962 a na L - 16, L - 116 roku 1967.Počas tohoto bezmotorového lietania bol na letiskách Bratislava - Vajnory, Trenčín, Jihlava, Olomouc - Neřetín, Nové Zámky, Nitra - Janíkovce, Žilina, Brno - Medlánky, Považská Bystrica, Valašské Meziřičí, Piešťany, Točná, Praha - Letňany, Liberec, Hořice, Choceň, Brno - Slatina, Otrokovice, Kunovice - nové staré, Kroměříž, Holíč, Dubnica nad Váhom, Vysoké Mýto, Partizánske, Ružomberok a Poprad. Za nesúhlas so vstupom vojsk Varšavskej zmluvy do ČSFR 21.augusta 1968 bol z armády po 36 rokoch prepustený. Počas svojej leteckej kariéry nalietal vyše 10 tisíc letových hodín pri neuveriteľných vyše 45 000 štartoch. Zamestnal sa v Slov - Aire. Tieto údaje nazbieral pri poľnohospodárskych letoch ktoré trvali 2 - 3 minúty vo výške menej ako 30 m nad terénom z improvizovaných štartovacích plôch.Lietal v takej malej výške desať rokov je ozajstným majstrovstvom. Lietal na 39 typoch motorových lietadiel a ich modifikáciách, vrtuľníkoch a 11 typov vetroňov. Cez jeho ruky prešlo vyše tritisíc lietadiel, ktoré LOT od roku 1953 opravili. Niektoré z nich dopravil zákazníkom.Takto navštívil viaceré krajiny, od Poľska po Egypt. V roku 1965 bol vo Lwove. Bol najdlhšie lietajúcim skúšobným pilotom LOT. Vycvičil desiatky pilotov v armáde a v Slov - Aire na rôznych typoch lietadiel. V prvom polroku 1982 pred odchodom do dôchodku urobil ešte 322 letových hodín. Bol členom Klubu letcov M.R.Štefánika v Trenčíne, členom Zväzu protifašistických bojovníkov. Zúčastňoval sa pietných podujatí pri príležitosti oslobodenia mesta Trenčín a výročí SNP ako aj vernisáži výstav k týmto výročia. Uskutočnil rad prednášok aj pre mladú generáciu. V októbri roku 1999 sa zišiel s kolegami zalietavajucími pilotmi LOT mjr.v.v.Ľubomír Mihula, pplk.v.v.Jozef Klas, pplk. v.v.František Jankech, pplk. v.v.Ján Bušo a pplk. v.v.Jozef Šimon.V dňoch 16.- 18.5.2008 sa zúčastnil v Pruhonicích stretnutia pri príležitosti 60. výročia vyradenia II. turnusu LÚ Prostějov 1946 - 1948 dňa 15.2.1948. Odišiel do leteckého neba 27.9.2018. Dňa 1.10.2018 sa sním rozlúčila rodina, priatelia z LOT a Klubu letcov pri Posádkovom klube Trenčín. Za svoju dlhoročnú službu v ČSĽA obdržal viacero vyznamenaní, medailí, čestných odznakov a čestných uznaní. Poslednú poctu mu vzdali letci Aeroklubu Trenčín preletom lietadiel nad mestským cintorínom Trenčín kde sa konala posledná rozlúčka ktorú vykonal v mene Klubu vojenských veteránov plk.v.v.Ing.Mgr. Jaroslav Balocký. Nech Vám je zem slovenská ľahká. Odpočívajte v pokoji. Česť Vašej pamiatke.

Pramene:
1. VHA - CR Trnava - Kmeňový list
2. Jambor,Ladislav: Letecká legenda Trenčína
In: Trenčanske noviny č. 19, 7.mája 1996
3. VHA - CR Trnava:Letové denníky 1946 - 1982
4. Spomienky plk.v.v.Mojmíra Reicha - Archív autora
npráp. v.v. Jozef Korený

Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: