Jozef Korený
Autorské stránky


Slovenskí vojaci padlí v Taliansku v rokoch 1943 - 1945 
                   npráp. v.v. Jozef Korený

Na úvod je potrebné zdôrazniť, že väčšina slovenských vojakov sa nikdy vnútorne nestotožnila s cieľmi hitlerovského nacizmu a táto skutočnosť spečatila i ďalšie pôsobenie slovenských divízií na sovietsko - nemeckom fronte. Zaisťovacia divízia bola 2.8.1943 premenovaná na 2. pešiu divíziu ktorej od 19.8.1943 velil plk. gšt. Karol Pekník. 2. pešia divízia  bola pre svoju nespoľahlivosť na území ZSSR presunutá koncom októbra 1943 na opevňovacie práce z Bieloruska do Talianska. Presun sa uskutočnil vlakom po osi Varšava - Opel - Goerlitz  - Mníchov - Norimberg - Brenner - Ravena. Koncom októbra 1943 bola do Talianska, do priestoru Allerona presunutá aj 12. železničná stavebná rota. Veliteľ roty stotník Viliam Hotový. Po premenovaní 2. pešej divízie 15.11.1943 na Technickú brigádu, mala brigáda k 1.11.1943 3000 vojakov a dôstojníkov. Jej úlohou bolo stavať opevnenia pre Wehrmacht v priestore juhovýchodne od priestoru Ravenna - Cervia - Cesenatico. Brigáde velil pplk. gšt. Ján Krnáč. Hlavné Posádkové veliteľstvo bolo zriadené 5.11.1943 v Imole.Posádkové veliteľstva mala brigáda v mestách San Pietro in Vincoli, Ravenna, Cervia, Faenze.Od 1.12.1943 velil Technickej brigáde plk. Ladislav Bodický. Pri bombardovaní Ravenny spojeneckým letectvom dňa 30.12.1943 zahynulo 23 slovenských vojakov v texte tučné vyznačení. Od 17.7.1944 bola Technická brigáda premenovaná na 2. technickú divíziu. Jej veliteľom bol od 6.7.1944 plk. Ján Imro, ktorý bez vojska prešiel 30.7.1944 do Florencii kde očakával Spojencov, ktorí obsadili Florenciu 13.8.1944. Od 25.8. iný údaj od 28.8.1944 do apríla 1945 velil 2. technickej divízií plk. Ján Veselý. Pre pripravovaný prechod 101. pluku k Spojencom bol pplk. Jaroslav Kmicikievič od 13.4.1945 vo väzení v San Vittore v Miláne. K 18.4.1945 mala 2. slovenská technická divízia 7000 vojakov a dôstojníkov. Pred vypuknutím povstania štáb 2.technickej divízie došiel do dediny Ombriano.  Dňa 25.4.1945 vypuklo v Taliansku národné povstanie.Veliteľ divízie plk.Ján Veselý odišiel do Milána s cieľom vyjednávať s velením talianskeho hnutia odporu. Keď opustil divíziu a než ho prijal gen. Cadorna, partizáni ho zaistili. Po vyslobodení pplk. Jaroslava Kmicikieviča z väzenia mu Hlavný veliteľ talianskych vlastencov gen. Cadorna 29.4.1945 podriadil všetky čs. jednotky v severnom Taliansku.Toto rozhodnutie oznámil pplk. Jaroslav Kmicikievič v milánskom rozhlase po slovensky. Divízii nariadil aby sa sústredila v priestore Paullo - Pandino, asi 30 km východne od Milána. Nasledovala príprava na presun do vlasti. Divízia sa presúvala ôsmimi transportmi z Verony. Prvý transport odišiel 25.7.1945. kde po príchode odišli do karantény v Malackách. Partizánsky prápor bol v Prahe uvítaný gen. Miklíkom a v Bratislave len podporučíkom osvetovej služby. Tradície 1. čs. divízie sa popretrhali a upadli do zabudnutia.         
Pri bojovej činnosti v Taliansku padlo 128 vojakov z toho 1 dôstojník, 3 poddôstojníci z povolania a 4 vojaci bez identifikácie.
voj.Kiš Vojtech - Šoporňa okr. N.Zámky, slob. Ján Siman - Nemecká okr. Brezno, voj. Ján Mišík - Podolie okr. Nové Mesto . Váhom, voj.  Jozef Garlik - Žilina, slob. Andrej Kožel - Zegňa okr. Prešov, čat. Ondrej Matta - Kandža - Ploské okr. Prešov, voj. Ondoga Pavel - Vysoká nad Kysucou okr. Čadca, voj.  Ján Marko - Kahnište okr. Giraltovce, voj. Ján Ostko - Petroviany okr. Prešov, voj. Ján Botko - Prešov, voj. Ignác Madenok tiež Madleňák - Jasenica okr. Námestovo, voj. Jozef Kotúl - Vasilov okr. Námestovo, voj. Štefan Bago - Urmince okr. Topoľčany, voj. Jakub Tibor - Jurgov okr. Kežmarok, voj. Pavel Hoľko - Seč. Polianka okr. Vranov nad Topľou, voj. Michal Homola - Dolné Bahlovce okr. B.Štiavnica, voj. Ivan Johanides - Trnovo - okr. Martin, voj. Karol Heldes - Beckov okr. Nové Mesto n. Váhom, voj. Ján Hubal - Ruská Krajná okr. Medzilaborce, voj. Emil - Kamil Vnuk - Dolný Vadičov okr. Kysucké Nové Mesto, voj. Ondrej Valušiak - Liptovská Lužná okr. Ružomberok, voj. Ján Frančák - Korejovce okr. Vyšný Svidník,  voj. Jozef Kuchár - Šípkové - okr. Piešťany, voj. Ondrej Bega - Parihuzovce okr. Humenné, voj. Vasil Noga - Olšavka okr. Stropkov, voj. Ján Janata - Lamač okr. Bratislava, voj.Pavel Kaščák - Tušice okr. Trebišov, voj. Matej Uličný - Okoličné okr. Liptovský Mikuláš,  voj. Michal Gajan - Gánovce okr. Poprad, voj. Alexander Furár - Malý Lapaš - okr. Nitra, rtk. z pov. Peter Kartal - Rož.- Bystré  okr. Dobšina, voj. Adalbert Kočiš - Slov. Raslavice okr. Bardejov, voj. Jozef Holý - Malé Leváre okr.Malacky, slob. Ján Chilo II. -  Podhradie okr. Martin, des. Jozef Imriš - Zvolen, voj. Vendelín Švec - Závod okr. Malacky, voj. Ján Šimún - Dubová okr. Zvolen, voj. Ján Božík - Blesovce okr. Topoľčany, voj. Jozef Nálepka - Nižné Lapše okr. Spišská Nová Ves, des. Štefan Jurisa - Holíč okr. Skalica, slob. Ján Kačmár - Malcov okr. Bardejov, voj. Jozef Šimon - Jastrabá okr. Kremnica, slob. Anton Václav - Omšenie okr. Trenčín, npor. Juraj Miškovský - Zvolen, voj. Ján Pavlík - Žakarovce okr. Gelnica, des. Ján Pekár - Brezany okr. Prievidza, voj. Anton Nedeliak - Podvlk okr. Trstená, slob. Gejza Takáč - Ivánka okr. Bratislava, voj. Štefan Figura - Divina okr. Žilina, voj. Jozef Pleteník - Štrba okr. Liptovský Mikuláš, voj. Štefan Starinský - Olejníkov okr. Sabinov, voj. Ján Bellák - Olšavica okr. Levoča, voj. Kazimír Basta - Plaveč nad Popradom okr. Sabinov, slob. Ondrej Jutka - Bartošovce okr. Bardejov, voj. Jozef Kováčik - Podkriváň okr. Lovinobaňa, voj. Ján Paleš - Koš okr. Prievidza, voj. Ján Binda - Kochanovce okr. Humenné, voj. František Horváth - Marianka okr. Bratislava, des. Pavel Šupola - Staškov okr. Čadca, slob. Pavel Piovarči - Hybe okr. Liptovský Mikuláš, voj. Ján Pavlovič - Belá okr. Martin, voj. Ján Petričko - Hatalov okr. Michalovce, voj. Štefan Kuruc - Hankovce okr. Humenné, voj. Jozef Rajecký - Tamanec okr. Komárno, voj. Štefan Varhaník - Bánovce nad Bebravou, voj. Jozef Dunajský - Spišská Teplica okr. Poprad, rtk. z pov. Jozef Wohlschlager - Lednické Rovné okr. Púchov, voj. Ján Chovan - Žiačin - Gombáš / dnes Hubová / okr. Ružomberok,voj. Rudolf Kvačkaj - Brezno, voj. Július Pešta - Torysky okr. Levoča, voj. Jozef Hudák - Košice - Vyšný Olšvár okr. Košice, voj. Milan Ralbovský - Kúty  / Kopčany okr. Skalica, voj. Vendelín Hložan - Mníchova Lehota okr. Trenčín, voj. Alojz Truchlík - Popradno okr. Považská Bystrica, voj. Ján Cholvad - Liptovská Kokava okr. Liptovský Mikuláš, slob. Ján Locek - Brezno, slob. Jozef Kipikaša - Župčany okr. Prešov, voj. Jozef Jurik - Bojnice okr. Prievidza, slob. Anton Andráš - Jakuboviany okr. Sabinov, voj. Daniel Burčo - Drženice okr. Banská Štiavnica, voj. Michal Kormoš - Bajerovce okr. Sabinov, voj. Ján Lukáč - Bracovce okr. Michalovce, rtm. Alexander Jambrík - Rimavská Sobota, dôst. zástupca Ladislav Lipka - Tvrdošín - Trstená - Varín okr. Žilina, slob. Ján Mantič - Velaty okr. Trebišov, voj. Ján Šimko - Kerestúr / teraz Zemplinská Teplica /okr. Trebišov, čat. Artúr Hajdúk - Tvrdošín okr. Trstená, voj. Ján Liška - Cabaj okr. Nitra, voj. Jozef Frič - Trnava, voj. Štefan Sedlák - Trnava, voj. Karol Remenarík - Smolenice okr. Trnava, Ľudevít Cabaník - Handlová okr. Prievidza, voj. Rudolf Čapkovič - Trnava, voj. Ladislav Urban - Malacky, slob. Štefan Bureš - Nová Baňa, voj. Karol Ovšak - Nižná Lipnica okr. Trstená, voj. Pavel Hudec - Chlebnice okr. Dolný Kubín, voj. Jozef Jurgovian - Repiská okr. Liptovský Mikuláš, voj. Anton Novák - Sereď okr. Trnava, slob. Jozef Garajský - Sereď okr. Trnava, čat. Ján Špaur - Divín okr. Lovinobaňa, des. Štefan Venk - Sološnica okr. Malacky, des. Ján Rodina - Dolná Strehova okr. Modrý Kameň, voj. Ignác Schreiner - Hronec okr. Brezno, voj. Ján Lesnanský - Trhovište okr. Michalovce, voj.  Ján Dropa - Madočany okr. Ružomberok, voj. Jozef Červeň - Blatčík - Chyžné okr. Trstená, voj. Rudolf Gablas - Veľká Bytča, voj. Ambróz Šandor - Kolenany okr. Zlaté Moravce, voj. Jozef Matiaško - Častkovo okr. Senica, voj. František Selay - Čeklis / teraz Bernolákovo / okr. Bratislava, voj. Ján Horváth - bez identifikácie, voj. Alojz Rubiček - Tatetice okr. Kroměříž - ČR, voj. Ján Sopiak - Rakovce nad Ondavou / teraz Rakovec / okr. Michalovce, voj. Michal Nochta - Veľká Čausa okr. Prievidza, voj. Michal Lančarič - Zvončín okr. Trnava, voj. Štefan Zelinka - bez identifikácie, voj. Ján Schuchman - Šelpice okr. Trnava, voj. Štefan Polčič - Dubová okr. Modrá, voj. Ján Luníček - Sobotište okr. Senica, voj. Štefan Zela - Smolenice okr. Trnava, voj. Alojz Prokeš - Radošovce okr. Skalica, voj. Eduard Hrachovský - Bratislava, čat. Jaroslav Lankas - Zajčice // správne Zaječice /  okr. Chrudim - ČR, voj. Štefan Orsula - Nováky okr. Prievidza, voj. Jozef Adamík - Župkov okr. Nová Baňa.
Slovenskí vojaci sú pochovaní v mestách: Faenza, Chiusa, Fordi, Bassiano, Meanza, Carpineto Roma, Scurcola, Cittadella, Cortone, Casanova, Belfiore, Monte Leone, Antrodoro, Caprile, Bogno di Romanie, Santa Maria Nuova, St.Piero in Bagno, Nesce, Carsoli, Sansepolero, Novafeltria, Barcara, Vergherete, Perugia, St.Maria, Penabili, Certosia, Borsea, Froli, Rodigo, Miradolo, Pincara, Badia, Senna, Guardamilio, San Porto, Costa de Nobili, Pandino, Fombie, San Felice, Forlino, Paullo, Caprino Veronese, Tarvisio, Caprino, Lugegnano.
Partizánskeho hnutia v Taliansku sa zúčastnilo 584 osôb ktorí sa narodili na Slovensku. Práporu velil npor. pech. Michal Bačko. 
Z radov partizánov padli voj. Peter Jurčišin - Becherov okr. Bardejov, ktorý 29.8.1944 zomrel na následky zranení v nemocnici v Cervii. Za statočnosť v boji mu Talianska vláda udelila pri príležitosti 20. výročia oslobodenia Talianska od fašizmu Zlatú medailu in memoriam a pri príležitosti 40. výročia oslobodenia Cervie mu bola odhalená pamätná tabuľa na stene nemocnice v ktorej zomrel. Dňa 29.6.1945 sa konal pohreb exhumovaných slovenských partizánov v Stradelli  voj. v zál. Jozef Matiaško z Veľkej Čausy iný údaj Častkovo okr. Senica, voj. v zál. Ambrož Šandor z Kolenany iný údaj z Ladíc okr. Zlaté Moravce, voj. v zál. Jozef Radzo z Hruštína okr. Námestovo, voj. v zál. Jozef Didík a voj. v zál. Jozef Ždanský od 12. roty 101. pluku. Všetci padli 19.4.1945 v obci Ganaghello. Šiesty exhumovaný v Bosniascu bol bez dokumentov, ale talianski partizáni ho poznali ako Slováka ktorého volali " Carletto". Smútočného aktu sa medzi inými zúčastnil pplk. gšt. Václav Podhora - veliteľ čs. jednotiek v Taliansku, ktorý pri rozlúčke povedal, citujem: Sú živí, ktorí nežijú, sú mŕtvi , ktorí budú žiť večne. Vy tatranski sokolovia - vojaci, ktorým vernosť k otčine , k slobode a láska k ľudu boli zákonom vyšším, než sám zákon života a túžby po ňom! My Vás uzavrieme do svojich sŕdc, my Vás píšeme do knihy slávnych hrdinov. Spite svoj večný sen, sen o láske k zemi, ktorú ste najviac milovali ! Starosta obce Stradelly Ing. Agostino Gatti povedal: " Odkážte Vášmu národu, že mesto Stradella prijíma dnes Vašich mŕtvych za svojich mŕtvych a že naše ženy sa budú o ich hroby starať s rovnakou láskou, ako sa starajú aj o hroby svojich padlých synov". Aj táto anabáza slovenských vojakov zapadla do zabudnutia. Pri cestách do Talianska za poznaním navštívte hroby našich krajanov a položte kvietok ako spomienku na padlých v apokalypse sveta ako bola II. svetová vojna.  

Pramene:
Paška, Laco: 
Ako to bolo v Itálii, Ružomberok 1946 
Štefanský, Václav: 
Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 - 1945, MO SR v agentúre VIA Bratislava 2000 
Mičianik, Pavel, PhDr.PhD: 
Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu 1941 - 1944 - Zaisťovacia divízia a železniční pionieri - Vydavateľstvo DALI - B.B,s.r.o.2008 
Lacko, Martin, PhDr.PhD: 
Zoznam príslušníkov slovenskej armády padlých v Itálii v rokoch 1943 - 1945, Ústav pamäti národa Bratislava 2017 
Korený, Jozef: V pamäti Slovenska nesmú byť obete II. svetovej vojny zabudnuté / 5 / - Nástup slovenských vojakov do Talianskeho národného povstania 
In: KYSUCE č. 20 , 24.5.2017 str.8       


Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: