Jozef Korený
Autorské stránky


32. bitevný letecký pluk - Vojenský útvar 1110 v Trenčínenpráp. v.v. Jozef Korený
32. bitevný letecký pluk - Vojenský útvar 1110 v Trenčíne

Dňa 1.10.1952 bol v Brne vytvorený 32. letecký pluk v podriadenosti
34. leteckej divízie.Rozkazom MNO čj. 002524 - OMS z 25.10.1954 bol
dňom 1.11.1954 premenovaný na 32. bitevný letecký pluk 34. bitevnej
leteckej divízie. Veliteľ mjr. let. Jaromír Šena / 15.3.1952 /. V
apríli 1954 / iný udaj uvádza 1.11.1954 / bol pluk redislokovaný na
letisko v Trenčianskych Biskupiciach.Po zrušení 34. bild v auguste
1958 32. bilp prešiel do podriadenosti 46. bombardovacej leteckej
divízie. Vo výzbroji mal 68 ks lietadlá B - 33 / CB - 33 - IL - 10 "
Kombajn " a 12 ks. CB - 33. Príslušnosť lietadiel k jednotke používal
tieto písmenkové kódy: Veliteľský roj NA, 1. letka LM, 2. letka EH, 3.
letka SB, 4. letka MD.
Vo funkcií veliteľa pluku sa vystriedali: mjr. Jiří Sedlář, od októbra
1956 mjr. Milan Dolák, od augusta 1958 mjr. Bohumil Dostalík a kpt.
Jaroslav Krubner.
K 2.1.1958 boli na funkciách u pluku títo dôstojníci a poddôstojnícj:

Veliteľ pluku mjr. Dolák Milan
Zástupca veliteľa pluku kpt. Krubner Jaroslav
Zástupca veliteľa pre politické veci / ZVP / pplk. Lukeš Arnošt
Inšpektor leteckého výcviku kpt.Klas Josef
Letovod pluku kpt.Struž Josef
Zástupca letovoda kpt. Mayerberg Eugen
Strelecký dôstojník kpt.Herman František
Zástupca streleckého dôstojníka mjr. Chytil František
Starší inžinier mjr. Huňavý František

Štáb pluku
Náčelník štábu pplk. Pipek Miroslav
Starší pomocník pre operácie a prieskum kpt. Čavojský Pavel
Pomocník NŠ kpt. Vančo Dezider
Pomocník NŠ por. Novák Alois
Pomocník pre bojovú prípravu - starší pilot kpt.Kubica Josef
Pomocník pre organizáciu a evidenciu por. Valenta Miroslav
Pomocník pre špeciálne spojenie npor. Štěpán Antonín
Pomocník pre bojovú prípravu kpt. Lofaj Ján
Pomocník pre mobilizáciu kpt.Valko Ján
Náčelník spojenia kpt. Weigl Josef
Náčelník padákovej služby a telovýchovy kpt. Dostál Miroslav
Starší ošetrovateľ padákov čat. z pov. Mitrík Ladislav
Starší letecký strelec rtn. Bajusz Pavel
Starší letecký strelec rtn.Drga Bohuslav
Vedúci tajnej spisovne por. Falát Josef
Manipulant staršinka Miková Marie

Politická skupina Propagandista kpt. Jeníček Stanislav
Predseda ÚO KSČ kpt. Juhás Josef


Inžinierska služba
Inžinier pre leteckú výzbroj kpt. Staňák Ján
Inžinier pre elektrické špeciálne vybavenie npor. Krpata Miroslav
Inžinier pre radio npor. Němček Ladislav

Služby
Náčelník chemickej služby npor. Toman Štefan
Starší lekár kpt. Zemek František

LDS
Náčelník kpt. Polaško Jan
Starší dispečer kpt.Michalík Ján,kpt. Mičiak Ondrej

1. letka
Veliteľ letky kpt. Mezník Josef
Zástupca veliteľa letky npor. Hanulák Pavel
Pilot npor.Urie Bohumil. npor. Večeřa Josef
Starší strelec rtn.Čáka Ladislav

Veliteľ roja npor. Topič Oldřich
Starší pilot npor. Ondruš Martin
Pilot npor. Trnečka Miroslav, Nytra Lubomír

Veliteľ roja npor. Čellár Karel
Starší pilot npor. Zbranek Vladimír
Pilot npor. Kryštof Pavel, npor.Lelkeš Michal

2. letka
Veliteľ letky kpt. Gallo Ján
Zástupca veliteľa letky kpt. Valenta Jaroslav
Pilot npor.Hlaváček Jaroslav,
Starší letecký strelec staršina Blažo Henrich, rtn.Havlas Josef

Veliteľ roja npor.Slípka František
Starší pilot kpt. Vojtek Iren
Pilot npor. Kops Augustin, por. Valenta Milan
Starší letecký strelec rtn.Milec Karel
Starší letecký strelec funkcia neobsadená

Veliteľ roja npor. Sedláček Oldřich
Starší pilot npor. Valečko Slavomír
Pilot npor. Brož Jaroslav, npor. Zupko Štefan
Starší letecký strelec rtn. Novotný Jiří

3. letka Veliteľ letky kpt.Kořínek Josef
Zástupca veliteľa letky kpt.Drozd Antonín
Pilot npor. Petro Miroň, npor.Stuchlík Miroslav

Veliteľ roja npor. Klejna František
Starší pilot npor. Slezák Radoslav
Pilot npor. Bodeček Miroslav, npor. Lhotský Bořivoj

Veliteľ roja npor. Hlavatý Oldřich
Starší pilot npor. Petržíla Bohuslav
Pilot npor.Lešanič Ján, npor.Kosek Jiří
Starší letecký strelec rtn.Šibal Ludevít

4. letka
Veliteľ letky kpt. Vytlačil Jaroslav
Zástupca veliteľa letky kpt. Mihula Lubomír
Pilot npor. Svitavský Bohuslav, npor.Huřík Josef
Starší letecký strelec staršina Strnad Jaroslav, staršina Vejvar Josef

Veliteľ roja npor. Liška Bedřich
Starší pilot npor. Veselý Jiří
Pilot npor.Ploc Stanislav, npor. Roman Michal

Veliteľ roja npor. Maleček Ferdinand
Starší pilot npor. Čičatka František
Pilot npor Rašla Milan, npor. Oplt Jaromír

Prevádzkové oddelenie
Náčelník npor. Jakubec Milan
Staršina čat.z pov. Poruban František

Skupina leteckej prevádzky
Náčelník kpt. Kolárik Pavel
Starší technik prevádzky por. Juráček Stanislav, npor. Šímovec
Jaroslav, por.Benko Štefan
npor. Souček Antonín
Starší technik pre PCK por. Masaryk Emil
Technik prevádzky por. Blažo Jaroslav, npor. Salač Vlastimil, por.
Ďurč Samuel, por. Dočkal Jaroslav, por. Chudý František, por. Žigardy
Vladimír, por. Topiarz Emil, npor. Vaněk Vladimír, por. Škorpík
Jaroslav, por. Kapusta Josef, por. Bízek Václav, por. Kamenický
Silvester, por. Papcun Štefan, por. Tkáč Václav, por. Kubiš Emil, por.
Hudák Michal, npor. Kolen Josef, por. Werner Emil, por. Pápiš Tibor,
por. Slavkovský Milan
Starší mechanik prevádzky staršina ŠrámekAdolf, rtn. Blažek Jan, rtn.
Matuška Stanislav, rtn. Remenár Jaroslav, staršina Jankovič Štefan,
rtn. Matkovič Josef

Skupina pre leteckú výzbroj
Náčelník npor. Vaněček Josef
Starší technik pre leteckú výzbroj npor. Tomeček Antonín, npor. Černý
Karel, npor. Štrkolec Vladimír, por. Somr Jaroslav
Technik pre leteckú výzbroj por. Rajnoch Ladislav, por.Miščík Julius,
por. Kruml Vladimír, por. Virdzek Adam
Starší mechanik pre leteckú výzbroj rtn. Motlíček Antonín, staršina
Zavřel Leopold, rtn. Chromčák Radoslav

Skupina pre elektro špeciálne vybavenie
Náčelník npor. Jaloviar Peter
Starší technik pre elektro špeciálne vybavenie npor. Říha Stanislav,
npor. Stejskal Lubomír, npor. Kablásek Josef, por. Ročeň Václav
Starší mechanik pre elekro špeciálne vybavenie staršina Lochman Karel,
staršina Kodhaj Ladislav

Skupina pre rádio
Náčelník npor. Král Štefan
Starší technik pre rádio npor. Tuček Karel, npor. Štěpnička Jiří,
npor. Mikulík František, npor. Škrha Robert
Starší mechanik pre rádio staršina Dulín Jaroslav, staršina Mazán Ferdinand

TOP / Technická opravovňa pluku /
Náčelník kpt. Maleř Bedřich
Staršina rtn. Janiš Ján

Skupina strojných dielni
Náčelník kpt. Lobík Rudolf
Starší mechanik letectva staršina Miklánek Milan

Skupina motory a draky
Náčelník npor. Kirschbaum Josef
Starší technik por. Neštrák František, por. Kopp Jaroslav,

Skupina pre leteckú výzbroj
Náčelník por. Weiss Jaroslav
Starší technik pre leteckú výzbroj por. Kohout Václav
Starší mechanik pre leteckú výzbroj staršina Poláš Jaroslav

Skupina pre elektro špeciálne vybavenie
Náčelník npor. Smilka Jan
Starší technik pre elektro špeciálne vybavenie npor. Mikláš František,
npor. Smrček Břetislav Starší mechanik pre elektro špeciálne vybavenie
rtn. Nevyjel Milan

Skupina pre RTP Náčelník por. Krajčovič Michal
Starší technik pre rádio por. Tomeček Jan, npor. Tyšer Jaroslav
Starší mechanik pre rádio staršina Podmanický Milan

Kontrolná skupina
Náčelník kpt. Korel Vladimír
Starší kontrolór prevádzky npor. Galád Jan, npor. Petrášek Jindřich,
npor. Manšinger Vladimír, kpt. Hrabina Jindřich
Kontrolór prevádzky kpt. Michel Antonín, kpt. Kvasnica Štefan, npor.
Žídek Jan, npor. Šindler Josef
Starší kontrolór pre leteckú výzbroj por. Sečka Jan, npor. Dibelka
Vladimír, npor. Robek Milan, npor. Vacek Ivo
Starší kontrolór pre lektro špeciálnu výzbroj kpt. Balla Juraj, npor.
Jeřábek Bohuslav, por. Kristek Miloš, npor. Heřman Jaroslav, kpt.
Hrdlička Jiří, npor. Denk Rudolf, por. Schwarcz Vladimír, npor. Maluš
Vladimír
Administratívny pracovník Zbranková Irena

14. čata PZN / Pozemného zabezpečenia navigácie /
Veliteľ čaty npor. Mačičák Jan


Rádiove zamerovacie stanovište
Náčelník por. Ševčík František
Gonista rtn. Turek Josef

Vysielacie stredisko, Prívodná rádiostanica, Družstvo pristávacích
svetlometných staníc
Na funkciách boli poddôstojníci a vojaci zákl. služby
Svetelný maják
Náčelník staršina Adam František
Družstvo linkových telefónov
Na funkciách boli vojaci zákl. služby
Štartovacie a osvetľovacie družstvo
Veliteľ - štartér des. z pov. Pospíšil Vladimír
Letiskový klub II. triedy
Náčelník kpt. Žák Vladimír
U pluku bolo 6 funkcií neobsadených. Na 149 funkciách boli
poddôstojníci a vojaci zákl. služby.
Nariadením Veliteľstva letectvá a PVOS č.j.003038 z 13.6.1960 bol 32.
bilp k 30.7.1960 zrušený. Na jeho základoch vznikol k 1.10.1960 3.
letecký školský pluk.
Prameň:VHA Bratislava F 855, Rozkaz velitele 32. bitevního leteckého
pluku Ročník 1958, Tajné číslo O1, 2.1.1958Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: