Jozef Korený
Autorské stránky
Uvedenie poštovej známky Jozef Miloslav Hurban 1817 - 2017


Jozef KORENÝ


Uvedenie poštovej známky Jozef Miloslav Hurban sa uskutočnilo 19.marca 2017 v rámci celonárodnej spomienky pri príležitosti jeho 200. výročia narodenia. Záštitu nad podujatím mal predseda Národnej rady SR JUDr. Andrej Danko a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška. V tento deň sa konali Evanjelické služby Božie v Evanjelickom a.v. kostole v Beckove; kde kázal generálny biskup Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku doc.PhDr. Miloš Klátik,PhD. Predstavitelia štátnych a spoločenských organizácií položili kvety k pamätnej tabuli J.M.Hurbana. V kúrii Ambrovec bola obnovená expozícia Trenčianskeho múzea J.M.Hurban. V programe podujatia bol aj historický sprievod obcou. V kultúrnom popoludní vystúpil ženský spevácky zbor a deti v historických scénkach priblížili dobu štúrovcov a miesto J.M.Hurbana v nej. Poštovú známku J.M.Hurban uviedol Mgr. Martin Vančo - vedúci POFIS-u, PhDr. Anton Hrnko - historik a poslanec NR SR, Ing. Ján Križan - starosta obce Beckov, Mgr. Cyril Adam - farár ECAV Beckov. Poštová známka bola uvedená posýpaním prsťou rodnej zeme, ktorú J.M.Hurban veľmi miloval. Podujatia sa mimo iných zúčastnili Doc.Ing. Ján Jasovský,PhD - poštový ombudsman, PhDr. Janka Švecová - MDVaVP, Ing. Gabriela Krovičková - riaditeľka Verejnej knižnice Michala Rešetku Trenčín, PhDr. Milan Šišmiš - historik Trenčín, Janka Poláková - predsedníčka MO MS Trenčín, ako aj filatelisti z rôznych časti Slovenska. Scenár uvedenia známky a činnosť pošty ktorá používala príležitostnú pečiatku koordinoval Ing. Karol Milan - tajomník KF 52 - 19 Trenčín. Pošta Beckov mala pre účastníkov poštové známky J.M.Hurban, FDC a obec poskytla pohľadnice hradu Beckov. Prezentáciu pamätnej medaily J.M.Hurban vykonal Ing. Ján Dibala - predseda pobočky Slov. numizmatickej spoločnosti pri PK Trenčín. V literárno - hudobnej kompozícií "Piesne nateraz " účinkovali majster umeleckého slova Doc.Mgr.Art. Juraj Sarvaš, Danubius Octer Singers - spev, Daniel Simandl - dirigent. V Kultúrnom dome bola prezentácia výstavy fotografii Ľuboša Balažoviča - Krásy beckovskej prírody a výstava Pravde a národu J.M.Hurban 1817 - 1888 - PhDr. Jozef Karlík - kurátor výstavy. Podujatie svojim obsahom si dôstojne pripomenulo slávneho Slováka, ktorý svojimi celoživotnými postojmi k slovenskému národu má čo povedať aj dnešnej generácií.

Jozef Korený
Autor: Jozef KORENÝ, Trenčín.

Toto dielo chráni Autorský zákon.
Autorovi patria práva hlavne podľa autorského zákona (618/2003 v aktuálnom znení), najmä
označenie autorstva, nepozmeňovanie diela, udeľovanie súhlasu na verejný prenos a iné rozširovanie, a právo na odmenu za využitie diela.      <<  Návrat späť na vrch tejto strany                <<    <<  Návrat na hlavnú stránku


 

Nižšie nasleduje prípadná reklama poskytovateľa: