Jozef Korený
Autorské stránky


Trenčianska chybotlač 40 / 200 jej vznik a osudy


Jozef Korený

Trenčianska chybotlač vnikla na známkach Hospodárstvo a veda výpotrebne vydanie v roku 1926. Pretlačou boli opatrené všetke hodnoty emisie Hospodárstvo a veda z roku 1920 , 100 hal, 200 hal, 300 hal, 400 hal, 500 hal, a 600 halierov. Pretlač pozostáva z ozdobnej vlnovky pre zakrytie pôvodnej nominálnej hodnoty, diagonálne označenie DOPLATIŤ a číslice umiestnené v pravej dolnej časti známky. Pri pretlači 100 známkového priehradkového hárku 200 halierov neboli pretlačené posledné známky na pravom okraji priehradkového hárku tj. 10 známok.Tento ojedinelý výskyt známok 40 / 200 bol nájdený v roku 1927 na poštovom úrade v Trenčíne / 1 /.Katalóg výstavy uvádza meciac júl 1926. s. 7. / 2 /. Prvý krát sa známky objavili na I. slovenskej výstave poštových známok v Trenčíne v roku 1928. Túto chybotlač vystavili: Jan Hort pod názvom "zbierka štvorblokov" a Marcel Winter v jednom kuse / 2 /. Na Jubilejnej výstave poštových známok KF v Plzni v roku 1929 chybotlač vystavil Karol Morgenstern pod názvom " list chybotlači " / 3 /. Na Jubilejnej výstave poštových známok v Moravskej Ostrave v roku 1931 chybotlač vystavili Marcel Winter jeden kus a Karol Morgenstern v jednom kuse a štvorblok / 4 /. Na Celoštátnej výstave poštových známok Bratislava 1937 vystavil Marcel Winter jeden kus / 5 /. Na Celoštátnej výstave poštových známok Bratislava 1942 vystavil chybotlač Karol Morgenstern / 6 /. V Trenčíne bola chybotlač vystavená na Filatelistickej výstave usporiadanej k 60. výročiu I. slovenskej výstavy poštových známok z roku 1928 v roku 1988. Chybotlač vystavil Vladimír Chovan / 7 /.Kto sa stal majiteľom štvorbloku chybotlače po úmrtí Jana Horta ? Je možné, že ju získal Karol Morgenstern, ktorý štvorblok vystavil na výstave v Mor. Ostrave v roku 1931. Chybotlač ktorej vlastníkom bol Marcel Winter / zomrel v roku 1944 Bratislava / získal jeho syn JUDr. Pavol Winter / 1913 / Paul Winters /, ktorý po roku 1948 emigroval do Kanady. Známky vyšších katalógových hodnôt zobral so sebou, aby mohol začať svoj život v cudzine. Ako mládežník vystavoval aj na I. výstave v roku 1928. Karol Morgenstern v roku 1945 emigroval do Rakúska a je pravdepodobné, že vzal so sebou aj chybotlače v jednom kuse a vo štvorbloku. Jeden kus chybotlače vlastnil JUDr. Vojtech Čelko. Túto chybotlač od JUDr. Vojtecha Čelku kúpil alebo vymenil Vladimír Chovan, ktorý ju vystavil na výstave Trenčín 1988 / 7 / a LAUGARICIO - 95 / 8 /. Po jeho smrti filatelistické zbierky získal jeho syn Ing. Branislav Chovan, ktorý po čase tieto zbierky predal v Bratislave.Celú zbierku pravdepodobne kúpil pán Havlíček z Vnorovy - ČR. Katalóg Československo 1918 - 1939 z roku 1999 uvádza túto chybotlač na s. 136 s ocenením čistá 20. 000 Kč a so stopou po nálepke 15.000 Kč. Chybotlač má u nepretlačenej známky časť pravého okraja PH a v hornej časti sú tri úzke časti okraja PH / 9 /. Posledná stopa jednej chybotlače vedie k tohoročnej zimnej aukcii Jiřího Majera konaná v dňoch 24.2.2018 v Prahe s vyvolávacou cenou 28 000 Kč. Táto chybotlač má u nepretlačenej známky len časť okraja PH / 10 /. Prameň:
1. Monografia čs. známok 4. diel str. 315 - 320, vydal POFIS v spolupráci zo SČSF Praha 1986
2. Katalóg I. slovenskej výstavy poštových známok Trenčín 1928
3. Katalóg Jubilejnej výstavy poštových známok Plzeň 1929
4. Katalóg Jubilejnej výstavy poštových známok Moravská Ostrava 1931
5. Katalóg Celoštátnej výstavy poštových známok Bratislava 1937
6. Katalóg Celoštátnej výstavy poštových známok Bratislava 1942 s.65 a obr. príloha s. 19
7. Katalóg Filatelistickej výstavy Trenčín 1988
8. Katalóg propagačnej filatelistickej výstavy LAUGARICIO - 95
9. Beneš, František: Katalóg Československo 1918 - 1939 s.136 Vydal POFIS Praha 1999
10. Majer, Jiří: Katalóg Zimní aukce poštovních známek 24.2.2018 č.844 s. 40




Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.



      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: