Jozef Korený
Autorské stránky


  ČESKO - SLOVENSKO V KONTEXTE II. SVETOVEJ VOJNY 1939 - 1945
                                                                                                                     npráp. v.v. Jozef Korený
ÚVOD

Exponát je vytvorený z poštovo - historických celistvostí, dokladmi poľnej pošty, pošty z vojenských zajateckých táborov, pošty z koncentračných táborov a z FDC pripomínajúce vojnové udalosti z rokov 1939 - 1945. 
Predzvesťou svetovej apokalypsy sa stali udalosti v rokoch 1933 - 1939, kedy nemecký prezident Paul von Hindenburg 30. januára 1933 vymenoval do funkcie ríšskeho kancelára Adolfa Hitlera.V Rakúsku sa 7.marca 1933 uskutočnil nacistický prevrat, ktorého obeťou sa stal kancelár Engelbert Dolfus. Dňa 3.10.1935 Taliansko na čele s Benitom Mussolinim  začalo vojnu v Habeši ( dnes Etiópia ).  Japonsko začalo vojnu proti Číne 13.12.1937. Do vojnových aktivít II. svetová vojna v tiahla 48 štátov, medzi nimi aj občanov bývalej Česko - Slovenskej republiky. Na jej bojiskách bojovalo skoro 110 miliónov vojakov a dôstojníkov. Celkové straty sa odhadujú na 55 až 60 miliónov mŕtvych, z toho 25 miliónov vojakov a 35 miliónov civilných obetí.
Osnova exponátu:
1. Udalosti v Európe v rokoch 1933 - 1939 
Dňa 7. marca 1936 Nemecké vojsko v pochodovalo do demilitarizovanej zóny v Porýni.V tomto mesiaci zriadili KT Dachau v ktorom zahynulo 32 tisíc ľudí.  Dňa 16.6.1936 gen. Francisco Franco uskutočnil v Španielsku vojenský puč. Na pomoc republikánom prišli medzinárodné interbrigády medzi nimi boli aj občania z Československa ktorých v bojovalo aj 421 Slovákov. Už v marci 1933 Nemci zriadili KT Oranienburg, v ktorom väznili odporcov nacistického režimu. Tu vzniklo aj sídlo riadiaceho orgánu všetkých KT v Európe. V roku 1936 Nemci zriadili KT Sachsenhausen kde zahynulo 100 tis,ľudí a v júli 1937 KT Buchenvald kde zahynulo 56 545 ľudí.  Dňa 11.marca 1938 Nemecko začalo s anexiou Rakúska tzv. Anschlus pri ktorom Nemecko anektovalo Rakúsko  a 13.3.1938 ho včlenilo do III. Ríše. V tomto roku Nemci zriadili v Rakúsku koncentračný tábor Mauthausen v ktorom zahynulo 320 tisíc ľudí z toho 4 473 Čechov a Slovákov - účastníkov SNP. Plán nacistického Nemecka Fall Green bol plán na obsadenie ČSR. Dňa 21.5.1938 bola v ČSR vyhlásená čiastočná mobilizácia a zavedená poštová cenzúra.Vláda gen. Jana Syrového 23.septembra 1938 vyhlásila mobilizáciu československej brannej moci jej súčasťou bola aj aktivovaná poľná pošta. Dňa 29. septembra 1938 bola v Mníchove podpísaná  Mníchovská dohoda bez účasti Česko - Slovenska, ktorej signatármi boli Adolf Hitler, Benito  Mussolini, Neville  Chamberlain a Édouard Daladier. Touto dohodou muselo Česko -  Slovensko  nacistickému Nemecku odstúpiť do 10.10.1938 pohraničné oblasti -  Sudety. Dňa 5.10.1938 Dr. Eduard Beneš odstúpil z funkcie prezidenta.  Dňa 6.10.1938 bola v Žiline vyhlásená autonómia Slovenska v rámci Česko - Slovenska.  Nemecko v októbri a novembri 1938 obsadilo Petržalku ( Engerau ) a Devín ( Thében ) a začlenilo ich do župy Niederdonau. Na Viedenskej arbitráži Talianska, Nemecka a Maďarska 2. novembra 1938 Maďarsko obsadilo južné a východne Slovensko na čiare Komárno - Nové Zámky - Dunajská Streda - Levice - Lučenec - Rimavská Sobota - Rožňava a Košice. V dňoch 9.a 10.11.1938 sa po celom Nemecku uskutočnila protižidovská akcia pod názvom " Krištáľová noc "  pri ktorej boli zapálené synagógy. Dňa 30.11.1938 bol Dr. Emil Hácha zvolený za prezidenta Česko - Slovenska.  Dňa 18. januára 1939 bol v Bratislave otvorený Slovenský snem, ktorý 14.marca 1939 vyhlásil samostatný Slovenský štát. Nemecko 15.marca 1939 obsadilo Čechy a Moravu a 16.marca 1939 vyhlásilo Protektorát Čechy a Morava. Útokom Maďarska na východné Slovensko 23.marca 1939 sa začala tzv. " Malá vojna". Dňa 13.4.1939 Taliansko obsadilo Albánsko.
2. Nacistické Nemecko plánom Fall Weis napadlo 1. 9.1939 Poľsko - začala II. svetová vojna
Skupina príslušníkov Abwehru a SS prezlečených do poľských uniforiem, využitím princípu " pod falošnou vlajkou", uskutočnila 31.8.1939 fingované prepadnutie vysielača v Glivwiciach ( Gleiwitz ) a operácia Fall Weis - prepadnutie Poľska nacistickým Nemeckom 1.9.1939 iniciovalo vypuknutie II. svetovej vojny. Bojová loď Schleswig - Holstein začala paľbu na Westerplate v Gdaňsku.  Nemci 2.9.1939 zriadili v Stutthofe ( Szutowo) koncentračný tábor v ktorom zahynulo 85 tisíc medzi nimi aj zajatí Slováci účastníci SNP.  Na vojenskom ťažení proti Poľsku sa zúčastnila aj armáda Slovenského štátu - veliteľstvo BERNOLÁK z dôvodu prinavrátenia zabratých území Poľskom v rokoch 1920, 1924 a 1938 v oblastiach Kysúc, Oravy a Spiša.V tomto období bola v činnosti aj poľná pošta. Dňa 28.9.1939 Nemci dobyli Varšavu.Do nemeckých zajateckých táborov odišlo tisíce poľských vojakov. Dňa 30.11.1939 začala " zimná vojna " medzi ZSSR a Fínskom. Aj v tejto epizóde Fínsko používalo poľnú poštu.
3. Nemecké vojenské ťaženie do západnej Európy podľa plánov Weserubung - útok proti Dánsku 9.4.1940 a vylodenie v Nórsku,  Fall Gelb - útok proti Holandsku, Belgicku a Luxenbursku 10.5.1940, Fall Rot - útok proti Francúzsku 5.6.1940 a Adlerangriff ako začiatok leteckej bitky o Veľkú Britániu 13.8.1940.

Vo Francúzsku v Agde vzniklá 15.1.1940 z emigrantov a občanov žijúcich vo Francúzsku 1. čs. divízia pod velením gen. Rudolfa Viesta.Koncom mája 1940 mala divízia 11 405 mužov z toho 5 107 Slovákov. Aj tu sa používala poľná pošta. Do bojov zasiahli aj čs. letci ktorí slúžili vo francúzskych a poľských jednotkách. Bojov sa zúčastnilo 914 letcov. .V bojoch padlo, bolo zranených a nezvestných 1 635 vojakov. Po kapitulácii Francúzska 22.6.1940 odišlo do zajatia tisíce Francúzov. Čs. jednotky boli prepravené do Veľkej Británie, kde vznikli letecké jednotky a jednotky pozemného vojska.Čs. letci sa zúčastnili bitky o Britániu. Aj vo Veľkej Británií bola organizovaná poľná pošta. Nemci vo februári 1940 zriadili v Litzmannstadte ( Lodž ) židovské geto. V apríli 1940 Nemci zriadili koncentračný  tábor Auschwitz I. ( Osvienčim ) - základný tábor, Auschwitz II. Birkenau ( Brezinka ) - vyhladzovací tábor a Auschwitz III. ( Bunawerke) - pracovný tábor. V nich zahynulo 1, 1 mil. ľudí.   Dňa 26.5.1940 začala operácia Dynamo čo bola  evakuácia anglických a francúzskych vojsk z Dunkerque.
4. Vojenské operácie v severnej Afrike v rokoch 1940 - 1943
   Taliani v trhli do Egypta 13.9.1940. Briti 19.1.1941 začali útok na Eritreu. Nemecký Afrika - Korps pod velením poľného maršala Erwina Rommela sa vylodil v Tripolise 11.2.1941 a 24.3.1941 zahájil útok na prístav Tobruk.Na obrane Tobruku sa podieľala aj poľská Samostatná brigáda karpatských strelcov ktorej velil div.gen.S. Kopaňski. V jej zostave bojoval aj 11. čs. peší prápor - Východný ktorému velil  pplk.Karel Klapálek. Bojujúce strany používali poľnú poštu a zajatí vojaci odchádzali do zajatia do tej krajiny ktorých vojaci ich zajali. Dňa 8.11.1942 začala operácia Torch čo bola invázia Spojencov do Afriky V severnej Afrike bojovali okrem Talianov, Nemcov, Angličanov tiež vojaci z Austrálie, Indie, Južnej Afriky, Francúzi a USA. Američania používali klasickú bezplatnú  poľnú poštu, ale aj V - MAIL SERVICE.    
   5. Operácia BARBAROSSA bol útok nacistických vojsk a jeho satelitov proti ZSSR 22.6.1941 - začala Veľká vlastenecká
 Útoku sa zúčastnili Fínsko, Rumunsko, Slovensko, Taliansko, Maďarsko a Chorvátsko. Bojujúce armády používali poľnú poštu.Hlavné vojenské operácie Červenej armády: Dňa 13.12.1941 porážka fašistických vojsk pod Moskvou, dňa 30.1.1943 kapitulovala 6. nemecká armáda pri Stalingrade, bitka u Kurska 12.7.1943, 8.3.1943 bitka o Sokolovo za účasti čs. jednotiek, 6.11.1943 ČA oslobodila Kyjev za účasti čs. jednotiek. Od 1.10.1941 do 22.7.1944 bol v činnosti KT Majdanek v ktorom zahynulo 400 tisíc ľudí. V auguste 1941 fašistická organizácia Ustaša v Chorvátsku zriadila KT v Jasenovac v ktorom zahynulo 700 tisíc ľudí. Vyhladzovací KT Chelmno bol v činnosti od decembra 1941 do aprila 1943 a od apriľa 1944 do januára 1945. Zahynulo v ňom 340 tisíc ľudí.   
6. Boje v Tichomorí USA a Veľkej Británie proti Japonsku v rokoch 1941 - 1945
   
Japonsko 7.12.1941 napadlo americkú námornú základňu Pearl Harbour na Havajských ostrovoch.V oblasti Tichomoria Američania uskutočnili niekoľko významných operácií proti Japoncom o ostrovy Filipiny, Corregidor, Midway,  Guadalcanal, Iwo Jima a Okinava,
7. Udalosti a vojenské operácie v Európe v rokoch 1942 - 1944
 Dňa 20.1.1942 sa vo Wannsee konala konferencia o konečnom vyriešení židovskej otázky z výsledkom začať  priemyselnú genocídu Židov.  V mesiacoch marec 1942 - jún 1943 bol v činnosti vyhladzovací KT Belzec v ktorom zahynulo 600 tisíc ľudí. Od mája 1942 do októbra 1943 bol v činnosti KT Sobibor v ktorom zahynulo 250 tisíc ľudí. V marci 1942 odišiel z Popradu prvý transport 1 000 slovenských židovských žien do Osvienčimu. Celkovo bolo zo Slovenska a z územia obsadeného Maďarskom deportovaných do KT Osvienčim 65 692 Židov z ktorých sa v roku 1945 vrátilo 348 osôb.  Dňa 27.5.1942 sa uskutočnila operácia Anthropoid čo bolo vykonanie atentátu na Reinhardta Heydricha ktorý uskutočnili rtm. Jozef Gabčík a rtm. Jan Kubiš. Nemci 10.6.1942 vyhladili obec Lidice a 24.6.1942 obec Ležáky. Od júna 1942 do novembra 1943 bol v činnosti KT Treblinka v ktorom nacisti zlikvidovali 870 tisíc ľudí.
Dňa 19.8.1942 sa uskutočnila neúspešná operácia Jubile čo bol pokus o vylodenie Angličanov a Kanaďanov v Dieppe. Dňa 19.4.1943 začalo povstanie Židov vo Varšave. Operácia Avalanche - vylodenie Spojencov v Taliansku 3.9.1943, Operácia Overlord - vylodenie spojencov 6.6.1944 v Normandii. Dňa 28.11.1943 sa začala v Teheráne konferencia za účasti Stalina, Roosevelta a Churchilla. Dňa 20.7.1944 plk.von Stauffenberg vykonal neúspešný atentát na A. Hitlera. Vo Varšave začalo 1.8.1944 povstanie.  Dňa 29.8.1944 bolo vyhlásené Slovenské národné povstanie a 8.9.1944 bola  zahájená Karpatsko - duklianska operácia.
8. Vojenské operácie a udalosti v roku 1945
  
Začiatok Spojeneckej operácie v Ardenách 3.1.1945. V dňoch 4.2.- 11.2.1945 sa uskutočnila Jaltská konferencia J.V.Stalina, F.D.Roosevelta a W.Churchilla. Dňa 6.4.1945 jednotky 3. americkej armády gen. G.S.Pattona oslobodili Plzeň. Dňa 16.4.1945 začala útočná Berlínska operácia Červenej armády. Dňa 30.4.1945 A.Hitler spáchal samovraždu. Dňa 5.5.1945 začalo Pražské povstanie. Bezpodmienečná  kapitulácia nemeckých vojsk bola podpísaná 7.5.1945 v Remeši a 8.5.1945 v Berlíne. Dňa 6.8.1945 Američania zhodili atómovú  bombu na Hirošimu a 9.8.1945 na Nagasaki. Japonsko kapitulovalo 2.9.1945.Skončila II. svetová vojna.Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: