Jozef Korený
Autorské stránky


Nikto nebude zabudnutý!Klub filatelistov 52-19 pri Posádkovom klube Trenčíne v spolupráci s Klubom vojenských výsadkárov a Klubom vojenskej histórie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov si pripomenuli 13. novembra 2013 nedožité 90. výročie narodenia npor. in memoriam Oldřicha Dvořáka, rodáka z Trenčína. Narodil sa 13. novembra 1923 v Trenčíne v rodine železničiara. Ľudovú školu absolvoval v Žiline, ako aj časť gymnázia. Po vzniku Slovenského štátu v roku 1939 sa rodina musela vysťahovať. V Brne pokračoval v štúdiu na gymnáziu.

Dňa 24. januára 1940 odišiel cez Slovensko, Maďarsko, Juhosláviu, Bejrút a loďou do Francúzska prišiel 4. apríla 1940. V Agde absolvoval základný kurz v telegrafnej rote. Bojov vo Francúzsku sa nezúčastnil. Do Anglie evakuoval 7. júla 1940. V Anglii bol zaradený k 2. pešiemu pluku k spojovacej čate a od 1. januára 1941 k veliteľskej čate. Tam bol vybratý do výcviku pre plnenie zvláštnych úloh. Od 15. augusta do 13. septembra absolvoval základný sabotážny kurz a následne výsadkový kurz. Od 27. februára do 18. apríla 1942 absolvoval telegrafný kurz. Po jeho absolvovaní bol zaradený na rádiovú ústredňu. Dňa 22. apríla 1922 mu bolo oznámené, že je zaradený do výsadku a zároveň bol oboznámený s operačnou úlohou. Dňa 28. apríla 1942 bol vysadený v protektoráte Čechy a Morava u obce Požáry na Křivoklátsku. Spojovací materiál ukryl a odišiel na záchytné adresy Kúpeľoch Bělohrad a v Pardubiciach. Kpt. Bartoš ho pridelil ku skupine Úvod ako radistu. v období heydrichiády sa presunul na Slovensko, kde sa chcel schovať u svojej vydatej sestry. Zastavil sa v obci Radošovce, aby miestnemu notárovi Andelovi Pinkasovi odovzdal pozdrav od jeho syna z Anglie. Notár o jeho návšteve informoval žandársku stanicu a pri prenasledovaní bol zastrelený miestnym poľným strážcom. Telesné pozostatky boli pochované 11. júla 1942 v Radošovciach pri Skalici. V marci 1948 boli jeho pozostatky exhumované a s vojenskými poctami pochované na ústrednom cintoríne v Brne. V roku 1944 bol vyznamenaný Pamätnou medailou čs. armády v cudzine so štítkami Francúzska a Veľkej Británie a v roku 1945 Československým vojnovým krížom z roku 1939. Dňa 17. júla 1948 bol povýšený na nadpor. pechoty v zálohe in memoriam.

Klub filatelistov v Trenčíne vydal pri tejto príležitosti príležitostný poštový lístok s prítlačou portrétu Oldřicha Dvořáka a predseda Klubu vojenských výsadkárov plk. v.v. Ing. Jozef Krajčír priblížil prednáškou život Oldřicha Dvořáka.

Spravodajca ZSF č. 4/2013Autor: nprap. v. v. Jozef Korený, 2015Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: