Jozef Korený
Autorské stránky


Kysučania pochovaní na vojenskom cintoríne z I. svetovej vojny Kubra - Zábranie v Trenčíne.Rok 2018 je rokom kedy si pripomenieme 100. výročie ukončenia I. svetovej vojny a vznik spoločného štátu Slovákov a Čechov, Česko - Slovenskú republiku. Pri tejto príležitosti sa obnovuje " zabudnutý " vojenský cintorín v Kubra - Zábranie v Trenčíne.Počas I.svetovej vojny bola v Trenčíne zriadená veľká vojenská poľná nemocnica, kde boli sústredení nemocní vojaci s infekčnými chorobami, ale aj zranení priamo z frontu. Rakúsko - uhorská poľná nemocnica sa nachádzala v priestore dnešných kasárni Slovenského národného povstania / predtým kasárňa M.R.Štefánika /. V priestoroch medzi bývalou továrňou Merina a kasárňou pri príchode do Trenčína od Žiliny
So začiatkom I. svetovej vojny v roku 1914 sa zomrelí vojaci pochovávali na Mestskom cintoríne v Trenčíne / dnes pod sídliskom Juh /. Tu je pochovaných 464 / 526 / vojakov viacerých národnosti.Aby sa prípadná infekcia nerozšírila medzi civilné obyvateľstvo. Zomretých prevážali z poľnej nemocnice cez celé mesto. Po dohode s armádou boli zosnulí pochovávaní mimo mesta Trenčín, teda v Kubra - Zábranie. Podľa údajov z katastrálneho listu z 20 - tých rokov minulého storočia bolo na vojenskom cintoríne pochovaných 771 vojakov: S toho Slovákov 300, Rumunov 122, Maďarov 112, Rusov 86, Poliakov 54, Čechov 38, Talianov 24, Turkov 17, Rakúšanov 11, Nemcov 4 a 3 neznámi vojaci. Okrem toho tu bolo pochovaných 152 vojakov Kráľovstva SHS / Srbsko, Chorvátsko,a Slovinsko /. Prevážna časť ostatkov zosnulých vojakov bola v roku 1926 v druhej polovici mesiaca jún exhumovaná a ich ostatky boli uložené v kaplnke na Mestskom cintoríne v Trenčíne pod Juhom.
voj.Martinek František, nar. 1891 Raková / Trencsénmákó /, zomrel 3.10.1915, honvedský 15. peší pluk Trenčín, hrob. č.A 049
voj. Hajmus Juraj, nar. 1885, Skalité / Sziklaszoros /, zomrel 8.12.1915, honvedský 15.peší pluk, hrob č. B 010
voj. Pastva Martin, nar. 1876 Stará Bystrica / Óbeszterce /, zomrel 27.3.1916, honvedský 15.peší pluk, hrob.č.A 084
voj. Delincsák Filip, nar. 1891 Zákopčie / Dombelve /, zomrel 8.7.1916, 19.horský delostrelecký pluk, hrob č. C 155
voj. Nevedel Ján, nar. 1868 Zborov nad Bystricou / Felsózboró /, zomrel 20.7.1916, honvendský 15.peší pluk, hrob č. C 158
voj. Macašek Adam, nar. 1880 Zákopčie / Dombelve /, zomrel 22.4.1917, Doplňovacie veliteľstvo Trenčín, hrob č.C 287
voj.Gajdoš Vendelín, nar. 1882 Horný Vadičov / Felsóvadas /, zomrel 21.6.1917, honvedský 15.peší pluk, hrob č. B 355
voj.Masarik Andrej, nar. 1877 Kysucké Nové Mesto / Kiszucaújhely /, zomrel 29.6.1917, honvedský 15.peší pluk, hrob.č.B 361
voj.Repčík Blasius, nar. 1900 Čadca / Csaca /, zomrel 28.2.1918, honvedský 15.peší pluk, hrob č. D 001
voj. Masnica Vincenc, nar. 1896, Turzovka / Turzófalva /, zomrel 11.5.1918, honvedský 15.peší pluk, hrob č. D 069
voj.Fasánek Matej, nar. 1900 Svrčinovec / Fenyvesszoros /, zomrel 12.7.1918, honvedský 15.peší pluk, hrob č. D 129
voj.Skrínja Juraj, nar. 1894 Zákopčie / Dombelve /, zomrel 11.8.1918, honvedský 15. peší pluk, hrob č. D 168
voj.Kántor Georg, nar. 1885 Čadca / Csaca /, zomrel 14.8.1918, honvedský 15. peší pluk, hrob č. D 172
voj.Kadela Pavel, nar. 1882 Čierne /Cserne / , zomrel 15.8.1918, honvedský 15.peší pluk, hrob č. D 178
voj.Papaj Baltazár, nar. 1889 Makov / Trencsénmakó /, zomrel 18.8.1918, honvedský 15.peší pluk, hrob č. D 185
voj.Hagara Ján, nar.1879 Lodno / Lodnó /, zomrel 18.8.1918, honvedský 15.peší pluk, hrob č. D 186
voj.Marmus Jozef, nar. 1885 Čierne / Cserne /, zomrel 20.8.1918, honvedský 15. peší pluk, hrob č.D 190
voj.Sudigala Matej, nar.1875 Vysoká nad Kysucou / Hegyeshely /, zomrel 1.9.1918, honvedský 15.peší pluk, hrob č. B 569
voj.Mihalisko František, nar. 1875 Turzovka / Turzófalva /, zomrel 2.9.1918, honvedský 15.peší pluk, hrob č. B 572
voj.Pajong Martin, nar. 1876 Svrčinovec / Fenyvesszoros /, zomrel 2.9.1918, honvedský 15.peší pluk, hrob č. B 575
voj.Bebčík Ján, nar.1876 Turzovka / Turzófalva /, zomrel 6.9.1918, honvedský 15.peší pluk, hrob č. C 609
voj.Kocifa Ján, nar. 1878 Zborov nad Bystricou / Felsózboró /, zomrel 7.9.1918, honvedský 15.peší pluk, hrob č. C 614
voj.Mariak Juraj, nar. 1878 Čadca / Csaca /, zomrel 14.9.1918, honvedský 15.peší pluk, hrob č. C 617
voj.Vastinák Adam, nar. 1874 Turzovka / Turzófalva /, zomrel 28.10.1918, honvedský 15.peší pluk, hrob č. B 579
voj.Csírmik Jozef, nar. 1893 Turzovka / Turzófalva /, zomrel 28.10.1918, honvedský 15.peší pluk, hrob č. B 580
Abecedné označenie určuje miesto v sekcii, kde sa hrob nachádza.Staré náhrobné kamene nahradili unifikované náhrobné kamene na ktorých je tabuľka s textom: hodnosť, meno a priezvisko, dátum úmrtia a útvar od ktorého prišiel do vojenskej poľnej nemocnice v Trenčíne, kde aj zomrel. Z celkového počtu 17 hrobov Tureckých vojakov sa podarilo identifikovať iba 16 hrobov. Všetky majú vybudovaný špeciálny náhrobný kameň s viditeľným tureckým polmesiacom a všetke sú otočené smerom na východ k Mekke.Títo vojaci museli byť pochovaní do 24 hodín od ich smrtí. O vojenský cintorín sa v podstate nikto nestaral a ani nemohol, lebo je v prísne režimovom priestore najväčšieho muničného skladu na Slovensku.Cintorín postupne chátral a jeho údržba spočívala hlavne v " občasnom " kosení trávy. Hroby postupne zarastali náletovými drevinami, betónové obrubníky praskali následkom padnutia stromov, ktoré boli priamo na upätí cintorína. Tabuľky s identifikačnými údajmi pochovaných zhrdzaveli a stali sa postupne nečitateľne. Viac ako 50% sa vôbec nenašlo. Na cintoríne sa nachádzajú hrobové miesta, na ktorých sú postavené pomníčky, pravdepodobne postavené rodinnými príslušníkmi pochovaných. Celkom je tu 7 špeciálnych pomníčkov. Na niektorých je čitateľné i meno zhotoviteľa. Myšlienka obnovy vojenského cintorína vznikla v Klube generálov Slovenskej republiky v roku 2014.Prvú zahraničnú prehliadku " zabudnutého " cintorína vykonal zástupca pridelenca Ruskej federácie plukovník Jevgenij Karpuchov v doprovode genpor. v.v.Ing. Pavla Honzeka a veliteľa útvaru 5728 - 5. VZ mjr. Ing. Jána Kollára. Pri tejto prehliadke sa zrodila myšlienka pokúsiť sa obnoviť tento zanedbaný vojenský cintorín starostlivosťou Klubu generálov Slovenskej republiky. Na zasadnutí Rady Klubu generálov SR predložil vedúci Regionálnej skupiny Klubu generálov SR Sever Trenčín návrh na obnovu tohto cintorína. Rada Klubu generálov SR odsúhlasila návrh na postupnú obnovu cintorína a stanovila dátum ukončenia v roku 2018 na 100 - té výročie ukončenia 1. svetovej vojny. Riadením prác a celej činnosti pri obnove cintorína bol poverený vedúci Rady skupiny Klubu generálov Sever generálporučík v.v.Ing. Pavel Honzek. Za pomoci generála v.v. JUDr. Tibora Gaplovského a pplk. v.v. Ing. Petra Krajčírovíča z Vojenského historického ústavu v Bratislave a genmjr.v.v.Ing. Gašpara Hozmana, genmjr. v.v.Ing. Dušana Humeného sa podarilo po takmer polročnej práci zabezpečiť presný plán cintorína ako aj úplné zoznamy všetkých pochovaných. V priebehu roku 2015 sa začalo s prípravou vlastného projektu na obnovu cintorína. V marci 2015 sa pod patronátom Veľvyslanca Ruskej federácie uskutočnilo na pôde Veľvyslanectva RF stretnutie zástupcov všetkých veľvyslanectiev štátov , ktorých vojaci sú pochovaní na tunajšom cintoríne. Riešili sa možnosti na získanie finančných prostriedkov, potrebných na realizáciu jednotlivých častí celého projektu. Celý projekt obnovy navrhli genpor.v.v.Ing.Pavel Honzek a genmjr.v.v.Gašpar Hozman a veliteľ útvaru 5728 - 5.VZ mjr. Ing. Ján Kollár. Projekt obnovy cintorína mal 4 etapy. Na obnove cintorína sa podieľali zamestnanci muničného skladu Jozef Maláň, Miroslav Danek, Štefan Švejda, príslušníci Práporu podpory velenia Pozemných síl OS SR - veliteľka pplk. Ing. Zuzana Kraushuberová, príslušníci útvaru ZASKIS Trenčín - veliteľ plk. Ing. Peter Schvacbacher, príslušníci ženijného práporu Sereď, príslušníci Hasičského a záchranného zboru Trenčín a genpor. v.v. Ing. Jozef Blizman. Dňa 10. novembra 2015 za podpory veliteľa posádky Trenčín brig.gen.Ing. Ondřeja Novosada sa uskutočnil prvý pietný akt položenia vencov za účasti 86 hostí a civilnej verejnosti v obmedzenom počte, pri príležitosti 97. výročia ukončenia 1. svetovej vojny. Druhý pietný akt položenia vencov sa uskutočnil 10. novembra 2016 za účasti 220 pozvaných hostí. Pietný akt bol aj 10.novembra 2017 za účasti 225 hostí. Okrem zahraničných delegácií veniec položili aj predstavitelia Ministerstva obrany SR - štátny tajomník MO SR Marián Saloň spolu so zástupcom náčelníka GŠ OS SR genpor.Ing. Pavlom Mackom, riaditeľom Vojenskej polície plk. Michalom Migátom a riaditeľom VHÚ Bratislava plk.Mgr.Miloslavom Čaplovičom,PhD. Delegáciu veliteľa posádky Trenčín viedol genmjr. Ing. Jinřich Joch.Novinkou pietného aktu bola účasť rodinných príslušníkov tu pochovaných vojakov. Celkom sa prišlo pokloniť pamiatke svojich pradedov a prapradedov 38 rodinných príslušníkov. Verím, že táto informácia o obnove vojenského cintorína v Trenčíne privedie na cintorín v novembri 2018 aj potomkov z Kysúc, aby sa poklonili svojím rodákom a položili kyticu vďaky pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny 11.11.1918 a 100. výročia vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov 28.10.1918 Česko - Slovenskej republiky.
nadpráporčík v.v. Jozef Korený člen Spolku priateľov Turzovky a člen Klubu vojenských veteránov Trenčín

Prameň:
Fond Vojenské cintoríny - Vojenský historický ústav Bratislava
Informácia genpor. v.v. Ing. Pavla Honzeka organizátora obnovy cintorínaAutor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: