Jozef Korený
Autorské stránky100 rokov od vojenskej vzbury Slovákov v srbskom Kragujevaci 8.6.1918 - 2018


npráp. v.v. Jozef KorenýSpomienkový akt k 100 výročiu vojenskej vzbury Slovákov, príslušníkov náhradného práporu 71.pp ( drotárskeho) v Kragujevaci sa uskutočnil v kasárni Slovenského národného povstania 7.6.2018. K úcteniu pamiatky popravených 44 Slovákov nastúpili vojaci Trenčianskej posádky. Hlásenie veliteľovi Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky a veliteľovi posádky Trenčín brig.gen.Ing. Jinřichovi Jechovi vykonal plk. Ing. Robert Kocso - zástupca veliteľa Brigády bojového zabezpečenia Kragujevackých hrdinov. Veliteľ posádky vykonal prehliadku nastúpenej jednotky. Po štátnych hymnách Srbska a Slovenskej republiky vystúpili s príhovormi Ing. Jaroslav Baška - predseda VÚC Trenčín, Mgr. Richard Rybníček - primátor mesta Trenčín, 1. radca Veľvyslanectva Srbskej republiky Dragah Stojovic a plk.v.v.Ing. Miroslav Ondráš - predseda OV SZPB a Klubu vojenskej histórie pri PK Trenčín. Všetci v krátkych príhovoroch priblížili situáciu príslušníkov náhradného práporu 71.pp v Kragujevaci, ktorí prišli z Ruského zajatia a mali nastúpiť na dovolenku.Velenie pluku sa k ním surovo chovalo a po zistení, že majú nastúpiť na taliansky front došlo z večera z 2. na 3.6.1918 k vojenskej vzbure.Veliteľom náhradného práporu bol pplk. Marx. Vodcom vzbury bol Viktor Kolibík z Dlhého Poľa. Stanný súd 8.6.1918 z 81 obvinených 44 odsúdil na trest smrti. Vzbúrencov popravilo 80 mužov zo 6. práporu 1. bosensko - hercegovinského pluku na Stanovlianskom poli 8.6.1918. Podujatia sa mimo iných zúčastnili Ing. Rajka Salihbegovič - predseda Spoločnosti Srbsko - Slovenského priateľstva, genpor.v.v.Ing. Pavel Honzek - vedúci skupiny generálov v Trenčíne a hlavný organizátor obnovy " zabudnutého " vojenského cintorína z I. svetovej vojny v Trenčíne Kubre - Zábrani, plk.Ing. Jozef Ševčík - veliteľ Brigády bojového zabezpečenia Kragujevackých hrdinov, plk. Ing. v.v. Ján Skyba - predseda Klubu vojenských veteránov pri Posádkovom klube Trenčín, pplk. v.v. Stanislav Martinák - vedúci Posádkového klubu Trenčín, vojenskí veteráni, občania mesta a deti trenčianskych škôl. Za zvukov smútočného chorálu delegácie zúčastnené na podujatí položili vence k pamätníku 44 popravených v Kragujevaci. Pri ekumenickej bohoslužbe ktorú vykonal pplk. PaedDr. Stanislav Lipka - r.k. duchovný Brigády bojového zabezpečenia Trenčín boli vyvolávané mená popravených a ich vek. Popoludní 7.6.2018 prebehli v Posádkovom klube prednášky k 100. výročiu vzbury Slovákov v srbskom Kragujevaci, ktoré predniesli plk. v.v. Ing. Ján Dibala, Peter Pavlík a PhDr. Milan Šišmiš. Na záver podujatia bol premietnutý film " Štyridsať štyri " režiséra Paľa Bielika z roku 1957 v hlavnej postave Juraja Sarvaša. Po skončení podujatia pán Juraj Sarvaš besedoval s účastníkmi podujatia v Klube vojenských veteránov. Dňa 8.6.2018 v deň popravy 44 slovenských vzbúrencov - hrdinov, primátor mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček sa zúčastnil spomienkového podujatia v Kragujevaci. Následne si uctil aj obete 2. svetovej vojny v Kragujevaci. Na záver svojej návštevy podpísal Memorandum o obnove vzťahov Trenčína a Kragujevaca. Klub filatelistov v Báčskom Petrovci si túto historickú udalosť pripomenul prítlačou na poštovej obálke s textom: 100 rokov vzbury Slovákov v Kragujevci a príležitostnou pečiatkou s textom 100 godina pobune Slovaka u Kragujevcu - Bački Petrovac 2.6.2018. ktorá bola používaná v Báčskom Petrovci. Je len ku škode veci, že Slovenská pošta a.s. nevydala k tejto udalosti poštovú známku.

Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: