Jozef Korený
Autorské stránkyObete II. svetovej vojny z veľkej Turzovky 1939 - 1945


npráp. v.v. Jozef Korený
Rok 2018 je rokom kedy si občania  Turzovky pripomenuli 2. máj 1945. V tento deň bola obec oslobodená jednotkami Červenej armády. Pripomenuli si aj tých ktorí padli alebo boli umučení v koncentračných a vojenských zajateckých táboroch. Za odbojovú činnosť občanov bola  Turzovka roku 1964 vyznamenaná Radom červenej hviezdy. V roku 1968 jej bol udelený štatút mesta, ktorý si mesto v tomto roku pripomenulo 50. výročie. Je však smutné, že ani po 73. rokoch Turzovka nemá pamätník obetí II. svetovej vojny.  V minulosti boli robené kroky k realizácií pamätníka, ale bezúspešne. Inicioval som  zhotovenie pamätníka obetiam II. svetovej vojny 21.8.2015. Pán primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis sa stotožnil z mojim názorom. Verím, že Mestské zastupiteľstvo urobí všetko preto, aby Turzovka mala pamätník padlých v II. svetovej vojne pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Turzovky 2.mája 2021. Verím, že moja práca a práca Mgr.Drahomíra Veličku,PhD, nevyjde nazmar, ako aj aktivity v minulých desaťročiach.
1.vojak Baják, Ondrej,  Matej -  nar. 25.1.1923 Turzovka - Kornica, + ?  Hohnstein ( poľsky Olsztynek )
  Počas SNP bol 23.9.1944 v Ružomberku zajatý a Nemcami odvlečený do Hohnsteinu v Sasku v Nemecku, kde pravdepodobne zahynul. / Ide o Stalag - IV C s veliteľstvom Dubí u Teplic - Šanov. Zajatecký tábor bol pre 23 000 zajatcov.  Pracovali v Litvínove na výrobe pohonných hmôt. Na Děčínsku bolo 70 pobočiek.( č.6 s.14 ) 
2. stotník v zál. Bebčák - Lietavský, Pavol - nar. 25.1.1918 Turzovka - Predmier, + ? Gottingen - Kasel 
    V čase príchodu Nemcov na Oravu bol zajatý a dopravený do Ružomberka a následne prevezený do Nemecka. Pri prevoze bol prevoz medzi mestami Gottingen a Kasel zasiahnutý leteckým náletom pri ktorom pravdepodobne zahynul.
3.slobodník Bielčik - Čuboň, Štefan - nar. 24.7.1915 Turzovka + 4.9.1939 Vyšný Svidník.
  Je prvým našim rodákom ktorý padol v II. svetovej vojne, pri ťažení proti Poľsku po boku nacistického Nemecka. Pochovaný bol 6.9.1939 na cintoríne vo Vyšnom Svidníku. Je prvým rodákom z Turzovky, ktorý padol v II. SV.
4. Boháčik, Pavol -  nar. 8.12.1913 Turzovka - Korňa II + ?
    V období SNP príslušník 1.ČSA na Slovensku. Počas bojov padol do zajatia a bol odvlečený do Nemecka. Ako zajatec pracoval na šachte vo Waldenburgu , dnešný Walbrzych Poľsko. Zomrel na šachte.
5. Bojda - Šteiniger, Ján - nar. 18.12.1923 Nesluša - Dlhá + 8.1.1945. Pochovaný je na cintoríne v Žiline.
6.čatár Cisárik,Rudolf  nar. 31.8.1912 Turzovka + 25.9.1944 Čremošné.
    Po začatí SNP bol príslušníkom pohotovostného oddielu v Nižnom Šebeši. Padol v boji 25.9.1944 / iný údaj 27.9.1944 / Čremošné podľa iného údaja v Hornej Štubni. Pochovaný je v Banskej Bystrici.
7.strelník Cudrák, Ján - nar. 26.8.1918 Turzovka +  17.2.1943 Kosa Čuška  v ZSSR.
    K Zaisťovacej divízií odišiel 3.3.1942 s určením pre delostrelecký pluk 31. Následne ako príslušník 2.delostreleckého pluku Rýchlej divízie zomrel po bombardovaní prístavu Kosa Čuška na poloostrove Kosa v okrese Taman,    Krasnodarskej oblasti.
8.vojak Čuboň, Alexander - nar. 2.5.1920 Osztopan Samogyn okr. Kaposvar - Maďarsko  + 15.11.1944 Biela Hora pri Michalovciach
    V roku 1942 odišiel na front so slovenskou Zaisťovacou divíziou, kde bol do roku 1944. Po vypuknutí SNP bol príslušníkom partizánskej jednotky " Kriváň ", veliteľ pplk. J.Vogl - Sokolovský ktorá operovala v priestore Humenného,  kde pôsobil do 15.11.1944 kedy bol zajatý a následne v skupine zavraždený 15.11.1944 príslušníkmi Gestapa na Bielej Hore pri Michalovciach.
9. Čuboň, Ján - nar. 25.4.1908 Turzovka +  ?  Bydlisko Vysoká nad Kysucou.
    Dňa 24.1.1945 sa stal členom partizánskej jednotky " Rodina", tiež " Vlasť ", veliteľ A.Garnicky , ktorá operovala v priestore Makov - Vysoká nad Kysucou - Turzovka  - Čadca. Dňa 3.4.1945 ho zaistilo Gestapo a na neznámom  mieste ho pravdepodobne popravili.
10.poručík Dorociak, Ján - nar. 8.2.1907 Turzovka + 5.10.1944 Kolárovice 
     Veliteľ 5. oddielu Druhej čs. partizánskej brigády M.R,Štefánika ( veliteľ kpt. Viliam Žingor ).  Údajne zastrelený vlastnými druhmi pri Pančave ( hora pri Makove ) Pochovaný 5.10.1944 Kolárovice a po exhumácií pochovaný v Turzovke 1.6.1945.( č.7 s.96 )
11.vojak Furdan, Ondrej - nar.  30.10.1908 Turzovka + 29.8.1944 Žilina
     Smrteľne náhodne postrelený partizánmi v Čadci pri výkone strážnej služby na železničnom moste. Skonal v žilinskej nemocnici. Pochovaný v Turzovke 3.9.1944.
12.čatár ašp. Hoffman, Gabriel - nar. 1.4.1908 Turzovka + 22.6.1942 Buzuluk
     Príslušník 1. čs. pešieho práporu v Buzuluku. Zomrel v nemocnici v Buzuluku a tamtiež pochovaný 23.6.1942
13. vojak Hoffman, Ľudovít, Móric - nar. 1.3.1914 Turzovka + 8.3.1943 Sokolovo 
     Príslušník 1. čs. pešieho práporu. Padol v bitke o Sokolovo. ( viac Kysuce č. 38,  1.10.2014 ).
14. Holena, Pavol - nar. 5.1.1917 Turzovka + 29.4.1945 Turzovka.
     Bol príslušníkom 5. oddielu ( veliteľ por. Ján Dorociak ) Druhej čs. partizánskej brigády M.R.Štefánika ( veliteľ kpt. Viliam Žingor ) Zastrelený v Turkove 29. 4.1945 
15. Holka, Anton - nar.  11.4.1925, Hranice na Morave - 1944 Liptovský Mikuláš, bydlisko Turzovka    
     Počas SNP sa zúčastnil bojov v partizánskom oddieli   " Za slobodu Slovanov " tiež Druhá čs. partizánska brigáda v ktorej veliteľom bol J.Voľianskij a F.M.Makarov náčelník štábu. Bol zabitý mínou pri L. Sv.Mikuláši na          začiatku septembra 1944.
16.slobodník v zál. Holka, František - nar. 9.5.1921 Turzovka + 1.9.1944 Vrútky.
     Padol 1.9.1944 v boji pri Vrútkach. Pochovaný je na partizánskom cintoríne v Martine - Priekope.
17. Hrton, Ondrej - nar. 30.10.1928 Turzovka  + 20.12.1945 Bílov  Bydlisko Turzovka - Korňa
     Zomrel na následky zranení, ktoré utrpel pri výbuchu granátu. Pochovaný je v Bílove, okres Nový Jičín ČR.
18.Choleva, Štefan - nar. ? 1924 Turzovka  +  1944 Kunerad
     Padol ako partizán v bojoch pri obci Kunerad.
19. desiatník Chovanec, Adam - nar. 20.12.1922 Turzovka +10.1.1945 Sitník, časť Stropkova     
      Bol príslušníkom prieskumnej roty, 3. pešej brigády 1. čs. az. Padol v boji 10.1.1945 pri Sitníku, dnes mestská časť Stropkova kde je aj pochovaný.
20. Janošec, Štefan - nar. 11.12.1911 Turzovka + 15.1.1945 Stará Bystrica
     Po zrade bol medzi 11 obeťami, ktoré Nemci zastrelili v Starej Bystrici 15.1.1945. Po smrti bol prevezený do Turzovky a pochovaný 5.8.1945.
21. Jendrisek, Štefan - nar. 30.8.1920 Turzovka +  5.12.1944 Turzovka 
22. Jendrisek, Vincent - nar. 21.8.1911 Dlhé Pole + 4.11.1944 Turzovka  Bydlisko Turzovka č. 526
      Bol príslušníkom 5. oddielu ( veliteľ por. Ján Dorociak ),  Druhej čs. partizánskej brigády M.R.Štefánika,  veliteľ kpt. Viliam Žingor . Bol zastrelený 4.11.1944 Nemcami pri prestrelke v Turzovke - Vyšný Koniec vrch Živčáková .
      Pochovaný v  Turzovke 8.11.1944.
23. Ježík, Peter - nar. 14.6.1899 Turzovka +  1.5.1945 Turzovka
      Bol náhodne zastrelený 1.5.1945 Nemcami pre podozrenie, že je partizán. Pochovaný v Turzovke 3.5.1945.
24. Kapusňák, Ján - nar. 9.6.1920 +  ?  bydlisko Turzovka - Javorová 
     Počas SNP sa pridal k partizánom. Naposledy bol videný na železničnej stanici v Červenej Skale v druhej polovici septembra 1944. Údajne bol zavlečený do Nemecka.
25. Komoráš, Anton - nar. 14.9.1902 Považská Bystrica +  22.4.1945 KT Mauthausen,  bydlisko Turzovka
     Dňa 31.12.1944 bol zaistený vo svojom byte nemeckým vojakom pretože v tom čase ako obchodník podporoval partizánov. Z Turzovky bol odvedený do Čadce a následne ho Gestapo odviedlo do Žiliny, kde pokračovalo     vyšetrovanie. Je pochovaný v skupinovom hrobe v obci Mauthausen - Gusen v Hornom Rakúsku.
26.Koňar, Ján -nar.  29.4.1912 Turzovka + ?  bydlisko Turzovka - Korňa
 Zúčastnil sa bojov v okolí Banskej Bystrice, kde ho Nemci zajali. Presunuli ho do Tur. Sv. Martina a neskôr ho presunuli do Nemecka, kde pracoval v tábore. Podľa svedectva na ceste do mesta   Sagan  dnes poľsky Žagan 
kde odpadol vysilenim a následne bol dopravený do tamojšej nemocnice. Po vyzdravení bol presunutý smerom do Generálneho Governementu, kde cestou opäť ochorel a bol hospitalizovaný v nemocnici vo Ľvove. Viac o sebe nepodal správu.
27.vojak Kubačka , Ondrej - nar. 14.4.1913 + 25.9.1944 Horná Štubňa,  bydlisko Turzovka - Košariska  
Padol ako príslušník 1. ČSA na Slovensku na svahu pri Hornej Štubni po zranení črepinou od míny. Pochovaný bol 29.9.1944 pri železničnom násype pri hájovni Bartoška v obci Čremošne.
28. Kyčerka, Štefan - nar. 17.7.1915 Turzovka +  31.12.1944
     Zomrel vo vojne na neznámom mieste.
29. Kyjanica, Jozef - nar.10.4.1925 Turzovka + 1944 Jelšava, bydlisko Turzovka - Riečky 
     Pred vypuknutím SNP sa pridal k partizánom. Vstúpil do partizánskej brigády " Jánošík " veliteľ por. Ernest Bielik. Zúčastnil sa bojov na rôznych miestach. Padol v boji neďaleko Jelšavy,
30.strelník Kyjanica, Pavol - nar. 26.7.1921 Turzovka +  4.4.1944 Bukurešť
      Bol príslušníkom 9. roty Pešieho pluku 20 Rýchlej divízie Slovenskej armády. Pri ústupovej činnosti 1. pešej divízie ( predtým RD ) zomrel pri leteckom nálete na Bukurešť. Pochovaný je na nemeckom vojnovom cintoríne " Pro Patria " v Bukurešti.
31. Madaj, Pavol - nar. 2.2.1927 Turzovka  + 3.4.1945 Turzovka
     Zomrel po použití neznámeho jedu, ktorý zanechala vraj nemecká armáda.
32. Malíček, Jozef - nar. 2.7.1922 Turzovka - ?  
     Bol partizánom, pramene ho uvádzajú ako nezvestného.
33.vojak Marec, Filip - nar. 3.5.1921 Turzovka +  30.8.1944 Kysucké Nové Mesto 
     Pred povstaním bol príslušníkom vojenskej posádky v Žiline. Padol v boji pri Kysuckom Novom Meste.
34. Marišek, Emil -  nar.11.8.1924 Turzovka +  ?  
     Začiatok SNP ho zastihlo v Ružomberku, kde sa do bojov zapojil ako partizán.Po potlačení SNP bol Nemcami zajatý a väznený vo väznici v Ružomberku, odkiaľ bol 28.10.1944 presunutý na neznáme miesto,kde hol            pravdepodobne usmrtený.Podľa iného prameňa padol v Banskej Bystrici.
35. Matejka, Jozef - nar.  12.3.1929 Turzovka + 6.5.1945 Turzovka  bydlisko Turzovka - Vrch Predmier  
     Dňa 6.5.1945 bol usmrtený mínou a pochovaný 8.5.1945 v Turzovke - Klin.
36. Mlkvík, Jozef - nar. 15.3.1925 Hustopeče +  3.5.1945, Deutch - Griffen,  bydlisko Turzovka - Riečky
     Pracoval na rôznych miestach v Rakúsku. Dostal sa k partizánom, preto bol zajatý Nemcami. a 3.5.1945 ho Nemci zastrelili .
     Má byť pochovaný v lese Flattnitz   pri spomenutej dedine, okres Sankt Veit an der Glan, Korutánsko.
37. Mudráková, Štefánia - nar. 23.9.1904 + 17.5.1945 Turzovka 
     Usmrtená náhodne pri našliapnuti na mínu.
38. Mudrík, Ondrej - nar. 22.4.1911 Turzovka +12.2.1945 Turzovka
     V noci odvedený z domu a zastrelený na Semeteši , časť obce Vysoká nad Kysucou . Pochovaný 23.4.1945.
39.slobodník v zál. Nekoranec, Pavol - nar. 24.1.1905 Turzovka + 25.9.1944 Horná Štubňa
     Pred vypuknutím SNP narukoval do posádky Dolný Kubín. Zomrel na následky zranenia od črepiny z míny na svahu v Hornej Štubni. Pochovaný 28.9.1944 pri železničnom násype pri hájovni Bartoška v obci Čremošné.
40. vojak Paluch, Ondrej - nar. 25.9.1920 Turzovka +  ? )
     Bol príslušníkom 11. delostreleckého pluku v Žiline, odkiaľ bol začiatkom roka 1945 poslaný na liečenie do vojenskej nemocnice v Bratislave. Odtiaľ bol 5.4.1945 po príchode ČA   prepustený. Predpokladá sa, že cestou zahynul, alebo sa mohol dostať do rúk nemeckej armády.
41.Plaskura, Pavel - nar. 24.6.1908 Turzovka  + 7.12.1944 Turzovka, bydlisko Turzovka - Klin    
Bol príslušníkom 5. partizánskeho oddielu ( veliteľ por. Ján Dorociak, 2. partizánskej brigády M.R.Štefánika,  veliteľ kpt. Viliam Žingora. Dňa 7.12.1944 bol spolu s Jozefom Fujákom z Dlhého Poľa v Turzovke zajatý nemeckým Gestapom ako partizán. Pri vyšetrovaní bol mučený a na následky čoho zomrel.
42. Polka, Ján - nar. 13.6.1908 Turzovka + 18.2.1945 Turzovka, bydlisko Turzovka - Hlavice 
     Bol zabitý pri vzájomnej hádke partizánov v krčme U Majtána v Dlhej 18.2.1945.
43. Polka, Jozef -nar. 12.3.1895 Turzovka + 1945 KT Mauthausen,  bydlisko Turzovka - Hlavice 
44. vojak Slezák, Ján  - nar.27.10.1906 Turzovka  + 2.9.1944 Banská Bystrica
      Narukoval do Nového Mesta nad Váhom a začiatkom SNP sa pridal k 1.ČSA na Slovensku. Dňa 2.9.1944 vypadol z okna 3. poschodia počas leteckého poplachu v Banskej Bystrici.Pochovaný 4.9.1944 na vojenskom oddelení tamojšieho katolíckeho cintorína.
45. Staník, Ján - nar. 24.1.1923 Turzovka +  1.10.1944 Sklené  
     Zomrel zásahom črepiny pri obci Sklené. Pochovaný 3.10.1944 na cintoríne v Kremnici.
46. Staník, Vincent - nar.3.5.1924 Turzovka +  9.5.1945 KT Mauthausen, bydlisko Turzovka - Predmier 
     Dňa 18.1.1945 po zrade neznámej osoby ho zatklo Gestapo a odviedlo do koncentračného tábora Mauthausen, kde zomrel 9.5.1945 
47. Staňová, Anna -  nar. 11.11.1928 Turzovka + 7.9.1944 Vrútky 
     Bola zastrelená a pochovaná na partizánskom cintoríne v Martine - Priekope
48. Stolárik, František - nar.18.1.1923 Turzovka + 1.5.1945  KT Mauthausen - Gusen  
     Bol príslušníkom 5.partizánskeho oddielu, veliteľ por. Ján Dorociak, 2.partizánskej brigády M.R.Štefánika  veliteľ kpt. Viliam Žingor .
     V januári 1945 bol zajatý a odvlečený do   Nemecka  ( anektované Rakúsko ) , kde zahynul v koncentračnom tábore Mauthausen - Gusen.
49.  Stopka, Jozef - nar. 30.3.1885 Turzovka +  2.5.1945 Turzovka
      Bol zastrelený náhodne pri prechode frontu v Turzovke a pochovaný 5.5.1945 v Turzovke - Kline.
50. vojak Šamaj, Ondrej - nar. 21.11.1921 Turzovka + ?, bydlisko Turzovka - Klokočov - Rybáre
     Bol zajatý ako príslušník 1.ČSA na Slovensku v októbri 1944 v okolí Ružomberka a odvlečený do koncentračného tábora, alebo vojenského zajateckého tábora, kde mal  podľa výpovedí svedkov zahynúť.
51. Šipula, Štefan - nar. 7.1.1926 Turzovka +  6.11.1944 Turzovka - Klin  
     Údajne ho v novembri 1944 obesili partizáni, pretože od nich odišiel. Našli ho 10.2.1945.
52. vojak Šteiniger, Jozef - nar. 11.8.1913 Turzovka + ?,  bydlisko Dlhé Pole - Dlhá 
     Zahynul ako vojak v zajatí v Nemecku.
53. Štrkáč, Ján - nar. ? +  ? 
     Občan cigánskeho pôvodu zastrelený Nemcami v Turzovke.
54. Štrkáč, Ľudovít  - nar. ? + ? 
     Občan cigánskeho pôvodu, pochádzal z Korne. Padol na neznámom mieste. Podľa iného zdroja ho zastrelili Nemci v Turzovke.
55. Tarabaš, Melicher ( Medard ) -  nar. 25.10.1913 Turzovka + 27.3.1944 Minsk - Bielorusko 
      Príslušník partizánskej brigády gen. Suvorova.  Padol v bojoch v minskom okrese v Bielorusku.
56. slobodník Tkáčik, Vincent  -nar.  20.7.1920 Turzovka + 17.3.1945 Magura, Žilina ( uvádzané tiež ako Mazura  .
Dňa 11.9.1943 s letcom Alexandrom Geričom preleteli k ČA na lietadle Messerschmidtt Bf - 109 G - 4 ako príslušníci 13. poľnej letky SVZ. V zajateckých táboroch bol získaný spravodajskou službou GRU a po vyškolení bol v júli 1944 vysadený na strednom Slovensku. V.Tkáčik sa ukrýval v Turzovke. Po neúspešnom nadviazaní spojenia s Moskvou z Banskej Bystrice, prešiel na východe Slovenska k ČA a odtiaľ znova do školy sovietskej rozviedky.Dňa   17.3.1945 bol znova vysadený na Slovensku.( viac Kysuce č.50 / 4, december 2005 s.8 a Inf.bulletin SPT č.13, december 2005 s.7,   Kysuce č. 10 / 18.3.2015 ).
57. vojak v zál. Torčík, Pavol - nar. 26.7.1913 Olešná + ?  bydlisko Turzovka - Hlinené
Ako záložník narukoval do Ružomberka.  Dňa 20.9.1944 padol do zajatia a odvlečený do Nemecka, kde zahynul. Pravdepodobne išlo o vojenský zajatecký tábor Stalag VIII A v Gorlitz ( dnes poľsky Zgorzelec -  (čís. 6 s. 19)
58. Trlík, Štefan - nar. 19.8.1913 Turzovka +  8.1.1945 Žilina 
     Bol ilegálnym pracovníkom ktorého prezradili Nemcom. Bol zaistený v januári 1945 a zavraždený v Žiline. Bol nájdený v spoločnom hrobe, pochovaný v žilinskom lesoparku Chrasť.
59. Tuhovčák, Pavol -  nar.11.8.1923 Turzovka + 29.10.1944 Turzovka, bydlisko Turzovka - Klokočov - Klin 
     Padol náhodne v Turzovke pri prestrelke partizánov s nemeckou armádou, pochovaný 1.11.1944 v Turzovke - Kline.
60. Tuhovčáková, Žofia -  nar. 18.4.1891 Turzovka + 3.5.1945 Turzovka, bydlisko Turzovka - Hlavice 
     Bola zastrelená za neznámych okolností.
61.strelník Valášek, Ľudovít -  nar. 28.1.1922 Turzovka +  10.2.1943 Slavianskaja  
     Bol príslušníkom Autopráporu 11, Rýchlej divízie. Zomrel pri obci Slavianskaja v okrese a oblasťi Krasnodar. Pochovaný 10.2.1943 na nemecko - rumunskom vojnovom  cintoríne v obci Slavjanskaja.
62. Veselka, Florian - nar. 1896 Turzovka +  1945 Turzovka 
     Bol zastrelený nemeckou armádou pre podozrenie, že je partizán.
63. Vyšinský, František - nar. 24.12.1924 Turzovka +  21.9.1944 Malý Čepčín 
     Padol pri Malom Čepčíne, kde bol 22.9.1944 pochovaný. Po vojne boli jeho telesné ostatky prevezené do Turzovky a 3. novembra 1945 pochované v Turzovke.
64. strelník Zabavík, Jozef - nar. 15.9.1920 Turzovka +  3.2.1943 Krasnodar 
     Dňa 27.7. 1942 odišiel do poľa k Rýchlej divízií. Padol v boji 3.2.1943 v Krasnodare.
 Členovia verifikačnej skupiny, skonštatovali o padlých z Turzovky, že je treba zdôrazniť, že myslia tzv. veľkú Turzovku ( vrátane dnes samostatných obcí Klokočov a Korňa pretože obete pochádzali ešte z nerozdelenej obce. Odlišná je situácia v prípade Dlhej nad Kysucou, ktorá v čase vojnového konfliktu bola osadou politickej obce Dlhé Pole ( k Turzovke pripojená až v roku 1949 ), no cirkevne spolu s Turkovom prislúchala k fare v Turzovke.Prvotným prameňom bola pre nich tabuľa padlým, umiestnená na pamätníku pri kostole v Turzovke. Keďže tá obsahuje 45 mien padlých nielen z Turzovky, ale z celej bývalej farnosti ( vrátane filiálok Olešná, Podvysoká, Dlhá a Turkov ).O konečnom zozname, tzn. či na budúcej tabuli budú aj mená obetí z priľahlých obcí, alebo výhradne z veľkej Turzovky, rozhodne mestské zastupiteľstvo. Do zoznamu obetí verifikačná komisia nezahrnula vojaka Štefana Kaňkovského, ktorý 5.6.1939 spáchal samovraždu v Ružomberku, tri mesiace pred začatím 2. svetovej vojny a Jozefa Hochfeldera ktorý v roku 1944 z manželkou tiež spáchal samovraždu.Ona samovraždu prežila. O niekoľkých ďalších sa pracovníkom múzea Karola Točíka, ktorí vykonali verifikáciu zoznamu autora ( 4 ) tam uvedených sa nepodarilo zistiť nič bližšie, dokonca žiadny preštudovaný zdroj týchto ľudí ako obete nespomína. Konkrétne ide o následovné osoby: Čagaľová Veronika, Ďurina Rudolf, Kantorík Jozef, Přikryl Alfréd a Štrkáč Ján
Nepodarilo sa o nich nič zistiť a nenašli sa o nich ani v jednom z preštudovaných prameňov, preto do zoznamu neboli zahrnuli. Z tohoto dôvodu pracovníci múzea Karola Točíka,ale aj ja ako autor tohoto článku vyzývame občanov aby, pokiaľ disponujú presnejšími informáciami, alebo iným ( fotografickým alebo písomným ) materiálom o tu uvedených alebo aj neuvedených a zabudnutých obetiach vojny, kontaktovali pracovníkov Mestského múzea Karola Točíka v Turzovke.
Do skupiny o ktorých nič neviem a ani autor( 8 ) čo sa s nimi stalo vo vojnovej vrave patria aj títo rodáci narodení v Turzovke a pravdepodobne odvedení do 1. čs. divízie vo Francúzsku:
Bielčik, Jozef - nar. 19.9.1904, odvedený 22.9.1939 Paríž - nezvestný                                                                                                                                                                                             
Porubský, František - nar. 6.1.1889 odvedený 9.12.1939  Gien,
Stolárik, Matúš - nar. 11.11.1895 odvedený 15.12.1939 Paríž,
Pozlatka, Jakub - nar. 28.5.1897 odvedený 27.12.1939 Paríž,
Polka, Ondrej - nar.8.11.1897 odvedený 12.12.1939 Strasburg,
Gorčák, Gregor - nar. 8.12.1903 odvedený 19.12.1939 Paríž,
Štiak, Ján - nar. 14.6.1905 odvedený 18.5.1940 Agde ( miesto formovania 1. čs. divízie vo Francúzsku.),
Boháčik, Matej - nar. 20.2.1905 odvedený 8.5.1945 Brusel - Belgicko.
Ďalšia skupina bola odvedená v Palestine ( bývalé mandátne územie V.Británie ):
Vojtech Taub - nar. 10.12.1911 odvedený 8.5.1940 Tel Aviv,
Frankl, Tibor - nar. 18.12.1917 odvedený 27.7.1944 Haifa.
Vo Veľkej Británii bol odvedený Tunák, František - nar. 29.8.1919 odvedený 25.9.1940 Londýn.
V ZSSR boli odvedení:
Zabavík, Ján - nar. 28.6.1914 odvedený 7.12.1944 Krosno,
Hejčík, František - nar. 6.9.1919 odvedený 17.1.1944 Jefremov,
Blažek, Pavel - nar. 24.9.1919 odvedený 17.1.1944 Jefremov,
Cudzák, Štefan - nar. 31.10.1920 odvedený 22.5.1944 Kamenec Podolskij,
Hranec, Jozef - nar. 3.1.1921 odvedený 17.1.1944 Jefremov,
Mikovčák, Jozef - nar. 27.3.1922 odvedený 17.1.1944 Jefremov,
Muroň. Rudolf - nar. 5.4.1922 odvedený 17.1.1944 Jefremov. 
Kubiš, Pavel - nar. 10.10.1921 Olešná, odvedený 12.2.1944 Jefremov
Obete pochádzajúce z osád Dlhá a Turkov:      
1. Gacík - Cefrek, Jozef - nar. 27.3.1921 Zákopčie - ?,bydlisko Zákopčie
    Na náhrobku otca Demetera je uvedené: syn Jozef padol na vojne. 
    Pochádzal zo Zákopčia, ale zrejme z niektorej osady ( U Gaci ? ) susediacou s Dlhou.
2. Chudej, Alexander - nar. 1.5.1910 Dlhé Pole - Turkov +, 13.9.1941 KT Dachau, bydlisko Dlhé Pole - Turkov č. 485. Býval aj v Halle an der Sale v Nemecku 
3. Jantošík, Anton - nar. 4.4.1900 Dlhé Pole - Dlhá + 17.2.1945 Žilina, bydlisko Dlhé Pole - Dlhá
    Bol náhodne ranený pri prestrelke partizánov pri krčme U Majtána. Následkom zranení podľahol v žilinskej nemocnici. Pochovaný bol v Dlhom Poli - Dlhej.
4. Krajíček, Pavol - nar. 16.11.1920 Dlhé Pole - Turkov + 7.1.1945 Liptovská Kokava, bydlisko Dlhé Pole - Turkov
    Bol zastrelený v boji pri Liptovskej Kokave, kde bol najskôr 14.1.1945 pochovaný. Neskôr prevezený a 6.4.1946 pochovaný v Turzovke.
5. Marek, Jozef - nar. 4.3.1891 Dlhé Pole +  15.4.1945 KT Mauthausen,  bydlisko Dlhé Pole
6. vojak Šmíra, Jozef - nar. 3.3.1920 Divina - Dlhá + 14.9.1944 Martin - Priekopa,  bydlisko Dlhá
    Príslušník 1. ČSA na Slovensku, padol v boji v Martine - Priekope, pochovaný na tamojšom partizánskom  cintoríne v spoločnom hrobe.
7. strelník Šutarík, Imrich - nar. 7.12.1920 Dlhé Pole - Turkov + 28.10.1942 Bezymjannoje, okres Majkop, oblasť Krasnodar - ZSSR,  bydlisko Dlhé Pole - Turkov
    Príslušník 4. pešieho pluku ( motorizovaný pluk 20 ), padol pri obci Bezimjannoje, okres Majkop, oblasť Krasnodar.
Obete pochádzajúce z Olešnej     
1. strelník Cudrák, Jozef - nar. 28.1.1919 Olešná ( podľa štátnej matriky sa narodil 15.2.1919 ) +  14.9.1942 Kutajskaja ), bydlisko Olešná
    Príslušník 5. pešieho pluku ( motorizovaný pluk 21 ), padol v boji pri obci Kutajskaja, okres Majkop, oblasť Krasnodar. Pochovaný 26.9.1942 na slovenskom vojenskom cintoríne v obci Kutajskaja.
2. Černek, František - nar. 16.10.1913 Olešná + ?,  bydlisko Olešná
3. Čičmanec, Ondrej - nar. 5.6.1927 Olešná + padol pri obci Horné Jaseno ?,  bydlisko Olešná 
4. Ferenčák, Ján - nar. 4.45.1909 Olešná + 8.3.1945 Ludwigsfeld,  bydlisko Maslojanka - miestná časť Olešnej
    Do nemeckého zajatia sa dostal v Turčianskom Sv. Martine, odkiaľ bol 12.9.1944 deportovaný ako politický väzeň do zajateckého tábora Stalag VIII A v Gorlitz ( poľsky Zgorzelec ) .Podľa svedectiev svojich spoluväzňov zomrel v Ludwigsfelde pri Berlíne 8. 3. 1945 o 14, hodine.Do Ludwigsfelde  chodili väzni pracovať zo zajateckého tábora Stalag VIII A Gorlitz ( poľský Zgorzelec ) ( č.6 )
5.čatár Fojtík, Adam - nar. 7.4.1920 Olešná + 23.11.1944 Dukla,  bydlisko Olešná    
   Príslušník 2. pešieho práporu, 1. pešej brigády 1. čs. AZ, 
6. vojak v zál.  Godiška, František - nar. 18.7.1920 Olešná + 3.9.1944 Vrútky  
    Padol v boji pri Vrútkach, kde je aj pochovaný.
7. Warrant Officer ( rotmajster ) Jaroš, Štefan - nar. 10.1.1919 Olešná + 3.10.1944 - Severné more, bydlisko Olešná .
    Bol príslušníkom 311. čs. bombardovacej perute vo Veľkej Británií v  RAF, kde bol vo funkcii rádiotelegrafistu  a palubného strelca.Bol príslušníkom osádky lietadlá Liberátor GR.Mk.V " PP - K " / FL 937. Liberátor bol zostrelený 3.10.1944 asi 100 km od nórskeho pobrežia. Zostrel vykonal nemecký stíhač Lt.Peter Bathgem s lietadlom Bf 110 od 10. / ZG    26. Rtm. Štefan Jaroš zahynul s celou deväťčlennou osádkou vo vodách Severného mora. Jeho meno je zaznamenané v Runnymede na paneli č. 214.( viac Burian, Vl., Vondrka, Vl., Hazuka, Aleš: Za hroby se lvy II. s. 212 a Kysuce č. 15 / 20.4. 2016 ).
8.Jurčík, František - nar. 24.8.1912 Olešná +  ? padol pri Strečne  
9.Kamenišťák, František - 2.10.1919 Olešná + 1944 Sučany,  bydlisko Olešná  
   Koncom augusta 1944 sa v Martine pridal k partizánom. Zúčastnil sa bojov v okolí Sučian, kde pravdepodobne zahynul.
10.rotmajster Klus, Andrej - nar. 5.12.1915 Olešná + 16.4.1945 Vrútky, bydlisko Olešná
     Príslušník 3. pešej brigády -  1.čs. AZ- veliteľ plk. Karel Klapálek Padol v bojoch  pri Vrútkach. Pochovaný bol na cintoríne v Martine - Priekope 8.5.1945
11. slobodník Kožík, František - nar.12.9.1920 Olešná + 30.3.45 Smrečany, bydlisko Olešná 
     Zúčastnil sa na poľnom ťažení proti ZSSR od 26.9. 1942 do 6.6.1943. V júni 1944 sa stal príslušníkom 1. čs. az, Padol pri oslobodzovaní Liptovského Sv. Mikuláša pri obci  Smrečany. Je pochovaný na vojenskom cintoríne v    Liptovskom Mikuláši Háj - Nicovô ( viac Kysuce č.45 / 9, november 2005 s. 8 a Inf.bulletin SPT č.13, december 2005 s. 6 )
12. vojak Macho, Ján - nar. 4.7.1923 Olešná +10.11.1944 Jasenie
   Ako vojak prešiel k partizánom a v bojoch pri obci Jasenie okr. Brezno padol. Pochovaný bol 12.11.1944 v obci Jasenie.
13.strelník Macho, Štefan -nar. 3.8.1921 Olešná + ?, bydlisko Olešná     
   Dňa 1. 10.1942 nastúpil vojenskú službu k pracovnej skupine v Turčianskom Sv. Martine. V roku 1943 bol premiestnený do Bratislavy. Pred Veľkou nocou 1945 napísal, že odchádza do Petržalky, čo bola jeho posledná správa.    Pravdepodobne zahynul v dôsledku frontových udalostí, keď Bratislava bola oslobodená 4.4.1945 
14. Molovčák, Štefan - nar. 2.7.1920 Olešná + 31.10.1945 Čeljabinsk,  bydlisko Olešná a tiež Podvysoká.
     V roku 1944 bol v pracovnom prápore v Podolínci, kde ho zastihlo SNP. Dňa 1. septembra sa pridal k povstalcom, bol zajatý a deportovaný do Nemecka, odkiaľ sa dostal do Bratislavy do pracovnej roty, kde kopal pre nemeckú armádu zákopy. Po oslobodení bol v Turčianskom Sv. Martine zaistený čs. brigádou a transportovaný do Karagandy v Kazachstane, kde bol v zajateckom tábore. Odtiaľ bol prepustený 20.10.1945 a podľa svedectva spoluzajatca Jozefa Miku z Čadce, Molovčák zomrel vo vlaku 31.10.1945 v oblasti Čeljabinska ( ZSSR ) pravdepodobne na červienku.
15. čatár v zál. Perďoch, Jozef - nar. 8.3.1917 Olešná + 16.3.1943 Juroviči,  bydlisko Olešná
     Padol pri ťažení slovenskej armády, ako príslušník Zaisťovacej divízie v oblasti Mozyr na území Bieloruska. Pochovaný na cintoríne v obci Chojniky.
16. Přikryl, Alfréd - nar. 20.10.1910 Rýmařov + ?,  bydlisko Olešná 
17. Škorík, Jozef - nar. 22.11.1912 Olešná + 6.9.1944 Strečno, bydlisko Olešná 
     Bojoval ako partizán a padol pri Strečne.
18. Zajac, Jozef - nar. 23.3.1920 Olešná + pravdepodobne 16.2.1944, Zaostroviči, okres Kleck, Bielorusko ( č. 8 s. 143  ) 
   Bol príslušníkom 7. pešej roty 101. pluku Zaisťovacej divízie. Dňa 17.10.1943 zbehol od letky 11 z Minska.
Obete pochádzajúce z Podvysokej
1.desiatník Cisárik, Ondrej - nar. 24.11.1919 Podvysoká + ?, bydlisko Podvysoká
   V roku 1940 narukoval k delostreleckému pluku do Spišskej Novej Vsi.Odtiaľ v roku 1942 odišiel na rusko - nemecký front k útvaru protilietadlového   delostrelectva. 
2.vojak Červenec, František -  nar. 21.8.1921 Podvysoká + 13.4.1945 Turčiansky Sv.Martin, bydlisko Podvysoká 
    Príslušník 8. pešieho práporu 4. pešej brigády - veliteľ plk. Mikuláš Markus. Padol v boji.
3. Hroš, Peter - nar. 18.9.1925 Podvysoká + ?, bydlisko Podvysoká
    V júni 1944 pracoval v Turanoch a následne sa pravdepodobne pridal k partizánom počas SNP. Posledný raz bol videný svojim známym Jozefom Šulekom, ktorý ho videl v Žiline, ako ho viedol príslušník pohotovostného oddielu SS  k budove okresného súdu, kde vtedy zatvárali zajatých partizánov.
4. Hruška, Jozef - nar. 17.11.1921 Podvysoká + 5.9.1944 Dunajov ) Bydlisko Podvysoká č. 80
    Bol zavraždený na Skačkove v Dunajove, pochovaný v Dunajove v skupinovom hrobe.( iný údaj uvádza že bol odvedený 23.1.1940 a 15.2.1940 bol zaradený k 9. rote 1.pešieho pluku v Agde, bydlisko Courcelles - les - Lens, Pas - de - Calais. Po vojne zostal vo Francúzsku. ( č.8   str. 206 )
Pri cestách po Slovensku a tiež v cudzine, zastavte sa pri hroboch a pamätníkoch našich rodákov a položte kvietok na miesta ich večného odpočinku, ako vďaku za to, že položili svoj život v najstrašnejšej apokalypse ľudstva, aby sme my mohli žiť v mieri. Večná sláva hrdinom. Česť ich pamiatke. 
Zoznam židovských obetí pochádzajúcich alebo žijúcich v Turzovke bude uverejnený k pamätnému dňu Deň obetí holokaustu a rasového násilia ktorý bude touto formou predložený verejnosti k doplneniu a bude slúžiť ako základ pre budúce štúdium v ďalších archívoch. Súčasný súpis bol vykonaný na základe databázy Yad Vashem, iné zdroje boli použité zriedka. ( č. 5 ).
                                                                                                                                                                                                                                                       npráp. Jozef Korený , člen Spolku priateľov Turzovky  
Pramene:
1.Tabuľa padlých v II. SV na pomníku padlých z I.SV pred kostolom v Turzovke
2.VHA Bratislava. VHA - CR Trnava, VHA Praha
3. Korený,Jozef: Turzovčania na bojiskách svetových vojen 
  In: Turzovka krížom krážom s. 80 - 99, Gajdičiar,Ivan, Spolok priateľov Turzovky, Grafické štúdio P+M tlačiareň Turany 2010
4.Zoznam padlých spracovaný Jozefom Koreným pre Ms úrad Turzovka z 29.1.2016
5.Doplnený a verifikovaný zoznam padlých autor Mgr. Drahomír Velička,PhD, Mestské Múzeu Karola Točíka Turzovka
6.Velička, Drahomír., Bronček, Peter: Zoznam padlých a obetí v druhej svetovej vojne z Turzovky a okolia
  In: Horné Kysuce - vlastivedný občasník hornokysuckého regiónu roč. I., 2018 s. 22 - 39
6.Mattielo,G., Vogt,W.: Deutche Kriegsgefangenen - und Internierten - einrichtungen 1939 - 1945, Band 1 - Stammlager / Stalag 
7. Dejiny SNP 1944 5. zväzok, Nakladateľstvo Pravda 1984
8. Paštrnák, Ladislav: Na cudzích frontoch - Vojaci z Kysúc v bojoch v zahraničí počas 2. svetovej vojny Vydal: Mgr.Tibor Paštrnák - Artpress, 2018

Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: