Jozef Korený
Autorské stránkyTabuľa s menami padlých v II. SV 1939 - 1945 v Turzovke na pamätníku padlých a nezvestných z I. SV 1914 - 1918


npráp. v.v. Jozef Korenýslob. Štefan Bielčík - Čuboň nar. 24.7.1915 Turzovka + 4.9.1939, Vyšný Svidník. Padol pri účasti slovenskej armády v ťažení proti Poľsku. Pochovaný 6.9.1939 na cintoríne vo Vyšnom Svidníku
Pavol Boháčik nar. 8.12.1913 Turzovka + 1.1.1945, Waldenburg - Nemecko / Walbrzych - Poľsko. Počas SNP bol príslušníkom 1.ČSA na Slovensku. V bojoch padol do zajatia a zomrel v bani.
Ján Bojda - Šteiniger nar. 18.12.1923, bydlisko Nesluša - Dlhá + 8.1.1945 popravený Žilina - Bôrik.
Jozef Cudrák nar. 28.1.1919 Olešná + 14.9.1942 Kutajskaja pri ťažení proti ZSSR
por.Ján Dorociak nar. 8.2.1907 Turzovka + 5.10.1944 Kolárovice. Zastrelený pravdepodobne z vlastných radov, ktorí boli nedisciplinovaní.
Ján Ferenčák nar. 4.4.1909 Olešná + 8.3.1945 Ludwigsfeld pri Berline ( ako vojenský zajatec z vojenského zajateckého tábora Stalag VIII A v Gorlitz ( Zgozelec )
Ondrej Furdan nar. 30.10.1908 Turzovka + 29.8.1944 Žilina.
Jozef Gacík - Cefrek nar. 27.3.1921 Zákopčie + 10.2.1943 Slavianskaja pri ťažení proti ZSSR
Pavol Holena nar. 5.1.1917 Turzovka + 29.4.1945 Turkov. Príslušník 5. oddielu partizánskej brigády gen.M.R.Štefánika
Anton Holka nar. 11.4.1925 Hranice na Morave, bydlisko Turzovka - Vyšný Koniec č. 239 + 1944 Liptovský Mikuláš. Príslušník partizánskej skupiny mjr. Makarova.
slob. v zál.František Holka nar. 9.5.1921 Turzovka + 1.9.1944 Vrútky ako príslušník 1.ČSA na Slovensku
Jozef Hruška ( na tabuli Pavol ) nar. 17.11.1921 Podvysoká + 5.9.1944 Dunajov - Skačkov
Štefan Janošec, nar. 11.12.1911 Turzovka + 15.1.1945 Stará Bystrica
Anton Jantošík nar. Dlhé Pole - Dlhá + 17.2.1945 Žilina
Vincent Jedrisek nar. 21.8.1911 Dlhé Pole + 4.11.1944 Turzovka. Príslušník 5. oddielu partizánskej brigády gen.M.R.Štefánika
Peter Ježik nar.14.6.1899 Turzovka + 1.5.1945 Turzovka
rtm.Ondrej Klus nar.5.12.1915 Olešná + 16.4.1945 Vrútky. Príslušník 3. pešej brigády 1.ČAZ
Anton Komoráš nar. 14.9.1902 Považská Bystrica, bydlisko Turzovka - Ústredie č. 1862 + 21.4.1945 v KT Mauthausen
Pavol Krajíček nar. 16.11.1920 Dlhé Pole - Turkov + 7.1.1945 Liptovská Kokava
Ondrej Kubačka nar. 14.4.1913 Turzovka - bydlisko Košariska č. 1083 + 25.9.1944 Horná Štubňa ako príslušník 1.ČSA na Slovensku
Štefan Kyčerka nar. 17.7.1915 Turzovka + 31.12.1944
Ján Macho nar. 4.7.1923 Olešná + 10.11.1944 Jasenie pri Brezne nad Hronom. Príslušník partizánskej brigády Kanaleno.
Filip Marec nar. 3.5.1921 Turzovka + 30.8.1944 Kysucké Nové Mesto ako príslušník 1.ČSA na Slovensku
Ondrej Mudrík nar.22.4.1911 + 12.2.1945 Turzovka
Ondrej Paluch nar. 25.9.1920 Turzovka + ?
Pavel Plaskura nar. 24.6.1908 Turzovka + 7.12.1944 Turzovka. Príslušník 5. oddielu partizánskej brigády gen.M.R.Štefánika
Alfréd Přikryl nar. 20.10.1910 Rýmařov, bydlisko Olešná č. 285 + ?
Ján Staník nar. 24.1.1923 Turzovka + 1.10.1944 Sklené
Vincent Staník nar. 3.5.1924 Turzovka + 9.5.1945 KT Mauthausen
Anna Staňová nar. 11.11.1928 + 7.9.1944 Vrútky
František Stolárik nar. 18.1.1923 Turzovka + 1.5.1945 KT Mauthausen - Gusen. Príslušník 5. oddielu partizánskej brigády gen.M.R.Štefánika
Jozef Šmíra nar. 3.3.1920 Divina - Dlhá + 14.9.1944 Martin - Priekopa
Jozef Šteiniger nar. 11.8.1913 Turzovka + ?
Ľudovít Štrkáč nar. ? bydlisko Korňa. + ?
Pavol Tuhovčák nar. 11.8.1923 Turzovka + 29.10.1944 Turzovka
Žofia Tuhovčáková ( na tabuli Anna ) nar.18.4.1891 Turzovka, bydlisko Hlavice č.1366 + 3.5.1945
Ľudovít Valášek nar. 28.1.1922 Turzovka + 10.2.1943 Slavianskaja oblasť Krasnodar pri ťažení proti ZSSR
František Vyšinský nar. 24.12.1924 Turzovka + 21.9.1944 Malý Čepčín
Jozef Zabavík nar. 15.9.1920 Turzovka + 3.2.1943 Krasnodar pri ťažení proti ZSSR
Na tabuli sú uvedené aj mená o ktorých sa nepodarilo zistiť nič bližšie. Žiadny preštudovaný zdroj týchto ľudí ako obete nespomína.
Veronika Čagalová
Rudolf Ďurina
Jozef Hochfelder - samovražda
Jozef Kantorík,
Štefan Kaňkovsky - nar.14.5.1919 + 5.6.1939 Ružomberok - samovražda - nie je obeť 2.SV - vec sa udiala tri mesiace pred začatím II.SV.
Ján Štrkáč
Na tabuli sú len mená .Údaje miesto a dátum narodenia ako aj dátum a miesto úmrtia bolo doplnené len v tomto zozname.( 11 ) Tento zoznam je základom novelizovaného zoznamu padlých pre novú pamätnú tabuľu.Ďalší zoznam je vypracovaný o občanoch židovského pôvodu narodených alebo bývajúcich v Turzovke, ktorí sa stali obeťami holokaustu
Pramene
1. Padlí, zomrelí a zabití slovenskí vojaci v priebehu proti sovietskeho ťaženia jún 1941 - august 1944
2.VHA - CR Trnava - Úradný zoznam strát MNO č. 1. vydanie Č.110270 Dôv. - II / 3 1942, 22.2.1943 - 16 listov
3.VHA - CR Trnava - Úradný zoznam strát MNO č. 2. vydanie Č. 262680 / Dôv.- I /3 - 1943, 26.6.1943 - 13 lisov
4.VHA Trnava, Petráš, Jozef, Dr:Zoznam občanov čs. republiky a zahraničných bojovníkov , ktorí položili životy v boji proti fašizmu počas 2. svetovej vojny, 161 strán Trnava 2005
5.MO SR - VA CR Trnava 2004 Abecedný zoznam 23 strán
6.Záznamy zemřelých Slovensko 1939 - 45 - M1- VA ČR Praha
7.Vojnová matrika Slovenský štát časť l M 2
8.Sväzok I. / Smrtné listy / časť 2.M 3
9.Matrika zomretých SNP časť 1 M 4 Sväzok II. / Smrtné listy / 1944 - 45 časť 2 M 5
10. Korený, Jozef: Turzovčania na bojiskách svetových vojen 1.SV s. 81 - 90, 2.SV s.90 - 99
In: Turzovka krížom - krážom - zostavil Ivan Gajdičiar, vydal Spolok priateľov Turzovky 2010, Tlač: Grafické štúdio P+M Tlačiareň Turany,ISBN 978-80-970359-9-0
11. Drahomír Velička : Zoznam padlých a obetí v druhej svetovej vojne z Turzovky a okolia


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: