Jozef Korený
Autorské stránky


  Slováci pochovaní na " zabudnutom " a obnovenom vojenskom cintoríne v Trenčíne - Kubra - Zábranie z rokov 1915 - 1918
          z okresov Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava,
Nové Mesto nad Váhom, Púchov, Považská Bystrica, Partizánske a Žilina

                                                                                                                        npráp. v.v. Jozef Korený - Klub vojenských veteránov Trenčín
voj. Andrej Pijaček nar. 1884 Veľký Kolačín, + 11.6.1915, c.k.45.pp,hrob č. A 005                                                                       št. rtm. Józef Dubravka nar. 1875 Sverepec + 71.rak.pp, + 8.9.1915 hrob č. A 063
des.János Janik nar. 1872 Brezová pod Bradlom + 15.1.1916, 15.rak. hon. pp hrob č. A 072,                                                        voj. Andreas Fodrek nar. 1881 Slatina nad Bebravou + 10.2.1916, 15. rak. hon. pp hrob č. A 074
čat. Peter Batora nar. 1891 Pečeňany + 13.3.1916, 15.maď.dom. p.hrob č. A 079                                                                       voj. Jozef Repta nar. 1882 Dolná Súča + 27.5.1916, 71. rak.pp hrob. č. A 11
voj. Adolf Wiener nar. 1891 Beckov + 31.5.1916, 71. rak.pp hrob č. A 128                                                                                    voj. Ján Poláček nar. 1880 Brezová pod Bradlom+ 6.6.1916, 15. rak.pp hrob č. A 131
voj. Štefan Kováč nar. 1892 Myjava + 8.6.1916, 15.rak.hor.pl hrob č. A 132                                                                                   voj. Ján Klanek nar. 1887 Vysočany + 18.10.1918, 15. hon. pp hrob č. A 585
voj. Adam Simurka nar. 1896 Prečin + 20.10.1918, c+k 71.pp hrob č. A 681                                                                                 voj. Ján Hodal nar. 1878 Drietoma + 31.5.1917, 33 pl poľ. del. hrob č. B 330
voj. Ján Mlčuk nar. 1875 Beckovská Vieska - Kočovce + 4.6.1917 hon. 15.pp hrob č. B 336                                                           voj. Michal Javorek nar. 1891 Lysá pod Makytou + 23.6.1917, c+k 71.pp, hrob č. B 357
voj. Martin Drgonec nar. 1872 Lubina + 27.6.1917, c+k 72.pp hrob č. B 359                                                                                  voj. Ján Sikorčan nar. 1897 Mníchova Lehota + 6.7.1917, 37.p poľ. del. hrob č. B 366
voj. Lukáš Ridoska nar. 1873 Červený Kameň + 15.7.1917, hon.15.pp hrob. č. B 369                                                                     voj. Ján Plesnivý nar. 1888 Kochanovce + 26.7.1917, 15.hon.pp hrob č. B 374
šikovateľ Jozef Pécs nar. 1878 Horňany, + 31.7.1917, hon.15.pp hrob č B 381                                                                               voj. Štefan Pokoj nar. 1882 Streženice + 7.8.1917, 20. p poľ. del. hrob č. B 386
voj. Štefan Okrucký nar. 1876 Bzince pod Javorinou + 10.8.1917, hon.15.pp hrob č. 390                                                                 des. Vendelin Holubek nar. 1895 Soblahov + 11.8.1917, hon.15.pp hrob č. B 391
voj. Georg Dian  Hlavati nar. 1869 Dubnica nad Váhom + 25.8.1917 c+k 15.pp hrob č. B 411                                                           voj. inv. Aloiz Ludvig Stančík nar.1898 Považany + 5.9.1917,hrob č. B 419
voj. Andrej Mikušinec nar. 1885 Horná Súča,dopl. veliteľstvo Trenčín, + 5.10.1917 hrob č. B 444                                                      voj. Andreas Janiš nar. 1897 Zlatovce, 33.ppoľ.del.+ 8.10.1917 hrob č. B 450
voj. Michael Borsuk nar. 1895 Myjava + 4.12.1917, c+k 19.phor.del.hrob č. B 484                                                                           voj.Jozef Sullo nar. 1876 Ribany, c+k 19.p.hor.del.+ 21.12.1917 hrob č. B 495
voj. Jozef Zahradník nar. 1876 Prejta - Dubnica nad Váhom , c.k.71.pp +10.11.1918  hrob č. B 555                                                  voj. Ján Pavlík nar. 1885 Záskalie, h.15.pp + 13.1.1918 hrob č. B 510
voj. Andrej Kyselica nar. 1897 Bobot, h.15.pp + 13.11.1918 hrob č. B 560                                                                                      voj. Ján Valló nar. 1883 Stará Turá,h.15.p.p. + 24.1.1918 hrob č. B 518
voj. Michal Vrškový nar. 1881 Lazy pod Makytou, h.15 pp, + 24.10.1918 hrob č. B 564                                                                   voj. Štefan Oláh Pažický nar.1873 Veľké Bielice - Partizánske, h.15.pp + 29.1.1918 hrob č. B 522
voj. August Stariček nar. 1891 Ilava, h.15.pp + 1.9.1918 hrob č. 566                                                                                               voj. Andrej Bartoš nar.1899 Malé Košecké Podhradie , c.k.19.ph.p. +20.1.1918 hrob č. B 515   
voj. Jozef Macajko nar. 1888 Hradište, h.15.pp + 30.8.1918 hrob č. 567                                                                                          voj. Ján Ondruška nar. 1897 Nemšová, h.15.pp + 30.8.1918 hrob č. B 568
voj. Andrej Trska nar. 1895 Nemšová, h.15.pp + 28.10.1918 hrob č. B 578                                                                                      voj. Ján Jarosinetz nar. 1875 Dolná Mariková, h.15.pp + 5.9.1918 hrob č. B 599
ošetrovateľka Mária Mihaľová nar. 1896 Bošáca, nemocnica Trenčín + 13.9.1918 hrob č. B 633                                                        voj.Matej Horňák nar. 1890 Trenč. Teplá, c.k.26.pp + 15.8.1916 Hrob č. C 161
voj.Ján Strasík nar. 1888 Papradno, h.15.pp + 16.8.1916 hrob č. C 162                                                                                           voj. Michal Markech nar. 1878 Horná Streda, h.15.pp + 1.9.1916 hrob č. C 166
voj. Gašpar Poludvorni nar. 1874 Opatová, h.d.et.pr. + 27.10.1916 hrob č. C 199                                                                              voj. Peter Mazán nar. 1891 Kameničany, h. 15.pp + 12.11.1916 hrob r. C 204
voj. Ján Marke nar. 1873 Horná Streda, h.15.pp + 21.11.1916 hrob č. C 207                                                                                    voj. Jozef Pipiska nar. 1872 Dubnica, h.15.pp + 18.12.1916 hrob č. C 219
voj. Ján Petrovič nar. 1874 Lubina, h.15.pp + 10.1.1917 hrob č. C 228                                                                                             voj. Ludvik Rosina nar. Nosice, c.k.71.pp + 19.1.1917 hrob č. C 230
voj. Jozef Horný nar. 1896 Dežerice, c.k71.pp, + 26.1.1917 hrob č. C 234                                                                                       voj. Jozef Paroha nar. 1878 Zubák, h.15.pp, + 5.2.1917 hrob č. C 238
voj. Štefan Santa nar. 1876 Trenč. Turná, h.15.pp + 6.2.1917 hrob č. C 240                                                                                     voj. Karol Cselko nar. 1874 Čelková Lehota, h. 15.pp + 28.3.1917 hrob č. C 264
voj. Štefan Habánek nar. 1875 Horná Súča, c.k.19.p.h.del. + 20.2.1918 hrob č. C 538                                                                      voj. Jozef Vichopen nar. 1876 Klobušice - Ilava, c.k.34. pp + 22.2.1918 hrob č. C 543
voj. Adam Klobúčnik nar. 1894 Dubnica nad Váhom, h.15.pp + 6.9.1918 hrob č. C 601                                                                     voj. Jozef Vraník nar. 1891 Lysá pod Makytou, h.15.pp + 9.9.1918 hrob č. 611
voj. Andrej Sečkár nar. 1876 Miezgovce, h.15.pp + 8.9.1918 hrob č. C 619                                                                                      voj. Ján Dobiáš nar. 1897 Opatova, 37.p.poľ..del. + 9.9.1918 hrob č. C 620
voj. Lilo Kopčan nar. 1880 Dolná Maríková, h.15.pp + 22.9.1918 hrob č. C 634                                                                                 voj. Juraj Hulbák nar. 1895 Drietoma, c.k.72.pp + 23.9.1918 hrob č. C 639
voj. Štefan Urbánek nar. 1879 Kopec - Košecké Podhradie, 37.p.poľ. del. + 23.9.1918 hrob č. C 645                                                 voj. Jozef Exler nar. 1897 Brezolupy, h. 15.pp + 28.9.1918 hrob č. C 655
voj. Gustav Uhl nar. 1886 Trenčín, c.k.71.pp + 10.10.1918 hrob č. C 667                                                                                          voj. Ján Bajčík nar. 1879 Trenč. Teplá, h.15.pp +13.10.1918 hrob č. C 670
voj. Ján Puna nar. 1896 Trenčín, c.k.5. vozataj. divízion + 14.10.1918 hrob č. C 675                                                                          voj. Ján Jurkech nar. 1896 Melčice, c.k. 5.p.hor.del. + 19.3.1918 hrob č. D 018
des. Štefan Chovanec nar. 1896 Mojtín, c.k.71.pp + 25.3.1918 hrob č. D 027                                                                                    voj. František Jurina nar. 1896 Horná Súča, c.k.72.pp + 23.4.1918 hrob č D 049
voj. Adam Lachký nar. 1898 Selec, h.15.pp + 23.4.1918 hrob č. D 050                                                                                             voj. Michal Cservenásky nar. 1898 Podolie, h.15.pp + 5.5.1918 hrob č. D 059
voj. Andrej Maršalka nar. 1875 Horná Súča, c.k.15.pp 14.5.1918 hrob č. D 073                                                                                 voj. Adam Bajčík nar. 1894 Dubnica nad Váhom, h.15.pp + 17.7.1918 hrob č. D 136
voj. Juraj Biros nar. 1888 Podmanín, c.k. 71.pp + 21.7.1918 hrob č. D 146                                                                                        voj. Juraj Masác nar. 1889 Štvrtok, c.k. 71.pp + 10.8.1918 hrob č. D 165
voj. Martin Paška nar. 1879 Dolné Bzince, h.15.pp + 15.8.1918 hrob č. D 174                                                                                   čat. Andrej Križan nar. 1877 Kočovce, h.15.pp + 15.8.1918 hrob č. D 177
voj. Lukáš Ragan nar. 1894 Kopec - Košecké Podhradie, h.15.pp + 18.8.1918 hrob č. D 184                                                              slob. Ján Forgács nar. 1892 Kolačín - N.Dubnica, h.15.pp + 19.8.1918 hrob č. D 187
voj. Andráš Chodúr nar. 1881 Lazy pod Makytou, h.15.pp + 18.8.1918 hrob č. D 188                                                                           voj.Michal Sovič nar. 1895 Myjava, h.15.pp + 23.8.1918 hrob č. D 194 
voj. Jozef Baluha nar. 1899 Pov. Bystrica, c.k.5.p.hor. del. + 24.8.1918 hrob č. D 196                                                                          voj. Jozef Uhrik nar. 1879 Čachtice, h.15.pp + 26.8.1918 hrob č. D 202
voj. Anton Svatík nar. 1889 Bolešov, h.15.pp + 26.8.1918 hrob č. D 204                                                                                              voj. Ján Ligín nar. 1879 Domaniža, h.15.pp + 28.8.1918 hrob č. D 208
voj. Anton Štrban nar. 1878 Púchov, h.15.pp + 29.8.1918 hrob č. D 215                                                                                              voj. Ján Matejička nar. 1894 Púchov, c.k.71.pp + 31.10.1918 hrob č. D 219
voj. Jozef Ondráček nar. 1874 osada Podhorie, miest. časť Slávnice, far. Bolešov,h.15.pp + 1.11.1918 hrob č.D 220                               voj. Ján Turovský nar. 1891 Mor. Lieskové, h.15.pp + 2.11.1918 hrob č. D 222
voj. Ján Adamus nar. 1874 Veľké Ostratice, c.k.71.pp + 3.11.1918 hrob č. D 223                                                                                 voj.Ignác Cabadaj nar. 1885 Belá, 45.pp + 9.6.1915 hrob č. A 002
voj. Jozef Pagáč nar. 1891 Svederník, h.15.pp + 1.4.1916 hrob č. A 087                                                                                              voj. Gregor Letko nar. 1890 Kamenná Poruba, h.15.pp + 26.7.1917 hrob č. B 300
voj. Lukáš Bačík nar. 1872 Čičmany, 19.p.hor.del. + 20.9.1917 hrob č. B 433                                                                                       voj. Nikolaj Skulec nar. 1869 Závodie, h.15.pp + 30.1.1918 hrob č. B 523
slob. Ján Konečný nar.1875 Paština Závada, h.15.pp + 1.9.1918 hrob č. B 571                                                                                    voj. Vendelín Cserniansky nar. 1896 Malá Čierná, h.15.pp + 22.9.1918 hrob č. C 641
voj. Jozef Jánošík nar. 1895 Terchová, h.15.pp + 5.5.1918 hrob č. D 060                                                                                               voj. Jozef Csernák nar. 1872 Rajecká Lesná, h.15.pp + 8.7.1918 hrob č. D 125 
voj. Juraj Pozsivinec nar.1888 Terchová, h.15.pp + 26.8.1918 hrob č. D 203                                                                                          des. Ján Mazsgut nar. 1891 Belá, h.15.pp + hrob č. D 207
voj. Ján Hanovec nar.1884 Bánová - Žilina,c.k.71.pp + 28.8.1918 hrob č. D 210                                                                                      voj. Michal Stančík nar. 1897 Terchová, h.15.pp + 30.8.1918 hrob č. D 217
Prameň:
1. VHA Bratislava - Fond Vojenské hroby
2.Informácie genpor. v.v.Ing. Pavla Honzeka realizátora obnovy cintorínaAutor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: