Jozef Korený
Autorské stránky


Zoznam pečiatok útvarov poľnej pošty dislokovaných v obvode 2. vojenského okruhu Trenčín v roku 1955.
Zoznam vypracovalo MNO GŠ - veliteľstvo spojovacieho vojska čj. 0030 - OS -VSV / 1955V2VO - Trenčín - 3. ZPP / Základňa poľnej pošty / Poľná pošta a - f
V2VO - Trenčín 3.SPP / Stanica poľnej pošty / Poľná pošta a
1. strelecký zbor ? - 1.SPP - Poľná pošta a
7. strelecký zbor Trenčín - 47.SPP a
21. strelecká divízia Brno - 106 SPP a
4. strelecká divízia Trnava - 59.SPP a
18. strelecká divízia Košice 60.SPP a
3. mechanizovaná divízia Kroměříž - 63.SPP a 6.SPP a
23. strelecká divízia Opava - 107. SPP a
25. mechanizovaná divízia Olomouc - 114.SPP a
10. strelecký zbor ? - 50.SPP a
30. strelecká divízia Trnava - 109. SPP a
32. strelecká divízia Prešov - 110.SPP a
26. mechanizovaná divízia Kroměříž - SPP a
6. delostrelecká divízia Holešov - SPP a
205. protitanková delostrelecká brigáda Štúrovo - 405.SPP a
303. protilietadlová divízia Piešťany - 503.SPP a
64. ženijná brigáda Sereď - 664.SPP a
4. strelecký zbor Brno ? - Olomouc - 44.SPP a
16. strelecká divízia Brno - 56.SPP a
17. strelecká divízia Opava - 57.SPP a
14. mechanizovaná divízia Olomouc - 64.SPP a
31. ťažká delostrelecká divízia Senica - 231.SPP a
83. protilietadlová divízia Brno - 283.SPP a
84. protilietadlová divízia Brno - 284.SPP a
22. výsadková brigáda Prešov - 671.SPP a
2. stíhacia letecká divízia Piešťany - 702. SPP a
168. stíhacia letecká divízia ????? - 868.SPP a
34. bitevná letecká divízia Brno - 734.SPP a
36. bitevná letecká divízia ???? 736.SPP a
46. bombardovacia letecká divízia Přerov - 746.SPP a
3. letecká technická divízia Piešťany - 753 a
4. ss - Brno - Olomouc - 2.ZPP a - f
4. ss Brno- Olomouc - 1.SPP a
4.ss Brno - Olomouc 2.SPP a
V2VO Trenčín - 4 SPP a
11. delostrelecká divízia Holešov - 211 SPP a
206.protitanková delostrelecká brigáda Štúrovo - 406.SPP a
47. delostrelecká brigáda Senica - 247.SPP a
305. protilietadlová delostrelecká divízia Banská Bystrica - 505. SPP a
65. ženijná brigáda Sereď - 665. SPP a
Miesta dislokácie útvarov doplnil autor

Prameň: VHA Bratislava, Fond 0855, Šk. 54 č. 206 - 208

Rozdeľovník pečiatok poľnej pošty vyhotovilo spojovacie oddelenie V2.VO Trenčín
16. strelecká divízia Brno - 56. SPP a 1 ks, 106. SPP a 1 ks - prevzal kpt. Jaroslav Letocha
17. strelecká divízia Opava - 57. SPP a 1 ks, 107. SPP a 1 ks - prevzal mjr. Karel Frank
18. strelecká divízia Košice - 60.SPP a 1 ks, 110.SPP a 1 ks - prevzal pplk. Andrej Rodziňák
4. strelecká divízia Trnava - 109. SPP a 1 ks, 59.SPP a 1 ks - prevzal mjr. Adolf Janošík
3. mechanizovaná divízia Kroměříž - 63.SPP a 1 ks, 113.SPP a 1 ks - prevzal mjr. Jiří Kyn
14. mechanizovaná divízia Olomouc - 114.SPP a 1ks, 64.SPP a 1 ks - prevzal mjr. Štěpan Antonij
6. delostrelecká divízia Holešov - 211.SPP a 1 ks, 206.SPP a 1 ks - prevzal kpt. Vladimír Hrbek
4. strelecký zbor Brno - 2.ZPP a - f 6 ks, 1.SPP a 1 ks, 2.SPP a 1 ks - prevzal kpt. Karel Šedý
83. protilietadlová divízia Brno - 283. SPP a 1 ks, 284.SPP a 1 ks - prevzal mjr. mjr. Mojmír Špalek
64. ženijná brigáda Sereď - 664.SPP a 1 ks, 665.SPP a 1 ks vrátená na MNO -GŠ -VSV - prevzal por. Kamenčík
31. ťažká delostrelecká brigáda Senica . 247.SPP a 1 ks vrátená na MNO - GŠ - VSV - prevzal kpt. Antonín Hraba
205. protitanková delostrelecká brigáda Štúrovo - 405.SPP a 1 ks, 406.SPP a 1 ks vrátená na MNO - GŠ - VSV - prevzal npor. Josef Šujan
22. výsadková brigáda Prešov - 671.SPP a 1 ks - prevzal kpt. Mikovíny
262. protilietadlová delostrelecká brigáda Banská Bystrica - 505.SPP a 1 ks, - prevzal kpt. Filip Jašek
31. ťažká delostrelecká brigáda Senica - 231.SPP a 1 ks - prevzal mjr. Vladimír Hrbek
3. letecká technická divízia Piešťany - 753.SPP a 1 ks, 734. SPP a 1 ks, 746.SPP a 1 ks - prevzal mjr. Král Miesta dislokácie útvarov doplnil autor.

Prameň: VHA Bratislava, Fond 0853 - 6 Šk.54 č. 206 - 208

npráp. Jozef Korený
Klub vojenských veteránov pri Posádkovom klube TrenčínAutor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: